Tài sản cố định là gì? Định nghĩa, Ví dụ, Công thức, Đặc điểm

Tài sản cố định là gì? Làm thế nào để bạn tính toán tài sản cố định ròng? Có bao nhiêu loại tài sản cố định? Các ví dụ và đặc điểm của tài sản cố định là gì? Trong bài viết này, Viindoo sẽ giải đáp những thắc mắc này để bạn hiểu rõ thuật ngữ cơ bản này trong kế toán và tài chính.

Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định có thể được mô tả là tài sản vật chất, dài hạn mà một công ty sở hữu và sử dụng để tạo ra thu nhập trong một khoảng thời gian. Nó dự kiến sẽ tồn tại hoặc được sử dụng trong hoạt động kinh doanh trong hơn một năm. 

Do đó, các công ty được phép hạch toán hao mòn tự nhiên của những tài sản này bằng cách khấu hao giá trị của chúng. Tài sản, nhà máy và thiết bị (PP&E) là một số ví dụ về tài sản cố định thường được liệt kê trên bảng cân đối kế toán. 

Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định là gì?

Không giống như tài sản hiện tại, dự kiến sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng trong vòng một năm, tài sản cố định được coi là tài sản dài hạn, cùng với tài sản vô hình và đầu tư dài hạn. Giá trị của tài sản cố định khấu hao khi chúng được sử dụng, trong khi giá trị của tài sản vô hình được khấu hao.

>>>>> Đọc thêm: Top 10 Phần mềm kế toán doanh nghiệp

Đặc điểm tài sản cố định

Tài sản cố định là một thành phần quan trọng của bất kỳ doanh nghiệp nào mang lại lợi ích lâu dài cho công ty. Có một số đặc điểm chính của tài sản cố định.

Tài sản cố định có giá trị tiền tệ đáng kể

Chúng được coi là những mặt hàng có giá trị cao đòi hỏi sự đầu tư đáng kể từ công ty. Do đó, một công ty phải đánh giá và xem xét cẩn thận các lựa chọn của mình trước khi mua một tài sản như vậy. Điều cần thiết là đảm bảo rằng tài sản có thể mang lại lợi ích lâu dài cho công ty.

Tài sản cố định là tài sản hữu hình

Điều này có nghĩa là chúng có sự hiện diện vật lý và có thể được sờ, cảm nhận và nhìn thấy. Một số ví dụ phổ biến về tài sản cố định hữu hình bao gồm đất đai, tòa nhà, thiết bị, máy móc và phương tiện. Tài sản hữu hình có thể khó định giá vì giá trị của chúng có thể thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, chúng thường dễ quản lý và bảo trì hơn so với tài sản vô hình.

Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định là gì? Tài sản cố định là tài sản hữu hình

Tài sản cố định phải trích khấu hao.

Khi các tài sản này được sử dụng theo thời gian, giá trị của chúng sẽ giảm do hao mòn, lỗi thời hoặc các yếu tố khác. Khấu hao là phương pháp được sử dụng để tính toán sự mất mát về giá trị này và nó được ghi nhận là một khoản chi phí trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Chi phí này làm giảm giá trị của tài sản trên bảng cân đối kế toán, cung cấp một đại diện chính xác hơn về giá trị thực của nó.

>>>>> Nội dung liên quan: Khấu hao là gì? Khấu hao TSCĐ

Tài sản cố định là tài sản dài hạn

Chúng được nắm giữ bởi một công ty trong một thời gian đáng kể, thường là hơn một năm. Những tài sản này cung cấp một cơ sở ổn định cho các hoạt động của một công ty và cho phép nó tạo ra thu nhập. Một công ty có thể sử dụng những tài sản này để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, thuê hoặc cho thuê hoặc sử dụng chúng cho mục đích sản xuất.

Tài sản cố định được coi là kém thanh khoản

Điều này là do chúng được dự định sử dụng trong thời gian dài để tạo thu nhập cho công ty, thay vì được mua với mục đích bán trong tương lai gần. Do đó, các công ty thường không mong muốn bán tài sản cố định của mình trong thời gian ngắn.

Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định được coi là kém thanh khoản

Tài sản cố định rất quan trọng cho sự thành công của một công ty.

Chúng cho phép một công ty thực hiện các hoạt động của mình một cách hiệu quả và hiệu quả, đồng thời cung cấp nền tảng cho sự phát triển trong tương lai. Tài sản cố định của công ty có thể là một nguồn giá trị quan trọng cho doanh nghiệp và có thể mang lại lợi thế cạnh tranh so với các công ty khác trong cùng ngành. Do đó, điều quan trọng đối với các công ty là quản lý tài sản cố định của mình một cách hiệu quả (với phần mềm tài sản cố định), đảm bảo chúng được duy trì và nâng cấp để mang lại giá trị tối đa cho doanh nghiệp.

Ví dụ về tài sản cố định

Có nhiều loại tài sản cố định và chúng thường được ghi riêng lẻ nhưng được phân loại thành một nhóm trong tài khoản tài sản cố định trong sổ cái chung của công ty. 

Tài sản cố định là gì?

Ví dụ về tài sản cố định: Máy móc thiết bị

Dưới đây là một số ví dụ phổ biến:

Tòa nhà: Điều này bao gồm các tài sản thuộc sở hữu hoặc thuê mà một công ty sử dụng để tiến hành các hoạt động kinh doanh.

Máy móc và thiết bị: Điều này đề cập đến thiết bị và công cụ mà một công ty sử dụng để chế tạo, sản xuất hoặc phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ. Điều này có thể bao gồm thiết bị sản xuất, xe cộ, hệ thống máy tính và nội thất văn phòng.

Đất: Đây là bất kỳ vùng đất nào mà một công ty sở hữu, bao gồm cả vùng đất chưa phát triển hoặc đã phát triển.

Nội thất và đồ đạc: Điều này đề cập đến đồ đạc và đồ đạc mà một công ty sử dụng trong các hoạt động hàng ngày của mình, bao gồm bàn, ghế, giá đỡ và thiết bị chiếu sáng.

Cải tiến nhà cho thuê: Đây là bất kỳ cải tiến nào được thực hiện đối với tài sản cho thuê, chẳng hạn như lắp đặt hệ thống chiếu sáng, thảm mới hoặc cải tạo không gian hiện có.

Phần mềm máy tính: Điều này bao gồm phần mềm được mua hoặc phát triển mà một công ty sử dụng để vận hành hoạt động kinh doanh của mình.

Cơ sở hạ tầng: Điều này đề cập đến các khoản đầu tư dài hạn mà một công ty thực hiện trong cơ sở hạ tầng kinh doanh của mình, chẳng hạn như đường, cầu và các cấu trúc khác.

Cách tính TSCĐ

Việc tính toán tài sản cố định rất quan trọng vì nó giúp công ty định giá chính xác tài sản của mình và xác định giá trị của chúng theo thời gian, từ đó quản lý dòng tiền bằng cách xác định mức khấu hao dự kiến của tài sản theo thời gian. 

Đây là công thức cho tài sản cố định ròng:

Tài sản cố định ròng = tổng tài sản cố định - (khấu hao lũy kế + nợ phải trả)

Ví dụ:

Giả sử một công ty có tổng tài sản cố định là 500.000 USD và khấu hao lũy kế là 100.000 USD. Sử dụng công thức tài sản cố định ròng, ta tính được:

  • TSCĐ ròng = Tổng TSCĐ - Giá trị hao mòn lũy kế
  • Tài sản cố định ròng = 500.000 USD - 100.000 USD
  • Tài sản cố định ròng = $400.000

Do đó, tài sản cố định ròng của công ty trong ví dụ này là 400.000 USD. Chỉ số này cho biết tổng giá trị tài sản cố định mà công ty nắm giữ sau khi hạch toán khấu hao lũy kế.

Trong bài viết trên, chúng tôi đã trả lời câu hỏi “ Tài sản cố định là gì ?” và cung cấp cho bạn thông tin liên quan về định nghĩa, ví dụ, công thức và đặc điểm của nó. Bằng cách theo dõi và khấu hao tài sản cố định một cách chính xác, doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định sáng suốt về đầu tư, tài chính và hoạt động để đạt được thành công lâu dài.

>>>>> Nội dung liên quan: Vốn hóa tài sản cố định - định nghĩa, loại, tầm quan trọng

Tài sản cố định là gì? Định nghĩa, Ví dụ, Công thức, Đặc điểm
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Nguyễn Anh Thư 7 tháng 4, 2023

SHARE THIS POST
Đăng nhập để viết bình luận


Lái xe Hiệu quả và Chất lượng: Hệ thống Sản xuất Toyota (TPS)​