Tài khoản 131 - Phải thu khách hàng là gì? Định nghĩa và vai trò

Hãy hiểu Tài khoản 131 - Phải thu khách hàng là gì nếu bạn là chủ một doanh nghiệp hoặc chuyên gia tài chính bởi đây là tài khoản đóng vai trò quan trọng trong quản lý tài chính và định giá tài sản của doanh nghiệp. Được sử dụng để ghi nhận các khoản tiền mà doanh nghiệp chờ đợi thu từ khách hàng sau khi đã cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, tài khoản này phản ánh các khoản phải thu chưa được thu tiền hoặc chưa thanh toán đầy đủ từ khách hàng. Cùng Viindoo tìm hiểu kỹ hơn qua bài viết này nhé!

1. Định nghĩa về tài khoản 131 - Phải thu khách hàng

Tài khoản 131 (TK131) là tài khoản trong hệ thống sổ sách kế toán, được gọi là "Phải thu khách hàng". Nó được sử dụng để ghi nhận các khoản tiền mà doanh nghiệp chờ đợi thu từ khách hàng sau khi đã cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ.

Khi một doanh nghiệp bán một sản phẩm hoặc dịch vụ bằng tín dụng, nó sẽ tạo ra một khoản phải thu. Khách hàng phải thanh toán số tiền đến hạn trong một khoảng thời gian xác định, thường là trong vòng 30 đến 90 ngày. Cho đến khi nhận được khoản thanh toán, khoản phải thu vẫn còn trên sổ sách của công ty.

Trong các khoản phải thu trên bảng cân đối kế toán . TK 131 là một yếu tố quan trọng trong việc quản lý dòng tiền của công ty. Nếu một doanh nghiệp có một lượng lớn 131 tồn đọng, nó có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh toán hóa đơn, đầu tư hoặc tận dụng các cơ hội để phát triển. Quản lý hiệu quả 131 liên quan đến việc giám sát các khoản thanh toán của khách hàng, theo dõi các tài khoản quá hạn và triển khai các chiến lược để giảm thời gian thu hồi các khoản thanh toán.

ý nghĩa tài khoản 131 khoản phải thu

Các khoản phải thu trên bảng cân đối kế toán là gì?

2. Ví dụ về tài khoản 131 trong khoản phải thu

Giả sử một công ty bán sản phẩm trị giá 10.000 đô la cho khách hàng bằng tín dụng, với khoản thanh toán đến hạn trong 30 ngày. Công ty sẽ ghi lại giao dịch này trong hệ thống kế toán của họ dưới dạng bán tín dụng trị giá 10.000 đô la, với mục nhập tài khoản 131 phải thu khách hàng là 10.000 đô la.

Sau 30 ngày, khách hàng thanh toán đầy đủ. Sau đó, công ty sẽ ghi lại một mục ghi nợ vào tài khoản tiền mặt của họ với số tiền 10.000 đô la và một mục ghi có vào tài khoản phải thu của họ với số tiền 10.000 đô la để phản ánh khoản thanh toán đã nhận được.

3. Sự khác biệt giữa tài khoản 131 phải thu và tài khoản 331 phải trả là gì?

Các khoản phải thu trong tk131 và các khoản phải trả tk331 là hai thuật ngữ quan trọng được sử dụng trong kế toán đề cập đến các loại giao dịch tài chính khác nhau.

  • Các khoản phải thu tk131 là tài sản lưu động xuất hiện trên bảng cân đối kế toán của công ty. Nó thể hiện số tiền mà khách hàng nợ công ty đối với hàng hóa hoặc dịch vụ đã được mua bằng tín dụng. Nói cách khác, đó là số dư chưa thanh toán bằng tiền mặt mà khách hàng vẫn còn nợ.
  • Các khoản phải trả tk331 là một khoản nợ hiện tại xuất hiện trên bảng cân đối kế toán của công ty. Nó thể hiện số tiền mà một công ty nợ các nhà cung cấp và nhà cung cấp đối với hàng hóa hoặc dịch vụ đã được mua bằng tín dụng. Nói cách khác, đó là số dư chưa thanh toán bằng tiền mặt mà công ty vẫn còn nợ các nhà cung cấp và nhà cung cấp của mình đối với các giao dịch mua được thực hiện bằng hình thức thanh toán tín dụng.

Tóm lại, tk131 đại diện cho số tiền mà một công ty khách hàng nợ doanh nghiệp, trong khi tk331 đại diện cho số tiền mà doanh nghiệp nợ một công ty khác. Cả hai đều quan trọng trong việc quản lý dòng tiền và ổn định tài chính của công ty.

tài khoản 131

Các khoản phải thu so với các khoản phải trả

>>>> Xem thêm: Danh sách nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán là gì?

4. Vai trò của tài khoản 131 - Phải thu khách hàng

4.1. Quản lý dòng tiền

Các khoản phải thu tài khoản 131 là một thành phần thiết yếu trong quản lý dòng tiền của công ty. Nó đại diện cho số tiền mà khách hàng nợ công ty và việc quản lý khoản thu từ khách hàng, theo dõi các tài khoản quá hạn sẽ triển khai các chiến lược để giảm thời gian cần thiết cho việc thu các khoản thanh toán. Bằng cách quản lý hiệu quả, các công ty có thể cải thiện dòng tiền và đảm bảo họ có đủ tiền cần thiết để thanh toán các hóa đơn, đầu tư và tận dụng các cơ hội tăng trưởng.

4.2. Báo cáo tài chính

Các khoản phải thu trong tk131 là một yếu tố quan trọng trong báo cáo tài chính của công ty. Nó được bao gồm như một tài sản trên bảng cân đối kế toán và có thể ảnh hưởng đến các tỷ lệ tài chính và sức khỏe tài chính tổng thể của công ty. Báo cáo phải thu khách hàng chính xác là điều cần thiết cho các nhà đầu tư, chủ nợ và các bên liên quan khác để đánh giá hiệu quả tài chính của công ty.

tài khoản 131

Tầm quan trọng của tài khoản 131 phải thu trên bảng cân đối kế toán

4.3. Mối quan hệ khách hàng

Các khoản phải thu gắn liền với các mối quan hệ khách hàng. Bằng cách quản lý một cách hiệu quả, các công ty có thể giao tiếp với khách hàng của họ về các điều khoản thanh toán, theo dõi các tài khoản quá hạn một cách kịp thời và làm việc để giải quyết mọi vấn đề có thể phát sinh. Điều này có thể giúp xây dựng mối quan hệ bền chặt và lâu dài với khách hàng.

4.4. Quản lý rủi ro tín dụng

Quản lý các khoản phải thu là rất quan trọng để quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả. Điều này liên quan đến việc đánh giá mức độ tin cậy của khách hàng trước khi cấp tín dụng, thiết lập các chính sách và thủ tục tín dụng cũng như giám sát các khoản thanh toán của khách hàng để xác định các rủi ro tiềm ẩn. Quản lý hiệu quả có thể giúp các công ty giảm thiểu rủi ro tín dụng và tránh những tổn thất tiềm ẩn.

Phần mềm Kế toán Viindoo Accounting

Tự động hóa mọi công việc kế toán doanh nghiệp. Tích hợp chặt chẽ và theo dõi dữ liệu theo thời gian thực. Dự đoán dòng tiền, lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp hiệu quả.

Tìm hiểu thêm

5. Câu hỏi thường gặp

Các khoản phải thu có thể được tìm thấy trong báo cáo tài chính được gọi là bảng cân đối kế toán. Khi chúng biểu thị số tiền nợ doanh nghiệp, chúng được ghi lại như một tài sản trên sổ sách của công ty.

Rõ ràng là khách hàng sẽ không thực hiện nghĩa vụ thanh toán của họ đối với khoản phải thu, thì cần phải ghi nhận đó là chi phí nợ khó đòi hoặc khoản phí trả một lần.

Các khoản phải thu trong tài khoản 131 là doanh thu hay chi phí?

Các khoản phải thu không phải là doanh thu cũng không phải là chi phí. Nó là một tài sản đại diện cho số tiền mà khách hàng nợ để bán tín dụng.

Tài khoản 131 là một thành phần quan trọng trong quản lý tài chính của công ty, vì nó tác động đến dòng tiền, báo cáo tài chính, quản lý rủi ro tín dụng và các mối quan hệ khách hàng. Phải thiết lập các chính sách tín dụng rõ ràng, lập hóa đơn kịp thời và chính xác, theo dõi các khoản thanh toán của khách hàng đi đúng thời hạn, sử dụng công nghệ để hợp lý hóa quy trình và phân tích các số liệu chính. Chờ đón các bài viết tiếp theo của Viindoo nhé!

>>>> Tiếp tục với:


Tài khoản 131 - Phải thu khách hàng là gì? Định nghĩa và vai trò
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Nguyễn Vân Anh 7 tháng 4, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY