Phân biệt Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh?

Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh là hai công cụ tài chính được sử dụng để quản lý hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Mặc dù cả hai đều được sử dụng để theo dõi tình hình tài chính của doanh nghiệp và đưa ra các quyết định đầu tư và chi tiêu phù hợp, nhưng có những điểm khác biệt chính giữa hai loại này. Cùng tìm hiểu với Viindoo qua bài viết dưới đây.

Phần mềm kế toán Viindoo hỗ trợ lập và phân tích báo cáo thu nhập so với bảng cân đối kế toán

Báo cáo thu nhập so với bảng cân đối kế toán đều là báo cáo tài chính quan trọng

1. Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh là gì?

1.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì?

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, còn được gọi là báo cáo lãi lỗ (P&L), là báo cáo tài chính thể hiện doanh thu, chi phí và thu nhập của công ty trong một khoảng thời gian. "Thu nhập" trong báo cáo thể hiện doanh thu được tạo ra từ việc bán hàng, trong khi "chi phí" thể hiện chi phí liên quan đến việc điều hành doanh nghiệp.

>>>> Xem thêm: Báo cáo thu nhập là gì ? Các loại báo cáo thu nhập và ví dụ

1.2 Bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính thể hiện tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm cụ thể. Bảng cân đối kế toán cung cấp một bức tranh tổng quan về tình hình tài chính của công ty, bao gồm những gì công ty sở hữu, những gì công ty nợ và những gì còn lại cho chủ sở hữu.

>>>> Xem Thêm:Bảng cân đối kế toán là gì? Mẫu bảng cân đối kế toán

1.3 Tại sao bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh lại quan trọng?​

Sử dụng Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh cùng nhau có thể cung cấp nhiều thông tin chi tiết về hoạt động và tài chính của việc điều hành một doanh nghiệp. Phân tích các khoản nợ lớn nhất trên bảng cân đối kế toán và các khoản lỗ lớn trên báo cáo thu nhập có thể giúp xác định các cách để cắt lỗ hoặc giảm nợ phải trả. Trong khi đó, việc tập trung vào lợi nhuận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và tài sản có giá trị nhất trên bảng cân đối kế toán có thể giúp xác định các cách tận dụng tài sản để sinh lời nhiều hơn.

Điều cần thiết là phải sớm nhận thấy các dấu hiệu cảnh báo rủi ro, chẳng hạn như tỷ lệ nợ phải trả trên tài sản tăng, các khoản lỗ định kỳ và các lỗi kế toán thường xuyên, để giảm thiểu các khoản lỗ và hướng tới lợi nhuận. Các nhà đầu tư và người cho vay cũng có thể sử dụng các báo cáo tài chính, chẳng hạn như bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập, để đưa ra các quyết định chi tiêu trong tương lai. Do đó, điều quan trọng là sử dụng cả hai báo cáo để có được bức tranh hoàn chỉnh về tài chính của tổ chức.

Phần mềm kế toán Viindoo hỗ trợ lập và phân tích báo cáo thu nhập so với bảng cân đối kế toán

Sử dụng cả hai báo cáo cùng nhau có thể cung cấp nhiều thông tin chi tiết về hoạt động và tài chính

2. Sự khác biệt giữa bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh

2.1 Thời gian

Thời gian đóng một vai trò thiết yếu trong báo cáo tài chính. Mặc dù bảng cân đối kế toán cung cấp thông tin tổng quan về tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm cụ thể, nhưng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho thấy kết quả tài chính trong một khoảng thời gian nhất định. Chẳng hạn, bảng cân đối kế toán tính đến ngày 31 tháng 12 sẽ được báo cáo cùng với báo cáo thu nhập cho cả tháng 12.

Phần mềm kế toán Viindoo hỗ trợ lập và phân tích báo cáo thu nhập so với bảng cân đối kế toán

Thời gian đóng một vai trò thiết yếu trong báo cáo tài chính

2.2 Các mặt hàng được báo cáo

Bảng cân đối kế toán bao gồm chi tiết tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty, trong khi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm doanh thu và chi phí cuối cùng xác định liệu công ty có lãi hay bị lỗ. Ngoài ra, báo cáo thu nhập chỉ ra chi phí thuế, trong khi các khoản nợ thuế chưa thanh toán được ghi lại trên bảng cân đối kế toán.

2.3 Số liệu

Các số liệu thu được từ báo cáo tài chính khác nhau và chúng phục vụ các mục đích khác nhau. Các mục hàng của bảng cân đối kế toán được sử dụng để xác định tính thanh khoản của công ty, trong khi các tổng phụ trong báo cáo thu nhập được so sánh với doanh thu để có được tỷ lệ phần trăm lãi gộp, tỷ lệ phần trăm thu nhập hoạt động và phần trăm thu nhập ròng.

Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh
Các số liệu thu được từ báo cáo tài chính khác nhau và chúng phục vụ các mục đích khác nhau
2.4 Quản lý sử dụng

Khi sử dụng, nhóm quản lý sử dụng bảng cân đối kế toán để đánh giá xem doanh nghiệp có đủ thanh khoản để đáp ứng các nghĩa vụ của mình hay không, trong khi báo cáo thu nhập được sử dụng để phát hiện bất kỳ vấn đề hoạt động hoặc tài chính nào cần điều chỉnh.

2.5 Chủ nợ và người cho vay sử dụng

Mặt khác, các chủ nợ và người cho vay sử dụng bảng cân đối kế toán để xác định xem một công ty có sử dụng đòn bẩy quá mức hay không, điều này cho biết quyết định của họ về việc có nên gia hạn tín dụng bổ sung cho thực thể hay không. Ngoài ra, họ sử dụng báo cáo thu nhập để đánh giá xem một doanh nghiệp có tạo ra đủ lợi nhuận để thanh toán các khoản nợ hay không.

2.6 Tầm quan trọng

Mặc dù tầm quan trọng của báo cáo tài chính thay đổi tùy theo từng người đọc. Nhưng đánh giá chung, báo cáo thu nhập được coi là quan trọng hơn bảng cân đối kế toán vì nó báo cáo kết quả của công ty. Tuy nhiên, người cho vay có thể thích phân tích bảng cân đối hơn vì nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về tính thanh khoản của người xin vay.

Phần mềm kế toán Viindoo hỗ trợ lập và phân tích báo cáo thu nhập so với bảng cân đối kế toán

Báo cáo thu nhập được coi là quan trọng hơn bảng cân đối kế toán

3. Sử dụng bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh để đánh giá hoạt động tài chính của doanh nghiệp​

Sử dụng bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập cùng nhau có thể cung cấp nhiều thông tin chi tiết về hoạt động và tài chính để điều hành doanh nghiệp của bạn.

Để đánh giá và cải thiện hoạt động kinh doanh của mình, bạn cần chú ý đến những điều quan trọng như: Các khoản lỗ và nợ phải trả, lợi nhuận và tài sản, các dấu hiệu cảnh báo.

3.1 Các khoản lỗ và nợ phải trả

Khi phân tích bảng cân đối kế toán, hãy xem xét các khoản nợ lớn nhất; khi phân tích báo cáo thu nhập hãy tập trung vào những tổn thất lớn. Điều gì làm tiêu tốn nhiều tiền nhất? Một số cách bạn có thể cắt lỗ hoặc giảm các khoản nợ là gì?

3.2 Lợi nhuận và tài sản

Tập trung vào lợi nhuận trên báo cáo thu nhập và tài sản có giá trị nhất trên bảng cân đối kế toán. Bây giờ, hãy phân tích điều gì giúp bạn kiếm được nhiều tiền nhất. Một số cách bạn có thể tận dụng tài sản của mình để kiếm thêm lợi nhuận là gì?

3.3 Cờ Đỏ (Red Flag)​

Nhận thấy các dấu hiệu cờ đỏ trong tài liệu tài chính của bạn sớm có thể giúp giảm thiểu tổn thất của bạn và hướng tới lợi nhuận trước khi quá muộn. Các dấu hiệu cảnh báo phổ biến cần chú ý bao gồm tỷ lệ nợ phải trả trên tài sản tăng, tổn thất định kỳ và lỗi kế toán thường xuyên (tính toán sai, v.v.).

Phần mềm kế toán Viindoo hỗ trợ lập và phân tích báo cáo thu nhập so với bảng cân đối kế toán

Cải thiện doanh nghiệp của bạn với cả hai báo cáo

4. Áp dụng phần mềm để hỗ trợ lập bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Phần mềm Viindoo Accounting có thể là một công cụ hữu ích để lập báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán, cũng như để phân tích và giải thích dữ liệu tài chính.

Để tạo bảng cân đối kế toán, phần mềm kế toán thường yêu cầu người dùng nhập dữ liệu liên quan đến tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm cụ thể. Sau đó, phần mềm sẽ tính toán các số liệu quan trọng như tỷ lệ hiện tại của công ty, đây là thước đo tính thanh khoản của công ty.

Sau khi được tạo, phần mềm kế toán cũng có thể được sử dụng để phân tích và giải thích dữ liệu được trình bày trong cả báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán. Ví dụ: phần mềm có thể cung cấp các hình ảnh trực quan như đồ thị hoặc biểu đồ để giúp người dùng xác định xu hướng hoặc điểm bất thường trong dữ liệu tài chính. Nó cũng có thể cung cấp chức năng so sánh dữ liệu tài chính trong các khoảng thời gian khác nhau hoặc cho các đơn vị kinh doanh khác nhau trong một công ty.

Nhìn chung, việc áp dụng phần mềm kế toán để hỗ trợ lập và phân tích báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán có thể hợp lý hóa quy trình lập báo cáo tài chính và giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt hơn.

Phần mềm kế toán Viindoo hỗ trợ lập và phân tích báo cáo thu nhập so với bảng cân đối kế toán

Phần mềm kế toán Viindoo hỗ trợ lập và phân tích báo cáo thu nhập so với bảng cân đối kế toán

Câu hỏi thường gặp

Không, bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập không nhất thiết phải phù hợp theo nghĩa truyền thống. Bảng cân đối kế toán thể hiện tình hình tài chính của một công ty tại một thời điểm cụ thể, trong khi báo cáo thu nhập cho thấy hiệu quả tài chính của công ty trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, thu nhập ròng hoặc lỗ được báo cáo trên báo cáo thu nhập sẽ ảnh hưởng đến phần vốn chủ sở hữu của bảng cân đối kế toán.

Bao lâu một công ty nên lập bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh?

Một công ty nên chuẩn bị báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán ít nhất hàng năm, nhưng họ cũng có thể chuẩn bị hàng quý hoặc hàng tháng.

Mặc dù Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh có các mục đích và trọng tâm khác nhau, hầu hết các doanh nghiệp sử dụng hai báo cáo cùng nhau để có được bức tranh toàn cảnh về tài chính của tổ chức. Các nhà đầu tư và người cho vay cũng có thể sử dụng các báo cáo tài chính, bao gồm cả dòng tiền trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của bảng cân đối kế toán, để đưa ra các quyết định chi tiêu trong tương lai. Để biết thêm thông tin chi tiết về Phần mềm kế toán Viindoo hỗ trợ nhu cầu của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline +84 225 730 9838 để được phục vụ tốt nhất.

Phân biệt Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh?
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Hà Trung Đức 28 tháng 3, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY