Lịch Bảo Trì Sản Phẩm

Lịch Bảo Trì Sản Phẩm

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

72,20 72,20 72.2 USD

72 ₫
v 14.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_product_maintenance_schedule
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 13.0 v 12.0
Yêu cầu (các) app Maintenance (maintenance) Discuss (mail)
Bao gồm các phụ thuộc Mốc Sản Phẩm
Các mở rộng Lịch Bảo Trì Thiết Bị Kho

Ứng dụng này làm gì

Module này quản lý công việc chi tiết của việc bảo trì, sửa chữa dựa trên thiết bị và thời gian chạy của thiết bị. Việc này giúp khách hàng cũng như nhân viên bảo trì biết chi tiết cần làm những gì, cần thay thế những gì cũng như những linh kiện cần chuẩn bị

Tính năng chính

  • Tạo ra bộ dữ liệu mới liên kết với sản phẩm để quản lý tất cả các công việc phải làm dựa trên mốc hoạt động của sản phẩm
  • Trên mỗi công việc cụ thể, có thể chọn loại dịch vụ và sản phẩm phù hợp để biết việc phải làm( kiểm tra, vệ sinh hay thay thế ...)

Phiên bản hỗ trợ

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.