Hệ số lương là gì? Cách tính lương theo hệ số lương mới nhất?

Hệ số lương là gì? Hệ số lương là một thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực tài chính - kế toán và nhận được sự quan tâm từ mọi đối tượng lao động. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ tầm quan trọng của hệ số lương trong một tổ chức. Trong bài viết này, Viindoo sẽ cung cấp kiến thức về hệ số lương và cách tính hệ số lương cơ bản đến quý độc giả.

>>>> Khám Phá Ngay: Phần mềm quản lý nhân sự HRM

1. Hệ số lương là gì?

Hệ số lương là một con số được sử dụng để tính toán lương cho nhân viên trong tổ chức, thường là các nhân viên công quyền. Hệ số này được tính dựa trên nhiều yếu tố như chức danh công việc, kinh nghiệm, trình độ đào tạo và thị trường lao động. Càng cao hệ số lương, mức lương của nhân viên càng cao. Hệ số lương thường được quy định và điều chỉnh từ thời gian này sang thời gian khác phù hợp với điều kiện kinh tế và phát triển của đất nước.

Hệ số lương giữa các cán bộ nhà nước, công an nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân hay các cán bộ làm trong các đơn vị hành chính sẽ khác nhau tùy theo bậc và trình độ của mỗi người. Những vị trí quan trọng trong các tổ chức thường được đánh giá với hệ số lương cao hơn so với các vị trí khác.

Hệ số lương là gìHệ số lương là chỉ số tính lương của cán bộ, viên chức nhà nước

>>>> Tìm Hiểu Thêm: Phần mềm lương

2. Cách tính lương theo hệ số lương

Hệ số lương là gì? Cách tính hệ số lương có dễ hay không? Theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định từ ngày 01/7/2013, tất cả doanh nghiệp (bao gồm nhà nước và ngoài nhà nước) đều áp dụng thống nhất quy định về thang lương, bảng lương. Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó, các cán bộ, công chức, viên chức sẽ được thực hiện tăng lương lên 1.800.000 VND/tháng, tương đương tăng 20.8% từ ngày 1/7/2023. Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, tiền lương công chức, viên chức được tính bằng công thức sau:

Mức lương hiện hưởng = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng

Trong đó:

 • Hệ số lương của một cán bộ, công chức được xác định dựa trên các bảng hệ số lương được quy định trong phụ lục của Nghị định 204/2004/NĐ-CP, phụ thuộc vào xếp loại công chức, viên chức.
 • Hệ số lương sẽ tăng dần theo các bậc lương từ bậc 1 đến bậc 12 theo quy định hiện nay.
Hệ số lương là gìCách tính lương theo hệ số lương nhanh chóng

Ngoài mức lương chính, người lao động có thể được hưởng thêm các khoản phụ cấp tương ứng với ngành nghề và chức vụ của mình. Các khoản phụ cấp này được tính dựa trên các yếu tố như công việc, thâm niên, và được cộng vào mức thu nhập hàng tháng của người lao động, giúp tăng thu nhập đáng kể.

>>>> Tham Khảo Thêm: Các hình thức trả lương


3. Bảng hệ số lương cơ bản mới nhất

Dưới đây là bảng hệ số lương chi tiết của nhóm công chức, viên chức và giảng viên đại học tại Việt Nam.

3.1 Bảng hệ số lương cho công chức

Theo luật cán bộ, công chức (sửa đổi năm 2019), hệ số lương của công chức được phân loại thành 6 nhóm ngạch chính theo thứ tự từ cao đến thấp. Hệ số lương của các ngạch khác sẽ tăng dần từ nhóm thấp đến nhóm cao tương ứng với mức độ chuyên môn và kinh nghiệm của công chức.

Nhóm thấp nhất là Công chức loại C, với hệ số lương bậc 1 là 1,65, tương đương với 2.970.000 đồng theo quy định mới nhất từ ngày 01/7/2023. Nhóm cao nhất là Công chức loại A3.1, bậc 6, với hệ số lương cao nhất là 8,00, tương đương với 14.400.000 đồng theo quy định mới nhất từ ngày 01/7/2023.

Bảng hệ số lương cho công chức
Bảng hệ số lương cho công chức
Bảng hệ số lương cho công chức

>>>> Xem Thêm: Lương tháng 13 là gì


3.2 Bảng hệ số lương viên chức

Theo quy định của luật cán bộ, viên chức là những nhân viên được tuyển dụng theo vị trí công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Lương của viên chức sẽ được trích từ quỹ lương chung của đơn vị và được phân bổ theo 6 nhóm ngạch chính bao gồm:

 • Viên chức A3
 • Viên chức A2
 • Viên chức A1
 • Viên chức A0
 • Viên chức B
 • Viên chức C

Hệ số lương của viên chức cũng được chia thành các bậc lương khác nhau. Viên chức A3.1 bậc 6 là nhóm có hệ số lương cao nhất với giá trị đạt 8,00 (tương ứng với 14,400,000 theo quy định mới nhất ngày 01/7/2023). Trong khi đó, viên chức C1 có hệ số lương thấp nhất với giá trị đạt 1,65 (tương ứng với 2,970,000 theo quy định mới nhất ngày 01/7/2023).

Đây là bảng hệ số lương viên chức:

Bảng hệ số lương viên chức
Bảng hệ số lương viên chức
Bảng hệ số lương viên chức

3.3 Hệ số lương cơ bản dành cho giảng viên đại học

Theo quy định của Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi và bổ sung năm 2018), giảng viên đại học được phân thành nhiều cấp bậc như giáo sư, phó giáo sư, giảng viên chính, giảng viên và trợ giảng. Các hạng giảng viên sẽ có các hệ số lương khác nhau, phụ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm và đóng góp của từng cá nhân trong việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác.

Tại các trường đại học công lập, giảng viên đại học được phân thành 3 hạng, bao gồm:

 • Giảng viên cao cấp hạng I
 • Giảng viên chính hạng II
 • Giảng viên hạng III cùng với trợ giảng hạng III.
Hệ số lương cơ bản dành cho giảng viên đại học

Hệ số lương là gì? Hệ số lương là một chỉ số được tính toán dựa trên nhiều yếu tố để xác định mức lương của một nhân viên trong một công ty hoặc tổ chức. Việc hiểu rõ về hệ số lương giúp nhân viên có thể tính toán mức lương của mình theo các tiêu chuẩn công bằng. Hy vọng bài viết này của Viindoo sẽ hữu ích với bạn.

>>>> Tiếp Tục Với:

Nguyen Jun 19 tháng 5, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY