Trợ giúp

0

So sánh crm và erp

Ảnh đại diện
Mai Mai

Được biết Viindoo có cả phần mềm crm và các phần mềm erp để hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Các bạn có thể giúp mình so sánh crm và erp không? CRM có phải là một phần mềm thuộc erp?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Đoàn Thùy Dương
Best Answer

Chào Mai,

Phần mềm CRM là một phần trong bộ giải pháp quản trị, hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP của Viindoo.

- Phần mềm CRM được sử dụng với mục đích quản lý quan hệ khách hàng, lên kế hoạch chăm sóc khách hàng, quản lý tiềm năng, cơ hội,... Nghĩa là quản lý các nghiệp vụ với khách hàng trước khi phát sinh đơn bán/mua.

- Bộ giải pháp quản trị, hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP của Viindoo là bộ giải pháp tổng thể để quản lý, hoạch định nguồn lực của doanh nghiệp từ khi phát sinh khách hàng tiềm năng đến quy trình bán hàng, kế toán tài chính, mua hàng,... đến quy trình chăm sóc sau bán hàng như bảo hành, bảo trì, sửa chữa...

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.