Chi phí sản xuất là gì? Các loại chi phí sản xuất và ý nghĩa

Chi phí sản xuất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động sản xuất và sự tăng trưởng của một doanh nghiệp. Ngoài ra, khoản phí này góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế chung của đất nước. Hãy cùng Viindoo tìm hiểu sâu hơn về khái niệm, cách phân loại và ý nghĩa của loại chi phí này trong bài viết dưới đây.

1. Chi phí sản xuất là gì?

 Chi phí sản xuất là những khoản phí cần thiết liên quan đến hoạt động sản xuất ra các sản phẩm trong một doanh nghiệp. Các chi phí đó bao gồm: Chi phí thuê nhân công, chi phí nguyên vật liệu và chi phí sản xuất chung.

tính chi phí sản xuất

Chi phí sản xuất là khoản chi phí doanh nghiệp cần bỏ ra cho hoạt động sản xuất

2. Các loại chi phí sản xuất

Hiện nay, người ta phân chia chi phí sản xuất dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Một số cách phân loại phổ biến trong các doanh nghiệp được trình bày dưới đây.

2.1 Phân loại theo tính chất kinh tế

Chi phí sản xuất khi phân loại dựa trên tính chất kinh tế giúp doanh nghiệp nắm được tỷ trọng, kết cấu của từng loại chi phí cần bỏ ra trong một thời gian nhất định.

Các chi phí này bao gồm:

 • Các chi phí cho phân công;

 • Chi phí mua nguyên liệu;

 • Chi phí khấu hao tài sản cố định;

 • Chi phí mua dịch vụ bên ngoài và các chi phí khác;

Chi phí sản xuất

Theo tính chất kinh tế thì có năm loại chi phí trong sản xuất

2.2 Phân loại theo công dụng và mục đích của chi phí

Nếu phân loại theo công dụng và mục đích thì chi phí sản xuất bao gồm:

 • Các khoản phí dùng trong nguyên vật liệu;

 • Chi phí thuê và trả lương nhân công;

 • Các chi phí sản xuất chung như khấu hao tài sản cố định, vật liệu;

 • Chi phí dịch vụ bên ngoài;

 • Chi phí dụng cụ sản xuất và chi phí khác.

Cách phân loại này giúp các công việc như quản lý chi phí sản xuất theo định mức, tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp trở nên dễ thực hiện hơn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng biết được tình tình thực hiện kế hoạch sản phẩm. Đây cũng là cơ sở cho việc hoạch định năng lực sản xuất và lập kế hoạch giá thành trong kỳ sản xuất sau.

công thức chi phí sản xuất

Cách phân loại này giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý chi phí và tính giá thành sản phẩm​

2.3 Phân loại theo mối quan hệ với khối lượng công việc, sản phẩm trong kỳ

Phân loại theo mối quan hệ với khối lượng công việc, sản phẩm trong kỳ hỗ trợ nhà quản trị tìm được điểm hòa vốn. Đây cũng là căn cứ để doanh nghiệp đưa ra các chính sách, quyết định kinh doanh như thay đổi giá thành sản phẩm để tăng hiệu quả kinh doanh. Các chi phí theo cách phân loại này bao gồm:

 • Chi phí khả biến (Biến phí)

 • Chi phí bất biến (Định phí)

các loại chi phí sản xuất

Chi phí khả biến và chi phí bất biến

2.4 Phân loại theo quy trình sản xuất, chế tạo

Phân loại theo quy trình sản xuất, chế tạo chia chi phí thành hai loại:

 • Chi phí cơ bản;

 • Chi phí chung.

Việc phân ra làm hai chi phí này giúp doanh nghiệp xác định được phương hướng chính xác cũng như đưa ra các biện pháp nhằm tiết kiệm tối đa chi phí cho từng loại. Những phương pháp được đưa ra sẽ quyết định đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

Chi phí sản xuất

Phân loại theo quy trình sản xuất và chế tạo thì gồm hai loại là chi phí cơ bản và chung

2.5 Phân loại theo phương pháp tập hợp chi phí vào các đối tượng chịu chi phí

Phân loại theo phương pháp tập hợp chi phí vào các đối tượng gồm 2 loại:

 • Chi phí trực tiếp;

 • Chi phí gián tiếp.

Cách phân loại này giúp doanh nghiệp có chính sách phân chia chi phí hợp lý cho các đối tượng thông qua xác định phương pháp kế toán tập hợp.

công thức chi phí sản xuất

Chi phí trực tiếp và chi phí gian tiếp

3. Ý nghĩa của chi phí sản xuất

Một sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý là kết quả của công tác quản lý sản xuất hiệu quả nói chung và quản lý chi phí sản xuất nói riêng. Vì vậy, khoản phí này không chỉ có ý nghĩa với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà còn góp phần không nhỏ vào sự phát triển của nền kinh tế quốc gia.

 • Đối với doanh nghiệp: Nhà quản lý có cách nhìn nhận đúng đắn về tiến độ sản xuấtđiều độ sản xuất thông qua chi phí. Khi đã có đánh giá đúng đắn thì họ có thể tìm ra những biện pháp tối ưu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đi kèm tiết kiệm chi phí sản xuất.
 • Đối với quốc gia: Các cơ quan kinh tế nhà nước có một cái nhìn tổng thể và khách quan về sự phát triển của nền kinh tế đất nước bằng việc quan sát, đánh giá hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên thị trường. Dựa vào đó, các cơ quan kinh tế, Đảng và Nhà nước đưa ra những chính sách, đường lối đúng đắn nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
Chi phí sản xuất

Chi phí sản xuất không chỉ có ý nghĩa với sự phát triển của doanh nghiệp mà còn cả quốc gia

Bài báo trên Viindoo đã cung cấp cho doanh nghiệp cái nhìn tổng thể nhất về chi phí sản xuất. Việc hiểu rõ các khoản phí trong quá trình hoạt động doanh nghiệp là cách để các nhà quản trị quản lý tốt doanh nghiệp của mình và đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển.  

>>>> Thông Tin Hữu Ích:

Chi phí sản xuất là gì? Các loại chi phí sản xuất và ý nghĩa
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Trần Thị Lâm Anh 9 tháng 12, 2022

SHARE THIS POST
Đăng nhập để viết bình luận


Phúc lợi là gì? Vai trò của phúc lợi đối với người lao động và doanh nghiệp