Hợp đồng lao động Viin

Hợp đồng lao động Viin

bởi Viindoo

4.9

118,91 118,91
v 16.0 4
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_hr_contract
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_hr_contract
Đọc mô tả cho v 15.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Employees (hr) Employee Contracts (hr_contract)
Bao gồm Các phụ thuộc Viin - Nguồn lực
Các mở rộng Bảng lương Tăng ca Thẩm định có mặt Thâm niên Nhân viên