Giao diện sankey cho ứng dụng CRM

Giao diện sankey cho ứng dụng CRM

bởi Viindoo

4.9

598,58 598,58
v 17.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_crm_sankey
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 15.0 v 16.0
Yêu cầu các App CRM (crm) Discuss (mail) Calendar (calendar) Contacts (contacts)
Bao gồm Các phụ thuộc Viin Giao diện bản đồ Viin CRM Mô-đun Cơ Sở Truy vết hỗ trợ đa ngôn ngữ Giao diện Sankey Viin Giao diện Cohort