Lợi nhuận giữ lại là gì? Ví dụ và công thức tính

Lợi nhuận giữ lại là gì Công thức tính? Hãy cùng Viindoo tìm hiểu xem lợi nhuận giữ lại đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với sự phát triển và thành công lâu dài của công ty.

1. Lợi nhuận giữ lại là gì?

1.1 Khái niệm về lợi nhuận giữ lại

Khái niệm lợi nhuận giữ lại là gì ? Thu nhập giữ lại là số tiền tích lũy thu nhập của công ty chưa được trả dưới dạng cổ tức cho cổ đông. Thu nhập giữ lại có thể được phân loại là dự trữ doanh thu hoặc dự trữ vốn, tùy thuộc vào nguồn thu nhập.

1.2 Lợi nhuận giữ lại trên bảng cân đối kế toán

Lợi nhuận giữ lại đi đâu trên bảng cân đối kế toán ? Thu nhập giữ lại được đưa vào bảng cân đối kế toán trong phần vốn chủ sở hữu của cổ đông, còn được gọi là báo cáo vốn chủ sở hữu của cổ đông. Phần này bao gồm vốn cổ phần của công ty, vốn góp bổ sung, thu nhập giữ lại và thu nhập toàn diện khác.

Lợi nhuận giữ lại  là gì

Lợi nhuận giữ lại trên bảng cân đối kế toán là gì?

1.3 Cách tính lợi nhuận giữ lại trên bảng cân đối kế toán

Thu nhập giữ lại có thể được tính bằng cách lấy thu nhập ròng mà công ty kiếm được trừ đi cổ tức trả cho cổ đông. Công thức cho lợi nhuận giữ lại trên bảng cân đối kế toán là:

Lợi nhuận giữ lại = Thu nhập ròng - Cổ tức đã trả

Trong đó "Thu nhập ròng" là tổng doanh thu mà công ty kiếm được trừ đi tất cả các chi phí phát sinh trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như một quý hoặc một năm. "Chi trả cổ tức" đề cập đến phần thu nhập ròng được chi trả cho các cổ đông dưới dạng cổ tức.

Ví dụ: nếu một công ty có thu nhập ròng là 500.000 đô la và trả 50.000 đô la cổ tức cho các cổ đông, thì lợi nhuận giữ lại trong bảng cân đối kế toán sẽ là:

Lợi nhuận giữ lại = 500.000 USD - 50.000 USD = 450.000 USD

Do đó, công ty sẽ có 450.000 USD lợi nhuận giữ lại để có thể tái đầu tư trở lại hoạt động kinh doanh nhằm tăng trưởng và phát triển.

Lợi nhuận giữ lại

Làm thế nào để bạn tính toán thu nhập giữ lại trên bảng cân đối kế toán?

2. Tầm quan trọng của lợi nhuận giữ lại

2.1 Tầm quan trọng của lợi nhuận giữ lại

Thu nhập giữ lại rất quan trọng cho sự thành công lâu dài của công ty. Bằng cách tái đầu tư thu nhập trở lại vào hoạt động kinh doanh, các công ty có thể tài trợ cho các dự án mới, mở rộng hoạt động và cải thiện khả năng sinh lời. Thu nhập giữ lại cũng đóng vai trò như một tấm đệm trong thời kỳ kinh tế khó khăn khi các luồng doanh thu có thể không thể đoán trước hoặc không ổn định. Các công ty có lợi nhuận giữ lại cao sẽ có vị thế tốt hơn để vượt qua suy thoái kinh tế và vươn lên mạnh mẽ hơn.

2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận giữ lại

Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến thu nhập giữ lại của công ty, bao gồm điều kiện kinh tế, xu hướng của ngành, chính sách và chiến lược của công ty. Ví dụ: một công ty có thể chọn tái đầu tư nhiều thu nhập hơn trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế để tận dụng các cơ hội mới. Ngoài ra, một công ty có thể chọn bảo toàn lợi nhuận giữ lại của mình trong thời kỳ suy thoái kinh tế để duy trì sự ổn định.

Lợi nhuận giữ lại

Tình cảm của thu nhập được giữ lại là gì?

3. Cách cải thiện lợi nhuận giữ lại

Có một số chiến lược mà các công ty có thể sử dụng để cải thiện thu nhập giữ lại của họ. Bằng cách thực hiện các chiến lược sau, một công ty có thể cải thiện thu nhập giữ lại của mình và cuối cùng là xây dựng một tình hình tài chính vững chắc hơn.

3.1 Tăng doanh thu Giảm chi phí

Một trong những cách đơn giản nhất để tăng thu nhập giữ lại là tăng doanh thu. Một công ty có thể đạt được điều này bằng cách mở rộng cơ sở khách hàng, cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mới hoặc tăng giá.

Giảm chi phí là một chiến lược quan trọng mà các công ty có thể sử dụng để cải thiện lợi nhuận giữ lại của họ. Bằng cách giảm chi phí, một công ty có thể tăng lợi nhuận và do đó thu nhập giữ lại của nó. Điều này có thể đạt được bằng cách cắt giảm chi phí trong các lĩnh vực như quảng cáo, tiền thuê nhà và lao động.

>>>> Xem thêm: Chi phí trả trước là gì? Chi phí trả trước trên bảng cân đối kế toán

3.2 Đầu tư vào tăng trưởng​

Đầu tư vào các sáng kiến ​​tăng trưởng như nghiên cứu và phát triển, tiếp thị và thiết bị mới có thể giúp công ty tạo ra nhiều doanh thu và lợi nhuận hơn trong thời gian dài, nhờ đó cải thiện thu nhập giữ lại.

Lợi nhuận giữ lại là gì

Đầu tư vào tăng trưởng để cải thiện lợi nhuận giữ lại

3.3 Quản lý tốt công nợ và tài chính

Quản lý nợ là rất quan trọng để cải thiện thu nhập giữ lại. Một công ty nên đặt mục tiêu giảm nợ càng nhiều càng tốt, vì mức nợ cao có thể ăn vào lợi nhuận và giảm thu nhập giữ lại.

Một công ty nên có một hệ thống quản lý tài chính hợp lý để đảm bảo rằng nó đang tận dụng tốt nhất các nguồn lực của mình. Điều này bao gồm giám sát dòng tiền, duy trì hồ sơ tài chính chính xác và đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên dữ liệu tài chính.

>>>> Xem thêm: Khoản phải thu Định nghĩa: Hiểu để phát triển các chiến lược quản lý

3.4 Đầu tư công nghệ - Phần mềm quản lý tài chính kế toán​

Phần mềm kế toán Viindoo là một phần mềm kế toán dễ sử dụng có thể hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tài chính và cải thiện lợi nhuận giữ lại. Phần mềm có thể hợp lý hóa các quy trình tài chính như lập hóa đơn, theo dõi chi phí và báo cáo tài chính, cho phép doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và giảm sai sót. Điều này có thể dẫn đến việc quản lý tài chính được cải thiện, từ đó có thể giúp các doanh nghiệp tăng lợi nhuận và giữ lại nhiều thu nhập hơn.

Lợi nhuận giữ lại là gì

Sử dụng phần mềm quản lý kế toán để cải thiện lợi nhuận giữ lại

Phần mềm kế toán Viindoo cũng có thể cung cấp khả năng hiển thị theo thời gian thực về hiệu quả tài chính, cho phép doanh nghiệp xác định các lĩnh vực cần cải thiện và đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên dữ liệu chính xác. Bằng cách sử dụng phần mềm kế toán Viindoo để quản lý tài chính, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa công tác quản lý tài chính, cải thiện khả năng sinh lời và cuối cùng là tăng lợi nhuận giữ lại.

Sẵn sàng trải nghiệm một ứng dụng MIỄN PHÍ?

Phần mềm Viindoo Accounting ​tự động hóa tất cả các nhiệm vụ kế toán doanh nghiệp. Tích hợp chặt chẽ và theo dõi dữ liệu theo thời gian thực. Dự đoán dòng tiền, lập kế hoạch tài chính kinh doanh hiệu quả.

Miễn phí vĩnh viễn

Người dùng không giới hạn

THỬ NGAY - Miễn phí!

Câu hỏi thường gặp

Công thức RE như sau:

RE = Giai đoạn bắt đầu RE + Thu nhập/lỗ ròng – Cổ tức tiền mặt – Cổ tức bằng cổ phiếu

Trong đó RE = Lợi nhuận giữ lại

Thu nhập giữ lại là thu nhập ròng mà một công ty giữ lại cho chính nó. Nếu công ty của bạn trả 2.000 đô la cổ tức, thì thu nhập giữ lại của bạn là 1.600 đô la.

Doanh thu thể hiện tổng thu nhập được tạo ra từ bán hàng hoặc dịch vụ, trong khi lợi nhuận là phần vượt quá doanh thu so với chi phí. Mặt khác, lợi nhuận giữ lại là phần lợi nhuận còn lại trong công ty sau khi trả cổ tức.

Lợi nhuận giữ lại là tín dụng hay nợ?

Có, các nhà cung cấp phần mềm kế toán Viindoo của chúng tôi cung cấp khả năng tích hợp với các hệ thống phần mềm khác, đảm bảo rằng tất cả các hoạt động kinh doanh của bạn được kết nối liền mạch và tối ưu hóa để đạt hiệu quả.

Lợi nhuận giữ lại là một khía cạnh quan trọng trong hoạt động tài chính của công ty. Hi vọng qua bài viết này của Viindoo, bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi “Lợi nhuận giữ lại là gì?". Bằng cách quản lý và sử dụng lợi nhuận giữ lại một cách thận trọng, các công ty có thể xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự thành công lâu dài.


Lợi nhuận giữ lại là gì? Ví dụ và công thức tính
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Nguyễn Vân Anh 17 tháng 4, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY