Hoạt động và quản lý chuỗi cung ứng: Tất cả những gì bạn cần biết

Công việc quản trị vận hành và chuỗi cung ứng  là hai khía cạnh quan trọng trong hoạt động kinh doanh mà đóng vai trò quyết định đến sự hiệu quả, cạnh tranh và thành công của một tổ chức. Bài viết dưới đây bạn cùng Viindoo sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tầm quan trọng những khía cạnh này nhé!

>>>> Đọc Về: Phần mềm quản lý chuỗi cung ứng

1. Tổng quan về Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng

Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng là hai khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý. Các công ty có thể tối ưu hóa quản trị vận hành và chuỗi cung ứng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đáp ứng những thay đổi của thị trường và đạt được lợi thế cạnh tranh.

Quản trị vận hành là lĩnh vực tập trung vào quản lý và tối ưu hóa các hoạt động sản xuất và cung ứng trong một doanh nghiệp. Quản lý hoạt động gồm các công việc như thiết kế, vận hành và cải tiến các hệ thống và quy trình tạo ra và cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty, nhằm tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực, nâng cao hiệu quả và đảm bảo chất lượng.

Quản lý chuỗi cung ứng đề cập đến sự phối hợp của tất cả các hoạt động liên quan đến sản xuất và phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ. Điều này bao gồm quản lý nhà cung cấp, tìm nguồn nguyên liệu, quản lý hàng tồn kho, vận chuyển, logistic và quản lý chuỗi cung ứng, trong số các nhiệm vụ khác.

Cùng với nhau, chuỗi cung ứng và quản lý hoạt động tạo thành xương sống của bất kỳ hoạt động kinh doanh thành công nào. Bằng cách quản lý các quy trình này một cách hiệu quả, một công ty có thể tăng hiệu quả, giảm chi phí, cải thiện chất lượng và cuối cùng là nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

quản trị vận hành và chuỗi cung ứng

Tổng quan về Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng

2. Tầm quan trọng của Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp

Một số lý do chính tại sao Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng lại quan trọng trong kinh doanh, gồm:

2.1 Tăng thêm hiệu quả

Quản trị vận hành và quản lý chuỗi cung ứng giúp đảm bảo rằng sản phẩm và dịch vụ được cung ứng đúng thời gian, chất lượng và đúng yêu cầu của khách hàng. Sự liên tục trong cung ứng và khả năng đáp ứng kịp thời giúp nâng cao sự hài lòng của khách hàng, từ đó xây dựng lòng tin và định vị tích cực trong thị trường.

2.2 Cải thiện sự hài lòng của khách hàng

Quản trị vận hành và quản lý chuỗi cung ứng giúp đảm bảo rằng sản phẩm và dịch vụ được cung ứng đúng thời gian, chất lượng và đúng yêu cầu của khách hàng. Sự liên tục trong cung ứng và khả năng đáp ứng kịp thời giúp nâng cao sự hài lòng của khách hàng, từ đó xây dựng lòng tin và định vị tích cực trong thị trường.

2.3 Lợi thế về cạnh tranh

Doanh nghiệp thể hiện lợi thế cạnh tranh khi thực hiện quản trị vận hành và quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả. Tối ưu hóa quy trình sản xuất, vận chuyển và phân phối có thể giúp giảm chi phí sản xuất và hoạt động. Điều này giúp doanh nghiệp có khả năng cung cấp sản phẩm với giá cạnh tranh hơn, thu hút khách hàng và chiếm thị phần lớn hơn.

2.4 Quản lý rủi ro

Quản trị vận hành và quản lý chuỗi cung ứng giúp doanh nghiệp đối mặt với các tình huống rủi ro khác nhau một cách hiệu quả. Điều này bao gồm quản lý rủi ro liên quan đến sự thiếu hụt nguồn cung cấp, biến đổi thị trường, thay đổi trong chính trị và thiên tai.

Bằng cách có kế hoạch dự phòng và xây dựng sự linh hoạt trong chuỗi cung ứng, doanh nghiệp có khả năng đối phó với những tình huống không mong đợi một cách tốt nhất.

quản trị vận hành và chuỗi cung ứng

Chuỗi cung ứng và quản lý hoạt động là gì?

3. Các hoạt động trong quản lý chuỗi cung ứng

3.1 Quản lý vận hành là gì?

Quản lý vận hành (Operations Management) là quá trình điều phối và quản lý các hoạt động liên quan đến sản xuất, cung ứng và vận hành trong một doanh nghiệp. Mục tiêu của quản lý vận hành là tối ưu hóa sự sắp xếp của tài nguyên, quy trình và thông tin để đạt được năng suất cao, chất lượng tốt và chi phí hiệu quả. Quản lý vận hành tập trung vào việc thiết lập và duy trì quy trình sản xuất và hoạt động hàng ngày.

3.2 Các loại hệ thống quản lý vận hàng khác nhau

Có một số loại hệ thống quản lý hoạt động khác nhau mà doanh nghiệp có thể sử dụng để tối ưu hóa quy trình và hiệu suất. Một số trong số chúng bao gồm:​

 • Make-to-stock (MTS - Sản xuất để cung ứng tồn kho)
 • Make-to-order (MTO - Sản xuất theo đơn đặt hàng)
 • Sản xuất hàng loạt (Batch Production)

3.3 Ví dụ về chiến lược quản lý hoạt động thành công

Một số ví dụ về các chiến lược quản lý hoạt động thành công bao gồm:

 1. Sản xuất đúng lúc (JIT): Điều này liên quan đến việc chỉ sản xuất sản phẩm khi cần thiết, giảm chi phí lãng phí và hàng tồn kho.
 2. Quản lý chất lượng toàn diện (TQM): Điều này liên quan đến sự tập trung của toàn công ty vào việc cải thiện chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng.
 3. Six Sigma: Điều này liên quan đến cách tiếp cận dựa trên dữ liệu để cải thiện chất lượng, với mục tiêu giảm các lỗi xuống mức gần như bằng không.
 4. Kaizen: Điều này liên quan đến cách tiếp cận cải tiến liên tục để quản lý hoạt động, tập trung vào các cải tiến gia tăng theo thời gian.
quản trị vận hành và chuỗi cung ứng

Hoạt động trong chuỗi cung ứng

Bằng cách thực hiện các chiến lược quản lý hoạt động hiệu quả, các công ty có thể nâng cao hiệu quả, giảm chi phí và tăng sự hài lòng của khách hàng.

4. Quản lý chuỗi cung ứng

4.1 Quản lý chuỗi cung ứng là gì?

Quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain Management - SCM) là quá trình quản lý và tối ưu hóa các hoạt động liên quan đến luồng hàng hóa, thông tin và dịch vụ từ nguồn cung cấp đến khách hàng cuối cùng. Mục tiêu của quản lý chuỗi cung ứng là tạo ra sự liên kết, hiệu quả và tính bền vững trong toàn bộ hệ thống cung ứng.

4.2 Các loại Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng khác nhau

Các loại Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng khác nhau, bao gồm:

 • Chuỗi cung ứng đẩy (Push Supply Chain): Trong hệ thống này, sản phẩm được sản xuất trước dựa trên dự đoán về nhu cầu thị trường. Sau đó, sản phẩm được đẩy ra thị trường để khách hàng mua. Mô hình này thích hợp cho các sản phẩm ổn định và dễ dàng dự đoán nhu cầu.
 • Chuỗi cung ứng kéo (Pull Supply Chain): Điều này liên quan đến việc sản xuất hàng hóa dựa trên nhu cầu của khách hàng và kéo chúng qua chuỗi cung ứng.
 • Chuỗi cung ứng Agile (Agile Supply Chain): Mô hình này tập trung vào khả năng thích nghi nhanh chóng với biến đổi trong thị trường. Quá trình sản xuất và cung ứng được tổ chức linh hoạt để đáp ứng yêu cầu mới trong thời gian ngắn.

4.3 Ví dụ về chiến lược quản lý chuỗi cung ứng thành công

Một số ví dụ về chiến lược quản lý chuỗi cung ứng thành công bao gồm:

 1. Quản lý hàng tồn kho do nhà cung cấp (VMI): Nhà cung cấp chịu trách nhiệm quản lý mức tồn kho của người mua, giảm chi phí tồn kho và cải thiện thời gian giao hàng.
 2. Giao hàng đúng lúc (JIT): Giao hàng chỉ khi cần thiết, giảm chi phí tồn kho và lưu kho.
 3. Chuyển tải chéo: Chuyển giao hàng hóa ngay lập tức từ xe tải đến xe tải đi, giảm chi phí lưu kho và cải thiện thời gian giao hàng.
 4. Thuê ngoài: Thuê ngoài một số chức năng của chuỗi cung ứng, chẳng hạn như hậu cần hoặc chuỗi cung ứng sản xuất, cho các nhà cung cấp thứ ba.

Bằng cách thực hiện các chiến lược quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả, các công ty có thể giảm chi phí, tăng hiệu quả và cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

quản trị vận hành và chuỗi cung ứng

Quản lý chuỗi cung ứng

5. Mối quan hệ giữa Vận hành và Quản lý chuỗi cung ứng

Công nghệ cho phép các công ty theo dõi sản phẩm và nguyên liệu trong suốt chuỗi cung ứng, cung cấp khả năng hiển thị theo thời gian thực về mức tồn kho, thời gian vận chuyển và các dữ liệu quan trọng khác. Khả năng hiển thị này cho phép các công ty xác định các nút thắt hoặc sự chậm trễ tiềm ẩn trong chuỗi cung ứng và thực hiện các biện pháp chủ động để giải quyết chúng.

Ngoài ra, công nghệ còn cung cấp các công cụ phân tích mạnh mẽ để phân tích dữ liệu từ khắp chuỗi cung ứng, cho phép các công ty xác định mô hình, xu hướng và cơ hội cải tiến. Bằng cách tận dụng những hiểu biết sâu sắc này, các công ty có thể tối ưu hóa hoạt động của chuỗi cung ứng, giảm chi phí và cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

quản trị vận hành và chuỗi cung ứng

Mối quan hệ giữa chuỗi cung ứng và hoạt động

6. Vai trò của công nghệ trong Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng

6.1 Khả năng hiển thị và phân tích chuỗi cung ứng

Công nghệ cho phép các công ty theo dõi sản phẩm và nguyên liệu trong suốt chuỗi cung ứng, cung cấp khả năng hiển thị theo thời gian thực về mức tồn kho, thời gian vận chuyển và các dữ liệu quan trọng khác. Khả năng hiển thị này cho phép các công ty xác định các nút thắt hoặc sự chậm trễ tiềm ẩn trong chuỗi cung ứng và thực hiện các biện pháp chủ động để giải quyết chúng.

Ngoài ra, công nghệ còn cung cấp các công cụ phân tích mạnh mẽ để phân tích dữ liệu từ khắp chuỗi cung ứng, cho phép các công ty xác định mô hình, xu hướng và cơ hội cải tiến. Bằng cách tận dụng những hiểu biết sâu sắc này, các công ty có thể tối ưu hóa hoạt động của chuỗi cung ứng, giảm chi phí và cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

6.2 Bobot và tự động hóa

Công nghệ robot và tự động hóa đã thúc đẩy hiệu quả và độ chính xác trong các quy trình sản xuất và vận chuyển. Các robot công nghiệp có khả năng thực hiện các tác vụ lặp lại và mất thời gian, giúp giảm thiểu sai sót và tăng năng suất. 

Tự động hóa cũng giúp tối ưu hóa quy trình, giảm thời gian và chi phí sản xuất.

6.3 Lập kế hoạch và nâng cao

Công nghệ hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và tối ưu hóa quy trình sản xuất, vận chuyển và phân phối. Phần mềm quản lý chuỗi cung ứng (SCM software) và các giải pháp lập kế hoạch giúp dự đoán nhu cầu thị trường, quản lý tồn kho và tối ưu hóa lịch trình sản xuất.

6.4 Hợp tác và giao tiếp

Công nghệ cung cấp các công cụ cho việc hợp tác và giao tiếp hiệu quả trong chuỗi cung ứng. Các ứng dụng hợp tác trực tuyến, nền tảng chia sẻ thông tin và mạng xã hội doanh nghiệp giúp các đối tác cung ứng và doanh nghiệp liên quan tương tác, chia sẻ thông tin và cập nhật thông tin nhanh chóng.

quản trị vận hành và chuỗi cung ứng

Vai trò của Công nghệ trong OSCM​

Bài viết trên đã cung cấp những thông tin cần thiết về Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng. Mong rằng những thông tin trên là hữu ích và giúp cho doanh nghiệp nổi bật hơn trên thị trường đầy sự cạnh tranh. Hãy tiếp tục theo dõi Viindoo để tìm hiểu nhiều hơn về cách quản lý doanh nghiệp.

Tiếp Tục Với:

Hoạt động và quản lý chuỗi cung ứng: Tất cả những gì bạn cần biết
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Hà Trung Đức 20 tháng 4, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY