Vốn hóa tài sản cố định là gì? Điều kiện vốn hóa tài sản cố định

Vốn hóa tài sản cố định là một khía cạnh quan trọng để đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính và tối đa hóa lợi ích thuế. Tuy nhiên, để vốn hóa tài sản cố định, có một số điều kiện tiên quyết cần phải tuân thủ. Vậy những điều kiện đó là gì? Viindoo sẽ cùng bạn tìm hiểu về vấn đề này và giải đáp các điều kiện đó qua bài viết sau.

1. Vốn hóa tài sản cố định là gì?

Vốn hóa tài sản cố định là quá trình ghi nhận chi phí của một tài sản hữu hình dài hạn như một tài sản trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, chứ không phải là một khoản chi phí trên báo cáo thu nhập. 

Thay vào đó, vốn hóa tài sản cố định sẽ cho phép doanh nghiệp phân bổ chi phí của tài sản theo thời gian sử dụng hữu ích, giúp mang lại một cái nhìn chính xác hơn về hiệu quả tài chính của công ty.

Vốn hóa tài sản cố định khác với chi phí ở chỗ chi phí là chi phí phát sinh trong hoạt động hàng ngày của một doanh nghiệp được trừ vào doanh thu để xác định thu nhập ròng.

Ví dụ về tài sản cố định có thể được vốn hóa bao gồm:

 • Tòa nhà: Chi phí xây dựng hoặc mua một tòa nhà, bao gồm cả chi phí đất đai, vật liệu xây dựng và lao động, có thể được vốn hóa.
 • Thiết bị: Chi phí mua hoặc xây dựng máy móc, máy tính, phương tiện và các thiết bị khác cũng có thể được vốn hóa.
 • Tài sản vô hình: Chi phí mua các tài sản vô hình như bằng sáng chế, bản quyền và thương hiệu cũng được coi là tài sản cố định và có thể được vốn hóa.
 • Cải thiện đất (Land improvements): Chi phí cải thiện đất đai để phục vụ mục đích thương mại, chẳng hạn như phân loại, thoát nước và cảnh quan, cũng có thể được vốn hóa.
 • Đồ nội thất, đồ đạc hoặc các thiết bị khác (FFE): Chi phí mua hoặc xây dựng đồ nội thất và đồ đạc sử dụng trong doanh nghiệp cũng có thể được vốn hóa.

Nhìn chung, tài sản cố định có thể được vốn hóa nếu tài sản đấy có thời gian sử dụng trên một năm và được sử dụng để tạo ra thu nhập. Tuy nhiên, các tiêu chí cụ thể để vốn hóa có thể khác nhau tùy thuộc vào tiêu chuẩn kế toán mà doanh nghiệp tuân theo.

>>> Xem thêm: Fixed Asset RollForward là gì? Định nghĩa và ví dụ về chuyển tiếp tài sản cố định

Phần mềm vốn hóa tài sản cố định
Vốn hóa tài sản cố định được xác định

2. Các loại vốn hóa tài sản cố định

Có một số loại vốn hóa tài sản cố định phổ biến, mỗi loại tuân theo các tiêu chí và nguyên tắc riêng. Dưới đây là một số loại vốn hóa tài sản cố định thường thấy:

 1. Vốn hóa chi phí lãi vay: Khi một doanh nghiệp vay tiền để xây dựng hoặc mua một tài sản cố định, chi phí lãi vay có thể được vốn hóa. Lí do là vì tài sản không thể được mua hoặc xây dựng nếu không có khoản vay, và chi phí lãi vay liên quan trực tiếp đến việc mua hoặc xây dựng tài sản đó.
 2. Vốn hóa chi phí sửa chữa và bảo trì: Trong một số trường hợp, chi phí sửa chữa và bảo trì có thể được vốn hóa nếu chúng kéo dài thời gian sử dụng của tài sản hoặc tăng giá trị của tài sản đó. Ví dụ: nếu một công ty thay thế mái nhà cũ bằng mái nhà mới có tuổi thọ cao hơn, chi phí của mái nhà mới có thể được vốn hóa.
 3. Vốn hóa chi phí trực tiếp và gián tiếp: Chi phí trực tiếp như lao động và vật liệu liên quan trực tiếp đến việc mua hoặc xây dựng tài sản cố định có thể được vốn hóa. Chi phí gián tiếp như chi phí chung cần thiết để mua hoặc xây dựng tài sản cũng có thể được vốn hóa.
 4. Các tiêu chí để vốn hóa chi phí là doanh nghiệp cần xác định xem chi phí đó có liên quan trực tiếp đến việc mua hoặc xây dựng tài sản dài hạn hay không. Ngoài ra, chi phí đó phải được kỳ vọng mang lại lợi ích trong khoảng thời gian hơn một năm. 

