Quản lý nhân lực trong Viindoo EOS

Số hóa tài liệu

Lưu trữ hồ sơ nhân viên, hợp đồng, yêu cầu phân bổ, hồ sơ xin việc, sổ bảo hiểm, danh bạ... trên phầm mềm, dễ dàng tìm kiếm, truy xuất, bổ sung, thay đổi, tạo mới dữ liệu mọi lúc mọi nơi. 

Dễ dàng quản lý nhân viên của bạn


Tập trung thông tin

Quản lý thông tin quan trọng cho từng bộ phận chỉ trong nháy mắt. Bảo mật cao nhờ vào tính năng phân quyền sử dụng theo cấp bậc, nghiệp vụ


Theo dõi thời gian thực

Quản lý giờ làm việc và phân công tác vụ. Dễ dàng truy cập bảng chấm công, kiểm tra sự có mặt của từng nhân viên theo thời gian thực


Báo cáo chi phí

Nộp chi phí dù ở bất kỳ đâu, đính kèm các bản sao biên lai tới bản ghi chi phí tránh thất lạc. Người quản lý có thể từ chối hoặc xác nhận chi phí trong một cú nhấp chuột để chuyển sang hệ thống Kế toán 

Đánh giá hiệu suất làm việc

Định kỳ đánh giá hiệu quả nguồn nhân lực, cấp chứng chỉ đào tạo qua các giai đoạn. Phân bổ nguồn lực phù hợp với công việc, đồng thời đưa ra các quyết định về nhân viên đúng đắn: điều chuyển bộ phận, chức vụ, đề suất tăng lương - thưởng, thay đổi thời gian thử việc...

Quản trị nhân lực thông minh Viindoo EOS

Tuyển dụng nhân tài hàng đầu

Không cần thuê ngoài công tác tuyển dụng, bạn dễ dàng thực hiện quy trình tuyển dụng của mình một cách đơn giản và chuyên nghiệp. Dễ dàng phân loại được hồ sơ ứng viên đến từ các nguồn tuyển dụng khác nhau

Quản trị nhân lực thông minh Viindoo EOS
Tích hợp đầy đủ với các ứng dụng Viindoo khác

Tuyển dụng           

Hoàn thiện quy trình tuyển dụng: vị trí công việc, theo dấu ứng viên, tìm kiếm dữ liệu

Tính lương            

Thiết lập bảng lương và quy tắc tính lương theo chuẩn mực Việt Nam

Quản lý Tạm ứng  

Quản lý và theo dõi tạm ứng cho nhân viên mọi lúc mọi nơi, chỉ cần kết nối internet

Bảng Chấm công

Ghi nhận và quản lý thời gian làm việc, tự động tính toán chi phí dự án 

Giải phóng tiềm năng phát triển của bạn

Không cần thẻ tín dụng - Truy cập tức thì