Giao diện sankey cho ứng dụng Quản Lý Bán Hàng

Giao diện sankey cho ứng dụng Quản Lý Bán Hàng

bởi Viindoo

4.9

159,85 159,85
v 17.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_sale_sankey
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 15.0 v 16.0
Yêu cầu các App Invoicing (account) Discuss (mail)
Bao gồm Các phụ thuộc Mô-đun Cơ Sở Truy vết hỗ trợ đa ngôn ngữ Giao diện Sankey