Điều quan trọng là các doanh nghiệp cần tuân theo các hướng dẫn và chuẩn mực kế toán cụ thể để đảm bảo rằng họ đang vốn hóa đúng chi phí và phản ánh chính xác giá trị tài sản cố định trên báo cáo tài chính.

Phần mềm vốn hóa tài sản cố định

3. Tầm quan trọng của vốn hóa tài sản cố định

Vốn hóa tài sản cố định rất quan trọng vì một số lý do, bao gồm:

 1. Báo cáo tài chính chính xác: Bằng cách vốn hóa tài sản cố định, doanh nghiệp có thể cung cấp một bản tài liệu chính xác hơn về hiệu quả tài chính của họ. Điều này giúp giảm tác động của các chi phí lớn lên báo cáo tài chính và cung cấp thông tin chính xác về các khoản đầu tư dài hạn của công ty và đóng góp của chúng vào giá trị tổng thể của công ty.
 2. Lợi ích thuế: Vốn hóa tài sản cố định có thể mang lại lợi ích thuế cho doanh nghiệp. Bằng cách vốn hóa tài sản cố định, doanh nghiệp có thể khấu hao tài sản theo thời gian. Ngoài ra còn có thể tác động đến chi phí thuế thấp hơn cho công ty.
 3. Hỗ trợ ra quyết định: Vốn hóa tài sản cố định cung cấp thông tin chính xác về tình hình tài chính của công ty, giúp ban quản lý đưa ra quyết định tốt hơn. Điều này giúp ban quản lý nhìn thấy chi phí thực tế của các tài sản và xác định xem chúng có mang lại lợi nhuận đầu tư hay không.

Vốn hóa tài sản cố định giúp doanh nghiệp phản ánh chính xác giá trị của tài sản dài hạn trên bảng cân đối kế toán. Điều này cho phép nhà đầu tư và các bên liên quan khác có cái nhìn tổng quan hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngoài ra, vốn hóa tài sản cố định cũng giúp doanh nghiệp phân bổ chi phí đầu tư vào tài sản dài hạn một cách hợp lý. Điều này giúp giảm thiểu tác động của các khoản chi phí lớn, một lần đối với báo cáo thu nhập, vốn có thể làm sai lệch các chỉ số và tỷ số tài chính.

Các ngành kinh doanh như sản xuất, xây dựng và tiện ích thường được hưởng lợi từ vốn hóa tài sản cố định, vì có các khoản đầu tư đáng kể vào tài sản dài hạn như tòa nhà, máy móc và thiết bị. Tuy nhiên, bất kỳ ngành nào có tài sản dài hạn đáng kể cũng có thể hưởng lợi từ việc áp dụng khấu hao tài sản cố định, chẳng hạn như ngành vận tải, năng lượng và công nghệ.

Phần mềm vốn hóa tài sản cố định
Tầm quan trọng của vốn hóa tài sản cố định

4. Các phương pháp vốn hóa tài sản cố định

 1. Thiết lập chính sách vốn hóa tài sản cố định: Để làm được việc này, doanh nghiệp nên có một văn bản định rõ các tiêu chí vốn hóa chi phí và quy trình thực hiện. Chính sách này cần được xem xét định kỳ và cập nhật theo các hướng dẫn và chuẩn mực kế toán mới nhất.
 2. Đánh giá định kỳ: Các sổ đăng ký tài sản cố định phải được đánh giá định kỳ để đảm bảo tất cả các tài sản được phân loại đúng cách và giá trị cũng như thời gian sử dụng hữu ích của chúng được phản ánh chính xác. Qua việc đánh giá này, có thể xác định được những tài sản cần thanh lý hoặc xử lý, cũng như những tài sản cần được phân loại lại.
 3. Duy trì hồ sơ chính xác: Đây cũng là rất quan trọng để khấu hao tài sản cố định. Tất cả các chi phí liên quan đến việc mua hoặc xây dựng một tài sản dài hạn phải được ghi chép và ghi lại một cách thích hợp. Điều này đòi hỏi việc lưu trữ các hợp đồng, hóa đơn, đơn đặt hàng và các tài liệu liên quan khác.
 4. Phân loại đúng tài sản: Việc phân loại đúng tài sản cũng là một yếu tố quan trọng. Phân loại đúng các tài sản cố định giúp đảm bảo rằng chúng được khấu hao đúng trong thời gian sử dụng hữu ích. Các tài sản nên được phân loại dựa trên loại hình, vị trí và các yếu tố liên quan khác. Sẽ giúp đảm bảo rằng việc phân bổ chi phí khấu hao diễn ra một cách hợp lý và giá trị của tài sản được phản ánh chính xác trên bảng cân đối kế toán.

Bằng cách tuân thủ những quy trình và chuẩn mực này, các doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng việc khấu hao tài sản cố định diễn ra chính xác và phù hợp với các hướng dẫn và chuẩn mực kế toán. Điều này giúp cải thiện tính chính xác của báo cáo tài chính, giảm rủi ro sai sót và đảm bảo thực hiện đúng các lợi ích về thuế.

Phần mềm vốn hóa tài sản cố định
Các phương pháp tốt nhất để vốn hóa tài sản cố định

5. Phần mềm kế toán có thể hỗ trợ vốn hóa tài sản cố định không?

Hệ thống phần mềm kế toán có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ vốn hóa tài sản cố định của doanh nghiệp. Các hệ thống này giúp tự động hóa quy trình vốn hóa, tiết kiệm thời gian và giảm rủi ro sai sót. Dưới đây là một số tính năng mà phần mềm kế toán cung cấp để hỗ trợ vốn hóa tài sản cố định:

 1. Báo cáo: Phần mềm kế toán cho phép tạo ra các báo cáo liên quan đến tài sản cố định, bao gồm thông tin về giá trị tài sản và danh sách tài sản.
 2. Tự động tính khấu hao: Hệ thống phần mềm kế toán tự động tính toán khấu hao dựa trên thời gian sử dụng hữu ích của tài sản. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và giảm nguy cơ mắc phải sai sót.
 3. Theo dõi và quản lý tài sản: Phần mềm kế toán cho phép theo dõi và quản lý tài sản cố định, bao gồm thông tin về giá trị, vị trí và lịch trình khấu hao của từng tài sản.
 4. Tùy chỉnh danh mục tài sản: Nhiều hệ thống phần mềm kế toán cho phép doanh nghiệp tùy chỉnh danh mục tài sản để đảm bảo tài sản được phân loại chính xác và khấu hao đúng theo quy định.

Tóm lại, sử dụng phần mềm kế toán có thể giúp quá trình vốn hóa tài sản cố định trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Đồng thời, việc áp dụng phần mềm kế toán giúp đảm bảo quy trình vốn hóa được thực hiện đúng và tuân thủ các chuẩn mực và hướng dẫn kế toán.

Vốn hóa tài sản cố định là một hoạt động quan trọng đối với các doanh nghiệp sở hữu tài sản dài hạn vì việc này có thể giúp cung cấp thông tin chính xác về tình hình tài chính của công ty, giúp đưa ra quyết định tốt hơn và đem lại lợi ích về thuế. Hiểu được điều đó, phần mềm kế toán Viindoo Accounting được ra đời nhằm trở thành giải pháp hiệu quả để thực hiện quy trình này một cách dễ dàng và hiệu quả. Với Viindoo Accounting, bạn có thể tự tin trong việc tạo báo cáo vốn hóa tài sản cố định và tận dụng các lợi ích mà chúng mang lại cho doanh nghiệp của bạn.

Phần mềm vốn hóa tài sản cố định
Hệ thống phần mềm kế toán có thể hỗ trợ Khấu hao tài sản cố định

Hy vọng bài viết trên của Viindoo doanh nghiệp đã có thêm những thông tin hữu ích về Vốn hóa tài sản cố định. Nếu bạn cần được tư vấn về phần mềm kế toán miễn phí, liên hệ ngay với chúng tôi qua +84 225 730 9838.

Vốn hóa tài sản cố định là gì? Điều kiện vốn hóa tài sản cố định
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Hà Trung Đức 5 tháng 4, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY