Mô hình ERD quản lý bán hàng: Vai trò và cách vẽ mô hình ERD

Mô hình ERD quản lý bán hàng ngày càng có nhiều doanh nghiệp tập trung vào việc tạo ra . Mô hình này giúp doanh nghiệp có cái nhìn bao quát hơn về hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng của mình, cho phép họ xây dựng các kế hoạch kinh doanh thiết thực. Trong bài viết này, Viindoo sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về mô hình ERD để doanh nghiệp có thể tham khảo.

>>>> Xem Thêm: Phần mềm hỗ trợ bán hàng

1. Sơ đồ ERD là gì? Lịch sử ra đời mô hình ERD

Mô hình ERD quản lý bán hàng còn được gọi là mô hình mối quan hệ thực thể, là một loại cấu trúc thường được sử dụng trong thiết kế cơ sở dữ liệu. ERD chứa các biểu tượng để kết nối trực quan các thông tin quan trọng khác nhau: các thực thể chính trong hệ thống và mối quan hệ giữa chúng.

Mô hình ERD quản lý bán hàngMô hình ERD quản lý bán hàng

Khái niệm về ERD lần đầu tiên được tìm thấy ở Hy Lạp cổ đại với các tác phẩm của Aristotle, Socrates và Plato. Mô hình ERD tiếp tục được tìm thấy trong các tác phẩm của các nhà logic học như Charles Sanders Peirce và Gottlob Frege trong thế kỷ 19 và 20. Vào những năm 1970, khái niệm này được phát triển thêm bởi Giáo sư Peter Chen.

>>>> Đọc Thêm: Kiểm soát chi phí bán hàng

2. Vai trò của mô hình ERD quản lý bán hàng

Mô hình ERD quản lý bán hàng có vai trò quan trọng với bất cứ doanh nghiệp nào, đặc biệt là các doanh nghiệp thương mại. Sau đây là những vai trò của sơ đồ ERD quản lý bán hàng đối với doanh nghiệp:

 • Thiết kế cơ sở dữ liệu: Mô hình ERP được sử dụng để thiết kế sơ đồ cơ sở dữ liệu thông tin trong doanh nghiệp.
 • Khắc phục sự cố cơ sở dữ liệu: Sơ đồ ERD được áp dụng để phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu hiện tại nhằm xác định và giải quyết các vấn đề, sự cố phát sinh trong hệ thống dữ liệu của doanh nghiệp.
 • Hệ thống hóa quy trình nghiệp vụ: Mô hình ERD giúp doanh nghiệp hợp lý hóa quy trình nghiệp vụ và cải tiến hoạt động của tổ chức.
 • Tái cấu trúc quy trình kinh doanh (BPR): Sơ đồ ERD giúp doanh nghiệp phân tích cơ sở dữ liệu của họ. Từ đó, họ có thể cơ cấu lại quy trình kinh doanh của mình và thiết lập cơ sở dữ liệu mới.
 • Nghiên cứu: Mô hình ERD đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập cơ sở dữ liệu hữu ích, doanh nghiệp có thể phân tích dữ liệu này để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
Mô hình ERD quản lý bán hàng
ERD đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp

>>>> Tìm Hiểu Thêm: Phương pháp bán hàng hiệu quả

3. Cách vẽ sơ đồ ERD quản lý bán hàng

Trước khi vẽ sơ đồ ERD, chúng ta cần hiểu chi tiết từng thành phần tạo nên sơ đồ. Cụ thể:

3.1 Entity

Entity (hay còn gọi là thực thể) trong ERD là một người, một đối tượng, sự kiện,... được xác định và có thể lưu trữ vào hệ thống dữ liệu. Ví dụ: học sinh, khách hàng, xe hơi, sản phẩm,... Trong các mô hình ERD, một thực thể được vẽ dưới dạng hình chữ nhật tròn, với tên ở trên cùng và các thuộc tính được liệt kê trong phần thân.

3.2 Entity Attributes

Khái niệm này còn được gọi là thuộc tính của thực thể. Thuộc tính có tên mô tả và loại, ví dụ như varchar cho chuỗi và int cho số nguyên. Thuộc tính được biểu diễn trong hệ thống ERD bởi hình bầu dục.

3.3 Primary Key

Còn được gọi là PK hay là khóa chính. Khóa chính là một loại thuộc tính thực thể đặc biệt duy nhất trong bảng cơ sở dữ liệu. Nói cách khác, không được có hai (hoặc nhiều) từ khóa chính. Khóa chính cũng được biểu diễn bởi hình bầu dục như thuộc tính nhưng có dấu gạch ngang ở dưới.

Mô hình ERD quản lý bán hàngCách vẽ sơ đồ ERD

3.4 Foreign Key

Foreign Key (viết tắt FK, tên tiếng việt là khóa ngoại) là tham chiếu đến khóa chính trong bảng. Khóa ngoại được sử dụng để xác định các mối quan hệ giữa các thực thể. Có thể tồn tại nhiều khóa ngoại trong một sơ đồ ERD. Nhiều bảng ghi có thể chia sẻ với nhau chung một dạng dữ liệu.

3.5 Relationship

Mối quan hệ biểu thị rằng hai thực thể được liên kết với nhau bằng cách nào đó. Ví dụ, một nhân viên tham gia làm việc tại một doanh nghiệp. Hai thực thể ở đây là nhân viên và doanh nghiệp. Mối quan hệ là hoạt động tham gia làm việc kết nối hai thực thể lại với nhau. Các mối quan hệ thường được biểu diễn bởi hình kim cương hay gán trực tiếp lên các đường kết nối giữa hai thực thể.

3.6 Cardinality

Xác định số lượng mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều thực thể. Ba mối quan hệ chính là một-một, một-nhiều và nhiều-nhiều. Ví dụ: một nhân viên sẽ được liên kết với một số điện thoại liên lạc duy nhất (một-một). Một bộ phận có thể có nhiều nhân viên (one-to-many). Nhân viên trong một công ty có mối quan hệ với nhiều nhà quản lý khác nhau. Và các nhà quản lý cũng được liên kết với nhiều nhân viên (many-to-many). Trong sơ đồ ERD, cardinality được biểu diễn dưới dạng dấu chân chim ở cuối các đầu nối.

Vì vậy, để vẽ sơ đồ ERD, chúng ta cần chú ý đến các ký hiệu đặc biệt sau:

 • Một hình chữ nhật đại diện cho các thực thể, với mỗi hình đại diện cho một thực thể.
 • Hình bầu dục đại diện cho các thuộc tính, với tên thuộc tính được viết bên trong hình bầu dục.
 • Một hình thoi đại diện cho các mối quan hệ.

Các bước cơ bản để vẽ sơ đồ ERD phục vụ quản lý bán hàng bao gồm:

 • Xác định các thực thể bằng cách liệt kê và lựa chọn thông tin dựa trên tài liệu và hồ sơ đã chuẩn bị,
 • Xác định các ràng buộc quan hệ giữa các thực thể và thuộc tính,
 • Xác định các mối quan hệ có thể có giữa các thực thể và các mối quan hệ kết hợp,
 • Vẽ mô hình ERD bằng các ký hiệu hình học, sau đó chuẩn bị, cô đọng và sắp xếp lại sơ đồ.
Mô hình ERD quản lý bán hàng

Giải Pháp Quản Lý Bán Hàng - Thúc Đẩy Doanh Số Của Bạn

 MIỄN PHÍ TRỌN ĐỜI 

Dễ dàng tăng doanh số với Giải pháp quản lý bán hàng Viindoo

ĐĂNG KÝ NGAY hoặc Liên hệ

Câu hỏi thường gặp

Mô tả các đặc điểm định lượng của kết nối giữa hai thực thể hoặc tập hợp các thực thể. Các loại khác nhau bao gồm mối quan hệ một-một, một-nhiều và nhiều-nhiều.

Có, ERD có thể đóng vai trò là bản thiết kế để tạo lược đồ cơ sở dữ liệu.

Có, ERD có thể được sử dụng để mô hình hóa các mối quan hệ trong cả cơ sở dữ liệu quan hệ và không quan hệ.

Thông qua bài viết này, Viindoo đã tổng hợp thông tin cơ bản về mô hình ERD quản lý bán hàng cho các doanh nghiệp. Chúng tôi hy vọng bài viết này sẽ hữu ích và hỗ trợ doanh nghiệp của bạn trong việc xây dựng một mô hình ERD phù hợp cho tổ chức của mình.

Mô hình ERD quản lý bán hàng: Vai trò và cách vẽ mô hình ERD
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Nguyễn Anh Thư 16 tháng 3, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY