Cách tính tổng chi phí sản xuất: Hướng dẫn từng bước

Cách tính tổng chi phí sản xuất? Các doanh nghiệp sản xuất dựa vào tính toán chi phí chính xác để đảm bảo lợi nhuận và tăng trưởng bền vững. Trong bài viết này của Viindoo, chúng ta sẽ khám phá các bước liên quan đến việc tính toán tổng chi phí sản xuất. Bằng cách làm theo các bước này, doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định sáng suốt và tối ưu hóa quy trình sản xuất của mình để giảm chi phí và tối đa hóa lợi nhuận. Từ nguyên vật liệu đến chi phí chung, chúng tôi sẽ bao gồm tất cả các yếu tố góp phần vào tổng chi phí sản xuất. Hãy theo dõi để tìm hiểu những bí quyết tính toán chi phí sản xuất như một chuyên gia.

Chi phí sản xuất là gì?

Chi phí sản xuất đề cập đến tổng chi phí sản xuất một sản phẩm, bao gồm tất cả các chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến quá trình sản xuất. Chi phí này bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí lao động trực tiếp (tiền công, tiền lương và phúc lợi của người lao động tham gia vào quá trình sản xuất) và chi phí sản xuất chung gián tiếp (như tiền thuê nhà, tiện ích, khấu hao máy móc và chi phí bảo trì).

Cách tính tổng chi phí sản xuất đơn vị sản phẩm rất quan trọng để doanh nghiệp xác định tổng chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm và xác định giá bán sản phẩm. Bằng cách hiểu chi phí sản xuất của họ, doanh nghiệp có thể xác định các lĩnh vực để giảm chi phí và cải thiện lợi nhuận của họ.

tổng chi phí sản xuất công thức kế toán quản lý

Chi phí sản xuất là gì?

>>>> Xem thêm:

Cách tính tổng chi phí sản xuất

Công thức tính giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm

Chi phí sản xuất đơn vị = (chi phí nguyên vật liệu + chi phí nhân công trực tiếp + chi phí sản xuất chung) / số đơn vị sản xuất

Ở đâu:

 • Chi phí nguyên vật liệu: Chi phí của tất cả các nguyên vật liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất.
  Chi phí nhân công trực tiếp: Chi phí tiền công, tiền lương và các khoản phúc lợi trả cho công nhân trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất.
 • Chi phí sản xuất chung: Chi phí của tất cả các chi phí gián tiếp liên quan đến quá trình sản xuất, chẳng hạn như tiền thuê, tiện ích và bảo trì.
 • Số đơn vị sản xuất: Tổng số đơn vị sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định.

Điều quan trọng cần lưu ý là công thức có thể được sửa đổi hoặc điều chỉnh tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của nhà sản xuất. Ngoài ra, điều quan trọng là phải theo dõi và ghi lại chính xác kế toán chi phí sản xuất để đảm bảo tính chính xác của phép tính.

Cách tính tổng chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị

Cách tính tổng chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm

5 bước - cách tính tổng chi phí sản xuất trực tiếp

 • Bước 1. Xác định chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : Xác định chi phí nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình sản xuất. Bạn có thể sử dụng công thức sau:
  Giá vốn nguyên vật liệu = Tồn kho đầu kỳ + Mua thêm - Tồn kho cuối kỳ
 • Bước 2. Tính hao phí nhân công trực tiếp : Xác định tiền công, tiền lương và các khoản phúc lợi phải trả cho công nhân trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất.
 • Bước 3. Xác định chi phí sản xuất chung : Cách tính tổng chi phí sản xuất chung ? Xác định và tính toán tất cả các chi phí gián tiếp liên quan đến quá trình sản xuất, chẳng hạn như tiền thuê, tiện ích, khấu hao máy móc và chi phí bảo trì.
 • Bước 4. Cộng tất cả các chi phí : Cộng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung để xác định tổng chi phí sản xuất.
 • Bước 5. Xác định chi phí trên mỗi đơn vị : Chia tổng chi phí sản xuất cho số lượng đơn vị được sản xuất để xác định chi phí trên mỗi đơn vị.
cách tính tổng chi phí sản xuất chung ước tính

Cách tính tổng chi phí sản xuất chung ước tính

Ví dụ về cách tính tổng chi phí sản xuất

Giả sử một công ty sản xuất 1.000 đơn vị sản phẩm trong một tháng và phát sinh các chi phí sau:

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: $5.000
 • Chi phí nhân công trực tiếp: $3.000
 • Chi phí sản xuất chung: $2.000

Để tính chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị, chúng tôi sẽ cộng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung, sau đó chia cho số lượng đơn vị được sản xuất:

 • Chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị = ($5.000 + $3.000 + $2.000) / 1.000 đơn vị
 • Chi phí sản xuất mỗi đơn vị = $10 mỗi đơn vị

Vì vậy, chi phí sản xuất cho mỗi đơn vị là $10. Điều này có nghĩa là công ty phải chịu chi phí $10 cho mỗi đơn vị được sản xuất. Bằng cách biết chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị, công ty có thể đặt giá bán bao gồm chi phí sản xuất và tạo ra lợi nhuận.

Cách tính tổng chi phí sản xuất được giao cho công việc

Ví dụ về cách tính tổng chi phí sản xuất

Bài viết này cung cấp cho người đọc câu trả lời cho câu hỏi “ Cách tính tổng chi phí sản xuất ". và điều chỉnh để thích ứng với các điều kiện thị trường và nhu cầu kinh doanh luôn thay đổi. Bằng cách ưu tiên tối ưu hóa chi phí và hiệu quả, các doanh nghiệp có thể cải thiện lợi nhuận và đảm bảo thành công lâu dài.


Cách tính tổng chi phí sản xuất

Giải pháp phần mềm kế toán tất cả trong một

MIỄN PHÍ MÃI MÃI

Quản lý quy trình kế toán trên một nền tảng duy nhất!

Liên hệ với chúng tôi

Câu hỏi thường gặp

Tính tổng chi phí sản xuất là công việc quan trọng giúp doanh nghiệp xác định được chi phí sản xuất sản phẩm và định giá bán phù hợp. Nó giúp xác định các khu vực để giảm chi phí, tối ưu hóa quy trình sản xuất và cải thiện lợi nhuận.

Có, công thức có thể được điều chỉnh dựa trên nhu cầu cụ thể của nhà sản xuất. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải theo dõi và ghi lại chính xác kế toán chi phí cho quy trình sản xuất để đảm bảo tính chính xác của tính toán.

Để tối ưu hóa chi phí sản xuất, doanh nghiệp nên ưu tiên tối ưu hóa chi phí và hiệu quả. Điều này liên quan đến việc giám sát liên tục, điều chỉnh để thay đổi điều kiện thị trường và nhu cầu kinh doanh, đồng thời tìm cách giảm chi phí trong khi vẫn duy trì chất lượng.

Hiểu chi phí sản xuất cung cấp cho doanh nghiệp những hiểu biết quan trọng để ra quyết định hiệu quả. Bằng cách biết chi phí liên quan đến sản xuất, doanh nghiệp có thể đánh giá khả năng sinh lời của sản phẩm, đặt chiến lược định giá phù hợp, xác định các khu vực không hiệu quả, tối ưu hóa phân bổ nguồn lực, đàm phán các điều khoản tốt hơn với nhà cung cấp và đưa ra quyết định sáng suốt về phát triển sản phẩm, cải tiến quy trình và chi phí biện pháp giảm thiểu.

Có bất kỳ yếu tố bổ sung mà các doanh nghiệp nên xem xét khi tính toán chi phí sản xuất?

Ngoài nguyên vật liệu trực tiếp, lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, có thể có các yếu tố khác mà doanh nghiệp nên xem xét dựa trên các hoạt động cụ thể của họ. Những yếu tố này có thể bao gồm chi phí liên quan đến nghiên cứu và phát triển, tiếp thị, đóng gói, vận chuyển và xử lý. Điều quan trọng là các doanh nghiệp phải xác định và bao gồm tất cả các chi phí liên quan để có được cái nhìn toàn diện về tổng chi phí sản xuất của họ.


Cách tính tổng chi phí sản xuất: Hướng dẫn từng bước
Viindoo Technology Joint Stock Company, Nguyễn Vân Anh 6 tháng 4, 2023

SHARE THIS POST
Đăng nhập để viết bình luận


Nguyên tắc Chi phí Lịch sử: Định nghĩa, Ví dụ và Câu hỏi thường gặp