Create new customers in Viindoo POS | 14.0

Video này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách Ghi nhận và Tra cứu thông tin khách hàng tại Điểm bán lẻ (POS) trong hệ thống phần mềm Viindoo, bao gồm:
- Cách truy cập nhanh;
- Nhập thông tin;
- Tra cứu thông tin.

Commenting is not enabled on this course.