Unearned revenue là gì? Ví dụ và ý nghĩa của Unearned revenue

Doanh nghiệp chưa biết Unearned revenue là gì? Ý nghĩa thật sự của Unearned revenue trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp? Cách tính Unearned revenue như thế nào? Tất cả các thông tin trên sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây của Viindoo.

1. Unearned revenue là gì?

chưa thực hiện. Đây là số tiền mà doanh nghiệp nhận được trước khi giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Đây là khoản tiền đặt trước cho doanh thu trong tương lai và sẽ được ghi nhận là công nợ khi doanh nghiệp nhận được thanh toán từ khách hàng.

Tuy nhiên, doanh thu chưa thực hiện không được coi là doanh thu vì doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với khách hàng để được ghi nhận là doanh thu. Nói cách khác, doanh thu chưa thực hiện chỉ trở thành doanh thu khi doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ của mình và được quyền hưởng số tiền đó từ khách hàng.

Unearned revenue là gìUnearned revenue là khoản doanh thu chưa thực hiện

>>>> Đọc Về: Revenue là gì? Ví dụ về Revenue trong báo cáo tài chính doanh nghiệp

2. Ví dụ về Unearned revenue

Ví dụ, ngày 1/10/ 2022, Công ty ABC nhận được tiền thuê đất cho 12 tháng là $20,600. Ghi sổ nhật ký bút toán điều chỉnh cho tài khoản Doanh thu chưa thực hiện vào cuối kỳ kế toán 31/12/2020.

31/12/2022            Nợ TK Doanh thu cho thuê nhận trước (Unearned Rent) 5,150

                                 Có TK Doanh thu cho thuê (Rent Revenue) 5,150

Doanh thu từ việc cho thuê đất 3 tháng (20,600*3/12)

Trong ví dụ này, công ty ABC đã nhận được tiền đặt cọc cho việc thuê đất cho 12 tháng vào ngày 1/10/2022. Khoản tiền này được xác định là Unearned revenue vì số tiền này được nhận trước so với thời điểm công ty cung cấp dịch vụ (thuê đất). Vì vậy, khoản tiền này phải được xử lý trong sổ sách theo tài khoản Unearned Rent (nợ tài khoản Doanh thu cho thuê nhận trước).

Tới khi mà công ty cung cấp dịch vụ (thuê đất) hết thời hạn thuê định kỳ vào cuối kỳ kế toán 31/12/2022, phần của tiền nhận trước đó sẽ được chuyển sang tài khoản Doanh thu cho thuê nhận trước đã thực hiện được (Rent Revenue). Vì vậy, bút toán điều chỉnh được sử dụng để ghi nhận việc chuyển phần tiền nhận trước vào tài khoản Doanh thu cho thuê (Rent Revenue) sau khi công ty cung cấp dịch vụ đủ điều kiện.

Unearned revenueVí dụ về Unearned revenue

>>>> Tham khảo:

3. Ý nghĩa của Unearned revenue là gì?

Trong số các công ty bán sản phẩm dựa trên đăng ký hoặc các dịch vụ yêu cầu trả trước, doanh thu chưa thực hiện là một trong những khái niệm phổ biến và quan trọng. Khi khách hàng đăng ký hoặc thanh toán trước cho sản phẩm hoặc dịch vụ, khoản tiền này được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán của công ty dưới dạng trách nhiệm pháp lý.

Do đó, đây được xem như khoản nợ của khách hàng. Khi sản phẩm hoặc dịch vụ được phân phối, khoản tiền nợ này sẽ được chuyển đổi thành doanh thu và được ghi nhận trên báo cáo thu nhập của công ty.

Unearned revenue là gìUnearned revenue giống như khoản nợ của khách hàng

>>>> Tìm Hiểu Về: ROA là gì? ROA khác gì với ROE? ROE, ROA bao nhiêu là tốt?

4. Cách kế toán doanh thu chưa thực hiện

Các nguyên tắc báo cáo kế toán quy định rằng doanh thu chưa thực hiện là một khoản nợ của công ty. Nếu công ty đã nhận được thanh toán (tạo ra khoản nợ) nhưng chưa hoàn thành công việc hoặc giao hàng.

Lý do đằng sau điều này là dù công ty đã nhận được thanh toán từ khách hàng, nhưng vẫn phải giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ. Nếu công ty không thể giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ như đã hứa hoặc khách hàng hủy đơn hàng, công ty sẽ nợ tiền đã được thanh toán bởi khách hàng.

Vì vậy, doanh thu ban đầu phải được ghi nhận là một khoản nợ. Lưu ý rằng khi giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ được hoàn tất, doanh thu trước đây được ghi nhận như một khoản nợ sẽ được ghi nhận là doanh thu (tức doanh thu chưa thực hiện đã được thực hiện).

Nhìn chung, doanh thu chưa thực hiện được phân loại là khoản nợ ngắn hạn vì nghĩa vụ thường được thực hiện trong vòng một năm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi việc giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ có thể mất nhiều hơn một năm, khoản doanh thu chưa thực hiện tương ứng có thể được ghi nhận là khoản nợ dài hạn.

Unearned revenue là gìDoanh thu chưa thực hiện là một khoản nợ của công ty

Mong rằng những thông tin trong bài viết trên của Viindoo sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn Unearned revenue là gì. Hãy tham khảo thật kỹ các thông tin được chia sẻ trong bài viết để hiểu rõ hơn về khái niệm này nhé!

>>>> Tiếp Tục Với:

Nguyen Jun 29 tháng 4, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY