Bảng cân đối kế toán là gì? Mẫu bảng cân đối kế toán

Để đảm bảo thông tin kế toán chính xác, việc duy trì một Bảng cân đối kế toán toàn diện cho doanh nghiệp nhỏ , ghi nhận đúng thông tin tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty bạn là rất quan trọng. Đây là một loại báo cáo quan trọng cho mọi chủ doanh nghiệp vì nó cung cấp cái nhìn tổng quan nhanh về các điểm mạnh và các lĩnh vực cần cải thiện của công ty. Tham khảo bài viết sau của Viindoo để nắm được các nội dung chính, liên quan đến việc duy trì một bảng cân đối kế toán chi tiết.

Bảng cân đối kế toán là gì

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính thể hiện tình hình về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm cụ thể. Nó cung cấp nhanh thông tin tổng quan về tình hình tài chính của công ty và là một công cụ quan trọng để các doanh nghiệp nhỏ đánh giá tình hình tài chính của họ.

Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

Phương trình này có nghĩa là Tài sản của một công ty luôn bằng tổng số Nợ phải và Vốn chủ sở hữu của nó.

Tầm quan trọng của Bảng cân đối kế toán là rất lớn. Nó giúp cho chủ sở hữu và những người quản lý đưa ra những quyết định về hoạt động kinh doanh của họ, chẳng hạn như mở rộng, cắt giảm nợ hoặc đầu tư vào thiết bị mới. Bằng cách cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của công ty, phân tích bảng cân đối kế toán bằng việc sử dụng phần mềm kế toán cho phép các chủ doanh nghiệp nhỏ xác định các điểm mạnh và điểm yếu, đồng thời thực hiện các bước để cải thiện tình hình tài chính của họ.

bảng cân đối kế toánBảng cân đối kế toán là gì?

Các thành phần của bảng cân đối kế toán

Tài sản

Tài sản Tài sản là những nguồn lực mà công ty sở hữu hoặc kiểm soát, chẳng hạn như tiền mặt, các khoản đầu tư, hàng tồn kho, thiết bị và bất động sản. Phần tài sản liệt kê tất cả tài sản hiện tại và phi hiện tại của công ty. Tài sản hiện tại là những tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm, chẳng hạn như tiền mặt, các khoản phải thu và hàng tồn kho. tài sản dài hạn là những tài sản được kỳ vọng mang lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp, chẳng hạn như tài sản, nhà xưởng và thiết bị.

Nợ phải trả​

Nợ phải trả là nghĩa vụ mà một công ty nợ người khác, bao gồm chủ nợ, nhà cung cấp và nhân viên. Giống như tài sản, nợ phải trả cũng được chia thành hai loại: nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. 

Nợ ngắn hạn là các nghĩa vụ đến hạn trong vòng một năm, chẳng hạn như các khoản phải trả và các khoản vay ngắn hạn. Nợ dài hạn là nghĩa vụ phải trả sau một năm, chẳng hạn như các khoản vay dài hạn và trái phiếu phải trả.

Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu thể hiện phần lãi còn lại trong tài sản của một công ty sau khi trừ đi các khoản nợ phải trả. Nó bao gồm các khoản đóng góp của chủ sở hữu và bất kỳ khoản thu nhập giữ lại nào. Nó còn được gọi là tài sản ròng hoặc vốn chủ sở hữu của cổ đông.

>>>> Đọc thêm: Hiểu về Cách tạoBảng cân đối kế toán theo tỷ trọng.

Viindoo Detailed Small Business Balance Sheet with Example
Thành phần của bảng cân đối kế toán

Thông tin so sánh - Dữ liệu tương ứng trên một bảng cân đối kế toán.

Thông tin so sánh, bao gồm dữ liệu tương ứng trên một bảng cân đối kế toán, là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp để đánh giá sức khỏe tài chính của mình và đưa ra các quyết định thông minh cho tương lai. 

Trong khi hầu hết phần mềm kế toán chỉ hiển thị hai kỳ kế toán trên bảng cân đối kế toán, phần mềm của Viindoo cho phép hiển thị số kỳ kế toán không giới hạn. Tính năng này cung cấp cho nhà quản lý tài chính một cái nhìn tổng quan về hiệu suất tài chính của công ty họ qua một khoảng thời gian đủ dài, giúp họ nhận ra xu hướng và đưa ra các quyết định thông minh về đầu tư hoặc thay đổi hoạt động. Tổng thể, việc có thể trình bày số liệu nhiều kỳ trên một báo cáo tài chính động là một công cụ quý giá cho các doanh nghiệp muốn đánh giá vị trí tài chính của mình và lập kế hoạch cho tương lai.

Thiết lập nhiều kỳ báo cáo tài chính với Viindoo

Hiển thị nhiều kỳ trên Bảng cân đối kế toán với phần mềm Viindoo 

>>>> Đọc thêm: Xem báo cáo tài chính động với phần mềm Viindoo.

Vì sao doanh nghiệp nhỏ khó lập bảng cân đối kế toán?

Các doanh nghiệp nhỏ thường gặp khó khăn trong việc lập bảng cân đối kế toán do một số yếu tố:

Nguồn lực giới hạn

Các doanh nghiệp nhỏ thường hoạt động với nguồn lực hạn chế, bao gồm cả nguồn lực tài chính và nhân lực. Họ có thể không có đủ phương tiện tài chính để thuê nhân viên kế toán chuyên dụng. Điều này có thể gây khó khăn cho việc phân bổ thời gian và nguồn lực để chuẩn bị chính xác bảng cân đối kế toán.

Ràng buộc thời gian

Các chủ doanh nghiệp nhỏ thường tham gia vào nhiều khía cạnh của việc điều hành doanh nghiệp của họ, bao gồm hoạt động, tiếp thị và dịch vụ khách hàng. Do đó, họ có thể bị giới hạn thời gian dành cho việc lưu giữ hồ sơ tài chính và lập báo cáo tài chính như bảng cân đối kế toán.

Hồ sơ tài chính không đầy đủ hoặc lộn xộn

Duy trì hồ sơ tài chính có tổ chức và cập nhật thường xuyên có thể là một thách thức đối với các doanh nghiệp nhỏ. Họ có thể không có một hệ thống kế toán phù hợp, dẫn đến dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác. Nếu không có hồ sơ tài chính đáng tin cậy, việc thu thập thông tin cần thiết để lập bảng cân đối trở nên khó khăn.​

>>>> Đọc thêm: Bảng cân đối kế toán được phân loạilà gì? Ưu điểm và Cách lập.

Tuân thủ chuẩn mực kế toán

Các doanh nghiệp nhỏ phải tuân theo các tiêu chuẩn và quy định kế toán khi lập báo cáo tài chính, bao gồm cả bảng cân đối kế toán. Tuy nhiên, việc tuân thủ các tiêu chuẩn này và hiểu các quy tắc phức tạp có thể gây khó khăn cho các chủ doanh nghiệp có kiến ​​thức kế toán hạn chế.

Cách lập bảng cân đối kế toán cho doanh nghiệp nhỏ

Để điền đầy đủ bảng cân đối kế toán cho doanh nghiệp nhỏ, bạn nên làm theo các bước chung sau đây:

Xác định kỳ báo cáo

Bước đầu tiên trong việc tạo bảng cân đối kế toán là xác định kỳ báo cáo. Khoảng thời gian này có thể là hàng tháng, hàng quý, nửa năm hoặc hàng năm, tùy thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp bạn. Bạn nên xem xét bản chất của doanh nghiệp, quy mô của doanh nghiệp và bất kỳ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định nào khi xác định kỳ báo cáo.

Liệt kê tài sản của bạn

Tài sản là các mặt hàng thuộc sở hữu của công ty có giá trị tiền tệ. Chúng có thể bao gồm tiền mặt, các khoản phải thu, thiết bị, hàng tồn kho, đầu tư và tài sản. Điều quan trọng là liệt kê từng tài sản riêng biệt, cùng với giá trị ước tính của nó. Đảm bảo phân loại tài sản của bạn thành tài sản ngắn hạn (những tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm) và tài sản dài hạn (những tài sản sẽ mất hơn một năm để chuyển đổi thành tiền mặt).

Liệt kê các khoản nợ của bạn

Nợ phải trả là số tiền mà công ty nợ người khác, chẳng hạn như các khoản vay, tài khoản phải trả và thuế. Đối với tài sản, điều quan trọng là liệt kê từng khoản nợ riêng biệt, cùng với giá trị ước tính của nó. Đảm bảo phân loại các khoản nợ của bạn thành các khoản nợ ngắn hạn (những khoản phải trả trong vòng một năm) và các khoản nợ dài hạn (những khoản nợ sẽ không đến hạn trong hơn một năm).

Tính vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu đại diện cho giá trị ròng của công ty. Để tính vốn chủ sở hữu, hãy trừ tổng nợ ra khỏi tổng tài sản của bạn. Nếu số kết quả là dương, điều này thể hiện vốn chủ sở hữu. Nếu nó âm, điều này thể hiện sự thâm hụt.

Sắp xếp bảng cân đối kế toán của bạn

Bây giờ bạn đã có tất cả các thông tin cần thiết, đã đến lúc sắp xếp bảng cân đối kế toán của bạn. Bắt đầu bằng cách liệt kê tài sản của bạn theo thứ tự thanh khoản (chúng có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt như thế nào). Tiếp theo, hãy liệt kê các khoản nợ của bạn theo thứ tự khi đến hạn. Cuối cùng, liệt kê vốn chủ sở hữu của bạn, số tiền này phải bằng chênh lệch giữa tài sản và nợ phải trả của bạn.

Xem xét và phân tích bảng cân đối kế toán của bạn

Khi bạn đã sắp xếp bảng cân đối kế toán của mình, hãy xem xét và phân tích nó. Tìm kiếm bất kỳ sự khác biệt hoặc sai sót nào và đảm bảo rằng tất cả các số liệu đều chính xác. Sử dụng bảng cân đối kế toán của bạn để hiểu rõ hơn về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp, chẳng hạn như khả năng sinh lời, tính thanh khoản và khả năng thanh toán. Bạn cũng có thể sử dụng nó để xác định các lĩnh vực mà bạn có thể cần giảm chi phí hoặc tăng doanh thu.

Cập nhật bảng cân đối kế toán của bạn thường xuyên

Hãy nhớ rằng bảng cân đối kế toán chỉ hữu ích nếu nó được cập nhật. Đảm bảo cập nhật bảng cân đối kế toán của bạn thường xuyên, theo kỳ báo cáo bạn đã đặt. Điều này sẽ cho phép bạn theo dõi các thay đổi về tình hình tài chính của doanh nghiệp theo thời gian và đưa ra các quyết định sáng suốt phù hợp.

Nhìn chung, việc lập bảng cân đối kế toán đối với một doanh nghiệp nhỏ đòi hỏi phải xem xét cẩn thận tất cả các giao dịch tài chính của doanh nghiệp và hiểu biết về các thành phần khác nhau của bảng cân đối kế toán. Bạn có thể muốn tham khảo ý kiến của một kế toán viên chuyên nghiệp hoặc người giữ sổ sách để đảm bảo tính chính xác và để có được hướng dẫn về các phương pháp hay nhất để duy trì bảng cân đối kế toán hiệu quả.

>>>> Đọc thêm: 10 phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mẫu bảng cân đối kế toán cho doanh nghiệp nhỏ


Mẫu bảng cân đối kế toán

Mẫu báo cáo tài chính - Bảng cân đối kế toán

Tầm quan trọng của việc duy trì bảng cân đối kế toán kế toán cân bằng

Duy trì một bảng cân đối kế toán cân bằng là rất quan trọng đối với sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp nhỏ. Bảng cân đối kế toán không cân bằng có thể gây ra những tác động nghiêm trọng, bao gồm:

  1. Khó khăn trong việc huy động vốn: Người cho vay và nhà đầu tư sử dụng bảng cân đối kế toán để đánh giá tình hình tài chính của công ty. Nếu bảng cân đối kế toán không cân bằng, nó có thể gây khó khăn cho công ty trong việc huy động vốn.
  2. Nguy cơ phá sản: bảng cân đối kế toán không cân bằng có thể cho thấy rằng một công ty không tạo ra đủ doanh thu để trang trải chi phí. Nếu xu hướng này tiếp tục, nó có thể dẫn đến phá sản.
  3. Phân tích tài chính sai lệch: bảng cân đối kế toán không cân bằng có thể dẫn đến phân tích tài chính không chính xác và hiểu sai về tình hình tài chính của công ty.

Để duy trì bảng cân đối kế toán cân bằng, các chủ doanh nghiệp nhỏ có thể thực hiện các chiến lược sau:

  1. Theo dõi dòng tiền: Dòng tiền là huyết mạch của một doanh nghiệp nhỏ. Bằng cách giám sát dòng tiền, chủ doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng họ có đủ tiền mặt để trang trải chi phí và tránh mắc nợ quá nhiều.
  2. Theo dõi hàng tồn kho: Hàng tồn kho có thể giữ tiền mặt và tạo ra các vấn đề về thanh khoản. Các chủ doanh nghiệp nên thường xuyên theo dõi mức tồn kho để đảm bảo rằng họ không bị dự trữ quá nhiều.
  3. Quản lý nợ: Các doanh nghiệp nhỏ nên cẩn thận khi vay nợ. Nợ quá nhiều có thể dẫn đến bảng cân đối kế toán mất cân đối và gặp khó khăn về tài chính. Chủ doanh nghiệp chỉ nên nhận khoản nợ mà họ có thể trả một cách thoải mái.
  4. Kiểm soát chi phí: Kiểm soát chi phí là chìa khóa để duy trì bảng cân đối kế toán cân bằng. Chủ doanh nghiệp nên thường xuyên xem xét chi phí của họ và tìm cách giảm chi phí.

Bằng cách làm theo các chiến lược này, chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ có thể duy trì bảng cân đối kế toán cân bằng, điều này sẽ giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt về hoạt động của mình, có được nguồn tài chính và đảm bảo sức khỏe tài chính lâu dài cho doanh nghiệp của họ.

Viindoo Detailed Small Business Balance Sheet with Example
Tầm quan trọng của việc duy trì bảng cân đối kế toán cân bằng

Câu hỏi thường gặp

Bảng cân đối kế toán là một công cụ thiết yếu cho các doanh nghiệp nhỏ vì nó giúp theo dõi hiệu quả tài chính, cung cấp thông tin chi tiết về dòng tiền, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định và được người cho vay và nhà đầu tư yêu cầu để đánh giá tình hình tài chính và đưa ra quyết định tài trợ. Các chủ doanh nghiệp nhỏ có thể sử dụng bảng cân đối kế toán để theo dõi tiến độ, quản lý tài chính và đưa ra các lựa chọn chiến lược sáng suốt.

Có, bảng cân đối kế toán có thể âm nếu nợ phải trả của công ty vượt quá tài sản.

Nếu bảng cân đối kế toán không cân bằng, đó là dấu hiệu cho thấy có lỗi trong hồ sơ kế toán, chẳng hạn như giao dịch bị thiếu hoặc số tiền không chính xác. Lỗi phải được xác định và sửa chữa trước khi bảng cân đối kế toán có thể phản ánh đúng tình hình tài chính của công ty.

Tóm lại, Bảng cân đối kế toán cho doanh nghiệp nhỏ là chìa khóa thành công và các chủ doanh nghiệp nên ưu tiên giữ bảng cân đối kế toán toán cân bằng để giúp họ đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt và đảm bảo tình hình tài chính của công ty. Theo dõi Viindoo để có nhiều nội dung hữu ích hơn.

Bảng cân đối kế toán là gì? Mẫu bảng cân đối kế toán
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Hà Trung Đức 10 tháng 4, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY