What is a Supply Chain Map: Importances and Steps to Create

Hiểu về bản đồ chuỗi cung ứng với dòng hàng hóa và dịch vụ từ điểm xuất phát đến điểm tiêu thụ là một khía cạnh quan trọng của việc quản lý hoạt động kinh doanh. Trong bài viết này, Viindoo sẽ đi sâu vào Sơ đồ chuỗi cung ứng là gì và cách sử dụng chúng để tối ưu hóa việc quản lý chuỗi cung ứng.

Bản đồ chuỗi cung ứng là gì?

bản đồ chuỗi cung ứng là một đại diện trực quan của toàn bộ chuỗi cung ứng, từ nguyên liệu thô đến sản phẩm cuối cùng. Đây là một tổng quan toàn diện về tất cả các giai đoạn liên quan đến quy trình chuỗi cung ứng hàng hóa hoặc dịch vụ của chuỗi cung ứng. Bản đồ có thể được sử dụng để xác định những người chơi chính, bao gồm nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ và khách hàng, đồng thời bản đồ có thể giúp doanh nghiệp hiểu được dòng hàng hóa và dịch vụ trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

bản đồ chuỗi cung ứng

Một bản đồ sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về tất cả các giai đoạn trong chuỗi cung ứng

>>>> Không thể bỏ lỡ: Hiệu quả Phần mềm quản lý chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tại sao Bản đồ chuỗi cung ứng lại quan trọng?

Một bản đồ rõ ràng cho phép các công ty xác định các khu vực trong chuỗi cung ứng để cải thiện và tối ưu hóa, giúp tăng hiệu quả, giảm chi phí và mang lại sự hài lòng tốt hơn cho khách hàng. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn một số lý do tại sao chúng lại quan trọng như vậy:

Khả năng hiển thị và minh bạch

Bản đồ cung cấp một cái nhìn toàn diện về toàn bộ chuỗi cung ứng. Điều này cho phép các tổ chức xác định các tắc nghẽn tiềm ẩn, sự chậm trễ và gián đoạn trước khi chúng xảy ra. Điều này cho phép các doanh nghiệp phản ứng nhanh chóng và chủ động với mọi vấn đề, giảm thiểu tác động của chúng đối với chuỗi cung ứng và khách hàng.

Quản lý rủi ro

Chuỗi cung ứng rất phức tạp và chúng có thể dễ bị tổn thương trước nhiều rủi ro khác nhau, chẳng hạn như thiên tai, bất ổn địa chính trị hoặc tấn công mạng. Bản đồ quy trình chuỗi cung ứng cho phép các tổ chức xác định các rủi ro và lỗ hổng tiềm ẩn trong chuỗi cung ứng. Thông tin này có thể được sử dụng để phát triển các chiến lược quản lý rủi ro và kế hoạch dự phòng nhằm giảm thiểu tác động của bất kỳ sự gián đoạn nào đối với chuỗi cung ứng.

Giảm chi phí

Bản đồ chuỗi cung ứng có thể giúp các tổ chức xác định các khu vực có thể giảm chi phí mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ. Bằng cách phân tích toàn bộ chuỗi cung ứng, doanh nghiệp có thể xác định các khu vực có thể loại bỏ sự kém hiệu quả, dẫn đến giảm chi phí và tăng lợi nhuận.

Sự hài lòng của khách hàng

Tiến hành lập Ánh xạ chuỗi cung ứng có thể giúp các tổ chức cải thiện sự hài lòng của khách hàng bằng cách đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ được giao cho khách hàng đúng thời gian, đúng chất lượng và đúng giá. Bằng cách xác định các tắc nghẽn tiềm ẩn và sự chậm trễ trong chuỗi cung ứng, doanh nghiệp có thể thực hiện các bước để đảm bảo rằng sản phẩm được giao cho khách hàng nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể.
>>>> Tìm hiểu thêm: Phần mềm quản lý kho đơn giản trong hệ thống chuỗi cung ứng

Tuân thủ

Bản đồ chuỗi cung ứng có thể giúp doanh nghiệp tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định, chẳng hạn như luật lao động hoặc quy định về môi trường. Bằng cách xác định các vấn đề không tuân thủ tiềm ẩn trong chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp có thể thực hiện các bước để khắc phục chúng, đảm bảo rằng họ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.

Ánh xạ chuỗi cung ứng

Tạo bản đồ rõ ràng cho chuỗi cung ứng là điều cần thiết cho doanh nghiệp

Các thành phần của Bản đồ chuỗi cung ứng

Bản đồ quy trình chuỗi cung ứng bao gồm bốn thành phần chính: nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà phân phối và khách hàng. Hiểu các thành phần này là điều cần thiết để tạo bản đồ chính xác và chi tiết về chuỗi cung ứng

>>>> Đọc thêm: Dự báo trong chuỗi cung ứng là gì? Và làm thế nào để làm điều đó?

Các nhà cung cấp

Các nhà cung cấp là các thực thể cung cấp nguyên liệu thô hoặc linh kiện cho các nhà sản xuất. Họ có thể là địa phương hoặc quốc tế và vị trí của họ có thể có tác động đáng kể đến thời gian sản xuất và chi phí sản xuất. Ví dụ: nếu nhà sản xuất phụ thuộc vào nhà cung cấp ở một quốc gia khác, họ có thể phải đối mặt với thời gian giao hàng lâu hơn do quá trình vận chuyển và thông quan. Điều cần thiết là xác định tất cả các nhà cung cấp và địa điểm của họ để hiểu bức tranh toàn cảnh về chuỗi cung ứng.

Nhà sản xuất

Các nhà sản xuất là những thực thể chuyển đổi nguyên liệu hoặc thành phần thành sản phẩm hoàn chỉnh. Chúng có thể được đặt ở những nơi khác nhau trên thế giới và có thể có năng lực sản xuất khác nhau. Hiểu quy trình sản xuất và vị trí của các nhà sản xuất trong chuỗi cung ứng là rất quan trọng để xác định các tắc nghẽn tiềm ẩn và sự thiếu hiệu quả. Ví dụ: nếu nhà sản xuất nằm ở khu vực có chi phí lao động cao, chi phí sản xuất có thể cao hơn ở các khu vực khác, dẫn đến chi phí tăng và thời gian giao hàng lâu hơn.

Nkhà phân phối

Nhà phân phối là đơn vị phân phối thành phẩm cho khách hàng. Họ có thể là nhà bán buôn, nhà bán lẻ hoặc thị trường trực tuyến. Các nhà phân phối đóng một vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, vì họ thu hẹp khoảng cách giữa nhà sản xuất và người dùng cuối. Hiểu vai trò của các nhà phân phối trong chuỗi cung ứng là rất quan trọng để xác định những điểm không hiệu quả tiềm ẩn và cải thiện hiệu quả tổng thể của chuỗi cung ứng. Ví dụ: nếu nhà phân phối ở xa người dùng cuối, thời gian giao hàng có thể lâu hơn, ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng.

>>>> Xem Thêm: Tìm Hiểu Chi Tiết Về Chuỗi cung ứng nhà phân phối

khách hàng

Khách hàng là người dùng cuối cùng tiêu thụ hoặc sử dụng thành phẩm. Họ có thể ở các vị trí địa lý khác nhau và có các hành vi mua hàng khác nhau. Hiểu nhu cầu và hành vi của khách hàng là rất quan trọng để thiết kế một chuỗi cung ứng hiệu quả đáp ứng nhu cầu của họ. Ví dụ: nếu một sản phẩm có nhu cầu cao ở một khu vực cụ thể, thì có thể cần phải thành lập một trung tâm sản xuất hoặc phân phối tại địa phương để giảm thời gian và chi phí sản xuất.

thành phần bản đồ chuỗi cung ứng

Hiểu các thành phần của nó là điều cần thiết để tạo bản đồ chuỗi cung ứng

Làm thế nào để tạo một bản đồ chuỗi cung ứng?

Dưới đây là một số bước để tạo Sơ đồ chuỗi cung ứngcác mẫu lập bản Ánh xạ chuỗi cung ứng .

  • Bước 1: Xác định các Thực thể Tham gia vào Chuỗi Cung ứng

Bước đầu tiên trong việc lập bản đồ quy trình chuỗi cung ứng là xác định tất cả các thực thể tham gia vào chuỗi cung ứng. Điều này có thể bao gồm các nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ và người dùng cuối. Điều cần thiết là xác định mọi thực thể đóng vai trò trong chuỗi cung ứng để đảm bảo rằng bản đồ là toàn diện và chính xác.

  • Bước 2: Lập sơ đồ Dòng hàng hóa, dịch vụ và thông tin

Khi tất cả các thực thể tham gia vào chuỗi cung ứng được xác định, bước tiếp theo là lập bản đồ luồng hàng hóa, dịch vụ và thông tin giữa chúng. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng lưu đồ hoặc sơ đồ thể hiện sự di chuyển của sản phẩm, thông tin và dịch vụ từ nhà cung cấp đến người dùng cuối. Lập bản đồ dòng chảy của hàng hóa, dịch vụ và thông tin là rất quan trọng trong việc xác định các nút thắt cổ chai tiềm ẩn và các khu vực cần tối ưu hóa trong chuỗi cung ứng.

  • Bước 3: Phân tích Chuỗi cung ứng

Sau khi lập bản đồ dòng hàng hóa, dịch vụ và thông tin, bước tiếp theo là phân tích chuỗi cung ứng. Điều này liên quan đến việc xác định các lĩnh vực mà chuỗi cung ứng có thể được tối ưu hóa, chẳng hạn như giảm thời gian giao hàng, cải thiện chất lượng hoặc giảm chi phí. Phân tích chuỗi cung ứng có thể giúp doanh nghiệp xác định các lĩnh vực cần cải thiện, điều này có thể dẫn đến tăng hiệu quả, giảm chi phí và cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

  • Bước 4: Phát triển các Chiến lược để Cải thiện Chuỗi Cung ứng

Dựa trên phân tích của bạn, hãy phát triển các chiến lược để cải thiện chuỗi cung ứng. Điều này có thể bao gồm đàm phán lại hợp đồng với nhà cung cấp, triển khai công nghệ mới hoặc cải thiện các kênh liên lạc. Việc xây dựng các chiến lược để cải tiến chuỗi cung ứng là rất quan trọng để đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng, giảm chi phí và duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường.

mẫu bản bản đồ chuỗi cung ứng

Mẫu bản đồ chuỗi cung ứng cho một công ty F&B

mẫu bản bản đồ chuỗi cung ứng

Bản đồ chuỗi cung ứng quốc tế

Tóm lại, bản đồ chuỗi cung ứng là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp các công ty tối ưu hóa hoạt động chuỗi cung ứng của họ. Bằng cách cung cấp một cái nhìn toàn diện về mạng lưới chuỗi cung ứng, các công ty có thể xác định các nút thắt cổ chai tiềm năng và các lĩnh vực cần cải thiện, phát triển các chiến lược hiệu quả và cải thiện hiệu suất chuỗi cung ứng tổng thể của họ. Lập bản đồ chuỗi cung ứng là một bước quan trọng trong quản lý chuỗi cung ứng và các công ty làm như vậy có khả năng đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

>>>> Tiếp tục với các bài viết có giá trị hơn của Viindoo:


What is a Supply Chain Map: Importances and Steps to Create
Viindoo Technology Joint Stock Company, Trinh Thi Ngoc Anh April 25, 2023

SHARE THIS POST