HRP là gì? Hoạch định nguồn nhân lực là chìa khóa để quản lý nhân sự

HRP là gì? ? HRP là hoạch định nguồn nhân lực. Đây là một khía cạnh quan trọng của quản lý tài năng cho phép các tổ chức điều chỉnh chiến lược nguồn nhân lực của họ với các mục tiêu kinh doanh tổng thể của họ. Trong bài viết này, Viindoo sẽ cung cấp những hiểu biết và chiến lược thực tế để quản lý nguồn nhân lực hiệu quả, cần thiết cho các chuyên gia nhân sự, nhà quản lý và chủ doanh nghiệp. 

HRP là gì?

HRP có nghĩa là lập kế hoạch nguồn nhân lực (Human Resource Planning). Đây là một quy trình chiến lược bao gồm phân tích và dự báo nhu cầu nguồn nhân lực hiện tại và tương lai của một tổ chức. HRP đảm bảo rằng một công ty có số lượng nhân viên phù hợp với các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm cần thiết để đáp ứng các mục tiêu hiện tại và tương lai của công ty.

Quy trình của HRP thường bao gồm đánh giá lực lượng lao động hiện tại, xác định các lỗ hổng về kỹ năng hoặc năng lực và lập kế hoạch để giải quyết các lỗ hổng đó. Nó cũng liên quan đến dự báo nhu cầu lực lượng lao động trong tương lai dựa trên các mục tiêu kinh doanh, xu hướng của ngành và các yếu tố khác. Điều này giúp các tổ chức dự đoán tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa lao động trong tương lai và thực hiện các biện pháp thích hợp để quản lý chúng

HRP là gì?

HRP là gì?

HRP hiệu quả liên quan đến sự hợp tác giữa các chuyên gia nhân sự và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp để sắp xếp các chiến lược nguồn nhân lực phù hợp với các mục tiêu của tổ chức. Nó giúp các tổ chức tối ưu hóa lực lượng lao động của họ, cải thiện giữ chân nhân viên và nâng cao năng suất.

HRP là một khía cạnh quan trọng của sự thành công của tổ chức, vì nó đảm bảo rằng một công ty có nhân tài phù hợp ở đúng nơi, đúng thời điểm để đáp ứng các mục tiêu chiến lược của mình.

>>>> Xem Thêm: HRIS là gì?

Tại sao hoạch định nguồn nhân lực lại quan trọng?

Việc lập kế hoạch nhân sự Workforce planning is an essential process that helps organizations ensure that they have the right people with the right skills, knowledge and abilities in the right place at the right time. Here are some reasons why a human capital strategy is important:

 • Giúp các tổ chức đạt được mục tiêu của họ: Quản lý chiến lược nguồn nhân lực cho phép các tổ chức xác định nhu cầu nhân sự hiện tại và tương lai của họ và phát triển các chiến lược để đáp ứng những nhu cầu đó. Điều này giúp đảm bảo rằng tổ chức có đúng người, đúng nơi, đúng thời điểm để đạt được mục tiêu của mình
 • Tạo điều kiện tuyển dụng và lựa chọn hiệu quả: Bằng cách dự đoán nhu cầu nhân sự trong tương lai của tổ chức, hoạch định nguồn nhân lực giúp xác định các kỹ năng và năng lực sẽ được yêu cầu. Điều này cho phép tổ chức tuyển dụng và lựa chọn những ứng viên tốt nhất cho công việc.
 • Giúp quản lý sự đa dạng của lực lượng lao động: quản lý chiến lược nguồn nhân lực giúp các tổ chức xác định bất kỳ lỗ hổng hoặc thiếu hụt kỹ năng nào có thể tồn tại trong lực lượng lao động. Điều này có thể giúp tạo điều kiện cho sự đa dạng và hòa nhập bằng cách xác định các cơ hội đào tạo và phát triển, cũng như tuyển dụng các nhóm ít được đại diện
 • Hỗ trợ quản lý hiệu quả công việc hiệu quả: Bằng cách xác định các kỹ năng và năng lực cần thiết để thành công trong một vai trò cụ thể, quy trình chiến lược nguồn nhân lực có thể giúp phát triển các hệ thống quản lý hiệu quả hiệu quả để đảm bảo nhân viên chịu trách nhiệm về hiệu suất của họ.
 • Đảm bảo tuân thủ luật lao động: quản lý chiến lược nguồn nhân lực giúp các tổ chức đảm bảo rằng họ tuân thủ luật lao động và các quy định. Điều này có thể bao gồm việc đảm bảo rằng nhân viên được trả lương công bằng, họ đang nhận được các phúc lợi phù hợp và họ được đối xử công bằng tại nơi làm việc.

Nhìn chung, quản lý chiến lược nguồn nhân lực là điều cần thiết để các tổ chức đạt được các mục tiêu của mình và đảm bảo rằng họ có nhân sự phù hợp, được trang bị các kỹ năng, kiến thức và khả năng phù hợp, được bố trí vào vị trí thích hợp vào thời điểm tối ưu.

 HRP là gì

Quy trình quản trị nhân sự quan trọng đối với doanh nghiệp

>>>> Xem Thêm: Employee engagement là gì

Bốn bước để hoạch định nguồn nhân lực (HRP) là gì?

HRP bao gồm một loạt các bước giúp các tổ chức xác định nhu cầu hiện tại và tương lai của họ đối với nguồn nhân lực, đánh giá các kỹ năng và khả năng của lực lượng lao động, đồng thời phát triển các chiến lược để giải quyết khoảng cách nhân tài. Chúng ta sẽ xem xét bốn bước quan trọng trong quy trình HRP, nhấn mạnh mỗi bước đóng góp như thế nào vào sự thành công của chiến lược quản lý nguồn nhân lực của một tổ chức.

Phân tích cung lao động

Bước đầu tiên trong quy trình hoạch định nguồn nhân lực là phân tích nguồn cung lao động trong một doanh nghiệp. Quá trình này là một khía cạnh thiết yếu của quản lý lực lượng lao động. Nó giúp các doanh nghiệp hiểu được sự sẵn có và trình độ của các ứng viên tiềm năng, từ đó có thể cung cấp thông tin cho các chiến lược tuyển dụng và giữ chân của họ. Dưới đây là một số bước cần thực hiện khi phân tích nguồn cung lao động trong một doanh nghiệp như: Xác định thị trường lao động, phân tích dữ liệu nhân khẩu học, xem xét cạnh tranh, đánh giá lương thưởng và lợi ích, tận dụng công nghệ, theo dõi xu hướng, v.v.

Analyze labor supply

Phân tích cung lao động

Dự báo cầu lao động

Bước thứ hai là dự báo nhu cầu nhân lực trong tương lai. Dự báo nhu cầu lao động trong một doanh nghiệp là một khía cạnh quan trọng của quản lý lực lượng lao động. Nó giúp các doanh nghiệp lập kế hoạch nhu cầu tuyển dụng, tối ưu hóa việc sử dụng lực lượng lao động và đảm bảo rằng họ có đủ số lượng nhân viên để đáp ứng mục tiêu của họ. Dưới đây là một số bước cần thực hiện khi dự báo nhu cầu lao động trong một doanh nghiệp:

 • Phân tích dữ liệu lịch sử: Bắt đầu bằng cách xem xét xu hướng tuyển dụng trước đây của công ty bạn, tỷ lệ doanh thu và biến động theo mùa. Dữ liệu này có thể giúp bạn xác định các mẫu và xu hướng có thể cung cấp thông tin cho dự báo nhu cầu lao động của bạn.
 • Xem xét các yếu tố bên ngoài: Các yếu tố bên ngoài như những thay đổi trong nền kinh tế, xu hướng của ngành và sự thay đổi nhân khẩu học cũng có thể tác động đến nhu cầu lao động. Xem xét các yếu tố này có thể giúp bạn xác định tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa lao động tiềm ẩn.
 • Xác định mục tiêu kinh doanh: Dự báo nhu cầu lao động của bạn phải phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty bạn. Xem xét các yếu tố như kế hoạch mở rộng, ra mắt sản phẩm mới và những thay đổi trong chiến lược kinh doanh khi dự báo nhu cầu lao động.
 • Xây dựng mô hình: Dựa trên các dữ liệu và nhân tố đã phân tích, xây dựng mô hình dự báo nhu cầu lao động. Đây có thể là một bảng tính đơn giản hoặc một mô hình thống kê phức tạp hơn, tùy thuộc vào quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp bạn.
 • Tinh chỉnh dự báo: Khi có dữ liệu mới, hãy tinh chỉnh dự báo nhu cầu lao động của bạn để đảm bảo rằng nó vẫn chính xác và cập nhật.
 • Lập kế hoạch dự phòng: Ngay cả dự báo nhu cầu lao động chính xác nhất cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các sự kiện không lường trước được như suy thoái kinh tế, thiên tai hoặc thay đổi đột ngột trong chiến lược kinh doanh. Lập kế hoạch cho các trường hợp dự phòng bằng cách xây dựng tính linh hoạt cho quy trình lập kế hoạch lao động của bạn.

 Bằng cách làm theo các bước này, doanh nghiệp có thể phát triển dự báo nhu cầu lao động chính xác hơn, giúp họ tối ưu hóa lực lượng lao động và đạt được mục tiêu kinh doanh. 

 HRP là gì

Dự báo cầu lao động

Cân đối cung cầu lao động


Cân bằng cung cầu lao động là một khía cạnh quan trọng của quản lý chiến lược nhân sự, bao gồm việc đảm bảo rằng tổ chức có đủ số lượng nhân viên có kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để đáp ứng các hoạt động quản lý nhân sự. Quá trình cân bằng cung cầu lao động đòi hỏi phải hiểu rõ nhu cầu về nhân lực của tổ chức và khả năng cung cấp lao động trên thị trường.

Để cân bằng cung cầu lao động, các tổ chức cần xem xét một số yếu tố, bao gồm nhu cầu hiện tại và tương lai của doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng hoặc suy giảm dự kiến của doanh nghiệp và khả năng cung cấp nhân tài trên thị trường lao động. Điều này đòi hỏi phải đánh giá cẩn thận các yếu tố nội bộ và bên ngoài, chẳng hạn như lực lượng lao động hiện tại của tổ chức, xu hướng ngành, điều kiện kinh tế và sự thay đổi nhân khẩu học.

HRP là gì?

Cân đối cung cầu lao động

Khi các yếu tố này đã được đánh giá, các tổ chức có thể phát triển các chiến lược để cân bằng nhu cầu lao động với nguồn cung. Những chiến lược này có thể bao gồm các chương trình tuyển dụng và duy trì, các sáng kiến phát triển lực lượng lao động và sắp xếp công việc linh hoạt.

Quản lý chiến lược nguồn nhân lực hiệu quả đòi hỏi một quá trình liên tục giám sát và điều chỉnh nhu cầu lực lượng lao động để đảm bảo rằng tổ chức vẫn cạnh tranh và nhanh nhẹn. Bằng cách cân bằng nhu cầu lao động với nguồn cung, các tổ chức có thể cải thiện khả năng đạt được các mục tiêu kinh doanh, duy trì lực lượng lao động năng suất và đảm bảo thành công lâu dài.

Xây dựng và triển khai kế hoạch

Bước thứ tư và cũng là bước cuối cùng là xây dựng và thực hiện các chiến lược nhằm giải quyết khoảng cách giữa cung và cầu nhân lực. Nó liên quan đến việc điều chỉnh các chiến lược nhân sự của tổ chức với các mục tiêu và giá trị kinh doanh của tổ chức để đảm bảo rằng tổ chức có đúng nhân viên với các kỹ năng phù hợp để đáp ứng nhu cầu hoạt động của tổ chức. Dưới đây là một số bước cần tuân thủ khi xây dựng và triển khai kế hoạch nguồn nhân lực:

 • Phân tích các mục tiêu và giá trị kinh doanh: Bắt đầu bằng việc phân tích các mục tiêu và giá trị kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này bao gồm sứ mệnh, tầm nhìn và quản lý nguồn nhân lực chiến lược.
 • Tiến hành phân tích lực lượng lao động: Bước này giúp doanh nghiệp hiểu quy mô, kỹ năng và hiệu suất lực lượng lao động hiện tại của họ. Điều này có thể bao gồm phân tích cung và cầu lao động, đánh giá kỹ năng và dữ liệu hiệu suất.
 • Lập kế hoạch chiến lược tuyển dụng và duy trì: Chiến lược tuyển dụng và duy trì phù hợp với các mục tiêu và giá trị của tổ chức. Điều này có thể bao gồm nhắm mục tiêu vào các nhóm tài năng cụ thể, cung cấp các gói phúc lợi và bồi thường cạnh tranh, đồng thời tạo cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
 • Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển: Chiến lược đào tạo và phát triển gắn với văn hóa doanh nghiệp. Điều này có thể bao gồm cung cấp đào tạo tại chỗ, đào tạo trong lớp và các cơ hội học tập trực tuyến.
 • Phát triển chiến lược quản lý hiệu suất: Điều này có thể bao gồm đặt mục tiêu và kỳ vọng rõ ràng, cung cấp phản hồi thường xuyên và phát triển kế hoạch để cải thiện hiệu suất của nhân viên.
 • Hoạch định chiến lược lương thưởng và phúc lợi: Xây dựng chiến lược lương thưởng và phúc lợi cạnh tranh trên thị trường lao động.
 • Thực hiện kế hoạch nguồn nhân lực: Thực hiện kế hoạch nguồn nhân lực bằng cách truyền đạt kế hoạch tới tất cả nhân viên, cung cấp đào tạo và hỗ trợ, đồng thời theo dõi tiến độ để đảm bảo rằng kế hoạch đang đạt được mục tiêu.
 • Đánh giá và điều chỉnh kế hoạch: Liên tục đánh giá kế hoạch nguồn nhân lực và điều chỉnh các chiến lược khi cần thiết.
 HRP là gì

Kế hoạch xây dựng và triển khai

Phần mềm quản lý, hoạch định nhân lực nhân sự Viindoo

 Viindoo HRM là giúp các tổ chức quản lý các quy trình nhân sự của họ hiệu quả hơn. Dưới đây là một số tính năng và lợi ích khi sử dụng Viindoo HRM:

 • Các tính năng chính về nhân sự: Viindoo HRM bao gồm các tính năng để quản lý Nhân viên, Thời gian nghỉ và Chấm công, Tính lương, phúc lợi và tuân thủ luật và quy định về lao động.
 • Tuyển dụng và giới thiệu: Viindoo HRM cung cấp các công cụ để quản lý quy trình tuyển dụng, bao gồm đăng tuyển, theo dõi và sàng lọc ứng viên. Phần mềm này cũng bao gồm các tính năng để giới thiệu nhân viên mới, bao gồm quản lý biểu mẫu và tự động hóa tác vụ.
 • Quản lý hiệu suất: Viindoo HRM bao gồm các công cụ để quản lý hiệu suất của nhân viên, bao gồm đặt mục tiêu, cung cấp phản hồi và tiến hành đánh giá hiệu suất.
 • Đào tạo: Viindoo HRM cung cấp các tính năng quản lý đào tạo và phát triển nhân viên, bao gồm đăng ký khóa học, theo dõi và báo cáo.
 • Báo cáo và phân tích: Viindoo HRM cung cấp các báo cáo và phân tích theo thời gian thực để giúp các tổ chức đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu về lực lượng lao động của họ.
 • Báo cáo và phân tích: Viindoo HRM cung cấp các báo cáo và phân tích theo thời gian thực để giúp các tổ chức đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu về lực lượng lao động của họ.

Viindoo HRM được thiết kế để giúp các tổ chức hợp lý hóa các quy trình nhân sự của họ và nâng cao hiệu quả và hiệu quả của các hoạt động nhân sự của họ.

Tóm lại, HRP là gì? Hoạch định nguồn nhân lực có thể tăng năng suất và tối đa hóa tiềm năng của nhân viên. Viindoo hy vọng blog này đã cung cấp cho bạn những hiểu biết có giá trị và các chiến lược thiết thực để hoạch định nguồn nhân lực hiệu quả.

HRP là gì? Hoạch định nguồn nhân lực là chìa khóa để quản lý nhân sự
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Nguyễn Thị Thanh Nhàn 7 tháng 4, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY