GAAP là gì? 10 nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung

GAAP là một khía cạnh quan trọng của báo cáo tài chính tại Hoa Kỳ. Đó là một tập hợp các quy tắc và thủ tục chi phối hoạt động kế toán và báo cáo tài chính, đảm bảo tính nhất quán và minh bạch trong báo cáo tài chính. Trong bài viết này của Viindoo, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn​ GAAP là gì, tại sao nó quan trọng và lịch sử của GAAP.

1. GAAP là gì?

GAAP là Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung đã được phát triển bởi Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB) và Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Chính phủ (GASB). Những nguyên tắc này được công nhận rộng rãi và sử dụng ở Hoa Kỳ để quản lý báo cáo tài chính cho tất cả các loại tổ chức. Bao gồm doanh nghiệp vì lợi nhuận, tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức chính phủ. Việc sử dụng GAAP là bắt buộc theo luật chứng khoán Hoa Kỳ đối với tất cả các công ty giao dịch công khai, cũng như bất kỳ công ty nào công khai báo cáo tài chính.

GAAP là gì

GAAP là gì?

2. Lịch sử của GAAP

GAAP bắt nguồn từ Sự sụp đổ của Thị trường Chứng khoán năm 1929 và cuộc Đại suy thoái sau đó. Vào thời điểm đó, không có các nguyên tắc hoặc quy định kế toán được tiêu chuẩn hóa để quản lý báo cáo tài chính và các công ty thường sử dụng các phương pháp khác nhau để hạch toán các giao dịch giống nhau. Điều này gây khó khăn cho các nhà đầu tư trong việc so sánh báo cáo tài chính và đánh giá tình hình tài chính của các công ty.  

Để giải quyết những vấn đề này, Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934 đã được thông qua, yêu cầu các công ty cung cấp báo cáo tài chính tuân theo các nguyên tắc kế toán tiêu chuẩn nhất định. Theo thời gian, các nguyên tắc này được gọi là Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) đã dần phát triển, dựa trên các khái niệm và tiêu chuẩn đã được thiết lập, cũng như các phương pháp hay nhất đã được chấp nhận rộng rãi trong các ngành khác nhau.

>>>> Đọc thêm: 12 Tài khoản không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán

3. 10 nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung

Có 10 nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung mà mọi công ty hay mọi Phần mềm kế toán quản trị online hay offline phải tuân theo khi lập báo cáo tài chính.

 1. Nguyên tắc nhất quán: Nguyên tắc này yêu cầu các công ty sử dụng các phương pháp và thủ tục kế toán giống nhau từ accounting period là gì khác. Tính nhất quán đảm bảo rằng các báo cáo tài chính có thể được so sánh và phân tích theo thời gian.
 2. Nguyên tắc của các phương pháp cố định: Tương tự như nguyên tắc nhất quán, nguyên tắc này yêu cầu các công ty sử dụng các thủ tục và thông lệ nhất quán trong kế toán và báo cáo tài chính của họ, cho phép so sánh thông tin tài chính theo thời gian.
 3. Nguyên tắc không đền bù: Nguyên tắc này quy định rằng các công ty không nên bù đắp nợ bằng một tài sản và tất cả các khía cạnh hoạt động của một tổ chức, dù tích cực hay tiêu cực, đều phải được báo cáo. Điều này đảm bảo rằng các báo cáo tài chính cung cấp một cái nhìn trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của công ty.
 4. Nguyên tắc thận trọng: Nguyên tắc này yêu cầu các công ty báo cáo dữ liệu tài chính thực tế, hợp lý và không mang tính đầu cơ. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của tính chính xác và độ tin cậy trong báo cáo tài chính.
 5. Nguyên tắc đều đặn: Nguyên tắc này có nghĩa là tất cả các kế toán viên phải tuân thủ GAAP một cách nhất quán. Nó đảm bảo rằng các thông lệ và thủ tục kế toán được chuẩn hóa trong tất cả các công ty.
 6. Nguyên tắc trung thực: Nguyên tắc này yêu cầu người làm kế toán phải thực hiện và báo cáo với mức độ trung thực và chính xác cơ bản. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của sự trung thực và hành vi đạo đức trong báo cáo tài chính..
 7. Nguyên tắc thiện chí: Tương tự như nguyên tắc chân thành, nguyên tắc này khẳng định rằng bất kỳ ai tham gia vào báo cáo tài chính đều phải hành động trung thực và thiện chí. Nó đảm bảo rằng thông tin tài chính được báo cáo một cách đáng tin cậy.
 8. Nguyên tắc về tính trọng yếu: Nguyên tắc này yêu cầu các công ty công bố tất cả các thông tin tài chính có liên quan đến sự hiểu biết về tình hình tài chính của công ty. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của tính minh bạch trong báo cáo tài chính..
 9. Nguyên tắc liên tục: Nguyên tắc này nêu rõ rằng tất cả các định giá tài sản trong báo cáo tài chính đều dựa trên giả định rằng doanh nghiệp hoặc thực thể khác sẽ tiếp tục hoạt động trong tương lai. Nó đảm bảo rằng các báo cáo tài chính cung cấp một cái nhìn trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của công ty.
 10. Nguyên tắc về tính định kỳ: Nguyên tắc này đề cập đến các đơn vị tuân thủ các kỳ báo cáo tài chính được chấp nhận phổ biến, chẳng hạn như hàng quý hoặc hàng năm. Nó đảm bảo rằng thông tin tài chính được báo cáo thường xuyên, cho phép các bên liên quan theo dõi hoạt động tài chính của công ty theo thời gian.
GAAP là gì

10 nguyên tắc kế toán chung GAAP

>>>> Xem Thêm: 10 Số Hiệu Quả Phần mềm kế toán quản trị Doanh Nghiệp Nên Biết

4. Đặc điểm của nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung

Có một số lý do tại sao các công ty chọn sử dụng GAAP làm khung kế toán của họ:

 • Tính nhất quán

Bằng cách sử dụng GAAP, các công ty có thể đảm bảo rằng báo cáo tài chính của họ nhất quán và có thể so sánh được theo thời gian. Điều này giúp các nhà đầu tư và các bên liên quan hiểu và phân tích hiệu quả tài chính của công ty dễ dàng hơn.

 • Tuân thủ

Tại Hoa Kỳ, các công ty giao dịch công khai được pháp luật yêu cầu sử dụng GAAP khi lập báo cáo tài chính. Bằng cách sử dụng GAAP, các công ty có thể đảm bảo rằng họ tuân thủ các quy định và luật kế toán.

 • Uy tín

GAAP cung cấp một bộ nguyên tắc kế toán được thiết lập tốt và được công nhận rộng rãi, được các nhà đầu tư, nhà phân tích và các bên liên quan khác tin cậy. Bằng cách tuân theo GAAP, các công ty có thể tăng uy tín và cải thiện danh tiếng của họ trong cộng đồng tài chính.

 • Minh bạch

GAAP yêu cầu các công ty tiết lộ thông tin liên quan trong báo cáo tài chính của họ, bao gồm các ghi chú và tiết lộ. Điều này cung cấp sự minh bạch và giúp các nhà đầu tư và các bên liên quan đưa ra quyết định sáng suốt về công ty.

 • So sánh

GAAP được nhiều công ty và tổ chức sử dụng, cho phép dễ dàng so sánh báo cáo tài chính giữa các công ty. Điều này có thể hữu ích cho các nhà đầu tư đang muốn so sánh các công ty trong cùng ngành hoặc lĩnh vực.

Nguyên tắc GAAP

GAAP được sử dụng rộng rãi ở Hoa Kỳ

5. Sự khác biệt giữa GAAP và IFRS?

Mặc dù GAAP là nguyên tắc kế toán chung ở Hoa Kỳ, nhưng nó không phải là hệ thống duy nhất được sử dụng trên toàn thế giới. Nhiều quốc gia khác có bộ nguyên tắc kế toán riêng khác với GAAP và một số quốc gia đã áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) để thay thế.

Sự khác biệt giữa GAAP và IFRS

Sự khác biệt giữa GAAP và IFRS

IFRS là một bộ chuẩn mực kế toán được phát triển và duy trì bởi Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB). Nó được tạo ra để thúc đẩy tính minh bạch và nhất quán trong báo cáo tài chính trên toàn cầu và hiện được sử dụng ở hơn 140 quốc gia.

Một trong những điểm khác biệt chính giữa IFRS và GAAP là IFRS dựa trên nhiều nguyên tắc hơn, nghĩa là nó cung cấp các hướng dẫn và nguyên tắc cho các hoạt động kế toán, nhưng có nhiều chỗ hơn để giải thích. Mặt khác, GAAP dựa trên các quy tắc nhiều hơn, có nghĩa là nó có các quy tắc và hướng dẫn cụ thể phải được tuân theo. Một điểm khác biệt nữa là IFRS có xu hướng tập trung hơn vào nhu cầu của các nhà đầu tư, trong khi GAAP có trọng tâm rộng hơn bao gồm cả nhu cầu của các chủ nợ và các bên liên quan khác.

Trong những năm gần đây, đã có những nỗ lực để hội tụ hai hệ thống, vì nhiều công ty hoạt động xuyên biên giới và cần báo cáo kết quả tài chính của họ ở các khu vực pháp lý khác nhau. IASB và FASB đã và đang thực hiện các dự án để điều chỉnh các tiêu chuẩn của họ và giảm bớt sự khác biệt giữa chúng.

Mặc dù việc sử dụng IFRS đang tăng lên nhưng nó không có khả năng sớm thay thế hoàn toàn GAAP tại Hoa Kỳ. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vẫn yêu cầu các công ty Hoa Kỳ sử dụng GAAP khi nộp báo cáo tài chính và một số ngành, chẳng hạn như ngân hàng và bảo hiểm, có các yêu cầu GAAP cụ thể không được IFRS đề cập.

GAAP là gì

Có các yêu cầu GAAP cụ thể không nằm trong IFRS

Tóm lại, việc hiểu “GAAP là gì” có thể cần thiết cho những người liên quan đến báo cáo hoặc phân tích tài chính. Hy vọng khi đọc bài viết này của Viindoo, bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về GAAP và tầm quan trọng của việc tuân thủ các nguyên tắc này trong báo cáo tài chính.​

GAAP là gì

Giải pháp phần mềm kế toán tất cả trong một

MIỄN PHÍ DÙNG THỬ

Quản lý quy trình kế toán trên một nền tảng duy nhất!

Liên hệ với chúng tôi

Câu hỏi thường gặp

GAAP là một bộ quy tắc và thủ tục được phát triển bởi Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB) và Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Chính phủ (GASB). Những nguyên tắc này được công nhận và sử dụng rộng rãi ở Hoa Kỳ để quản lý báo cáo tài chính cho tất cả các loại hình tổ chức.

GAAP rất quan trọng vì nó đảm bảo tính nhất quán và minh bạch trong báo cáo tài chính. Nó cung cấp một khuôn khổ tiêu chuẩn hóa để lập báo cáo tài chính, làm cho chúng có thể so sánh được và dễ hiểu đối với các nhà đầu tư, các bên liên quan và cơ quan quản lý.

Không, GAAP dành riêng cho Hoa Kỳ. Nhiều quốc gia khác có bộ nguyên tắc kế toán riêng và một số quốc gia đã áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) để thay thế.

Hiểu GAAP là rất quan trọng đối với các cá nhân liên quan đến báo cáo hoặc phân tích tài chính. Nó cung cấp một khuôn khổ chuẩn hóa để lập báo cáo tài chính, đảm bảo tính nhất quán, minh bạch và khả năng so sánh, điều cần thiết để đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt, đánh giá tình hình tài chính của các tổ chức và tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định.

Có, GAAP có thể được phát triển và cập nhật liên tục. FASB thường xuyên ban hành các tiêu chuẩn kế toán mới, cập nhật các tiêu chuẩn hiện có và giải quyết các vấn đề kế toán mới nổi để đảm bảo GAAP luôn phù hợp và đáp ứng những thay đổi trong môi trường kinh doanh. Điều quan trọng đối với các chuyên gia và tổ chức kế toán là phải cập nhật thông tin về những cập nhật này và kết hợp chúng vào các thông lệ lập báo cáo tài chính của họ.

Những khác biệt chính giữa GAAP và IFRS bao gồm: GAAP dựa trên quyền tài phán, IFRS dựa trên cách tiếp cận dựa trên nguyên tắc. GAAP chi tiết và có tính quy định hơn trong khi IFRS tiên tiến và linh hoạt hơn. GAAP yêu cầu tiết lộ nhiều hơn trong khi IFRS yêu cầu tiết lộ ít hơn.

Có bao nhiêu tiêu chuẩn GAAP?

10 tiêu chuẩn
Nguyên tắc kế toán áp dụng chung là một bộ gồm 10 tiêu chuẩn, nhằm duy trì sự nhất quán nhất định trong các báo cáo tài chính của các công ty.

GAAP là gì? 10 nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Trịnh Thị Ngọc Anh 5 tháng 4, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY