Giao diện đơn giản, dễ sử dụng

Trong Quản lý bảo hành, các bước thực hiện, điều tra, xác nhận, lịch sử hoạt động và hộp thoại đều được hiển thị trên cùng một giao diện duy nhất. Bạn hay khách hàng của bạn đều có thể chủ động theo dõi tiến độ thực hiện mà không phải qua bất kỳ khâu trung gian nào.

Quản lý Bảo hành Viindoo EOS
Quản lý Bảo hành Viindoo EOS

Quản lý theo số seri

Hệ thống cho phép quản lý bảo hành chi tiết cho từng sản phẩm, thiết bị thông qua số lô/seri. Yêu cầu bảo hành cũng có thể được thiết lập ngay trên giao diện quản lý số seri mà không phải đăng nhập vào một trình duyệt khác.

Dữ liệu báo cáo linh hoạt

Dữ liệu bảo hành được ghi nhận và thể hiện trên báo cáo dạng bảng tính, cho phép tùy biến theo nhu cầu quản lý dựa trên bộ lọc thông minh,  dễ dàng thêm vào Bảng thông tin để theo dõi.

Quản lý Bảo hành Viindoo EOS

  Tích hợp đầy đủ với các ứng dụng Viindoo khác

Quản lý Mua hàng           

Tự động tạo Yêu cầu báo giá, đơn mua dựa trên tồn kho tối thiểu hoặc đơn bán liên quan

Hóa đơn

Tạo hóa đơn chuyên nghiệp bằng 1 cú click chuột và nhận được thanh toán nhanh hơn

Bảo trì 

Quản lý thiết bị, cấp phát người dùng, lên lịch bảo trì thiết bị khi cần thiết

Sửa chữa  

Theo dõi tổng quát các hoạt động, thiết bị đã - đang sửa chữa

Giải phóng tiềm năng phát triển của bạn

Không cần thẻ tín dụng - Truy cập tức thì

Dùng thử ngay - Miễn phí