Cách xuất hóa đơn tiêu dùng nội bộ cho doanh nghiệp

Xuất hóa đơn tiêu dùng nội bộ có cần thiết không? Làm thế nào để xuất hóa đơn tiêu dùng cho nội bộ doanh nghiệp đúng chuẩn nhất năm 2023? Câu trả lời chi tiết sẽ được Viindoo trình bày ngay trong bài viết này.

1. Tổng quan về xuất hóa đơn tiêu dùng nội bộ

Hàng tiêu dùng nội bộ là thuật ngữ dùng để chỉ những loại hàng hóa xuất kho của doanh nghiệp nhằm mục đích tiêu dùng cho sản xuất sản phẩm hoặc kinh doanh. Nói cách khác, loại hàng hóa này chỉ được dùng để luân chuyển nội bộ như hàng hóa xuất vật tư, bán thành phẩm; hàng xuất chuyển kho nội bộ;...

Theo Khoản 1, Điều 4, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, việc xuất kho cho đơn hàng tiêu dùng nội bộ phải tuân theo các quy định như sau:

 • Người bán có nghĩa vụ lập hóa đơn giao cho người mua khi bán hàng hóa, dịch vụ. Kể cả khi đó là hàng mẫu; hàng hóa dưới dạng cho vay; hàng hóa, dịch vụ biếu, tặng; hàng hóa, dịch vụ khuyến mại; hàng hóa trả thay lương (trừ trường hợp đó là hàng hóa luân chuyển nội bộ nhằm tiếp tục quá trình sản xuất).
 • Việc xuất hóa đơn tiêu dùng nội bộ đối với những loại hàng hóa bắt buộc theo nghị định thì người bán phải ghi đầy đủ các nội dung. Nếu sử dụng hóa đơn điện tử thì phải tuân theo định dạng dữ liệu chuẩn được thông báo bởi cơ quan thuế.
 • Đối với trường hợp xuất hóa đơn nội bộ mà không tiếp tục quá trình sản xuất thì việc lập hóa đơn không cần kê khai thuế GTGT. Nội dung trên hóa đơn phải có ghi chú rõ rằng dòng giá bán là dòng chưa có thuế suất, thuế GTGT và tiền thuế gạch chéo.
 • Một số trường hợp hàng hóa không bị tính thuế GTGT đầu ra là những dịch vụ, hàng hóa dùng để luân chuyển, tiêu dùng nội bộ như vận tải, đường sắt, hàng không, bưu chính viễn thông.

>>> Xem thêm: Quản lý hóa đơn là gì? Quy trình quản lý hóa đơn hiệu quả

​Vậy hàng tiêu dùng nội bộ có xuất hóa đơn không? Câu trả lời là doanh nghiệp không cần phải xuất hóa đơn tiêu dùng trong nội bộ đối với những loại hàng hoá tiêu dùng hay luân chuyển nội bộ để phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, nếu xuất để tiêu dùng nội bộ, không tiếp tục sản xuất thì sẽ lập hóa đơn nhưng không cần phải kê khai thuế GTGT.

xuất hóa đơn tiêu dùng nội bộCó cần xuất hóa đơn cho những hàng hóa tiêu dùng nội bộ không?

2. Cách xuất hóa đơn tiêu dùng nội bộ 2023​

Dưới đây, Viindoo sẽ giới thiệu thông tin chi tiết về cách xuất hóa đơn tiêu dùng nội bộ 2023. Hãy cùng đọc bài viết để tham khảo thông tin được cập nhật mới nhất.

2.1. Các thông tin cần có trên hóa đơn

Hiện nay, doanh nghiệp thường triển khai phần mềm kế toán sử dụng hóa đơn điện tử cho việc xuất hóa đơn tiêu dùng trong nội bộ. Tại khoản 1, Điều 4 thuộc Nghị định 123/2020/NĐ-CP, hóa đơn điện tử phải có định dạng nội dung và dữ liệu tuân thủ quy định tại Điều 10, Điều 12 Nghị định này.

Theo đó, nội dung cần có của một hóa đơn hàng hóa tiêu dùng nội bộ phải bao gồm:

 • Tên hóa đơn, số hóa đơn.
 • Ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn
 • Họ và tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán.
 • Họ và tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua.
 • Tên hàng hóa, đơn giá, đơn vị tính, số lượng.
 • Tên hàng hóa, đơn giá, số lượng, đơn vị tính: thuế suất thuế GTGT, tổng thuế GTGT, tổng thuế GTGT trên mỗi loại thuế suất, thành tiền chưa có thuế GTGT, tổng thanh toán khi có thuế GTGT.
 • Chữ ký: Hóa đơn tiêu dùng nội bộ được cấp bởi cơ quan thuế phải có chữ ký bên mua (nếu có), chữ ký và con dấu (nếu có) của bên bán.

>>>Có thể bạn quan tâm: Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm, tăng GTGT, doanh thu, thuế

xuất hóa đơn tiêu dùng nội bộ cho doanh nghiệpHướng dẫn xuất hóa đơn tiêu dùng nội bộ

2.2. Cách hạch toán

Theo Thông tư 200 và Thông tư 133, doanh nghiệp khi thực hiện hạch toán tiêu dùng nội bộ phỉa tuân theo nội dung như sau:

 • Nợ TK 641, 642, 241, 242, 211, 154,…: Tùy vào từng bộ phận và mục đích sử dụng.
 • Có TK 156, 155,… : Giá vốn hàng hóa hoặc chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ
Làm thế nào để hạch toán tiêu dùng nội bộ đúng chuẩn

3. Cách xuất hóa đơn hàng biếu, tặng

Khi xuất hóa đơn hàng biểu, tặng cần lưu ý những điều sau:

 • Mục “Họ và tên người mua hàng”: Tên người mua hàng/người được tặng;
 • Mục đơn vị trình bày Tên đơn vị/ Người nhận quà tặng. Nếu khách không lấy hoá đơn thì điền “Khách hàng không lấy hoá đơn”;
 • Mục mã số thuế và địa chỉ người mua hàng: Điền thông tin của bên nhận hàng;
 • Mục tên hàng hóa, dịch vụ: Điền tên hàng hóa quà tặng và ghi kèm theo thông tin hàng biếu, tặng, ví dụ như: Hàng cho biếu tặng không thu tiền;
 • Mục đơn vị tính và số lượng: Điền như hóa đơn bán hàng, hóa đơn GTGT thông thường.
 • Mục đơn giá: Ghi giá bán của hàng hóa là quà tặng.
 • Mục thành tiền, thuế suất và cộng tiền hàng: Điền như hóa đơn bán hàng, hóa đơn GTGT thông thường.

Trải nghiệm One App miễn phí

Phần mềm Viindoo Accounting ​tự động hóa toàn bộ nghiệp vụ kế toán. Hỗ trợ công tác hoạch định hiệu quả. Kiểm soát số liệu xuyên suốt quy trình vận hành, minh bạch, chính xác theo thời gian thực.

 Miễn phí trọn đời

 Không giới hạn người dùng

ĐĂNG KÝ NGAY

4. Câu hỏi thường gặp

Hóa đơn tiêu dùng nội bộ phải bao gồm các thông tin chi tiết như ngày giao dịch, mô tả hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp, số lượng, chi phí nội bộ hoặc mã tài khoản và bất kỳ thông tin liên quan nào khác cần thiết để phân bổ và theo dõi chi phí nội bộ.

Hóa đơn tiêu dùng nội bộ không liên quan đến các khoản thanh toán thực tế giữa các phòng ban hoặc bộ phận trong tổ chức. Chúng được sử dụng cho mục đích kế toán nội bộ để theo dõi sự chuyển động của chi phí.

Hóa đơn tiêu dùng nội bộ thường không được sử dụng cho mục đích thuế vì chúng là các giao dịch nội bộ trong tổ chức. Các giao dịch liên quan đến thuế thường được ghi lại trong hóa đơn bên ngoài.

Sử dụng hóa đơn tiêu dùng nội bộ giúp tổ chức duy trì tính minh bạch trong các giao dịch nội bộ, theo dõi chi phí chính xác, phân bổ chi phí cho các bộ phận liên quan, cải thiện khả năng kiểm soát tài chính và ra quyết định.

Như vậy, với bài viết trên Viindoo đã có những giải đáp chi tiết nhất về cách xuất hóa đơn tiêu dùng nội bộ cũng như hướng dẫn cách xuất chuẩn nhất. Hy vọng bài viết sẽ giúp quý doanh nghiệp hạn chế tối đa các sai sót trong việc kê khai, xuất lập hoá đơn, thuế.

>>>> Kiến thức hữu ích khác:

Cách xuất hóa đơn tiêu dùng nội bộ cho doanh nghiệp
Nguyễn Phương Dung 20 tháng 4, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY