Phát sinh Kế toán tự động cho Quy trình Mua - Kho - Bán

Làm thế nào để tạo ra các quy tắc tự động ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?
Tại thời điểm nào các bút toán được tạo và phát sinh khi sử dụng phần mềm Viindoo/ERPOnline?
Video này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện.
Lượt xem
151 Tổng lượt xem
2 Lượt xem của thành viên
149 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Sử dụng link vĩnh cửu để chia sẻ lên mạng xã hội
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn