Nội dung khoá học

Hóa đơn điều chỉnh giảm, Hoàn trả thanh toán và Hủy hóa đơn | 14.0

Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Hoá đơn điều chỉnh giảm, Hoàn trả thanh toán và Huỷ hoá đơn, cụ thể:
- Cách tạo hoá đơn điều chỉnh giảm
- Cách hoàn trả thanh toán
- Cách huỷ hoá đơn

👉 Tìm hiểu chi tiết và trải nghiệm ngay Viindoo Accounting - Phần mềm Kế toán tại: https://viindoo.com/intro/accounting

👉 Video và Tài liệu liên quan:
- Giải pháp Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Viindoo: https://viindoo.com
- Xem thêm các video HDSD Phần mềm Kế toán: https://viindoo.com/slides/14-0-ke-toan-52
- Tài liệu Hướng dẫn Đa tiền tệ: https://viindoo.com/documentation/14.0/vi/applications/finance/accounting-and-invoicing/multi-currencies.html

____________________

🏢 Về Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo
- Website: https://viindoo.com
- Fanpage: https://www.facebook.com/viindoo
- Linkedin: https://www.linkedin.com/company/49158917
- Địa chỉ: Tầng 6, Toà nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: +84 225 730 9838

#Viindoo #ViindooHuongDanSuDung #ViindooHDSD #ViindooERP #ViindooAccounting

Tính năng bình luận không được bật trong khóa học này.

Tài nguyên bổ sung
Tham gia khóa học này để truy cập tài nguyên