Kế toán chi phí sản xuất là gì? Quy trình hạch toán

Kế toán chi phí sản xuất là một khía cạnh thiết yếu của quá trình quản lý các doanh nghiệp sản xuất. Nó bao gồm theo dõi và phân tích các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất hàng hóa. Bài viết này Viindoo sẽ giới thiệu về kế toán chi phí sản xuất, bao gồm các thông lệ tốt nhất có thể tuân theo để đảm bảo kế toán chi phí chính xác và hiệu quả.

1. Kế toán chi phí sản xuất là gì?

Kế toán chi phí sản xuất bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc sản xuất hàng hóa, chẳng hạn như vật liệu, nhân công và chi phí chung. Nó liên quan đến việc theo dõi các chi phí phát sinh ở từng giai đoạn của quy trình sản xuất, từ mua nguyên liệu thô đến lắp ráp và đóng gói thành phẩm.

Kế toán chi phí sản xuất là gì

Kế toán chi phí sản xuất

Mục tiêu của kế toán chi phí sản xuất là xác định chi phí sản xuất từng đơn vị sản phẩm và phân tích lợi nhuận của quá trình sản xuất. Bằng cách hiểu các chi phí liên quan đến sản xuất, các nhà sản xuất có thể đưa ra quyết định sáng suốt về giá cả, khối lượng sản xuất và giảm chi phí.

>>>>> Đọc thêm: 10  phần mềm quản lý kế toán  quản trị doanh nghiệp dễ sử dụng

2. Các yếu tố của kế toán chi phí sản xuất

Kế toán sản xuất đề cập đến một tập hợp các thủ tục quản lý hàng tồn kho và sản xuất để theo dõi và điều chỉnh các chi phí liên quan đến hàng hóa sản xuất. Để làm kế toán chi phí sản xuất, bạn cần trang bị cho mình những hiểu biết đầy đủ về các yếu tố liên quan đến quá trình này.

2.1 Vật liệu trực tiếp

Điều này bao gồm chi phí nguyên vật liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất. Nó bao gồm giá mua nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển và xử lý, và bất kỳ chi phí nào khác phát sinh trong việc mua và vận chuyển nguyên vật liệu đến cơ sở sản xuất.

2.2 Lao động trực tiếp

Chi phí này bao gồm chi phí tiền công, tiền lương và các khoản phúc lợi cho người lao động trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất. Nó cũng bao gồm bất kỳ chi phí lao động bổ sung nào như làm thêm giờ, tiền thưởng hoặc hoa hồng.

Lao động trực tiếp hạch toán chi phí sản xuất

Lao động trực tiếp hạch toán chi phí sản xuất

2.3 Chi phí sản xuất

Điều này bao gồm tất cả các chi phí gián tiếp liên quan đến quá trình sản xuất không thể quy trực tiếp cho một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Ví dụ về chi phí chung bao gồm tiền thuê, tiện ích, khấu hao thiết bị và chi phí bảo trì.

2.4 Công việc đang tiến hành (WIP)

Điều này bao gồm giá thành của các sản phẩm đã hoàn thành một phần vẫn đang trong quá trình sản xuất. Hàng tồn kho WIP bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.

2.5 Thành phẩm

Điều này bao gồm chi phí của các sản phẩm đã hoàn thành đã sẵn sàng để bán hoặc phân phối. Tồn kho thành phẩm bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.

kế toán chi phí sản xuất

Thành phẩm hạch toán giá thành sản xuất

2.6 Giá vốn hàng bán (COGS)

Điều này bao gồm tổng chi phí sản phẩm đã bán trong một khoảng thời gian cụ thể, bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Giá vốn hàng bán là một thước đo lợi nhuận thiết yếu cho các doanh nghiệp sản xuất.

2.7 Chi phí tiêu chuẩn

Điều này liên quan đến việc thiết lập chi phí tiêu chuẩn cho vật liệu, lao động và chi phí chung và sử dụng các chi phí này để tính giá vốn hàng bán. Chi phí tiêu chuẩn giúp xác định sự khác biệt giữa chi phí thực tế và chi phí dự kiến ​​và có thể giúp cải thiện hiệu quả chi phí.

2.8 Chi phí dựa trên hoạt động (ABC)

Điều này liên quan đến việc phân bổ chi phí chung dựa trên các hoạt động liên quan đến quá trình sản xuất. ABC có thể giúp xác định chi phí thực sự để sản xuất một sản phẩm hoặc dịch vụ và có thể giúp xác định những lĩnh vực có thể giảm chi phí.

Bằng cách theo dõi và phân tích các yếu tố kế toán chi phí sản xuất này, doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về chi phí liên quan đến sản xuất sản phẩm của mình và có thể đưa ra quyết định sáng suốt về giá cả, khối lượng sản xuất và giảm chi phí.

3. Làm thế nào để tính toán chi phí sản xuất?

Mục tiêu chính của kế toán sản xuất là theo dõi và quản lý các phép đo khác nhau liên quan đến chi phí liên quan đến sản xuất. Bắt đầu với những chỉ số cơ bản nhất, hãy xem xét các chỉ số này sâu hơn.

3.1 Tổng chi phí sản xuất

Để xác định tình trạng tài chính của mình, các công ty sản xuất phải giải quyết một câu hỏi cơ bản: tổng chi phí liên quan đến sản xuất hàng hóa là gì? Câu hỏi này được trả lời bằng một phép đo được gọi là Tổng chi phí sản xuất (TMC) hoặc Tổng chi phí sản xuất. TMC bao gồm hai loại chi phí: trực tiếp và gián tiếp, và được tính bằng cách tổng hợp tất cả các chi phí liên quan đến quá trình sản xuất.

kế toán chi phí sản xuất

Tổng chi phí sản xuất

Tổng chi phí sản xuất Công thức:

TMC = (Vật liệu trực tiếp + Lao động trực tiếp + Chi phí trực tiếp khác) + Chi phí sản xuất chung

>>>>> Đọc thêm: 6 phần mềm kế toán cho sản xuất để thúc đẩy doanh nghiệp của bạn

3.2 Chi phí sản xuất hàng hóa và Giá vốn hàng bán​

Việc xác định Lợi nhuận gộp và Tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty liên quan đến hai KPI thiết yếu chịu ảnh hưởng của Tổng chi phí sản xuất. Các KPI này là Chi phí sản xuất hàng hóa (COGM) và Giá vốn hàng bán (COGS).

Giá vốn Công thức sản xuất:

COGM = Hàng tồn kho trong quá trình sản xuất đầu kỳ (WIP) + Tổng chi phí sản xuất – WIP cuối kỳ

Giá vốn hàng bán công thức:

COGS = Tồn kho thành phẩm đầu kỳ + COGM – Tồn kho thành phẩm cuối kỳ

3.3 Chi phí quản lý

Chi phí chung là chi phí gián tiếp không liên quan đến các hoạt động kinh doanh tạo ra tiền cho công ty—việc thanh toán chi phí chung là bắt buộc, bất kể điều gì, ngay cả khi hoạt động kinh doanh chậm lại. Các công ty sẽ có chi phí chung để duy trì hoạt động kinh doanh trong những giai đoạn này.

Công thức chi phí chung:

Chi phí chung = Thước đo phân bổ/ Chi phí gián tiếp

Chi phí chung trong kế toán chi phí sản xuất

Chi phí quản lý

4. Ví dụ về hạch toán chi phí sản xuất

Giả sử một công ty sản xuất và bán một vật dụng. Dưới đây là ví dụ về Tổng chi phí sản xuất (TMC) cho lô 1000 vật dụng:

 • Vật liệu trực tiếp: Công ty sử dụng các vật liệu thô như kim loại, nhựa và linh kiện điện tử để sản xuất các vật dụng. Đối với lô 1000 vật dụng này, tổng chi phí nguyên liệu thô được sử dụng là 5.000 USD.
 • Lao động trực tiếp: Công ty sử dụng 10 công nhân để lắp ráp các vật dụng. Mỗi công nhân được trả lương theo giờ là 20 đô la và phải mất 4 giờ để hoàn thành việc lắp ráp một vật dụng. Do đó, tổng chi phí lao động trực tiếp cho lô 1000 vật dụng này là 8.000 USD.
 • Chi phí sản xuất chung: Công ty phải chịu các chi phí gián tiếp như tiền thuê nhà, tiện ích và bảo trì trong quá trình sản xuất. Đối với lô 1000 vật dụng này, tổng chi phí sản xuất chung là 2.000 USD.
 • Khấu hao: Công ty sử dụng các thiết bị chuyên dùng trong quá trình sản xuất. Đối với lô 1000 vật dụng này, tổng chi phí khấu hao thiết bị là $1500.
 • Chi phí kiểm soát chất lượng: Công ty tiến hành kiểm tra kiểm soát chất lượng để đảm bảo rằng các vật dụng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cần thiết. Đối với lô 1000 vật dụng này, tổng chi phí kiểm soát chất lượng là 500 USD.
 • Chi phí vận chuyển và bốc xếp: Công ty chịu chi phí vận chuyển các vật dụng từ nhà máy đến khách hàng. Đối với lô 1000 vật dụng này, tổng chi phí vận chuyển và xử lý là $1.000.
 • Chi phí làm lại: Trong quá trình sản xuất, một số vật dụng có thể yêu cầu làm lại hoặc sửa chữa do lỗi hoặc các vấn đề khác. Đối với lô 1000 vật dụng này, tổng chi phí làm lại là 500 USD.
ví dụ về kế toán chi phí sản xuất

Ví dụ về hạch toán chi phí sản xuất

Đối với lô 1000 vật dụng này, chúng tôi có:

Tổng chi phí sản xuất

 • TMC = Nguyên vật liệu trực tiếp + Lao động trực tiếp + Chi phí sản xuất chung + Khấu hao + Chi phí kiểm soát chất lượng + Chi phí vận chuyển và bốc dỡ + Chi phí làm lại
 • TMC = 5.000 USD + 8.000 USD + 2.000 USD + 1.500 USD + 500 USD + 1.000 USD + 500 USD
 • TMC = $18.500

Giá vốn hàng hóa sản xuất (COGM)

 • Giá vốn hàng bán = Nguyên vật liệu trực tiếp + Nhân công trực tiếp + Chi phí sản xuất chung + Khấu hao
 • Giá vốn hàng bán = $5.000 + $8.000 + $2.000 + $1.500
 • Giá vốn hàng bán = $16.500

Giá vốn hàng bán

 • COGS = Tồn kho thành phẩm đầu kỳ + COGM – Tồn kho thành phẩm cuối kỳ
 • Giá vốn hàng bán = $1.500 + $16.500 - $2.250
 • Giá vốn hàng bán = $16.750

3.3 Chi phí quản lý

 • Tiền thuê và các tiện ích cho cơ sở sản xuất: $500
 • Lao động gián tiếp (ví dụ: giám sát viên, công nhân bảo trì, v.v.): $700
 • Khấu hao thiết bị sản xuất: $300
 • Các chi phí chung linh tinh khác: $500
 • Chi phí chung = $500 + $700 + $300 + $500 = $2000

5. Phương pháp tính giá thành sản xuất

Các phương pháp tính giá thành sản xuất được các doanh nghiệp sản xuất sử dụng để xác định chi phí sản xuất hàng hóa của mình. Dưới đây là một số phương pháp tính chi phí sản xuất phổ biến nhất:

 • Chi phí đặt hàng công việc: Phương pháp này được sử dụng khi các doanh nghiệp sản xuất sản xuất các sản phẩm tùy chỉnh hoặc độc đáo. Chi phí của mỗi công việc được xác định bằng cách theo dõi chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.
 • Chi phí quá trình: Phương pháp này được sử dụng khi các doanh nghiệp sản xuất sản xuất các sản phẩm tương tự với số lượng lớn. Tổng chi phí sản xuất được trải đều trên các đơn vị sản xuất, với mỗi đơn vị nhận được cùng một chi phí cho mỗi đơn vị.
 • Chi phí dựa trên hoạt động (ABC): Phương pháp này được sử dụng để xác định chi phí của từng sản phẩm dựa trên các hoạt động liên quan đến việc sản xuất ra nó. Nó chính xác hơn các phương pháp truyền thống vì nó xem xét tất cả các chi phí gián tiếp để sản xuất một sản phẩm.
 • Chi phí tiêu chuẩn: Phương pháp này được sử dụng để xác định chi phí sản xuất dựa trên chi phí tiêu chuẩn được xác định trước cho từng mặt hàng được sản xuất. Nó rất hữu ích để phân tích sự khác biệt giữa chi phí thực tế và chi phí tiêu chuẩn.
 • Backflush Costing: Phương pháp này được sử dụng khi các doanh nghiệp sản xuất có khối lượng sản phẩm lớn với chi phí thấp. Chi phí sản xuất không được theo dõi cho đến khi kết thúc chu kỳ sản xuất, tại thời điểm đó, tổng chi phí được tính toán và phân bổ cho các đơn vị sản xuất.
 • Chi phí kết hợp: Phương pháp này kết hợp hai hoặc nhiều phương pháp chi phí. Ví dụ: một doanh nghiệp sản xuất có thể sử dụng tính toán chi phí theo yêu cầu công việc cho các sản phẩm tùy chỉnh và tính chi phí theo quy trình cho các sản phẩm tiêu chuẩn.

Việc lựa chọn phương pháp xác định chi phí sản xuất thích hợp phụ thuộc vào tính chất của hoạt động sản xuất kinh doanh và loại sản phẩm được sản xuất.

6. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất tốt nhất

Kế toán sản xuất cung cấp thông tin quan trọng về các quy trình quan trọng để duy trì tình trạng tài chính của một doanh nghiệp sản xuất. Bằng cách kiểm tra kỹ lưỡng kế toán sản xuất, các nhà quản lý có thể thu được kiến ​​thức về tất cả các chi phí hoạt động của công ty và đưa ra các quyết định sáng suốt để tăng lợi nhuận và tạo doanh thu. Để kết thúc bài viết này, chúng ta hãy xem xét một số phương pháp hay nhất về kế toán sản xuất hàng đầu nên được ưu tiên.

kế toán chi phí sản xuất

Thực tiễn tốt nhất về kế toán sản xuất

Giữ hồ sơ chính xác: Duy trì hồ sơ của tất cả các giao dịch, bao gồm biên lai, hóa đơn và đơn đặt hàng. Sử dụng phần mềm kế toán được thiết kế riêng cho doanh nghiệp sản xuất để giúp bạn quản lý các hồ sơ này.

 • Sử dụng chi phí tiêu chuẩn: Chi phí tiêu chuẩn là một phương pháp kế toán chi phí giúp các nhà sản xuất theo dõi và đánh giá chính xác chi phí sản xuất của họ. Điều cần thiết là sử dụng chi phí tiêu chuẩn để phân tích tài chính và ra quyết định hiệu quả.
 • Thực hiện chi phí dựa trên hoạt động (ABC): Chi phí dựa trên hoạt động (ABC) là một phương pháp kế toán giúp xác định chi phí thực tế để sản xuất từng sản phẩm. Triển khai ABC sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt về chiến lược giá cả và sản xuất.
 • Theo dõi mức tồn kho: Theo dõi mức tồn kho để tránh tình trạng tồn kho quá nhiều hoặc hết hàng. Dự trữ quá nhiều có thể làm hạn chế vốn của bạn, trong khi hết hàng có thể dẫn đến mất khách hàng và doanh số bán hàng.
 • Dự báo chính xác: Xây dựng quy trình dự báo xem xét các xu hướng bán hàng trong quá khứ, xu hướng thị trường và các chỉ số kinh tế. Dự báo chính xác sẽ giúp bạn lập kế hoạch lịch trình sản xuất, quản lý mức tồn kho và tránh hết hàng.
 • Phân tích báo cáo tài chính: Thường xuyên xem xét báo cáo tài chính của bạn, chẳng hạn như báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Phân tích những tuyên bố này để xác định xu hướng và đưa ra quyết định sáng suốt.
 • Tiến hành kiểm tra thường xuyên: Tiến hành kiểm tra thường xuyên để đảm bảo rằng hồ sơ tài chính của bạn là chính xác và cập nhật. Kiểm toán cũng sẽ giúp bạn xác định các lĩnh vực mà bạn có thể cải thiện hoạt động kế toán của mình.

Sẵn sàng trải nghiệm một ứng dụng MIỄN PHÍ?

Phần mềm Viindoo Accounting tự động hóa tất cả các nhiệm vụ kế toán doanh nghiệp. Tích hợp chặt chẽ và theo dõi dữ liệu theo thời gian thực. Dự đoán dòng tiền, lập kế hoạch tài chính kinh doanh hiệu quả.

Miễn phí vĩnh viễn

Người dùng không giới hạn

THỬ NGAY - Miễn phí!

Hỏi đáp

Công thức tính tổng chi phí sản xuất khá đơn giản. Tổng chi phí sản xuất = nguyên vật liệu trực tiếp + nhân công trực tiếp + chi phí sản xuất chung.

Chi phí sản xuất có thể được phân thành ba loại chính: vật liệu, nhân công và chi phí chung. Những chi phí này được coi là chi phí trực tiếp, có nghĩa là chúng bao gồm tiền lương và vật tư cho các vai trò trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, chẳng hạn như quản đốc, nhưng không bao gồm các chi phí như lương của kế toán công ty hoặc vật tư văn phòng.

Chi phí sản xuất quan trọng nhất là gì?

Một trong những chi phí sản xuất chính mà các công ty thường xuyên theo dõi là chi phí nguyên liệu thô được sử dụng trong quá trình sản xuất. Điều cần thiết là phải tích cực tham gia với các nhà cung cấp để đảm bảo mức giá ưu đãi nhất cho nguyên liệu thô, đồng thời thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng để ngăn chặn sự lãng phí không cần thiết của những nguyên liệu này.

Tóm lại, kế toán chi phí sản xuất là rất quan trọng để điều hành một doanh nghiệp sản xuất thành công. Viindoo hy vọng thông qua bài viết trên, bạn có thể áp dụng phương pháp kế toán chi phí sản xuất đúng đắn để đạt được sự ổn định tài chính, tăng trưởng và thành công trên thị trường cạnh tranh.

>>>>> Nội dung liên quan:

Kế toán chi phí sản xuất là gì? Quy trình hạch toán
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Nguyễn Anh Thư 4 tháng 4, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY
8 phần mềm quản lý BoM hàng đầu cho quy trình sản xuất