OEE là gì? Tận dụng OEE với Phần mềm Sản xuất Viindoo

Hiệu quả thiết bị tổng thể (OEE) là một thước đo quan trọng trong sản xuất kết hợp ba yếu tố thiết yếu: Khả dụng, Hiệu suất và Chất lượng.

Hiệu suất Thiết bị Tổng thể ( OEE ) là thước đo then chốt trong lĩnh vực sản xuất cạnh tranh khốc liệt ngày nay, trong đó việc đạt được hiệu quả vận hành tối ưu không chỉ đơn thuần là mục tiêu mà còn là điều kiện tiên quyết để tồn tại và mở rộng. Nó đóng vai trò thiết yếu trong việc đo lường năng suất của quá trình sản xuất.

Định nghĩa OEE và tầm quan trọng của nó trong sản xuất

Hiệu quả Thiết bị Tổng thể ( OEE ) là một thước đo toàn diện được sử dụng để đánh giá mức độ hiệu quả của hoạt động sản xuất sử dụng các nguồn lực của mình, đặc biệt tập trung vào ba khía cạnh quan trọng của sản xuất: Khả dụng của thiết bị, Hiệu suất và Chất lượng. Nó được biểu thị bằng phần trăm, trong đó 100% thể hiện quá trình sản xuất hoàn hảo chỉ với các bộ phận tốt được sản xuất (Chất lượng), nhanh nhất có thể (Hiệu suất) và không có thời gian dừng (Khả dụng).

Tầm quan trọng của OEE trong sản xuất không thể bị phóng đại. Nó hoạt động như một chỉ số quan trọng về hiệu quả sản xuất, xác định chính xác các khu vực lãng phí và thất thoát mà khi được giải quyết có thể dẫn đến những cải thiện đáng kể về năng suất và lợi nhuận. Bằng cách cung cấp thước đo rõ ràng và định lượng về hiệu quả sản xuất, OEE giúp nhà sản xuất:

 • Xác định các lĩnh vực tiềm năng để cải tiến trong quy trình sản xuất của họ.
 • Hiệu suất chuẩn so với tiêu chuẩn ngành hoặc mục tiêu nội bộ.
 • Tối ưu hóa việc sử dụng các thiết bị và nguồn lực hiện có, giảm nhu cầu đầu tư vốn bổ sung.
 • Nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu của khách hàng với chất lượng cao hơn và thời gian thực hiện ngắn hơn.

Tổng quan ngắn gọn về ba yếu tố OEE: Khả dụng, Hiệu suất và Chất lượng

Cốt lõi của chỉ số OEE là ba yếu tố cơ bản cung cấp cái nhìn sâu sắc về các khía cạnh khác nhau của hiệu quả sản xuất:

 1. Khả dụng đo lường tỷ lệ thời gian dự kiến ​​mà thiết bị có sẵn để hoạt động. Nó tính đến tất cả các sự kiện làm ngừng sản xuất trong những khoảng thời gian quan trọng, chẳng hạn như sự cố máy, bảo trì, thiết lập và điều chỉnh, trừ đi thời gian ngừng hoạt động này khỏi thời gian sản xuất theo kế hoạch.
 2. Hiệu suất đánh giá quá trình sản xuất hoạt động tốt như thế nào khi nó đang chạy so với tốc độ tối đa của nó. Hệ số này xem xét tất cả các yếu tố ngăn cản quá trình đạt được tốc độ tối đa theo lý thuyết, bao gồm các điểm dừng nhỏ, chạy không tải và chu kỳ chậm, từ đó phản ánh hiệu suất tốc độ của máy.
 3. Chất lượng phản ánh tỷ lệ các bộ phận tốt được tạo ra trong tổng số bộ phận được sản xuất, làm nổi bật tính hiệu quả của quá trình sản xuất trong việc cung cấp các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng. Nó tính đến các bộ phận cần phải làm lại hoặc bị loại bỏ do lỗi, cung cấp cái nhìn sâu sắc về khả năng của quy trình để tạo ra hàng hóa đáp ứng các thông số kỹ thuật chất lượng ngay lần đầu tiên.

Cùng với nhau, ba yếu tố này mang lại cái nhìn toàn diện về năng suất sản xuất, cho phép các nhà quản lý và người vận hành đi sâu vào các lĩnh vực tổn thất và kém hiệu quả cụ thể. Bằng cách tập trung vào việc cải thiện các lĩnh vực then chốt này, doanh nghiệp có thể đạt được những lợi ích đáng kể về OEE, dẫn đến nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh.

Hiểu ba trụ cột của OEE

Hiệu quả Thiết bị Tổng thể (OEE) cung cấp thước đo mạnh mẽ về năng suất sản xuất bằng cách phân tích ba yếu tố quan trọng: Khả dụng, Hiệu suất và Chất lượng. Mỗi trụ cột này cung cấp những hiểu biết sâu sắc về các lĩnh vực khác nhau của quy trình sản xuất, nêu bật những cải tiến tiềm năng có thể mang lại hiệu quả đáng kể.

Ba trụ cột của OEE

Khả dụng

Giải thích về Khả dụng

Khả dụng của OEE là thước đo tần suất thiết bị sản xuất sẵn sàng và sẵn sàng để sản xuất hàng hóa so với thời gian dự kiến ​​thực hiện. Về cơ bản, nó nắm bắt tỷ lệ thời gian vận hành và thời gian sản xuất theo kế hoạch, có tính đến tất cả các sự kiện ngăn cản thiết bị thực hiện các nhiệm vụ dự định trong thời gian đã định.

sự sẵn có của oee

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự khả dụng

 • Lỗi thiết bị: Sự cố không mong muốn là ví dụ đơn giản nhất về những gì có thể làm giảm tính khả dụng. Những vấn đề này có thể bao gồm từ những vấn đề nhỏ được giải quyết nhanh chóng cho đến những trục trặc nghiêm trọng cần phải sửa chữa lớn.
 • Bảo trì theo kế hoạch: Thời gian ngừng hoạt động theo lịch trình để bảo trì phòng ngừa, mặc dù cần thiết để đạt được hiệu quả và độ tin cậy lâu dài, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến tính khả dụng. Điều quan trọng là tối ưu hóa lịch trình bảo trì để giảm thiểu tác động của chúng đến thời gian sản xuất.
 • Thay đổi và thiết lập: Thời gian cần thiết để chuyển từ sản xuất sản phẩm này sang sản phẩm khác, bao gồm điều chỉnh cài đặt thiết bị và thử nghiệm trước khi tiếp tục sản xuất hoàn toàn, ảnh hưởng đến tính khả dụng. Hợp lý hóa các quy trình này có thể cải thiện đáng kể số liệu này.

Hiệu suất

Hiểu hiệu suất trong bối cảnh OEE

Hiệu suất OEE đo lường hiệu quả sản xuất khi thiết bị đang chạy, so sánh tốc độ sản xuất thực tế với tốc độ tối đa có thể. Nó phản ánh tốc độ sản xuất sản phẩm trong thời gian sản xuất khả dụng, nêu bật những tổn thất do hoạt động kém hiệu quả của máy móc.

Hiệu suất OEE

Các điểm dừng nhỏ và tổn thất tốc độ ảnh hưởng như thế nào đến Hiệu suất

 • Điểm dừng nhỏ: Điểm dừng trong thời gian ngắn vì các lý do như kẹt giấy, nạp sai hoặc sự cố cảm biến. Mặc dù nhỏ nhưng tác dụng tích lũy của chúng có thể làm giảm đáng kể hiệu suất.
 • Tổn thất tốc độ: Xảy ra khi máy móc hoạt động dưới công suất tốc độ tối đa. Điều này có thể là do cài đặt máy chưa tối ưu, hao mòn hoặc do nhu cầu chạy chậm hơn để đảm bảo chất lượng sản phẩm, mỗi nguyên nhân đều góp phần làm giảm hiệu suất.

Chất lượng

Vai trò của Chất lượng trong tính toán OEE

Chất lượng OEE là thước đo sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu mà không cần phải làm lại hoặc loại bỏ. Nó được tính bằng cách chia số lượng đơn vị tốt được sản xuất cho tổng số đơn vị bắt đầu. Yếu tố này nêu bật tính hiệu quả của quá trình sản xuất trong việc cung cấp các sản phẩm đáp ứng các thông số kỹ thuật ngay lần đầu tiên.

Chất lượng OEE

Tác động của việc bị từ chối, làm lại và khiếm khuyết đối với Chất lượng

 • Bị từ chối: Các sản phẩm bị loại bỏ vì không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng sẽ trực tiếp giảm điểm Chất lượng, biểu thị hao hụt nguyên vật liệu và nỗ lực.
 • Làm lại: Nhu cầu xử lý lại hoặc sửa chữa một sản phẩm tiêu tốn thêm nguồn lực và thời gian, cho thấy sự thiếu hiệu quả trong quy trình sản xuất ban đầu.
 • Khiếm khuyết: Tỷ lệ sai sót cao có thể chỉ ra các vấn đề trong quá trình sản xuất, trục trặc của thiết bị hoặc chất lượng vật liệu, mỗi vấn đề đều ảnh hưởng đến điểm Chất lượng tổng thể.

Công thức OEE

Tính toán Hiệu quả Thiết bị Tổng thể (OEE) là vấn đề then chốt đối với các nhà sản xuất đang tìm cách tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm lãng phí và nâng cao chất lượng sản phẩm. Công thức OEE là phép nhân của ba yếu tố chính: Khả dụng, Hiệu suất và Chất lượng, mỗi yếu tố cung cấp thông tin chi tiết về các khía cạnh khác nhau của hiệu quả sản xuất. Dưới đây là hướng dẫn từng bước cách tính OEE, kèm theo các ví dụ và mẹo để tránh những cạm bẫy thường gặp.

Công thức OEE

Hướng dẫn từng bước về cách tính OEE

1. Tính khả dụng

 • Tính khả dụng = (Thời gian chạy / Thời gian sản xuất dự kiến)
 • Thời gian sản xuất dự kiến: Tổng thời gian hệ thống sản xuất của bạn dự kiến ​​hoạt động.
 • Thời gian chạy: Thời gian sản xuất dự kiến trừ đi Thời gian ngừng hoạt động (cả theo kế hoạch và ngoài kế hoạch).

2. Tính toán hiệu suất

 • Hiệu suất = (Thời gian chu kỳ lý tưởng × Tổng số lượng) / Thời gian chạy
 • Thời gian chu kỳ lý tưởng: Thời gian ngắn nhất để sản xuất một sản phẩm.
 • Tổng số lượng: Tổng số vật phẩm được tạo ra trong Thời gian chạy.

3. Tính toán chất lượng

 • Chất lượng = Số lượng tốt / Tổng số
 • Số lượng tốt: Số lượng mặt hàng không có khuyết tật được sản xuất.

4. Tính OEE

 • OEE = Khả dụng × Hiệu suất × Chất lượng
 • hoặc OEE = (Số lượng tốt × Thời gian chu kỳ lý tưởng) / Thời gian sản xuất dự kiến

Ví dụ về tính toán OEE

 • Thời gian sản xuất dự kiến: 8 giờ (480 phút)
 • Thời gian ngừng hoạt động: 1 giờ (60 phút)
 • Thời gian chạy: 480 - 60 = 420 phút
 • Tổng số lượng: 10.000 chiếc
 • Thời gian chu kỳ lý tưởng: 0,04 phút (24 giây)
 • Số lượng tốt: 9.800 miếng

Khả dụng: 420/480 = 0,875 (87,5%)

Hiệu suất: (0,04 × 10.000) / 420 = 0,952 (95,2%)

Chất lượng: 9.800/10.000 = 0,98 (98%)

OEE: 0,875 × 0,952 × 0,98 = 0,82 (82%)

Những cạm bẫy thường gặp trong tính toán OEE và cách tránh chúng

 1. Đánh giá quá cao Thời gian chu kỳ lý tưởng: Việc đặt Thời gian chu kỳ lý tưởng không thực tế có thể làm tăng hệ số Hiệu suất của bạn. Đảm bảo Thời gian chu trình lý tưởng dựa trên khả năng thực tế của thiết bị của bạn trong điều kiện tối ưu.
 2. Bỏ qua các điểm dừng ngắn: Không tính đến các điểm dừng nhỏ hoặc sự chậm lại có thể mang lại cảm giác sai lầm về Hiệu suất cao. Ghi lại và bao gồm tất cả các hình thức gián đoạn, dù ngắn gọn đến đâu, trong tính toán của bạn.
 3. Chất lượng dữ liệu kém: Dựa vào dữ liệu không chính xác hoặc không đầy đủ có thể làm sai lệch các phép tính OEE. Thực hiện các phương pháp thu thập dữ liệu đáng tin cậy và thường xuyên xem xét dữ liệu để đảm bảo tính chính xác.
 4. Chỉ tập trung vào Tỷ lệ phần trăm OEE: Mặc dù điểm OEE cao là điều mong muốn nhưng việc hiểu rõ các yếu tố cơ bản (Khả dụng, Hiệu suất, Chất lượng) là rất quan trọng để cải thiện mục tiêu. Sử dụng OEE làm công cụ chẩn đoán chứ không chỉ là thước đo.
 5. Không đo điểm chuẩn theo tiêu chuẩn ngành: Nếu không có điểm chuẩn, việc đánh giá hiệu suất của bạn so với các đối thủ ngang hàng là một thách thức. Sử dụng các tiêu chuẩn ngành làm hướng dẫn để đặt ra các mục tiêu thực tế cho nỗ lực cải tiến OEE của bạn.

Cải thiện OEE bằng các nguyên tắc sản xuất tinh gọn

Sản xuất tinh gọn là một cách tiếp cận có hệ thống nhằm xác định và loại bỏ lãng phí thông qua cải tiến liên tục, tập trung vào việc nâng cao giá trị sản phẩm với ít nguồn lực hơn. Các nguyên tắc của nó rất phù hợp với việc cải thiện Hiệu quả Thiết bị Tổng thể (OEE) vì chúng nhắm tới các nguyên nhân gốc rễ của sự kém hiệu quả trong quy trình sản xuất. 

Bằng cách áp dụng các công cụ và kỹ thuật Lean như 5S, Six Sigma, Kanban, v.v., các nhà sản xuất có thể tăng đáng kể điểm OEE của mình, dẫn đến năng suất được cải thiện, giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Vai trò của Phần mềm Sản xuất Viindoo trong việc Tăng cường OEE

Phần mềm sản xuất Viindoo cung cấp một bộ công cụ toàn diện được thiết kế để cải thiện hiệu suất và hiệu suất sản xuất, tác động trực tiếp đến Hiệu quả Thiết bị Tổng thể (OEE) của quy trình sản xuất. 

Thông qua các chức năng nâng cao như thu thập dữ liệu theo thời gian thực, phân tích và báo cáo kỹ lưỡng cũng như cung cấp thông tin chuyên sâu hữu ích, Viindoo trở thành công cụ không thể thiếu đối với các nhà sản xuất muốn tối ưu hóa hoạt động của mình.

Hướng dẫn nhanh về Viindoo MRP

Hướng dẫn bắt đầu nhanh với Viindoo Manufacturing

Hướng dẫn bắt đầu nhanh ebook miễn phí với Viindoo Manufacturing dành cho các doanh nghiệp sản xuất đang tìm cách tối ưu hóa quy trình quản lý và đạt được mức tăng trưởng kinh doanh đáng kể.

Tải xuống | VN


Thu thập dữ liệu thời gian thực

Cách Viindoo tự động thu thập dữ liệu để tính toán OEE chính xác: Phần mềm sản xuất Viindoo tự động hóa việc thu thập các điểm dữ liệu quan trọng cần thiết cho tính toán OEE, bao gồm tính khả dụng của máy, tỷ lệ hiệu suất và số liệu chất lượng. Việc tự động hóa này giảm thiểu sai sót của con người và đảm bảo rằng dữ liệu được sử dụng để tính toán OEE vừa chính xác vừa kịp thời.

Phân tích và báo cáo

Các công cụ trong Viindoo để phân tích dữ liệu OEE: Viindoo bao gồm các công cụ phân tích mạnh mẽ được thiết kế để chia nhỏ dữ liệu OEE thành những hiểu biết sâu sắc có thể hành động. Những công cụ này cho phép đi sâu vào từng thành phần của OEE — Khả dụng, Hiệu suất và Chất lượng — nêu bật các lĩnh vực cần cải thiện và theo dõi tính hiệu quả của các thay đổi đã triển khai.

Báo cáo và bảng thông tin có thể tùy chỉnh để trực quan hóa xu hướng OEE: Phần mềm có các báo cáo và bảng thông tin có thể tùy chỉnh trình bày các xu hướng, tổn thất và tắc nghẽn của OEE ở định dạng thân thiện với người dùng. Những hình ảnh trực quan này giúp xác định các mô hình và lĩnh vực cần chú ý, tạo điều kiện thuận lợi cho các quyết định chiến lược nhằm nâng cao năng suất.

Những hiểu biết sâu sắc có thể hành động để cải thiện

Sử dụng Viindoo để xác định những điểm nghẽn và sự thiếu hiệu quả: Khả năng phân tích của Viindoo mở rộng đến việc xác định những điểm nghẽn và sự kém hiệu quả trong quy trình sản xuất. Bằng cách phân tích dữ liệu được thu thập, phần mềm đề xuất các lĩnh vực cụ thể có thể thực hiện cải tiến, chẳng hạn như giảm thời gian ngừng hoạt động của máy, tối ưu hóa hiệu suất hoặc nâng cao chất lượng sản phẩm.

Nghiên cứu điển hình hoặc ví dụ về việc Viindoo đã giúp cải thiện OEE: Nhiều đơn vị sản xuất đã tận dụng Viindoo để cải thiện đáng kể điểm OEE của họ. Ví dụ: một nghiên cứu điển hình trong tài liệu được cung cấp minh họa cách một nhà sản xuất sử dụng Viindoo để giảm 30% thời gian ngừng hoạt động của thiết bị ngoài kế hoạch và tăng sản lượng lên 15%, cho thấy tiềm năng của Viindoo trong việc chuyển đổi hoạt động sản xuất.

Triển khai đo lường OEE với Viindoo

Việc triển khai phép đo OEE (Hiệu quả Thiết bị Tổng thể) bằng Phần mềm Sản xuất Viindoo bao gồm việc thiết lập môi trường sản xuất của bạn trong hệ thống để theo dõi và phân tích hiệu quả sản xuất. Đây là cách để bắt đầu:

Các bước thiết lập theo dõi OEE trong phần mềm sản xuất Viindoo

Để có thể thiết lập OEE Tracking trong Viindoo, chúng ta cần quản lý quy trình sản xuất trong phần mềm Viindoo:

>>>Xem thêm:quản lý quy trình sản xuất tại Viindoo

1. Kích hoạt tính năng Lệnh sản xuất

Kích hoạt tính năng Lệnh sản xuất để quản lý các hoạt động chi tiết tại trung tâm làm việc.

Lệnh làm việc của Viindoo

2. Cấu hình trung tâm làm việc

Nhập tên, giờ làm việc và các chi tiết liên quan khác như Hiệu quả về Thời gian, Năng lực và Mục tiêu OEE cho từng trung tâm làm việc.

Trung tâm làm việc Viindoo

3. Cấu hình hoạt động

Chi tiết tên hoạt động, hóa đơn nguyên liệu (BoM) liên quan và trung tâm làm việc nơi hoạt động sẽ được thực hiện. Ngoài ra, chỉ định các phương pháp tính toán thời lượng.

Hoạt động

4. Cấu hình các điểm kiểm soát chất lượng và kiểm tra chất lượng

Kết hợp các chiến lược quản lý nguyên liệu bằng cách chỉ định các điểm kiểm soát ở các giai đoạn khác nhau của quy trình sản xuất, bao gồm kiểm tra nguyên liệu đầu vào và kiểm tra chất lượng sản phẩm cuối cùng. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng quản lý nguyên vật liệu đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì tính toàn vẹn và hiệu quả của dây chuyền sản xuất.

Điểm kiểm soát chất lượng

>> Xem thêm: Tạo điểm kiểm soát và kiểm tra chất lượng

5. Cấu hình Định mức Nguyên Vật liệu (BoM)

Điền thông tin chi tiết sản phẩm, số lượng, loại BoM sản xuất và các thành phần cần thiết cho sản xuất.

BOM

>> Xem thêm:Cách tạo định mức nguyên vật liệu

6. Lập kế hoạch sản xuất :

Chọn sản phẩm, thêm số lượng và đặt ngày dự kiến. Hệ thống tự động điền thông tin dựa trên BoM được xác định trước.

Lệnh sản xuất

>> Xem thêm:Tạo lệnh sản xuất

7. Phân tích và báo cáo dữ liệu

Viindoo cung cấp khả năng báo cáo mở rộng, cho phép bạn phân tích xu hướng OEE theo thời gian. Sử dụng những hiểu biết này để xác định các lĩnh vực cần cải thiện trong quy trình sản xuất của bạn.

Báo cáo OEE

Báo cáo OEE

Triển khai đo lường OEE với Viindoo giúp hợp lý hóa quy trình thu thập và phân tích dữ liệu sản xuất. Bằng cách định cấu hình thiết bị, ca làm việc và đơn đặt hàng trong Viindoo, bạn có thể hiểu rõ về hiệu quả sản xuất của mình và xác định chính xác các khu vực cần cải tiến.

Khám phá phần mềm sản xuất Viindoo

Phần mềm kiểm kê tất cả trong một dành cho nhà sản xuất. Giám sát OEE và tối ưu hóa hoạt động sản xuất của bạn.

Tìm hiểu thêm

Khám phá phần mềm sản xuất Viindoo

Bài học kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất từ ​​những triển khai này

 • Ra quyết định dựa trên dữ liệu: Tận dụng việc thu thập và phân tích dữ liệu theo thời gian thực để đưa ra quyết định sáng suốt.
 • Sự gắn kết của nhân viên: Tích cực thuyết phục nhân viên tham gia vào quá trình sử dụng phần mềm và các sáng kiến ​​cải tiến liên tục.
 • Cải tiến lặp đi lặp lại: Bắt đầu với những thay đổi nhỏ, có thể quản lý được và dần dần mở rộng phạm vi cải tiến.
 • Đào tạo toàn diện: Đảm bảo tất cả người dùng đều được đào tạo bài bản về cách sử dụng Phần mềm Sản xuất Viindoo một cách hiệu quả.

Câu hỏi thường gặp

OEE là viết tắt của Hiệu quả thiết bị tổng thể. Đây là chỉ số hiệu suất chính (KPI) để đo lường hiệu suất và hiệu quả của quy trình sản xuất. OEE giúp xác định tỷ lệ phần trăm thời gian sản xuất thực sự hiệu quả. Nó kết hợp ba yếu tố thiết yếu: Khả dụng, Hiệu suất và Chất lượng để cung cấp một số liệu toàn diện duy nhất có thể được sử dụng để thúc đẩy cải tiến trong quy trình sản xuất. 

OEE rất quan trọng vì nó liên quan trực tiếp đến năng suất của nhà máy, giúp xác định tổn thất và cung cấp những hiểu biết sâu sắc có thể hành động để loại bỏ lãng phí và cải thiện quy trình sản xuất.

OEE được tính bằng cách nhân ba thành phần: Khả dụng, Hiệu suất và Chất lượng, được biểu thị bằng phần trăm.

 • Khả dụng đo lường phần thời gian sản xuất theo kế hoạch mà hoạt động thực sự đang diễn ra. Nó gây ra tổn thất trong thời gian ngừng hoạt động do lỗi thiết bị, thiết lập và điều chỉnh.
 • Hiệu suất đo tốc độ hoạt động của thiết bị theo phần trăm tốc độ thiết kế của nó. Nó bao gồm những tổn thất do chạy không tải và dừng nhẹ, cũng như giảm tốc độ.
 • Chất lượng đo lường việc sản xuất các sản phẩm có chất lượng theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số sản phẩm được sản xuất, tính đến tổn thất do lỗi và làm lại.

Công thức của OEE là:

OEE=Khả dụng×Hiệu suất×Chất lượng.

Cải thiện OEE bao gồm các chiến lược nhằm nâng cao ba thành phần của nó:  Khả dụng, Hiệu suất và Chất lượng. Dưới đây là một số cách tiếp cận có mục tiêu:

 • Về Khả dụng: Giảm thời gian ngừng hoạt động của thiết bị bằng cách thực hiện bảo trì phòng ngừa, cải thiện việc thiết lập và thay đổi, đồng thời đảm bảo rằng máy móc được hiệu chỉnh phù hợp và hoạt động hiệu quả.
 • Về Hiệu suất: Tối ưu hóa tốc độ máy móc của bạn thông qua bảo trì thường xuyên, đào tạo người vận hành và bằng cách giải quyết mọi tắc nghẽn trong quy trình sản xuất. Thực hiện các nguyên tắc sản xuất Lean để hợp lý hóa hoạt động và giảm thời gian nhàn rỗi.
 • Về Chất lượng: Tập trung vào việc giảm số lượng lỗi và phải làm lại. Điều này có thể đạt được thông qua kiểm tra kiểm soát chất lượng ở các giai đoạn khác nhau của quy trình sản xuất, đào tạo nhân viên và bằng cách sử dụng vật liệu chất lượng cao.

Phần kết luận

Tóm tắt các điểm chính

 • OEE là thước đo quan trọng để đo lường hiệu quả sản xuất, bao gồm Khả dụng, Hiệu suất và Chất lượng.
 • Phần mềm Sản xuất Viindoo nâng cao đáng kể khả năng đo lường và cải thiện OEE bằng cách tự động hóa việc thu thập dữ liệu, cung cấp phân tích chuyên sâu, đồng thời cho phép giám sát thời gian thực và hiểu biết sâu sắc có thể hành động.

Tầm quan trọng chiến lược của việc liên tục theo dõi và cải thiện OEE

Liên tục theo dõi và cải thiện OEE là điều cần thiết để duy trì lợi thế cạnh tranh trong ngành sản xuất. Nó giúp xác định sự thiếu hiệu quả, giảm chi phí và đảm bảo chất lượng sản phẩm, cuối cùng dẫn đến tăng sự hài lòng của khách hàng và tăng trưởng kinh doanh.

Khuyến khích áp dụng phần mềm sản xuất Viindoo để tối ưu hóa OEE

Các nhà sản xuất đang tìm cách tối ưu hóa quy trình sản xuất và cải thiện điểm OEE của họ được khuyến khích xem xét Phần mềm Sản xuất Viindoo. Các tính năng toàn diện và giao diện thân thiện với người dùng khiến nó trở thành một công cụ vô giá để đạt được hiệu quả hoạt động xuất sắc.

OEE là gì? Tận dụng OEE với Phần mềm Sản xuất Viindoo
Vũ Đức Nghĩa 26 tháng 2, 2024

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY