Hiểu rõ về Báo cáo tiền lương theo phương pháp 5W1H

Báo cáo tiền lương đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, là nền tảng cho việc quản lý tài chính và đảm bảo sự hài lòng của nhân viên, đồng thời cung cấp cái nhìn minh bạch về việc phân bổ thù lao của doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng tôi bắt đầu hành trình làm sáng tỏ các câu hỏi: What, Why, When, Where, Who và How (5W1H) của báo cáo bảng lương.

>>>> Đọc Thêm Về: Phần mềm nhân sự HRM

Báo cáo tiền lương là gì?

Báo cáo tiền lương là một tài liệu chi tiết nêu rõ các giao dịch tài chính liên quan đến lương thưởng cho nhân viên. Báo cáo này bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau của việc tiền lương, bao gồm thu nhập, các khoản khấu trừ, thuế và đóng góp. 

Báo cáo cung cấp thông tin chi tiết về số tiền mỗi nhân viên được trả và thành phần của các khoản thanh toán đó. Về bản chất, báo cáo vẽ ra một bức tranh rõ ràng về mối quan hệ tài chính giữa một doanh nghiệp và lực lượng lao động của doanh nghiệp đó.

Báo cáo tiền lương

Định nghĩa báo cáo tiền lương

Tại sao Báo cáo tiền lương lại cần thiết?


Báo cáo tiền lương đóng một vai trò đa diện trong một tổ chức, mỗi khía cạnh đều góp phần tạo nên bản chất thiết yếu của báo cáo:

Tuân thủ pháp luật: Báo cáo tiền lương là một phương tiện để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định. Những báo cáo này đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ luật thuế, quy định lao động và các tiêu chuẩn tuân thủ tài chính khác.

Sự minh bạch và tin cậy của nhân viên: Thông tin minh bạch về lương thưởng sẽ tạo dựng niềm tin giữa người sử dụng lao động và nhân viên. Việc chia sẻ báo cáo bảng lương chi tiết thúc đẩy môi trường cởi mở và giúp nhân viên hiểu cách tính và giải ngân thu nhập của họ.

Lập kế hoạch tài chính: Cả nhân viên và tổ chức đều được hưởng lợi từ báo cáo tiền lương về mặt lập kế hoạch tài chính. Nhân viên có thể đánh giá mức lương thực nhận và lập kế hoạch ngân sách, trong khi các tổ chức có thể dự báo chi phí lao động và phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả.

Thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu: Báo cáo tiền lương cung cấp thông tin chuyên sâu về hiệu suất của nhân viên và xu hướng lương thưởng. Dữ liệu này hỗ trợ xác định những người có thành tích tốt nhất, phân tích mô hình làm thêm giờ và đưa ra quyết định sáng suốt về thăng chức hoặc tiền thưởng.

Lập ngân sách chính xác: Các doanh nghiệp phân bổ một phần đáng kể ngân sách của họ cho việc trả lương. Báo cáo bảng lương chính xác hỗ trợ phân bổ ngân sách và giúp các tổ chức chuẩn bị tài chính.

Ví dụ về báo cáo tiền lương

Ví dụ về báo cáo tiền lương

Báo cáo tiền lương được lập khi nào và ở đâu?

Thời gian và địa điểm chuẩn bị báo cáo bảng lương phụ thuộc vào cơ cấu và thông lệ của doanh nghiệp:

Tần suất: Báo cáo tiền lương thường được chuẩn bị thường xuyên, thường phù hợp với lịch trình trả lương của tổ chức. Việc này có thể là hàng tuần, hai tuần một lần, hàng tháng hoặc hàng năm.

Vị trí: Báo cáo tiền lương được tạo trong hệ thống tính lương của doanh nghiệp. Hệ thống này có thể trên giấy, Excel hoặc phần mềm tùy theo mức độ ứng dụng công nghệ của mỗi doanh nghiệp. Với sự ra đời của công nghệ kỹ thuật số, những báo cáo này có thể được truy cập và tạo ra dưới dạng điện tử và tự động.

>>>> Xem thêm: Tự động hóa tính lương dễ dàng với Phần mềm tính lương Viindoo

Ai chuẩn bị và ai sử dụng Báo cáo tiền lương?

Trách nhiệm chuẩn bị và phân tích báo cáo tiền lương thuộc về một số người đóng vai trò chính:

Chuyên gia tiền lương: Những chuyên gia này có nhiệm vụ tính toán và xử lý lương thưởng cho nhân viên một cách chính xác. Họ đảm bảo rằng tất cả thu nhập, các khoản khấu trừ và thuế đều được hạch toán hợp lý trong báo cáo tiền lương .

Phòng Nhân sự: Nhân viên Nhân sự đóng vai trò đảm bảo rằng dữ liệu của nhân viên, chẳng hạn như số giờ làm việc và nghỉ phép, được ghi lại chính xác để tính lương.

Nhóm tài chính: Nhóm tài chính sử dụng báo cáo tiền lương để lập ngân sách cho chi phí lao động và phân tích chi tiêu. Họ cũng đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính.

Quản lý và Người ra quyết định: Chủ doanh nghiệp, người quản lý và người ra quyết định sử dụng báo cáo tiền lương để hiểu rõ hơn về chi phí lao động, hiệu suất của nhân viên và tình hình tài chính tổng thể.

Làm thế nào để chuẩn bị và phân tích báo cáo tiền lương?

Quá trình chuẩn bị và phân tích báo cáo tiền lương bao gồm một số bước. Phần này sẽ làm rõ từng bước với các ví dụ sử dụng Phần mềm quản lý nhân sự chấm công tính lươngViindoo Payroll để bạn hiểu rõ hơn:

Thu thập dữ liệu: Thu thập thông tin như giờ làm việc của nhân viên, làm thêm giờ, lương cơ bản, tiền thưởng và bất kỳ khoản khấu trừ lương nào.

  • Giờ làm việc của nhân viên: có thể được tính bằng cách ghi lại bảng chấm công của nhân viên, kiểm tra điểm danh hoặc trừ số giờ nghỉ phép khỏi giờ làm việc yêu cầu.
 
 

Ví dụ: Ứng dụng Bảng chấm công Viindoo ghi lại số giờ làm việc của nhân viên

Báo cáo tiền lương

Ví dụ: Số giờ làm việc ghi trên phiếu lương trên phần mềm tính lương Viindoo

  • Làm thêm giờ: được định nghĩa là thời gian làm việc sau thời gian bình thường cần thiết hoặc dự kiến ​​của một công việc và thường được trả lương cao hơn thời gian làm việc thông thường. Để ghi lại điều này, các tổ chức thường sử dụng các yêu cầu làm thêm giờ và quy trình phê duyệt cho số giờ làm thêm theo kế hoạch, sau đó theo dõi số giờ làm thêm thực tế bằng cách so sánh thời gian trả phòng thực tế với thời gian trả phòng thông thường.

báo cáo lương

Ví dụ: Bản ghi làm thêm giờ trong Viindoo Overtime

  • Lương cơ bản, tiền phụ cấp: thường được thỏa thuận giữa tổ chức và người lao động và được thể hiện trong hợp đồng lao động.

Báo cáo tiền lương

Ví dụ: Tiền lương và tiền thưởng trong đội hình ghi theo Ứng dụng nhân viên Viindoo

  • Các khoản khấu trừ tiền lương: là số tiền mà người sử dụng lao động lấy từ lương của nhân viên, để đóng thuế thu nhập, bảo hiểm, v.v. Những khoản khấu trừ này thường được quy định bởi luật pháp địa phương và không thay đổi thường xuyên.

báo cáo lương

Ví dụ: Đăng ký khấu trừ bảo hiểm cho nhân viên trên phần mềm Viindoo Payroll

Tính lương: Sau khi thu thập dữ liệu, đây là bước quan trọng để có được các phần khác nhau của báo cáo tiền lương. Các tổ chức có thể sử dụng mẫu bảng lương nhân viên hoặc hệ thống tính lương tự động như Viindoo Payroll.

  • Tính toán thu nhập: Tính tổng thu nhập cho mỗi nhân viên dựa trên số giờ làm việc và cơ cấu lương thưởng .
  • Khấu trừ thuế và các khoản đóng góp: Khấu trừ thuế, đóng góp an sinh xã hội, phí bảo hiểm y tế và bất kỳ khoản khấu trừ nào khác từ tổng thu nhập.
  • Tính lương thực nhận: Lương thực nhận hoặc lương mang về nhà là số tiền cuối cùng mà nhân viên nhận được sau tất cả các khoản khấu trừ.

Báo cáo tiền lương

Ví dụ: Tính lương tự động trên phần mềm Viindoo Payroll

Tạo Báo cáo: Sử dụng các công cụ như phần mềm tính lương để tạo báo cáo bảng lương chi tiết chia nhỏ thu nhập, các khoản khấu trừ, thuế và lương ròng cho mỗi nhân viên.

báo cáo lương

Ví dụ: Báo cáo lương chi tiết từng nhân viên trong phần mềm Viindoo Payroll

Kiểm tra tính chính xác: Xem xét kỹ lưỡng báo cáo để đảm bảo tính chính xác trong tính toán và nhập dữ liệu. Điều này có thể được thực hiện bằng cách đối chiếu tổng số tiền với các giao dịch chi tiết tương ứng.

Báo cáo tiền lương

Phần mềm Viindoo cho phép người dùng kiểm tra chi tiết giao dịch từng số tiền trong báo cáo

Giao tiếp với nhân viên: Thông báo báo cáo tiền lương cho nhân viên, giải thích các thành phần và trả lời bất kỳ câu hỏi nào họ có thể có. Thông thường, các tổ chức gửi phiếu lương cho nhân viên theo từng thời kỳ, nhưng bằng cách này, nhân viên khó có thể so sánh và nhận ra những điểm bất thường giữa các thời kỳ. Thay vào đó, các tổ chức có thể sử dụng phần mềm tính lương cho phép nhân viên truy cập và xem tất cả các phiếu lương và báo cáo của chính họ như phần mềm tính lương Viindoo.

Nhân viên có thể truy cập báo cáo tiền lương của chính mình trong phần mềm Viindoo Payroll

Nhân viên có thể truy cập báo cáo tiền lương của chính mình trong phần mềm Viindoo Payroll

Phân tích chiến lược: Nhóm quản lý và tài chính phân tích dữ liệu trong báo cáo tiền lương để hiểu rõ hơn về chi phí lao động, xu hướng và các lĩnh vực cần cải thiện.

Báo cáo bảng lương tổng hợp trong Phần mềm Viindoo

Biểu đồ báo cáo bảng lương trong Viindoo Software

Ví dụ: Báo cáo lương trong phần mềm Viindoo Payroll

>>>> Xem thêm:


Câu hỏi thường gặp

Nó phải bao gồm thông tin chính xác và cập nhật như thông tin nhân viên, thu nhập, các khoản khấu trừ, thuế, đóng góp và lịch sử thanh toán.

Bạn nên xem lại chúng thường xuyên tương ứng với kỳ trả lương của mình để đảm bảo rằng chúng chính xác và không có lỗi. Điều này có thể giúp bạn sớm xác định bất kỳ vấn đề nào và ngăn chặn các lỗi hoặc sai lệch tiếp theo.

Mặc dù có thể sử dụng hệ thống thủ công để báo cáo bảng lương nhưng nó có thể tốn thời gian và dễ xảy ra lỗi. Hãy cân nhắc việc sử dụng một hệ thống tự động để hợp lý hóa quy trình và giảm khả năng xảy ra lỗi.

Phần mềm Viindoo Payroll giá bao nhiêu?

Phần mềm Viindoo Payroll miễn phí mãi mãi cho ứng dụng đầu tiên với số lượng người dùng không giới hạn. Thanh toán tại đây: https://viindoo.com/vi/pricing

Kết luận

Báo cáo tiền lương là một tài liệu quan trọng làm cầu nối giữa quản lý tài chính và quan hệ nhân viên trong một tổ chức. Bằng cách hiểu rõ các yếu tố 5W1H và tận dụng sức mạnh của báo cáo, các tổ chức có thể mở đường cho việc quản lý lương thưởng hiệu quả và đưa ra quyết định sáng suốt.

Hệ thống tính lương miễn phí Viindoo

Hệ thống Quản lý Tiền lương Viindoo

 MIỄN PHÍ MÃI MÃI

Hệ thống quản lý tiền lương chính xác và tự động

BẮT ĐẦU NGAY BÂY GIỜ - MIỄN PHÍ MÃI MÃI hoặc Liên hệ với chúng tôi

Hiểu rõ về Báo cáo tiền lương theo phương pháp 5W1H
Phạm Thị Xinh 30 tháng 8, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY