Phương pháp khấu hao tài sản cố định, cách tính kèm mẫu Excel

Khấu hao tài sản cố định? Tại sao thuật ngữ này có thể nói là một khái niệm quan trọng đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư để hiểu. Tóm lại, khấu hao là một thuật ngữ kế toán mô tả sự giảm giá trị của một tài sản theo thời gian. Nó quả thực có ảnh hưởng không nhỏ đến báo cáo tài chính và nghĩa vụ thuế. Trong bài viết này của Viindoo, chúng ta sẽ khám phá khấu hao là gì, nó hoạt động như thế nào và tầm quan trọng của nó.

Định nghĩa khấu hao tài sản cố định

Khấu hao tài sản cố định là quá trình phân bổ chi phí của một tài sản trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó. Điều này bao gồm các tài sản hữu hình như tòa nhà, máy móc và phương tiện, cũng như các tài sản vô hình như bằng sáng chế và thương hiệu. Khấu hao lũy kế phản ánh thực tế là tài sản mất giá trị theo thời gian do hao mòn, lỗi thời và các yếu tố khác.

Khấu hao tài sản cố định là gì

Khấu hao tài sản cố định là gi?

>>>> Xem Ngay: Tài sản cố định là gì? Định nghĩa, ví dụ

Tại sao phải khấu hao tài sản cố định?

Hãy khám phá lý do tại sao khấu hao lại cần thiết và ảnh hưởng như thế nào đến báo cáo tài chính và lập ngân sách, nghĩa vụ thuế và bảng cân đối kế toán.

Phản ánh chính xác nguyên giá của một tài sản trong thời gian sử dụng hữu ích của tài sản

Khấu hao phản ánh chính xác chi phí của một tài sản trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của nó. Điều này rất cần thiết cho các mục đích lập ngân sách và báo cáo tài chính, vì nó cho phép các doanh nghiệp phân bổ chi phí của một tài sản trong khoảng thời gian mà nó tạo ra doanh thu. Bằng cách phân bổ chi phí của một tài sản trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của nó, các doanh nghiệp có thể xác định chính xác hơn khả năng sinh lời của mình và đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt.

Giảm gánh nặng thuế

Khấu hao cũng làm giảm gánh nặng thuế của một doanh nghiệp. Dịch vụ doanh thu nội bộ (IRS) cho phép các doanh nghiệp khấu trừ chi phí của một tài sản theo thời gian, thay vì đưa toàn bộ giá trị tài sản vào chi phí cùng một lúc. Điều này là do tài sản tạo ra doanh thu trong một khoảng thời gian và việc đánh thuế thu nhập do tài sản tạo ra trong thời gian đó là công bằng.

Ví dụ: giả sử một doanh nghiệp mua một thiết bị với giá 50.000 đô la có thời gian sử dụng hữu ích là 10 năm. Sử dụng phương pháp khấu hao đường thẳng, doanh nghiệp có thể khấu trừ 5.000 USD mỗi năm trong 10 năm. Điều này làm giảm thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp 5.000 đô la mỗi năm, giảm nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

>>>> Đọc thêm: Tìm hiểu về Chi phí trả trước là gì

Ảnh hưởng đến Bảng cân đối kế toán

Khấu hao ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán vì khi tài sản mất giá trị theo thời gian, khấu hao sẽ tăng lên. Khấu hao là một tài khoản chống lại tài sản, có nghĩa là nó được trừ vào chi phí của tài sản để xác định giá trị sổ sách ròng của nó.

Giá trị sổ sách ròng là giá trị của tài sản được báo cáo trên bảng cân đối kế toán. Khi khung khấu hao tài sản cố định tăng, giá trị sổ sách ròng giảm. Điều này có thể có ý nghĩa quan trọng đối với báo cáo tài chính, vì nó ảnh hưởng đến các tỷ số tài chính của doanh nghiệp và có thể tác động đến các quyết định đầu tư.

Có mấy phương pháp khấu hao tài sản cố định? Các loại khấu hao chính

 Cách tính khấu hao sẽ như thế nào? Trên thực tế, có một số loại phương pháp tính khấu hao tài sản mà doanh nghiệp có thể sử dụng, mỗi loại đều có những đặc điểm và ưu điểm riêng. Tham khảo thông tin dưới đây để biết các loại khấu hao với các ví dụ.

các phương pháp khấu hao tài sản cố địnhCác phương pháp khấu hao tài sản cố định

>>>> Tìm Hiểu Về: Khấu hao trong bảng cân đối kế toán là gì? 

Khấu hao theo đường thẳng​

Khấu hao theo đường thẳng là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất để tính khấu hao. Nó phân bổ một lượng bằng nhau chi phí của tài sản cho mỗi năm trong thời gian sử dụng hữu ích của nó. Cái này phương pháp đơn giản và dễ hiểu, lý tưởng cho các doanh nghiệp có tài sản với thời gian sử dụng hữu ích nhất quán và có thể dự đoán được.

Ví dụ:

Khấu hao tài sản cố định: Khấu hao đường thẳng

Khấu hao đường thẳng

Khấu hao theo số dư giảm dần

Phương pháp số dư giảm dần là một phương pháp khấu hao tài sản cố định tích cực hơn, phân bổ một tỷ lệ phần trăm cao hơn chi phí của tài sản cho những năm đầu tiên của thời gian sử dụng hữu ích. Điều này có nghĩa là chi phí khấu hao giảm dần theo thời gian. Phương pháp này là lý tưởng cho các tài sản mất giá trị nhanh chóng và có tỷ lệ khấu hao cao hơn trong những năm đầu của thời gian sử dụng hữu ích.

Ví dụ:

Khấu hao tài sản cố định: Khấu hao theo số dư giảm dần

Khấu hao theo số dư giảm dần

Khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

Phương pháp số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất phân bổ Khấu hao tài sản cố định dựa trên việc sử dụng tài sản, thay vì thời gian. Phương pháp này lý tưởng cho các tài sản được sử dụng để sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ và thời gian sử dụng hữu ích của chúng được xác định bởi số lượng đơn vị chúng sản xuất. Phương pháp này cho phép doanh nghiệp phân bổ chi phí của tài sản chính xác hơn và có thể dẫn đến việc thể hiện chính xác hơn giá trị của tài sản.

Ví dụ:

Khấu hao tài sản cố định theo số lượng, khối lượng sản phẩm

 Khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

Khấu hao theo tổng chữ số năm

Phương pháp tổng chữ số số năm (SYD) phân bổ tỷ lệ phần trăm chi phí của tài sản cao hơn cho những năm trước đó nhưng với tỷ lệ giảm dần. Điều này có nghĩa là số tiền khấu hao giảm dần theo thời gian, nhưng không mạnh như phương pháp số dư giảm dần. Phương pháp này là lý tưởng cho các tài sản mất giá trị nhanh hơn trong những năm đầu của vòng đời hữu ích của chúng.

Ví dụ:
- Một tài sản có giá trị $10,000 và có thời gian hoạt động hữu ích dự kiến là 5 năm và giá trị còn lại khi hết vòng đời là $0. 
- Tính tổng chữ số năm khấu hao: 1+2+3+4+5 = 15.
- Thời gian sử dụng còn lại tại năm đầu tiên là 5, năm thứ hai là 4...
Kế hoạch khấu hao là:

Khấu hao tài sản cố định: theo tổng chữ số năm

Khấu hao theo tổng chữ số năm

Lưu ý: Phương pháp khấu hao SYD không được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong các chuẩn mực kế toán quốc tế như IFRS. Tuy nhiên, nó vẫn được sử dụng ở một số quốc gia dựa trên các quy định kế toán địa phương và tính linh hoạt trong việc lựa chọn phương pháp khấu hao phù hợp cho tài sản của họ.

Tài sản cố định khấu hao bao nhiêu năm?Cách tính khấu hao như thế nào?

Có nhiều phương pháp khấu hao khác nhau nhưng được sử dụng phổ biến nhất là phương pháp đường thẳng, phương pháp số dư giảm dần và phương pháp sản xuất theo đơn vị. 

Tài sản cố định được khấu hao trong nhiều năm để phân bổ giá trị của tài sản đó vào chi phí của doanh nghiệp theo thời gian. Thời gian khấu hao được xác định bởi các quy định pháp lý của từng quốc gia và phụ thuộc vào loại tài sản cố định đó.

Vậy thì, tại Việt Nam, tài sản cố định khấu hao bao nhiêu năm và thời gian bắt đầu trích khấu hao tài sản cố định bắt đầu từ khi nào? Theo quy định của pháp luật Việt Nam, theo Điều 11 Thông tư 45/2013/TT-BTC thì:

"Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình:
1. Doanh nghiệp tự xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình nhưng tối đa không quá 20 năm.
2. Đối với TSCĐ vô hình là giá trị quyền sử dụng đất có thời hạn, quyền sử dụng đất thuê, thời gian trích khấu hao là thời gian được phép sử dụng đất của doanh nghiệp.
3. Đối với TSCĐ vô hình là quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền đối với giống cây trồng, thì thời gian trích khấu hao là thời hạn bảo hộ được ghi trên văn bằng bảo hộ theo quy định (không được tính thời hạn bảo hộ được gia hạn thêm)."

Như vậy, tài sản cố định khấu hao có thể được doanh nghiệp tự xác định, nhưng không quá 20 năm.

Dưới đây là giải thích ngắn gọn về cách tính khấu hao bằng phương pháp đường thẳng, đây là phương pháp đơn giản và dễ hiểu nhất:

  • Xác định chi phí của tài sản: Điều này bao gồm giá mua của tài sản cũng như bất kỳ chi phí bổ sung nào phát sinh để đưa tài sản vào sử dụng, chẳng hạn như chi phí vận chuyển hoặc lắp đặt.
  • Xác định giá trị còn lại (salvage value): Giá trị còn lại là giá trị còn lại ước tính của tài sản khi kết thúc thời gian sử dụng hữu ích. 
  • Xác định thời gian sử dụng hữu ích: Điều này đề cập đến khoảng thời gian hoặc số năm ước tính mà tài sản sẽ được sử dụng trong hoạt động kinh doanh của bạn. Nó thường dựa trên các yếu tố như hao mòn, lỗi thời về công nghệ hoặc các yêu cầu pháp lý.
  • Tính chi phí khấu hao hàng năm: Sử dụng phương pháp đường thẳng, bạn chia chênh lệch giữa chi phí của tài sản và giá trị còn lại của nó cho thời gian sử dụng hữu ích của tài sản.

Chúng ta hãy nhìn vào bảng tính khấu hao theo 4 phương pháp được đưa ra trong bài viết này. Từ đó có thể thấy sự chênh lệch về giá trị khấu hao qua từng phương pháp được áp dụng.

Khấu hao tài sản cố định: bảng tính khấu hao theo các PP

Bảng tính khấu hao theo các phương pháp

Sẵn sàng ứng dụng kế toán MIỄN PHÍ trọn đời?

Viindoo Accounting​ tự động hóa tất cả các tác vụ kế toán doanh nghiệp. Tích hợp chặt chẽ và theo dõi dữ liệu theo thời gian thực. Dự đoán dòng tiền, lập kế hoạch tài chính kinh doanh hiệu quả.

Miễn phí vĩnh viễn

Người dùng không giới hạn

Câu hỏi thường gặp

Sự khác biệt giữa khấu hao tài sản cố định hữu hình (Depreciation) và khấu hao khấu hao tài sản cố định vô hình (Amortization) là gì?

Khấu hao tài sản cố định hữu hình (Depreciation dành cho các tài sản cố định hữu hình chẳng hạn như tòa nhà và thiết bị. Trong khi khấu hao tài sản cố định vô hình (Amortization) áp dụng cho tài sản vô hình, chẳng hạn như bằng sáng chế hoặc bản quyền. Cả hai phương pháp phân bổ chi phí của tài sản trong thời gian sử dụng hữu ích của tài sản, nhưng chúng dành riêng cho các loại tài sản khác nhau.

Khấu hao có thể có lợi ích về thuế vì khấu làm giảm thu nhập chịu thuế, do đó làm giảm nghĩa vụ thuế. Chính phủ thường cho phép các doanh nghiệp khấu trừ chi phí khấu hao khỏi thu nhập chịu thuế, dẫn đến tiết kiệm thuế.

Sau khi khấu hao được ghi nhận, khấu thường không được đảo ngược hoặc thay đổi trừ khi xảy ra lỗi.

Không, khấu hao là một khái niệm kế toán thể hiện sự phân bổ có hệ thống chi phí của một tài sản trong thời gian sử dụng hữu ích. Mức giá, giá trị trên thị trường của tài sản bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như cung và cầu, điều kiện thị trường và các yếu tố kinh tế, không liên quan trực tiếp đến sự mất giá.

​Phần mềm kế toán Viindoo hỗ trợ tính khấu hao với hai phương pháp: Khấu hao theo đường thẳng và khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.

Hi vọng qua bài viết bạn đọc đã biết được khấu hao tài sản cố định là gì, cách tính khấu hao và phải biết tầm quan trọng của khấu hao.

>>>> Tiếp tục Với:

Phương pháp khấu hao tài sản cố định, cách tính kèm mẫu Excel
Nguyễn Thị Nhường 6 tháng 4, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY