Giá thành sản xuất là gì? Cách tính giá thành sản xuất trong phần mềm Viindoo

Giá thành sản xuất là gìĐây là chi phí quan trọng để các doanh nghiệp sản xuất đảm bảo lợi nhuận và tăng trưởng bền vững. Trong bài viết này của Viindoo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về cách tính manufacturing cost. Bằng cách làm theo các bước này, doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định sáng suốt và tối ưu hóa quy trình sản xuất của mình để giảm chi phí và tối đa hóa lợi nhuận.

1. Giá thành sản xuất là gì?

Giá thành sản xuất là tổng chi phí sản xuất ra một sản phẩm, bao gồm tất cả các chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến toàn bộ quy trình sản xuất . Chi phí này bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí lao động trực tiếp (tiền công, tiền lương và phúc lợi của người lao động tham gia vào quá trình sản xuất) và chi phí sản xuất chung gián tiếp (như tiền thuê nhà, tiện ích, khấu hao máy móc và chi phí bảo trì).

>>>> Xem thêm:  So sánh Chi phí sản xuất vs Giá thành sản xuất

Cách manufacturing cost là rất quan trọng đối với doanh nghiệp để xác định giá bán của sản phẩm. Bằng cách hiểu rõ về chi phí sản xuất, doanh nghiệp có thể xác định các điểm gây lãng phí để cắt giảm chi phí và nâng cao lợi nhuận. 

>>>> Xem thêm:   Phần mềm ERP cho doanh nghiệp sản xuất  

Manufacturing cost là gì

Chi phí sản xuất manufacturing cost là gì?

>>>> Xem thêm:  Top 6 phần mềm kế toán sản xuất cho doanh nghiệp

2. Cách tính Manufacturing cost

2.1 Công thức tính Manufacturing cost

Manufacturing cost = (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp + chi phí nhân công trực tiếp + chi phí sản xuất chung) / số đơn vị sản xuất

Trong đó: ​

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Chi phí của tất cả các nguyên vật liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất.

 • Chi phí nhân công trực tiếp:Chi phí tiền công, tiền lương và các khoản phúc lợi trả cho công nhân trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất.

 • Chi phí sản xuất chung: Toàn bộ chi phí trực tiếp phát sinh trong quá trình sản xuất, như chi phí thuê nhà xưởng, máy móc, dụng cụ, bảo trì, v.v.
 • Số đơn vị sản xuất: Tổng số đơn vị sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định.

Điều quan trọng cần lưu ý là công thức có thể được sửa đổi hoặc điều chỉnh tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của nhà sản xuất. Ngoài ra, điều quan trọng là phải theo dõi và  hạch toán chi phí sản xuất  đúng để đảm bảo tính chính xác của số liệu.

Cách tính Manufacturing cost

Cách tính tổng chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm

2.2 5 bước tính Manufacturing cost

 • Bước 1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Tổng hợp chi phí nguyên vật liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất.
 • Bước 2. Tính chi phí nhân công trực tiếp: Xác định tiền công, tiền lương và các khoản phúc lợi phải trả cho công nhân trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất.  
 • ​Bước 3. Xác định chi phí sản xuất tổng quát: điều này bao gồm tất cả các chi phí gián tiếp như chi phí thuê nhà xưởng, chi phí khấu hao, v.v., được phân bổ cho sản phẩm hoàn thiện.
 • Bước 4. Cộng tất cả các chi phí: Bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung để xác định tổng chi phí sản xuất.
 • ​Bước 5. Xác định Chi phí Sản xuất: Lấy tổng chi phí sản xuất chia cho số lượng đơn vị sản xuất để xác định chi phí cho mỗi đơn vị.
Manufacturing cost là gì

Cách tính giá thành sản phẩm

3. Ví dụ về cách tính Manufacturing cost

Giả sử một công ty sản xuất 1.000 đơn vị sản phẩm trong một tháng và phát sinh các chi phí sau:

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: $5.000
 • Chi phí nhân công trực tiếp: $3.000
 • Chi phí sản xuất chung: $2.000

Để tính Manufacturing cost, chúng tôi sẽ cộng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung, sau đó chia cho số lượng đơn vị được sản xuất:

 • Giá thành sản phẩm = ($5.000 + $3.000 + $2.000) / 1.000 đơn vị
 • Giá thành sản phẩm = $10 mỗi đơn vị

Vì vậy, Manufacturing cost là $10. Điều này có nghĩa là công ty phải chịu chi phí $10 cho mỗi đơn vị được sản xuất. Bằng cách biết giá thành sản phẩm, công ty có thể đặt giá bán bao gồm chi phí sản xuất và tạo ra lợi nhuận.

Cách tính Manufacturing cost

Ví dụ về cách tính giá thành sản phẩm

Tính toán Manufacturing cost trong phần mềm Viindoo

Tính chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong phần mềm Viindoo

Khi thực hiện các lệnh sản xuất, phần mềm VIindoo cho phép bạn ghi lại lượng vật liệu thực sự đã tiêu thụ. Khi hoàn thành đơn sản xuất, hệ thống tính toán chi phí nguyên liệu trực tiếp dựa trên số lượng thực tế đã ghi lại.

Manufacturing cost là gìTính toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Tính chi phí nhân công trực tiếp trong phần mềm Viindoo

Công ty của bạn tính chi phí lao động trực tiếp hay chi phí theo sản lượng của mỗi giai đoạn? Phần mềm Viindoo cho phép bạn thiết lập tính toán chi phí lao động tương ứng. Khi đơn sản xuất hoàn thành, hệ thống sẽ tự động tính toán chi phí lao động dựa trên số giờ thực tế hoặc sản lượng thực tế mà bạn đã nhập vào hệ thống.

Cách tính Manufacturing costCách tính Manufacturing cost

Tính chi phí chung trong phần mềm Viindoo

Có nhiều chi phí phổ biến cần được phân bổ vào sản phẩm hoàn thiện để tính toán chi phí. Bao gồm: Chi phí nhà máy, chi phí điện, chi phí khấu hao cho thiết bị sản xuất, nguyên vật liệu chia sẻ... Phần mềm VIindoo cho phép bạn thu thập và phân bổ chi phí vào các sản phẩm hoàn thiện tương ứng, và giúp bạn theo dõi các chi phí đã được và chưa được phân bổ, tránh việc ghi chép trùng lặp trong kế toán.

Tính chi phí sản xuất chung

Tính tổng chi phí và giá thành đơn vị sản phẩm trên phần mềm Viindoo

Phần mềm Viindoo tính toán tổng chi phí vật liệu nguyên liệu trực tiếp, chi phí lao động, chi phí sản xuất chung và chi phí sản phẩm trên báo cáo giá sản phẩm.

Manufacturing cost là gìBáo cáo giá thành sản phẩm

Bài viết này Viinddo đã giúp người đọc câu trả lời cho câu hỏi “Manufacturing cost là gì" và cách tính manufacturing cost chính xác để thích ứng với các điều kiện thị trường và nhu cầu kinh doanh luôn thay đổi. Bằng cách ưu tiên tối ưu hóa chi phí và hiệu quả, các doanh nghiệp có thể cải thiện lợi nhuận và đảm bảo thành công lâu dài.

Câu hỏi thường gặp

Chi phí sản xuất là một nhiệm vụ quan trọng giúp các doanh nghiệp xác định chi phí sản xuất sản phẩm và thiết lập giá cả phù hợp. Nó giúp xác định các khu vực để giảm chi phí, tối ưu hóa quy trình sản xuất và cải thiện lợi nhuận.

Có, công thức có thể được điều chỉnh dựa trên các nhu cầu cụ thể của nhà sản xuất. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải theo dõi chính xác và ghi lại chi phí kế toán cho quy trình sản xuất để đảm bảo tính chính xác của tính toán.

Để tối ưu hóa chi phí của sản phẩm, các doanh nghiệp nên ưu tiên hiệu quả và hiệu quả chi phí. Điều này liên quan đến giám sát liên tục, điều chỉnh theo thay đổi thị trường và nhu cầu kinh doanh, đồng thời tìm cách giảm chi phí trong khi duy trì chất lượng.

Giá sản phẩm cung cấp cho doanh nghiệp những hiểu biết quan trọng để đưa ra quyết định hiệu quả. Bằng cách biết các chi phí liên quan đến sản xuất, các doanh nghiệp có thể đánh giá lợi nhuận của sản phẩm, đặt chiến lược định giá phù hợp, xác định các lĩnh vực không hiệu quả, tối ưu hóa phân bổ nguồn lực, đàm phán các điều khoản tốt hơn với các nhà cung cấp và đưa ra quyết định khôn ngoan về phát triển sản phẩm, cải tiến quy trình và giảm chi phí chi phí.

Ngoài nguyên liệu thô trực tiếp, lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, có thể có các yếu tố khác mà các doanh nghiệp nên xem xét dựa trên các hoạt động cụ thể của họ. Những yếu tố này có thể bao gồm các chi phí liên quan đến nghiên cứu, phát triển, tiếp thị, đóng gói, vận chuyển và xử lý. Điều quan trọng là các doanh nghiệp phải xác định và bao gồm tất cả các chi phí liên quan để có được cái nhìn toàn diện về tổng chi phí sản xuất của họ.


Giá thành sản xuất là gì? Cách tính giá thành sản xuất trong phần mềm Viindoo
Vũ Hồng Nhung 6 tháng 4, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY