Kho của địa điểm kho

Kho của địa điểm kho

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

11,43 11,43 11.43 USD

11 ₫
v 14.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_location_warehouse
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 10.0 v 11.0 v 12.0 v 13.0
Yêu cầu (các) app Inventory (stock) Discuss (mail)
Các mở rộng Khuyến mại & Quà tặng Kiểm Soát Nhiều Quyền Truy Cập Kho Báo giá đơn hàng Báo Cáo Tuổi Tồn Kho Báo cáo kho thông dụng

Mô tả

  • Mặc định trên giao diện danh sách (list view) và biểu mẫu (form view) Địa điểm kho không hiển thị Kho mà Địa điểm này thuộc về. Điều này gây khó khăn cho quá trình lựa chọn Địa điểm kho ở các ứng dụng khác như Mua hàng, Bán hàng, v.v.
  • Mô-đun `to_location_warehouse` giúp xác định được Kho của Địa điểm kho dễ dàng hơn.

Tính năng nổi bật

Sau khi cài đặt mô-đun:

  • Hiển thị trường Kho hàng trên giao diện biểu mẫu Địa điểm kho.
  • Hiển thị Kho mà Địa điểm kho thuộc về ở giao diện danh sách Địa điểm kho.

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.