Phế phẩm là gì? Cách quản lý phế phẩm sản xuất hiệu quả

Phế phẩm là gì? Bài viết này sẽ khám phá sâu hơn về khái niệm phế phẩm sản xuất, từ định nghĩa, thời điểm xuất hiện, cách tính toán đến xử lý nghiệp vụ kế toán liên quan. Đặc biệt, doanh nghiệp sẽ được tìm hiểu cách quản lý phế phẩm hiệu quả qua ứng dụng Viindoo MRP.

>>>> Đọc Thêm Về: Phần mềm quản lý doanh nghiệp sản xuất

Phế phẩm là gì?

Phế phẩm sản xuất là những mảnh vụn, mẩu vật liệu hoặc sản phẩm mà trong quá trình sản xuất còn lại nhưng không còn nhiều giá trị hoặc thậm chí không có giá trị kinh tế gì. Lý do dẫn đến sự hình thành của phế phẩm sản xuất có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Chẳng hạn như: lỗi trong quá trình sản xuất, sự cố trong sử dụng nguyên liệu, vấn đề về thiết bị hoặc dây chuyền sản xuất không hoạt động hiệu quả.  

Phế phẩm là gì

Hiểu một cách toàn diện về Phế liệu sản xuất

Phế phẩm có thể xuất hiện ở nhiều hình dạng khác nhau tùy theo ngành công nghiệp và quy trình sản xuất cụ thể. Ví dụ, tại một nhà máy sản xuất kim loại, phế phẩm sản xuất có thể bao gồm các mảnh kim loại nhỏ còn lại sau quá trình gia công, trong khi ở lĩnh vực sản xuất dệt may, phế phẩm có thể là những mảnh vải bị hỏng hoặc có khuyết điểm không thể sử dụng được.

Mục tiêu chính khi quản lý phế phẩm là tối thiểu hóa lượng phế phẩm được tạo ra và tìm cách tái sử dụng, tái chế hoặc xử lý một cách hiệu quả để giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi trường và tài nguyên, cũng như giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp. Việc quản lý phế phẩm sản xuất đòi hỏi sự chú trọng đến việc cải thiện quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, và áp dụng các biện pháp tái chế và tái sử dụng hợp lý để giảm thiểu lãng phí và bảo vệ môi trường.

>>>> Đọc Thêm Về: Byproduct là gì

Khi nào xuất hiện phế liệu?

Phế phẩm là gì và xảy ra khi nào? Phế phẩm có thể xảy ra tại mọi giai đoạn trong quá trình sản xuất. Có thể là từ khi bắt đầu làm việc với nguyên liệu thô, chẳng hạn như cắt hay định hình, hoặc ở các giai đoạn như ghép các bộ phận lại hoặc hoàn thiện sản phẩm. Việc phế phẩm sản xuất xuất hiện hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm độ phức tạp của quy trình sản xuất, chất lượng của nguyên liệu đầu vào, kỹ năng của công nhân và hiệu suất của các máy móc.

Ví dụ, trong một nhà máy sản xuất ô tô, phế phẩm có thể xuất phát từ việc lắp ráp sai lệch hoặc từ việc loại bỏ các bộ phận không đạt chuẩn trong quá trình kiểm tra chất lượng. Hiểu rõ về những điểm trong chu trình sản xuất có khả năng tạo ra phế phẩm giúp các nhà sản xuất xác định được những phần cần cải thiện và thực hiện biện pháp để giảm bớt sự lãng phí.

>>>> Đọc Về: Tầm quan trọng của Bán thành phẩm

Phế phẩm được tính như thế nào?

Tính toán phế phẩm sản xuất liên quan đến việc đo lường số lượng và giá trị của các vật liệu thải mà chúng ta tạo ra trong quá trình sản xuất. Việc này giúp chúng ta đánh giá tác động của phế phẩm đối với hoạt động kinh doanh và đưa ra những quyết định thông minh để giảm thiểu lãng phí và tận dụng tài nguyên một cách tốt nhất.

Dưới đây là những bước cơ bản để tính toán phế phẩm sản xuất:

 1. Xác định loại phế phẩm: Doanh nghiệp phải phân biệt giữa các loại phế phẩm khác nhau, ví dụ như phế phẩm có thể được tái chế hay không thể tái chế. Phế phẩm có thể tái chế có thể được thu thập hoặc sửa chữa để sử dụng lại, còn phế phẩm không thể tái chế thì không thể sử dụng được nữa.
 2. Định lượng số lượng phế phẩm: Cần đo lường trọng lượng, thể tích hoặc số lượng của các vật liệu phế phẩm được tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, doanh nghiệp có thể cân những mảnh kim loại bị loại bỏ hoặc đếm số lượng bộ phận bị lỗi.
 3. Xác định tỷ lệ phế phẩm: Tính tỷ lệ phần trăm phế phẩm so với tổng sản lượng sản xuất. Để làm điều này, chia số lượng phế phẩm cho tổng số lượng sản phẩm đã sản xuất và nhân với 100 để có tỷ lệ phế phẩm.
 4. Đánh giá giá trị phế phẩm: Xác định giá trị tiền tệ cho các vật liệu phế phẩm. Điều này có thể dựa trên chi phí nguyên liệu ban đầu, giá trị thị trường của các mặt hàng bị loại bỏ hoặc sự thiệt hại gây ra bởi sự không hiệu quả trong sản xuất.

Bằng cách theo dõi và phân tích phế phẩm sản xuất một cách liên tục, công ty có cái nhìn sâu hơn về hiệu suất của quy trình sản xuất và có thể áp dụng các chiến lược để giảm thiểu lãng phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực.

>>>> Xem Thêm Về:  Downtime trong sản xuất là gì? 3 ways to optimize downtime


Nghiệp vụ kế toán với phế phẩm

Xử lý nghiệp vụ kế toán với phế phẩm sản xuất là việc ghi chép thông tin liên quan đến việc tạo ra phế phẩm và các khoản chi phí có liên quan vào các báo cáo tài chính. Cách thức thực hiện xử lý kế toán có thể thay đổi dựa trên các quy định kế toán hiện hành và các quy định nội bộ của tổ chức. Dù vậy, những nguyên tắc chung dưới đây thường được tuân thủ:

 • Phân loại phế liệu: Xác định liệu phế phẩm có nên được ghi vào danh mục tồn kho riêng biệt hay là một khoản giảm giá trên giá trị nguyên liệu thô hoặc sản phẩm chưa hoàn thiện. Quyết định này phụ thuộc vào những yếu tố như mức độ quan trọng của phế phẩm trong sản xuất tổng thể và khả năng tái sử dụng hoặc bán lại chúng.
 • Định giá phế liệu: Doanh nghiệp có thể gán một giá trị tiền tệ cho phế liệu. Điều này có thể dựa trên giá trị thị trường hiện tại, ước tính giá trị còn lại hoặc chi phí của nguyên liệu ban đầu. Sự nhất quán trong cách định giá là quan trọng để đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính.
 • Bút toán sổ nhật ký: Doanh nghiệp cần ghi chép các khoản chi phí liên quan đến phế liệu, hoặc làm cho phế phẩm giảm giá trị hàng tồn kho. Nếu giá trị của phế phẩm là đáng kể, có thể cần tạo ra các tài khoản riêng trong sổ cái chung để theo dõi và báo cáo.
  • Khi thu hồi phế phẩm nhập kho:
Giao dịchNợ TKCó TK
Thu hồi phế liệuNguyên vật liệu
Chi phí sản xuất dở dang (WIP)
  • Khi bán phế phẩm:
Giao dịchNợ TKCó TK
Bán phế liệuTiền mặt/Ngân hàngThu nhập khác
Giao dịchNợ TKCó TK
Ghi nhận Giá vốn hàng bánGiá vốn hàng bánNguyên vật liệu
  • Khi ghi nhận phế phẩm là tổn thất:
Giao dịchNợ TKCó TK
Chi phí phế liệuChi phí khác
Nguyên vật liệu
 • Thuyết minh: Cung cấp thông tin chi tiết trong báo cáo tài chính về cách xử lý kế toán cho phế liệu. Điều này giúp đảm bảo sự minh bạch và giúp người đọc hiểu rõ tác động của phế phẩm đối với tình hình tài chính của tổ chức.

Việc quan trọng là doanh nghiệp cần tìm hiểu ý kiến chuyên gia kế toán hoặc tuân theo các chuẩn mực kế toán hiện hành để đảm bảo tuân thủ quy định và đưa ra những quyết định chính xác trong việc xử lý kế toán cho phế liệu.

Viindoo MRP - Giải pháp Quản lý phể phẩm sản xuất

Viindoo MRP là một công cụ giúp quản lý phế phẩm trong quá trình sản xuất một cách hiệu quả và thuận tiện. Công cụ này giúp người sử dụng thực hiện những việc quản lý cơ bản như ghi chép thông tin về phế phẩm theo từng lệnh sản xuất, tạo ra các báo cáo chi tiết về phế phẩm trong quá trình sản xuất dưới dạng bảng tổng hợp hoặc biểu đồ, và tự động tạo các bút toán kế toán.

Với Viindoo MRP, các nhà sản xuất có khả năng theo dõi thời gian thực tình hình phế phẩm trong suốt quá trình sản xuất. Điều này giúp doanh nghiệp nhanh chóng nhận biết những nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến phế phẩm và đưa ra những quyết định kịp thời để khắc phục. Công cụ này giúp tối ưu hóa việc quản lý phế liệu, từ việc ghi chép cho đến việc theo dõi và báo cáo, giúp doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao hơn trong sản xuất và quản lý tài nguyên.

Phế phẩm là gì

Viindoo MRP ghi lại Phế phẩm trong mọi công đoạn của quy trình sản xuất

Phế phẩm là gì

Viindoo MRP: Báo cáo Phế phẩm theo lệnh sản xuất dạng Pivot

Phế phẩm là gì

Viindoo MRP: Báo cáo Phế phẩm dạng biểu đồ

Phế phẩm là gì

Viindoo MRP: Bút toán kế toán được tạo tự động cho Phế phẩm sản xuất

Câu hỏi thường gặp

Spoilage (Sản phẩm hư hỏng) là bất kỳ vật liệu hoặc hàng hóa nào được coi là không thể chấp nhận được và bị loại bỏ hoặc bán với giá trị tiêu hủy.  

Rework (Sản phẩm cần làm lại) là bất kỳ sản phẩm hoàn chỉnh nào phải được thực hiện công việc bổ sung trên nó trước khi có thể bán.

Scrap (Sản phẩm phế liệu) là một phần của sản phẩm hoặc vật liệu còn sót lại có ít hoặc không có giá trị kinh tế.

(Theo Giáo trình Wiley CMAexcel Learning System Review 2020)

Viindoo MRP cho phép bạn ghi lại các sản phẩm phế liệu trực tiếp theo lệnh sản xuất để có tài liệu chính xác.

Tất nhiên, giao diện trực quan của Viindoo MRP giúp cho việc ghi chép, báo cáo và xử lý kế toán phế liệu có thể truy cập và dễ dàng quản lý.

Có, bạn có thể liên hệ với nhóm bán hàng của Viindoo để mô tả yêu cầu tích hợp mà bạn mong muốn, họ sẽ cung cấp cho bạn một gói tùy chỉnh phù hợp.

Viindoo MRP miễn phí vĩnh viễn cho ứng dụng đầu tiên với số lượng người dùng không giới hạn. Thanh toán tại đâyhttps://viindoo.com/vi/pricing

Kết luận

Phế phẩm là gì? Phế phẩm là những chất thải hoặc vật liệu chất lượng thấp được tạo ra trong quá trình sản xuất. Hiểu rõ về khái niệm, cách tính và cách xử lý kế toán giúp doanh nghiệp quản lý và giảm thiểu phế phẩm một cách hiệu quả. Điều này giúp tối ưu hóa tài nguyên, cải thiện lợi nhuận và thúc đẩy sản xuất bền vững.

>>>> Xem thêm:


Viindoo MRP

Free Viindoo MRP Software Solution

 FREE FOREVER 

Start using Viindoo MRP and optimizing your Manufacturing Process now!

START NOW - FREE FOREVER or Contact us

Phế phẩm là gì? Cách quản lý phế phẩm sản xuất hiệu quả
Phạm Thị Xinh 5 tháng 8, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY