PO là gì? So sánh Đơn đặt hàng PO và Hóa đơn

Sự khác biệt giữa là gìPO là gì? Nhìn chung, đây là hai tài liệu cần thiết trong quá trình mua sắm mà doanh nghiệp phải nắm rõ. Trong bài viết này,Viindoosẽ khám phá sự khác biệt giữa đơn đặt hàng và hóa đơn, tầm quan trọng của chúng và cách chúng phối hợp với nhau để đảm bảo quy trình mua hàng suôn sẻ.

Hiểu đơn đặt hàng so với hóa đơn

Đơn đặt hàng là gì?

Đơn đặt hàng (PO) là một tài liệu ràng buộc về mặt pháp lý mà người mua gửi cho nhà cung cấp để bắt đầu mua hàng. PO chứa thông tin chi tiết về giao dịch mua, chẳng hạn như số lượng, mô tả và giá của hàng hóa hoặc dịch vụ đã đặt, ngày giao hàng, điều khoản thanh toán cũng như các điều khoản và điều kiện khác của giao dịch. Sau khi nhà cung cấp chấp nhận PO, nó sẽ trở thành hợp đồng giữa người mua và nhà cung cấp.

Hóa đơn là gì?

Hóa đơn là chứng từ mà nhà cung cấp gửi cho người mua để yêu cầu thanh toán hàng hóa hoặc dịch vụ đã cung cấp. Hóa đơn bao gồm các chi tiết của giao dịch mua, chẳng hạn như số lượng, mô tả và giá của hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp, điều khoản thanh toán và bất kỳ khoản thuế hoặc phí hiện hành nào. Hóa đơn phục vụ như một bản ghi của giao dịch và cho phép người mua theo dõi các giao dịch mua và thanh toán của họ.

Sự khác biệt chính giữa Hóa đơn và Đơn đặt hàng

PO là gì khác nhau theo một số cách:

PO là gì

Điều quan trọng là phải biết sự khác biệt giữa đơn đặt hàng và hóa đơn

Mục đích: Yêu cầu so với Thanh toán

Đơn đặt hàng là yêu cầu mua hàng hóa hoặc dịch vụ. Nó là một tài liệu nội bộ được người mua sử dụng để thông báo cho nhà cung cấp các chi tiết cụ thể của đơn đặt hàng, chẳng hạn như mặt hàng, số lượng, ngày giao hàng và điều khoản thanh toán. Mặt khác, hóa đơn là yêu cầu thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ đã được cung cấp. Đó là một tài liệu bên ngoài do nhà cung cấp phát hành cho người mua, yêu cầu thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp.

Thời gian: Trước so với Sau khi giao hàng

Đơn đặt hàng được tạo ra trước khi hàng hóa hoặc dịch vụ được nhận. Chúng phục vụ như một hợp đồng giữa người mua và nhà cung cấp, phác thảo các điều khoản của giao dịch. Mặt khác, hóa đơn được tạo sau khi hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp. Chúng chỉ ra khoản thanh toán phải trả cho nhà cung cấp đối với hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp.

Ràng buộc pháp lý: Nghĩa vụ theo hợp đồng so với Yêu cầu thanh toán

Đơn đặt hàng trở thành một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý sau khi được nhà cung cấp chấp nhận. Cả hai bên có nghĩa vụ thực hiện các điều khoản được nêu trong đơn đặt hàng. Mặt khác, hóa đơn là một yêu cầu thanh toán không tạo ra nghĩa vụ theo hợp đồng. Đó là một tài liệu bên ngoài yêu cầu thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp.

Chi tiết: Chi tiết cụ thể của Đơn hàng so với Chi tiết về Hàng hóa/Dịch vụ được cung cấp

Đơn đặt hàng chứa các chi tiết của việc mua hàng, bao gồm các mặt hàng, số lượng, ngày giao hàng, điều khoản thanh toán và bất kỳ hướng dẫn cụ thể nào khác. Mặt khác, hóa đơn chứa thông tin chi tiết về hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp, bao gồm số lượng, đơn giá, tổng giá và ngày đến hạn thanh toán.

PO là gì

Hai tài liệu khác nhau về mục đích, thời gian, tình trạng pháp lý và chi tiết

>>>> Đọc thêm: Hướng dẫn tổng hợp Hệ thống mua hàng

Cách đơn đặt hàng và hóa đơn phối hợp với nhau

PO là gì có thể khác nhau. Tuy nhiên, họ làm việc cùng nhau để đảm bảo quá trình mua sắm suôn sẻ. Đơn đặt hàng bắt đầu giao dịch, cung cấp thông tin chi tiết về giao dịch mua, trong khi hóa đơn yêu cầu thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp. Sau khi người mua nhận được hóa đơn, họ có thể đối chiếu hóa đơn đó với đơn đặt hàng để đảm bảo rằng họ đang thanh toán cho đúng hàng hóa hoặc dịch vụ và khoản thanh toán đến hạn phù hợp với các điều khoản và điều kiện đã thỏa thuận. Quá trình này giúp tránh lỗi thanh toán, chậm trễ hoặc tranh chấp.

Tầm quan trọng của hóa đơn và đơn đặt hàng

Đơn đặt hàng và hóa đơn là rất quan trọng để đảm bảo giao dịch mua sắm diễn ra suôn sẻ và hiệu quả. Phần này cung cấp thông tin chi tiết hơn về tầm quan trọng của đơn đặt hàng và hóa đơn .

chênh lệch giữa PO là gì

Đơn đặt hàng và hóa đơn giúp đảm bảo giao dịch mua sắm diễn ra suôn sẻ và hiệu quả

Giao tiếp rõ ràng và lưu giữ hồ sơ

Đơn đặt hàng và hóa đơn giúp đảm bảo thông tin liên lạc rõ ràng và lưu giữ hồ sơ giữa người mua và nhà cung cấp. Đơn đặt hàng phác thảo các chi tiết cụ thể của giao dịch mua, chẳng hạn như số lượng, mô tả và giá của hàng hóa hoặc dịch vụ được đặt, cũng như ngày giao hàng, điều khoản thanh toán và các điều khoản và điều kiện khác của giao dịch. Thông tin này rất quan trọng để đảm bảo rằng cả hai bên đều hiểu rõ các chi tiết cụ thể của giao dịch và có thể tránh hiểu lầm hoặc tranh chấp.

Hóa đơn phục vụ như một bản ghi của giao dịch và cho phép người mua theo dõi các giao dịch mua và thanh toán của họ. Hóa đơn cung cấp thông tin chi tiết về hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp, điều khoản thanh toán và mọi loại thuế hoặc phí hiện hành. Hóa đơn cũng rất quan trọng đối với mục đích tuân thủ và lưu giữ hồ sơ tài chính. Bằng cách duy trì hồ sơ giao dịch rõ ràng và ngắn gọn thông qua đơn đặt hàng và hóa đơn , doanh nghiệp có thể hợp lý hóa quy trình mua sắm của mình và tránh các lỗi hoặc tranh chấp tiềm ẩn.

Xây dựng mối quan hệ nhà cung cấp mạnh mẽ

Một tầm quan trọng quan trọng khác của đơn đặt hàng và hóa đơn là chúng giúp doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ với nhà cung cấp bền chặt hơn. Giao tiếp rõ ràng và ngắn gọn thông qua hóa đơn và đơn đặt hàng có thể giúp xây dựng lòng tin giữa người mua và nhà cung cấp. Bằng cách phác thảo các chi tiết cụ thể của giao dịch và thương lượng trước các điều khoản và điều kiện, cả hai bên có thể hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong đợi của nhau. Điều này có thể dẫn đến một mối quan hệ hợp tác và hiệu quả hơn, với việc cả hai bên cùng làm việc hướng tới mục tiêu chung là cùng có lợi.

Xử lý thanh toán hiệu quả​

Xử lý thanh toán hiệu quả là một khía cạnh quan trọng khác của quy trình mua sắm mà đơn đặt hàng và hóa đơn giúp tạo thuận lợi. Đơn đặt hàng đảm bảo rằng người mua biết chi phí chính xác của hàng hóa hoặc dịch vụ mà họ đang mua, bao gồm mọi loại thuế hoặc phí. Hóa đơn sau đó đóng vai trò là yêu cầu thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ đã được cung cấp. Bằng cách cung cấp hồ sơ rõ ràng và ngắn gọn về giao dịch, các tài liệu này giúp đảm bảo rằng các khoản thanh toán được xử lý chính xác và hiệu quả.

PO là gì

Làm rõ sự khác biệt giữa đơn đặt hàng và hóa đơn là rất quan trọng

Tóm lại, cả đơn đặt hàng và hóa đơn đều rất quan trọng để đảm bảo quá trình mua sắm diễn ra suôn sẻ. Họ làm việc cùng nhau để cung cấp hồ sơ rõ ràng và ngắn gọn về giao dịch. Bằng cách hiểu được sự khác biệt giữa PO là gì và tầm quan trọng của chúng, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa quy trình mua sắm của mình, xây dựng mối quan hệ nhà cung cấp bền chặt hơn và đạt được thành công lâu dài.

>>>> Đọc tiếp Blog Viindoo:


PO là gì? So sánh Đơn đặt hàng PO và Hóa đơn
Viindoo Technology Joint Stock Company, Trịnh Thị Ngọc Anh 27 tháng 4, 2023

SHARE THIS POST
Đăng nhập để viết bình luận


Blanket purchase order là gì và Lợi ích