10 phương pháp đánh giá nhân viên chính xác, hiệu quả nhất


Phương pháp đánh giá nhân viên là một phần không thể thiếu trong quản lý nhân sự. Các phương pháp này giúp doanh nghiệp đánh giá nhân viên trong quá trình làm việc. Tuy nhiên, việc áp dụng các phương pháp đánh giá thực hiện công việc cần được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo tính khách quan. Trong bài viết này, cùng Viindoo chọn ra giải pháp phù hợp nhất trong 10 phương pháp dưới đây.

Tên phương pháp
Ưu điểm​
Nhược điểm
Phương pháp đánh giá nhân viên 360 độ
 • Nâng cao nhận thức của cá nhân.
 • Khuyến khích nhân viên phát triển bản thân.
 • Khởi đầu các hoạt động phát triển bản thân.
 • Lọc thông tin tốn nhiều thời gian.
 • Yêu cầu năng lực của người đánh giá cao.
 • Có thể gây mâu thuẫn nội bộ.
Quản lý theo Mục tiêu (MBO)
 • Thiết lập mục tiêu rõ ràng và đo lường kết quả dễ dàng.
 • Tăng tương tác giữa nhân viên và cấp trên.
 • Tăng sự chủ động và sáng tạo của nhân viên.
 • Không phù hợp với mô hình doanh nghiệp ở Việt Nam.
 • Khó lường trước được kết quả.
Phương pháp checklist
 • Được sử dụng phổ biến và dễ triển khai.
 • Cung cấp thông tin đánh giá rõ ràng về năng lực nhân viên nên dễ dàng phân loại nhân viên.
 • Khó xác định mức độ chính xác.
 • Bị ảnh hưởng bởi tính cá nhân của người đánh giá.
Đánh giá nhân sự theo thang điểm năng lực
 • Tiêu chí rõ ràng, dễ hiểu.
 • Dễ so sánh các nhân viên vì được cung cấp góc nhìn toàn diện.
 • Mất tính chính xác vì mỗi nhân viên có công việc khác nhau.
 • Cản trở văn hóa văn phòng giữa các nhân viên.
Đánh giá năng lực nhân sự theo xếp hạng cấp bậc
 • Đơn giản, dễ hiểu, dễ triển khai.
 • Cho phép xếp hạng năng lực nhân viên trực quan.
 • Dễ gây cạnh tranh, không hài lòng vì kết quả đánh giá.
BARS
 • Tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng, nhất quán.
 • Tập trung đánh giá các tiêu chí phù hợp.
 • Công sức đầu tư lớn.
Mô hình ASK
 • Áp dụng trong nhiều quá trình làm việc khác nhau
 • Đánh giá theo 3 tiêu chí quan trọng nhất.
 • Cần nhiều thời gian triển khai.
 • Khó đánh giá được các kỹ năng mềm của nhân viên
Phương pháp so sánh cặp
 • Đơn giản, dễ thực hiện, không cần nhiều tài nguyên.
 • Phát hiện sự khác biệt giữa các nhân viên.
 • Thiên vị trong đánh giá.
 • Không phải cơ sở phù hợp để bồi dưỡng nhân tài.
Phương pháp đánh giá nhân viên bằng bảng điểm
 • Các tiêu chí được thể hiện rõ ràng, dễ thực hiện.
 • Đơn giản hóa các tiêu chí đánh giá.
Tự đánh giá
 • Tự đánh giá giúp nhân viên tự nhận thức về khả năng và hạn chế của bản thân.
 • Nhân viên được đánh giá bằng những tiêu chí được thống nhất từ trước.
 • Kết quả thu được không chính xác do nhân viên có thể đánh giá quá cao hoặc thấp về khả năng của bản thân.
 • Không phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô lớn hoặc có số lượng nhân viên đông.

1. Phương pháp đánh giá nhân viên 360 độ

Phương pháp đánh giá nhân viên 360 độ là phương pháp đánh giá đa chiều. Đây là phương pháp cho phép các thành viên trong công ty cùng tham gia đánh giá dựa trên phản hồi của: quản lý trực tiếp, đồng nghiệp, nhân viên từ phòng ban khác, khách hàng,… Đánh giá 360 độ giúp nhân viên phát triển toàn diện hơn về thái độ, khả năng thích ứng, khả năng làm việc nhóm,… Tuy nhiên, phương pháp này cũng mang tính chủ quan của người đánh giá và đôi lúc cũng gây mâu thuẫn nội bộ trong doanh nghiệp.

Phương pháp đánh giá nhân viênPhương pháp đánh giá nhân viên 360 độ

Các ưu điểm của việc sử dụng phản hồi 360 độ bao gồm:

 • Nâng cao nhận thức của cá nhân về cách thực hiện và tác động đối với các bên liên quan.
 • Đóng vai trò quan trọng để khởi đầu các hoạt động huấn luyện, tư vấn và phát triển nghề nghiệp
 • Khuyến khích nhân viên đầu tư và áp dụng vào phát triển bản thân.
 • Kết hợp phản hồi về hiệu suất vào văn hóa làm việc sẽ giúp cải thiện hiệu quả công việc.

Tuy nhiên, phương pháp này cũng có những nhược điểm sau:

 • Với quy mô nhân sự lớn, việc tổng hợp và lọc thông tin từ nhiều phiếu đánh giá khác nhau có thể trở nên phức tạp và tốn nhiều thời gian.
 • Các đánh giá mang tính chủ quan của người đánh giá và đôi lúc gây mâu thuẫn nội bộ do các đánh giá tiêu cực có thể gây mất lòng cá nhân. Tuy nhiên, nếu nhân viên sợ mất lòng nhau mà không chỉ ra các lỗi sai thì nhà tuyển dụng không thể sử dụng tốt dữ liệu thu được.
 • Nếu người đánh giá không đủ kinh nghiệm hoặc chưa có đầy đủ thông tin thì đánh giá sẽ không chuẩn.

2. Quản lý theo Mục tiêu (MBO)

Phương pháp quản lý theo mục tiêu (MBO) là phương pháp hỗ trợ nhà quản trị và nhân viên tương tác tốt hơn, thúc đẩy sự tự giác của nhân viên. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp muốn áp dụng phương pháp này hiệu quả đòi hỏi tầm nhìn, chiến lược và cách triển khai phải tốt. Để đánh giá hiệu suất trong quy trình MBO, công ty cần xác định các mục tiêu SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) để đảm bảo tính khả thi và đo lường được.

Để thành công, quy trình MBO cần được tích hợp vào quy trình đánh giá và thiết lập mục tiêu của toàn tổ chức, tăng cường cam kết của nhân viên và cho phép họ suy nghĩ về tương lai. Tuy nhiên, phương pháp này thường khó áp dụng với các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Phương pháp đánh giá nhân viênĐánh giá nhân viên theo phương pháp MBO

Ưu điểm của phương pháp này là:

 • Giúp thiết lập mục tiêu rõ ràng và đo lường kết quả dễ dàng.
 • Khuyến khích nhân viên tương tác với cấp trên và tập trung vào việc hoàn thành mục tiêu.
 • Giúp tăng sự chủ động và sáng tạo của nhân viên.
 • Phù hợp cho các công ty với sự phát triển cao.

Bên cạnh đó, phương pháp này tồn tại những nhược điểm sau:

 • Khó định lượng kết quả, đặc biệt là với các công việc không đo được bằng số liệu.
 • Đôi khi quá tập trung vào mục tiêu, dẫn đến bỏ qua các giá trị văn hóa, tinh thần của công ty làm ảnh hưởng đến hiệu suất là việc của nhân viên.
 • Cần tích hợp quy trình này vào quá trình đánh giá và thiết lập mục tiêu của tổ chức và cần được hỗ trợ bởi các công cụ theo dõi số liệu phát triển.
 • Phương pháp đánh giá nhân sự này khó áp dụng đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam.

3. Phương pháp checklist

Phương pháp checklist là một công cụ đánh giá năng lực của nhân viên được đặt ra bởi nhà quản lý để đánh giá đội ngũ nhân sự. Bằng cách sử dụng một loạt các câu hỏi đơn giản dạng "có/không", người quản lý có thể thu thập ý kiến về năng lực của nhân viên cụ thể. Nhà quản lý chỉ cần phát phiếu điều tra cho nhân viên, sau đó tổng hợp thông tin từ phiếu.

các phương pháp đánh giá nhân viênMẫu đánh giá năng lực nhân viên theo phương pháp checklist

Ưu điểm của phương pháp đánh giá nhân viên checklist là:

 • Được sử dụng phổ biến và dễ triển khai.
 • Cung cấp thông tin đánh giá rõ ràng về năng lực nhân viên.
 • Dễ dàng so sánh và phân loại năng lực của các nhân viên.

Nhưng doanh nghiệp cần sử dụng phương pháp này chung với các phương pháp đánh giá khác bởi các nhược điểm như sau:

 • Khó khăn trong việc xác định mức độ đánh giá chính xác cho nhân viên vì câu trả lời chỉ có hai lựa chọn “Có/Không”, chỉ đủ để đánh giá nhân viên có đáp ứng tiêu chí được đề ra hay không.
 • Có thể bị ảnh hưởng bởi sự thiếu trung thực của người đánh giá.

>>>> Biểu Mẫu Hữu Ích: 9+ Phần mềm quản lý nhân sự

4. Đánh giá nhân sự theo thang điểm năng lực

Phương pháp đánh giá theo thang điểm năng lực là một trong những cách thức đánh giá nhân viên hiệu quả nhất. Với phương pháp này, mỗi vị trí sẽ có những bộ năng lực nhất định và người quản lý sẽ dựa vào đó để xếp loại nhân viên theo qua các thang điểm từ giỏi đến yếu. Điều này giúp đánh giá năng lực của nhân viên một cách khách quan, rõ ràng và có tính xác thực cao.

Đánh giá nhân sự theo thang điểm năng lực<br>Đánh giá nhân sự theo thang điểm năng lực

Ưu điểm của phương pháp này bao gồm:

 • Phương pháp này rất rõ ràng, tiêu chí đánh giá được định rõ và dễ hiểu.
 • Giúp quản lý có cái nhìn toàn diện về năng lực của từng nhân viên.
 • Dễ dàng so sánh giữa các nhân viên, giúp quản lý đưa ra quyết định về việc thăng chức hay thưởng lương.
 • Dễ dàng phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến hiệu quả làm việc của nhân viên.

Nhược điểm của phương pháp này bao gồm:

 • Việc đánh giá dựa trên thang điểm có thể làm mất đi tính chính xác của kết quả, do mỗi người đánh giá có thể có tiêu chuẩn khác nhau.
 • Khó đánh giá tất cả nhân sự vì mỗi nhân viên được phân đến các bộ phận văn phòng khác nhau (yêu cầu, nhiệm vụ, mức độ hoàn thành khác nhau)
 • Ngăn cản sự sáng tạo, chia sẻ và tự giác của nhân viên vì sẽ có một số chỉ tập trung hoàn thành các tiêu chí có trong khung đánh giá.

>>>> Tham Khảo Ngay: Phần mềm đánh giá nhân viên

5. Đánh giá năng lực nhân sự theo xếp hạng cấp bậc

Phương pháp đánh giá năng lực nhân viên theo xếp hạng cấp bậc là phương pháp khá đơn giản. Thông qua việc so sánh hiệu suất làm việc của các nhân viên với nhau, nhà quản trị có thể dễ dàng đánh giá năng lực của từng nhân viên. Đặc biệt, phương pháp này thường được áp dụng trong các doanh nghiệp nhỏ bởi dễ dàng theo dõi nhân viên vì số lượng nhân sự ít.

Phương pháp đánh giá nhân viênMẫu đánh giá năng lực nhân sự theo xếp hạng cấp bậc

Ưu điểm của phương pháp này:

 • Tương đối đơn giản, dễ hiểu và dễ triển khai trong các tổ chức.
 • Cho phép nhà quản lý so sánh và xếp hạng năng lực của các nhân viên một cách trực quan và dễ dàng.

Nhược điểm:

 • Không thực sự hợp lý vì xếp hạng được sử dụng như một phương tiện để phân biệt và thăng tiến giữa các cấp bậc khác nhau.
 • Dễ đến các vấn đề về sự cạnh tranh và không hài lòng giữa các nhân viên cùng cấp bậc, gây ảnh hưởng đến không khí làm việc và sự phát triển của tổ chức.

>>>> Xem thêm: Cách xây dựng khung năng lực

6. Phương pháp đánh giá nhân viên về mặt hành vi BARS

BARS (Behaviorally Anchored Rating Scale) là một phương pháp đánh giá nhân viên dựa trên hành vi. Phương pháp này xây dựng một bảng các tiêu chí đánh giá dựa trên các hành vi cụ thể của nhân viên trong công việc. Bảng này được phát triển bằng cách sử dụng một dãy các trường hợp hành vi, hoặc một danh sách các mức độ hành vi, cho phép người đánh giá đưa ra nhận xét về các hành vi của nhân viên.

Với BARS, mỗi tiêu chí được mô tả bằng các ví dụ hành vi cụ thể, được liên kết với các mức độ chất lượng khác nhau của hành vi đó. Khi đánh giá, nhân viên sẽ được đặt vào các cấp độ hành vi và được đánh giá dựa trên các tiêu chí đã xác định trước. Từ đó, người đánh giá có thể tóm tắt kết quả về cách hành vi của nhân viên đạt được mức độ mong muốn.

Phương pháp này giúp cải thiện tính chính xác và độ tin cậy của quá trình đánh giá và giúp người đánh giá đánh giá toàn diện về các hành vi của nhân viên.

Phương pháp đánh giá nhân viênĐánh giá nhân viên theo phương pháp BARS trong khi làm việc với khách hàng

Ưu điểm của BARS là:

 • Áp dụng các tiêu chuẩn rõ ràng, cụ thể nên đánh giá chính xác và nhất quán. Nhân viên có thể dựa vào các phản hồi để cải thiện tình hình làm việc.
 • Loại bỏ các tiêu chí không phù hợp và tập trung vào các hành vi cụ thể, dễ dàng quan sát được.
 • Tập trung đánh giá vào hành vi cụ thể, đánh giá một cách khách quan và trung thực hơn.

Bên cạnh những ưu điểm đó, phương pháp này có những nhược điểm sau:

 • Phụ thuộc vào khả năng của người đánh giá vì không phải ai cũng đủ năng lực để chuẩn hóa các hành vi tiêu chuẩn.
 • Đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và công sức đầu tư nhiều hơn so với các phương pháp khác, đặc biệt là trong việc xây dựng các bảng mô tả hành vi chính xác.

7. Đánh giá năng lực theo mô hình ASK

của Benjamin Bloom được tạo ra vào năm 1956 để tiêu chuẩn hóa đánh giá năng lực trong công việc. Mô hình này được xây dựng dựa trên ba nhóm tiêu chuẩn gồm thái độ (Attitude), kỹ năng (Skill) và kiến thức (Knowledge).

Mô hình ASK không chỉ giúp doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên chất lượng mà còn giúp đánh giá năng lực của nhân viên trong các kỳ đánh giá theo quý hoặc theo năm. Những đánh giá này sẽ là cơ sở để phát triển các kế hoạch bồi dưỡng, thăng chức và chi trả lương thưởng. Từ đó, doanh nghiệp có thể phát triển bền vững với nguồn nhân lực tài giỏi và tận tâm.

Phương pháp đánh giá nhân viênKhung năng lực đánh giá nhân viên ASK

Ưu điểm của phương pháp đánh giá nhân viên theo mô hình ASK:

 • Mô hình ASK cung cấp một cách tiếp cận toàn diện theo các thang điểm cụ thể để đánh giá năng lực của nhân viên theo các tiêu chí thái độ, kỹ năng và kiến thức.
 • ASK giúp tập trung vào bộ ba yếu tố quan trọng nhất trong năng lực của nhân viên, giúp đánh giá độ chính xác và khách quan hơn.
 • Có thể áp dụng mô hình này trong nhiều quá trình: sàng lọc ứng viên, đánh giá năng lực trong quá trình phỏng vấn, đào tạo nội bộ, đánh giá nhân sự và đánh giá đào tạo.
 • Kết quả đánh giá theo mô hình ASK có thể sử dụng để lên kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo và thăng chức cho nhân viên.

Nhược điểm của phương pháp này bao gồm:

 • Mô hình ASK cần nhiều thời gian và nỗ lực để thiết kế và triển khai, đặc biệt là trong các công ty lớn với số lượng nhân viên lớn.
 • ASK có thể bị tác động bởi yếu tố cá nhân như sở thích và suy nghĩ của người đánh giá, do đó cần phải đảm bảo tính đồng nhất và khách quan trong quá trình đánh giá.
 • Khó đánh giá được các kỹ năng mềm của nhân viên.

8. Phương pháp so sánh cặp

Phương pháp đánh giá theo so sánh cặp là một phương pháp đánh giá nhân sự khách quan và công bằng. Bằng cách so sánh các nhân viên trong công ty với nhau, nhà quản trị sẽ tạo ra tính cạnh tranh trong công việc và thúc đẩy năng suất làm việc của nhân viên một cách tốt nhất.

phương pháp đánh giá năng lực nhân viênPhương pháp so sánh từng cặp dễ dàng thực thiện

Ưu điểm:

 • Phương pháp so sánh cặp đơn giản và dễ thực hiện, không cần nhiều tài nguyên và thời gian để triển khai.
 • So sánh cặp giúp phát hiện sự khác biệt giữa các nhân viên, giúp nhà quản lý đưa ra quyết định về việc giữ lại, thăng chức hoặc sa thải nhân viên.

Nhược điểm:

 • Phương pháp so sánh cặp có thể dẫn đến sự thiên vị trong đánh giá, do người đánh giá có thể không công bằng trong việc so sánh hai nhân viên.
 • So sánh cặp không cung cấp đánh giá toàn diện về năng lực của mỗi nhân viên, mà chỉ tập trung vào so sánh giữa các nhân viên với nhau.
 • Kết quả đánh giá theo phương pháp so sánh cặp không phải là cơ sở phù hợp để chọn ra nhân tài cần bồi dưỡng cho công ty.

9. Phương pháp đánh giá nhân viên bằng bảng điểm

Phương pháp đánh giá nhân viên theo thang điểm là một phương pháp phổ biến trong việc đánh giá năng lực nhân viên. Nhân viên sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí mà nhà quản trị đưa ra, theo thang điểm từ cao xuống thấp. Đây là phương pháp đánh giá phù hợp với các doanh nghiệp có số lượng nhân viên không quá đông.

Phương pháp đánh giá theo thang điểmMẫu đánh giá nhân viên bằng bảng điểm

Ưu điểm của phương pháp này bao gồm:

 • Dễ dàng thực hiện, rõ ràng, dễ hiểu.
 • Các tiêu chí đánh giá được thể hiện rõ ràng, dễ dàng đánh giá được năng lực và hiệu suất làm việc của nhân viên.

Nhược điểm:

 • Việc sử dụng bảng điểm có thể dẫn đến việc tạo ra áp lực lớn cho nhân viên trong quá trình làm việc khi luôn phải làm hài lòng nhà quản lý và có thể gây ra cảm giác bất mãn và thiếu động lực.
 • Dẫn đến sự đơn giản hóa quá mức các tiêu chí đánh giá, không phản ánh đầy đủ các khía cạnh quan trọng của công việc và của nhân viên.

10. Tự đánh giá

Tự đánh giá là phương pháp đánh giá nhân sự cho phép nhân viên tự đánh giá và cải thiện hiệu suất của mình. Tuy nhiên, tính chủ quan cao của người đánh giá là điểm trừ lớn của phương pháp này mà các nhà quản lý cần chú ý. Các ý kiến hài lòng hay phàn nàn về công việc của nhân viên nên được ghi lại và giải quyết bằng một cuộc họp trực tiếp.

Phương pháp tự đánh giá giúp nhân viên nhận thức được năng lực của mình và phát triển bản thân trong công việc. Bằng cách đánh giá năng lực của chính mình, nhân viên có thể tự tin thể hiện mình. Kết quả đánh giá này sau đó sẽ được thảo luận cùng quản lý để tìm hiểu rõ hơn về các khiếm khuyết còn ẩn giấu và phương án để tận dụng ưu điểm của nhân viên cũng như giúp nhân viên cải thiện điểm hạn chế.

Phương pháp đánh giá nhân viênPhương pháp tự đánh giá mang nhiều rủi ro

Ưu điểm:

 • Phương pháp này rất đơn giản và dễ dàng thực hiện.
 • Tự đánh giá giúp nhân viên tự nhận thức về khả năng và hạn chế của bản thân, đồng thời giúp nhà quản lý có cái nhìn tổng quan về nhân viên.
 • Nhân viên được đánh giá bằng những tiêu chí được thống nhất từ trước, đảm bảo ai cũng có thể tự thực hiện.

Nhược điểm:

 • Phương pháp này dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố chủ quan, do đó sẽ không được chính xác và khách quan như phương pháp đánh giá khác. Vì vậy, doanh nghiệp cần kết hợp song song thêm các phương pháp khác để thu được kết quả tốt nhất.
 • Khi nhân viên tự đánh giá, kết quả thu được thường không chính xác do nhân viên có thể đánh giá quá cao hoặc thấp về khả năng của bản thân.
 • Phương pháp này thường không phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô lớn hoặc có số lượng nhân viên đông, mất thời gian và không có tính hiệu quả cao.

Tuy mỗi phương pháp đánh giá nhân viên đều có những ưu và nhược điểm riêng, song đây vẫn là công cụ giá hiệu suất làm việc của nhân viên một cách chính xác và hiệu quả. Do đó doanh nghiệp cần phải chọn phương pháp phù hợp nhất để áp dụng vào thực tế. Hi vọng những thông tin trên của  Viindoo sẽ giúp các doanh nghiệp có được sự lựa chọn đúng đắn và đem lại kết quả tốt.

>>>> Tiếp Tục Với:

Nguyen Jun 30 tháng 4, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY