Tài sản cố định và tài sản lưu động khác nhau như thế nào?

Doanh nghiệp của bạn có thể có một số loại tài sản, bao gồm tài sản cố định và hiện tại. Mặc dù bạn có thể quen thuộc với các thuật ngữ này, nhưng bạn có thực sự hiểu sự khác biệt giữa tài sản cố định và tài sản lưu động? Cùng tìm hiểu với Viindoo thông qua bài viết này nhé.

1. Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định, còn được gọi là tài sản dài hạn, là tài sản mà doanh nghiệp nắm giữ và sử dụng để sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ chứ không phải để bán cho khách hàng. Tài sản cố định không nhằm mục đích bán ngay mà được sử dụng lâu dài trong doanh nghiệp.

Ví dụ về tài sản cố định bao gồm tài sản, nhà máy và thiết bị, chẳng hạn như tòa nhà, máy móc, phương tiện và đồ nội thất.

tài sản cố định và tài sản lưu động

Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định rất quan trọng đối với báo cáo tài chính của công ty vì chúng đại diện cho một khoản đầu tư đáng kể và có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh lời cũng như tình hình tài chính của công ty. Chúng được báo cáo trên bảng cân đối kế toán dưới dạng một danh mục riêng biệt và giá trị của chúng thường được theo dõi riêng biệt với các tài sản khác.

>>>> Xem thêm: Tài sản cố định là gì? Định nghĩa, Ví dụ, Công thức, Đặc điểm

2. Tài sản hiện tại là gì?

Tài sản ngắn hạn là tài sản mà một công ty dự kiến chuyển đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng hết trong vòng một năm hoặc trong chu kỳ hoạt động bình thường của doanh nghiệp, tùy theo thời gian nào dài hơn. Những tài sản này được nắm giữ với mục đích tạo ra doanh thu hoặc hỗ trợ các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. 

Ví dụ về tài sản hiện tại bao gồm tiền mặt và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho và chi phí trả trước.

tài sản hiện tại so với tài sản cố định

Tài sản hiện tại là gì?

Tài sản hiện tại rất quan trọng đối với tính thanh khoản của công ty, vì chúng sẵn sàng được sử dụng để thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ ngắn hạn. Chúng được báo cáo trên bảng cân đối kế toán dưới dạng một danh mục riêng biệt và giá trị của chúng thường được theo dõi riêng biệt với các tài sản khác. Khả năng của một công ty trong việc quản lý và sử dụng hiệu quả các tài sản hiện tại của mình là một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe tài chính và sự ổn định của nó.

3. Sự khác biệt giữa tài sản cố định và tài sản lưu động là gì


Cùng xem sự khác biệt giữa tài sản cố định và tài sản lưu động là gì qua những tiêu điểm dưới đây:

3.1. Mục đích

Tài sản cố định được sử dụng để sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ cho doanh nghiệp, trong khi tài sản hiện tại được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp hoặc tạo doanh thu.

3.2. Khoảng thời gian

Tài sản cố định là tài sản dài hạn dự kiến sẽ được sử dụng trong doanh nghiệp trong hơn một năm, trong khi tài sản lưu động là tài sản ngắn hạn dự kiến sẽ được sử dụng hoặc chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.

Sự khác biệt giữa tài sản cố định và tài sản lưu động: Khỏang thời gian

Sự khác biệt giữa tài sản cố định và tài sản lưu động: Khoảng thời gian

3.3. Thanh khoản

Tài sản cố định kém thanh khoản hơn tài sản hiện tại, vì chúng không thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt nếu không bán chúng, trong khi tài sản hiện tại có tính thanh khoản cao hơn và sẵn sàng sử dụng để thanh toán các khoản nợ phải trả và nghĩa vụ ngắn hạn.

3.4. Định giá

Tài sản cố định thường được định giá theo nguyên giá trừ khấu hao, trong khi tài sản lưu động được định giá theo giá bán dự kiến hoặc chi phí mua lại.

3.5. Báo cáo

Tài sản cố định được báo cáo riêng trên bảng cân đối kế toán dưới dạng tài sản dài hạn, trong khi tài sản lưu động được báo cáo riêng dưới dạng tài sản ngắn hạn.

Sự khác biệt giữa tài sản cố định và tài sản lưu động ở việc báo cáo trên bảng cân đối

Sự khác biệt giữa tài sản cố định và tài sản lưu động ở việc báo cáo trên bảng cân đối

3.5. Rủi ro

Tài sản cố định có rủi ro lỗi thời và thay đổi công nghệ cao hơn, trong khi tài sản lưu động có rủi ro biến động giá cả và nhu cầu cao hơn.

3.6. Sự quản lý

Tài sản cố định yêu cầu lập kế hoạch và quản lý dài hạn để đảm bảo chúng duy trì năng suất và hiệu quả, trong khi tài sản lưu động yêu cầu quản lý ngắn hạn để đảm bảo rằng chúng được sử dụng hiệu quả để hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

4. Tài sản cố định và tài sản lưu động trên bảng cân đối kế toán

Ghi lại cả tài sản hiện tại và tài sản cố định của bạn trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp và sắp xếp chúng theo thứ tự thanh khoản, với những tài sản có tính thanh khoản cao nhất được liệt kê trước. Tiền mặt là tài sản có tính thanh khoản cao nhất và nên được liệt kê đầu tiên vì nó không yêu cầu bất kỳ chuyển đổi nào.

Tài sản hiện tại thường được liệt kê cao hơn trên bảng cân đối kế toán vì chúng có tính thanh khoản cao hơn, trong khi tài sản cố định được liệt kê thấp hơn vì chúng là các khoản đầu tư dài hạn cần nhiều thời gian hơn để chuyển đổi.

Tài sản lưu động so với tài sản cố định trên bảng cân đối kế toán

Tài sản hiện tại so với tài sản cố định trên bảng cân đối kế toán

Các tài sản lưu động điển hình được liệt kê trên bảng cân đối kế toán của bạn có thể bao gồm tiền mặt, các khoản phải thu, hàng tồn kho và các tài sản lưu động khác. Tài sản cố định thường được liệt kê là tài sản hoặc thiết bị.

Tốt nhất bạn nên cập nhật bảng cân đối kế toán thường xuyên để có được thông tin tổng quan hiện tại về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Thường xuyên cập nhật tài sản hiện tại và tài sản cố định trong sổ sách sẽ giúp bạn tạo bảng cân đối kế toán chính xác, đánh giá mô hình chi tiêu và lập kế hoạch ngân sách hiệu quả.

Sẵn sàng để trải nghiệm sự xuất sắc?

Hãy thử Viindoo Phần mềm kế toán miễn phí trong 15 ngày
Tự động hóa tất cả các nhiệm vụ kế toán doanh nghiệp với Viindoo Accounting. Tích hợp chặt chẽ và theo dõi dữ liệu theo thời gian thực. Dự đoán dòng tiền, lập kế hoạch tài chính kinh doanh hiệu quả.


HÃY THỬ NGAY - Hoàn toàn miễn phí!    hoặc  Liên hệ với chúng tôi

Tóm lại, điều quan trọng đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ là hiểu được sự khác biệt giữa tài sản cố định và tài sản lưu động. Bằng cách liệt kê cả tài sản ngắn hạn và tài sản cố định trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp và cập nhật nó thường xuyên, bạn có thể hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của công ty mình và đưa ra các quyết định sáng suốt về đầu tư, cho vay và chi tiêu. Với việc quản lý tài sản cẩn thận, bạn có thể cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp và tăng cơ hội thành công lâu dài. Đón đọc các bài viết tiếp theo của Viindoo nhé.

Tiếp tục với:


Tài sản cố định và tài sản lưu động khác nhau như thế nào?
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Nguyễn Vân Anh 17 tháng 4, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY