Cách tính tỷ lệ tài sản cố định và ví dụ cụ thể

Tỷ lệ tài sản cố định quan trọng việc trong phân tích tài chính vì chúng cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc sử dụng tài sản cố định của công ty, có thể giúp các nhà đầu tư và nhà phân tích đánh giá hiệu quả, lợi nhuận và rủi ro của công ty. Bằng cách phân tích các tỷ lệ này, các nhà đầu tư và nhà phân tích có thể hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của công ty và đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt. Trong bài viết này, hãy cùng Viindoo tìm hiểu kỹ hơn về tỷ lệ này nhé! 

Tổng quan về tỷ lệ tài sản cố định

Tỷ lệ tài sản cố định (Fixed Assets Ratio) là tỷ lệ tài chính được dùng để đánh giá việc sử dụng và quản lý tài sản cố định của công ty. Tài sản cố định là tài sản mà một công ty sở hữu và sử dụng cho các hoạt động lâu dài và không dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt. Tài sản cố định bao gồm tài sản dùng trong việc sản xuất, kinh doanh, nhà máy và thiết bị (PPE), đất đai, tòa nhà và máy móc.

Bằng cách phân tích tỷ lệ này, các nhà phân tích có thể xác định mức độ hiệu quả và hiệu quả của việc quản lý tài sản cố định của công ty. Hơn nữa, tỷ lệ này rất hữu ích trong việc đưa ra quyết định sáng suốt về cơ hội đầu tư, độ tin cậy và sức khỏe tài chính tổng thể.

Tỷ lệ này rất quan trọng vì tài sản cố định là một khoản đầu tư đáng kể cho nhiều công ty. Chúng cũng là một thành phần thiết yếu trong quá trình hoạt động và sản xuất của công ty. Do đó, khả năng quản lý và sử dụng hiệu quả các tài sản này của công ty có thể có tác động đáng kể đến khả năng sinh lời và hiệu quả tài chính của công ty.

Hơn nữa, tỷ suất tài sản cố định có thể được sử dụng để so sánh hiệu suất của công ty với hiệu suất của các đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành. So sánh này có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về điểm mạnh và điểm yếu của công ty so với các công ty cùng ngành, điều này có thể hữu ích cho các nhà đầu tư và nhà phân tích khi đưa ra quyết định đầu tư. Nhìn chung, tỷ suất tài sản cố định cung cấp một công cụ có giá trị để đánh giá tình hình tài chính của công ty và chúng là một thành phần thiết yếu của phân tích tài chính.

Tỷ lệ tài sản cố định
Giải thích các tỷ lệ tài sản cố định

Có các loại tỷ lệ tài sản cố định nào

Có một số loại tỷ suất cho tài sản cố định được sử dụng trong phân tích tài chính. Dưới đây là bốn loại tỷ suất tài sản cố định chính:

Tỷ lệ tài sản, nhà máy và thiết bị (PPE) trên tổng tài sản:

Tỷ lệ này đo lường tỷ lệ tổng tài sản của công ty được thể hiện bằng bất động sản, nhà máy và thiết bị của công ty. Tỷ lệ PPE trên tổng tài sản cao cho thấy công ty đã đầu tư rất nhiều vào tài sản cố định.

Công thức:

Tỷ lệ PPE trên Tổng tài sản = Tài sản, Nhà máy và Thiết bị / Tổng tài sản

Tỷ lệ vòng quay tài sản cố định:

Tỷ lệ này đo lường mức độ hiệu quả của một công ty sử dụng tài sản cố định để tạo ra doanh thu. Tỷ lệ vòng quay tài sản cố định cao cho thấy rằng một công ty đang tạo ra một khoản doanh thu đáng kể so với số tiền đầu tư vào tài sản cố định.

Công thức:  

Tỷ lệ vòng quay tài sản cố định = Doanh thu / Tài sản cố định ròng

Tỷ lệ khấu hao trên tài sản cố định:

Tỷ lệ này đo lường mức độ khấu hao tài sản cố định của công ty so với tổng giá trị của những tài sản đó. Tỷ lệ khấu hao trên tài sản cố định cao cho thấy tài sản cố định của công ty đang già đi và mất giá trị nhanh hơn so với việc chúng được thay thế.

Công thức:  

Tỷ lệ khấu hao trên tài sản cố định = Khấu hao / Tài sản cố định ròng

Tỷ lệ tài sản cố định ròng:

Tỷ lệ này đo lường tỷ lệ tổng tài sản của công ty được thể hiện bằng tài sản cố định ròng. Tài sản cố định ròng là giá trị tài sản cố định của công ty trừ đi khấu hao lũy kế.

Công thức:

Tỷ lệ tài sản cố định ròng = Tài sản cố định ròng / Tổng tài sản

Tỷ suất đầu tư tài sản cố định này có thể được sử dụng cùng nhau để có được bức tranh toàn diện hơn về việc sử dụng và quản lý tài sản cố định của công ty. Chúng là những công cụ có giá trị cho các nhà đầu tư và nhà phân tích trong việc đánh giá tình hình tài chính của công ty và xác định các rủi ro và cơ hội tiềm ẩn.

Tỷ lệ tài sản cố địnhCác loại tỷ lệ trong tài sản cố định

Tỷ lệ tài sản, nhà máy và thiết bị (PPE) trên tổng tài sản

Định nghĩa và giải thích

Tỷ lệ Tài sản, Nhà máy và Thiết bị (PPE) trên Tổng tài sản đo lường tỷ lệ phần trăm tổng tài sản của công ty gắn liền với tài sản, nhà máy và thiết bị. Tỷ lệ này còn được gọi là tỷ lệ tài sản vốn. Nó được sử dụng để đánh giá chi tiêu vốn và đầu tư vào tài sản dài hạn của công ty.

Công thức

Tỷ lệ PPE trên Tổng tài sản = (Tài sản, Nhà máy và Thiết bị / Tổng tài sản) x 100

Ví dụ và diễn giải

Giả sử rằng Công ty ABC có giá trị tài sản, nhà máy và thiết bị là 2.000.000 đô la và tổng tài sản là 10.000.000 đô la. Sử dụng công thức trên, chúng ta có thể tính tỷ lệ PPE trên Tổng tài sản như sau:

Tỷ lệ PPE trên Tổng tài sản = ($2.000.000 / $10.000.000) x 100
Tỷ lệ PPE trên Tổng tài sản = 20%

Điều này có nghĩa là 20% tổng tài sản của Công ty ABC được gắn với bất động sản, nhà máy và thiết bị.

Việc giải thích tỷ lệ này có thể khác nhau tùy thuộc vào ngành mà công ty hoạt động. Ví dụ: một công ty sản xuất thường sẽ có tỷ lệ PPE trên Tổng tài sản cao hơn so với một công ty dựa trên dịch vụ, vì công ty trước đây yêu cầu đầu tư đáng kể hơn vào tài sản, nhà máy và thiết bị để sản xuất hàng hóa. Tỷ lệ PPE trên Tổng tài sản cao hơn có thể cho thấy rằng một công ty đã đầu tư rất nhiều vào tài sản cố định, đây có thể là một điều tốt nếu những tài sản này đang được sử dụng hiệu quả để tạo ra doanh thu. 

Tuy nhiên, nếu tài sản không được sử dụng hiệu quả, điều này có thể tác động tiêu cực đến lợi nhuận và hiệu quả tài chính của công ty. Tỷ lệ PPE trên Tổng tài sản thấp có thể cho thấy rằng một công ty có mô hình kinh doanh ít tài sản hơn hoặc có thể đang cho thuê tài sản thay vì sở hữu hoàn toàn. Trong những trường hợp như vậy, công ty có thể có ít rủi ro hơn và ít vốn gắn liền với tài sản dài hạn hơn.

Tỷ lệ tài sản cố định
Tỷ lệ tài sản, nhà máy và thiết bị (PPE) trên tổng tài sản

Tỷ lệ vòng quay tài sản cố định

Định nghĩa và Giải thích

Tỷ lệ vòng quay tài sản cố định đo lường mức độ hiệu quả của một công ty đang sử dụng tài sản cố định của mình để tạo ra doanh thu. Nó tính toán số lượng doanh thu được tạo ra trên mỗi đô la tài sản cố định ròng. Tỷ lệ này được sử dụng để đánh giá khả năng tạo ra doanh thu từ việc đầu tư vào tài sản cố định của công ty.

Công thức

Tỷ lệ vòng quay tài sản cố định = Doanh thu / Tài sản cố định ròng

Ví dụ và diễn giải

Giả sử rằng Công ty XYZ có doanh thu là $1.000.000 và tài sản cố định ròng là $500.000 trong một năm nhất định. Sử dụng công thức trên, chúng ta có thể tính tỷ lệ Vòng quay tài sản cố định như sau:

Tỷ lệ vòng quay tài sản cố định = $1.000.000 / $500.000
Hệ số quay vòng tài sản cố định = 2

Điều này có nghĩa là với mỗi đô la đầu tư vào tài sản cố định, Công ty XYZ đã tạo ra 2 đô la doanh thu trong năm.

Tỷ lệ vòng quay tài sản cố định cao nói chung là mong muốn, vì nó cho thấy rằng một công ty đang tạo ra doanh thu đáng kể từ việc đầu tư vào tài sản cố định. Mặt khác, tỷ lệ thấp có thể chỉ ra rằng tài sản cố định của công ty không được sử dụng hiệu quả để tạo doanh thu. Nó có thể là do các yếu tố như thiết bị lỗi thời, quy trình sản xuất kém hoặc nhu cầu thấp đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty.

Việc giải thích tỷ lệ vòng quay tài sản cố định nên được thực hiện trong bối cảnh ngành của công ty và các đối thủ cạnh tranh. So sánh tỷ lệ của công ty với tỷ lệ trung bình của ngành hoặc tỷ lệ của đối thủ cạnh tranh có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu quả sử dụng tài sản cố định của công ty.

Tỷ lệ tài sản cố định
Tỷ lệ vòng quay tài sản cố định

Tỷ lệ khấu hao trên tài sản cố định

Định nghĩa và Giải thích

Tỷ lệ khấu hao trên tài sản cố định đo lường mức độ khấu hao tài sản cố định của công ty trong một khoảng thời gian cụ thể so với giá trị của tài sản cố định. Đó là một tỷ lệ hiệu quả đánh giá bao nhiêu giá trị tài sản cố định của công ty đã được sử dụng hết hoặc tiêu thụ theo thời gian.

Công thức

Tỷ lệ khấu hao trên tài sản cố định = Chi phí khấu hao / Tài sản cố định ròng

Ví dụ và Diễn giải

Giả sử rằng Công ty XYZ phát sinh 50.000 đô la chi phí khấu hao trong một năm nhất định và có tài sản cố định ròng là 500.000 đô la vào đầu năm. Sử dụng công thức trên, chúng ta có thể tính tỷ lệ Khấu hao trên Tài sản cố định như sau:

Tỷ lệ khấu hao trên tài sản cố định = $50.000 / $500.000
Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định = 0,10 hoặc 10%

Điều này có nghĩa là với mỗi đô la tài sản cố định ròng, Công ty XYZ đã khấu hao 10 xu trong năm.

Tỷ lệ cao hơn cho thấy rằng tài sản cố định của công ty đang được khấu hao nhanh hơn mức trung bình của ngành, điều này có thể cho thấy rằng tài sản đang được sử dụng nhiều hoặc công ty đang sử dụng các phương pháp khấu hao nhanh. Tuy nhiên, tỷ lệ cao hơn cũng có thể có nghĩa là tài sản cố định của công ty đang được sử dụng không đúng mức hoặc ở trong tình trạng kém, dẫn đến chi phí khấu hao cao hơn.

Ngược lại, tỷ lệ Khấu hao trên Tài sản cố định thấp hơn có thể cho thấy rằng công ty đang sử dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, phương pháp này phân bổ khấu hao tài sản một cách đồng đều trong thời gian sử dụng hữu ích của chúng. Tỷ lệ thấp hơn cũng có thể chỉ ra rằng tài sản cố định của công ty đang được sử dụng không đúng mức, điều này có thể dẫn đến chi phí khấu hao thấp hơn.

Điều quan trọng cần lưu ý là việc giải thích tỷ lệ khấu hao tài sản cố định nên được thực hiện cùng với các tỷ lệ và chỉ số tài chính khác để có được sự hiểu biết toàn diện về tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty.

Tỷ lệ tài sản cố định
Tỷ lệ khấu hao trên tài sản cố định

Tỷ lệ trong tài sản cố định ròng

Định nghĩa và Giải thích

Tỷ lệ tài sản cố định ròng đo lường tỷ lệ tổng tài sản của công ty được đầu tư vào tài sản cố định sau khi khấu hao lũy kế. Nó cho biết mức độ hoạt động của một công ty dựa vào tài sản cố định của nó để tạo ra doanh thu.

Công thức

Tỷ lệ cố định ròng = Tài sản cố định ròng / Tổng tài sản

Ví dụ và diễn giải

Giả sử rằng Công ty XYZ có tài sản cố định ròng là 500.000 đô la và tổng tài sản là 1.000.000 đô la trong một năm nhất định. Sử dụng công thức trên, chúng ta có thể tính tỷ lệ cố định ròng như sau:

Tỷ lệ cố định ròng = 500.000 USD / 1.000.000 USD
Tỷ lệ cố định ròng = 0,50 hoặc 50%

Điều này có nghĩa là 50% tổng tài sản của Công ty XYZ được đầu tư vào tài sản cố định đã trừ khấu hao lũy kế.

Tỷ lệ tài sản có cố định ròng cao hơn cho thấy rằng một công ty đã đầu tư một tỷ lệ tài sản lớn hơn vào tài sản cố định, cho thấy hoạt động của công ty phụ thuộc nhiều hơn vào các tài sản này để tạo ra doanh thu. Đây có thể là một dấu hiệu tích cực nếu tài sản cố định của công ty đang được sử dụng hiệu quả và tạo ra doanh thu đáng kể. Tuy nhiên, một tỷ lệ cao cũng có thể chỉ ra rằng công ty đã đầu tư quá nhiều vào tài sản cố định, điều này có thể dẫn đến việc sử dụng không đúng mức các tài sản này và khả năng sinh lời thấp hơn.

Mặt khác, khi tài sản cố định ròng có tỷ lệ thấp hơn có thể cho thấy công ty đang dựa nhiều hơn vào tài sản hiện tại, chẳng hạn như hàng tồn kho hoặc các khoản phải thu, để tạo doanh thu. Đây có thể là một dấu hiệu tích cực nếu hoạt động của công ty phụ thuộc nhiều hơn vào tài sản lưu động hoặc nếu công ty đang trong giai đoạn tăng trưởng đòi hỏi mức đầu tư cao hơn vào vốn lưu động.

Cũng như các tỷ lệ tài chính khác, tỷ lệ cố định ròng nên được giải thích cùng với các tỷ lệ và chỉ số tài chính khác để có được sự hiểu biết toàn diện về tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty.

Tỷ lệ tài sản cố định
Tỷ lệ tài sản cố định ròng

Các vấn đề với tỷ lệ tài sản cố định

Mặc dù tỷ lê trong tài sản cố định có thể là một công cụ hữu ích để đánh giá cấu trúc tài sản và các quyết định đầu tư của công ty, nhưng có một số vấn đề và hạn chế tiềm ẩn cần xem xét:

  1. Tài sản cố định có thể không phản ánh chính xác giá trị thực của công ty: Tỷ lệ chỉ dựa trên các khoản đầu tư của công ty vào tài sản cố định, có thể không phản ánh chính xác giá trị thực của nó. Ví dụ: một công ty có thể có các tài sản vô hìnhquan trọng, chẳng hạn như bằng sáng chế hoặc thương hiệu, không được phản ánh trong tài sản cố định.
  2. Tỷ lệ cố định ròng cao hơn cho thấy rằng một công ty đã đầu tư một tỷ lệ tài sản lớn hơn vào tài sản cố định, cho thấy hoạt động của công ty phụ thuộc nhiều hơn vào các tài sản này để tạo ra doanh thu. Đây có thể là một dấu hiệu tích cực nếu tài sản cố định của công ty đang được sử dụng hiệu quả và tạo ra doanh thu đáng kể. Tuy nhiên, một tỷ lệ cao cũng có thể chỉ ra rằng công ty đã đầu tư quá nhiều vào tài sản cố định, điều này có thể dẫn đến việc sử dụng không đúng mức các tài sản này và khả năng sinh lời thấp hơn.
  3. Các ngành khác nhau có cấu trúc tài sản khác nhau: Tỷ lệ trong tài sản cố định có thể không hữu ích khi so sánh các công ty trong các ngành khác nhau, vì một số ngành có thể yêu cầu đầu tư nhiều hơn hoặc ít hơn vào tài sản cố định. Ví dụ: một công ty dựa trên dịch vụ có thể có tỷ lệ thấp hơn so với một công ty sản xuất, ngay cả khi cả hai công ty đều có lợi nhuận như nhau.
  4. Không xem xét những thay đổi trong việc sử dụng tài sản: Tỷ suất tài sản cố định dựa trên dữ liệu lịch sử và không tính đến những thay đổi trong việc sử dụng tài sản của công ty theo thời gian. Ví dụ: một công ty gần đây có thể đã tăng đầu tư vào tài sản cố định, nhưng sự cải thiện này có thể không được phản ánh trong tỷ lệ tính tài sản cố định cho đến kỳ báo cáo tiếp theo.
  5. Có thể không phản ánh tác động của khấu hao: Tỷ lệ của tài sản cố định không tính đến tác động của khấu hao đối với tài sản cố định của công ty, điều này có thể ảnh hưởng đến giá trị thực và hiệu quả của chúng. Khấu hao làm giảm giá trị sổ sách của tài sản cố định theo thời gian và có thể không phản ánh đúng giá trị hoặc tính hữu dụng của chúng trong việc tạo ra doanh thu.

Using fixed asset software with Fixed Asset Ratios features can help companies streamline their fixed asset management processes and gain valuable insights into their financial performance. These software solutions can also help ensure that companies are accurately tracking their fixed assets and calculating depreciation, which can help them comply with regulatory requirements and avoid costly mistakes.

Tỷ lệ tài sản cố định

Các vấn đề với Tỷ lệ tài sản cố định

Còn nhiều phần mềm kế toán khác có các giải pháp có sẵn bao gồm việc tính tỷ lệ tài sản cố định như một phần tính năng của chúng. Các chương trình phần mềm này có thể giúp các công ty quản lý và theo dõi tài sản cố định của họ, tính toán khấu hao và tạo báo cáo tài chính. Hãy dùng thử phần mềm kế toán củaViindoo miễn phí 15 ngày.

>>>Nội dung liên quan: 

Cách tính tỷ lệ tài sản cố định và ví dụ cụ thể
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Hà Trung Đức 6 tháng 4, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY