Phương pháp tiếp cận chức năng lập kế hoạch: Khai thác công nghệ và dữ liệu

Bài viết này khám phá cách tiếp cận Chức năng lập kế hoạch thông qua việc khai thác dữ liệu và công nghệ hiện đại.

Bài viết này Viindoo sẽ khám phá cách tiếp cận chức năng lập kế hoạch bằng cách khai thác công nghệ và dữ liệu hiện đại. Trong thời đại kỹ thuật số, việc tận dụng công nghệ và dữ liệu đã trở thành yếu tố quan trọng trong việc xây dựng các kế hoạch chiến lược hiệu quả và định hướng tương lai của doanh nghiệp. Hãy cùng đi sâu tìm hiểu những cách tiếp cận nổi bật và tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ, dữ liệu trong quy hoạch.

>>>> Tham Khảo Thêm: 5 Phần mềm lập kế hoạch công việc  hiệu quả

chức năng lập kế hoạch

Chức năng quy hoạch và vai trò của Công nghệ trong thời đại số

Ai chịu trách nhiệm thực hiện chức năng Lập kế hoạch?

“Chức năng lập kế hoạch” là nhiệm vụ được thực hiện bởi các vị trí trong một tổ chức kinh doanh. Thông thường, trách nhiệm này thuộc về vai trò quản lý và lãnh đạo. Tuy nhiên, nó cũng có thể được thực hiện bởi các vị trí quản lý cấp trung và cấp thấp hơn, tùy thuộc vào cơ cấu và quy mô của công ty.

Các vị trí có thể đảm nhận chức năng Lập kế hoạch trong doanh nghiệp bao gồm:​

Giám đốc điều hành (CEO)/Giám đốc điều hành (COO)

Các giám đốc điều hành cấp cao nhất thường chịu trách nhiệm phát triển các kế hoạch chiến lược dài hạn để định hướng sự phát triển chung của công ty.

Giám đốc tài chính (CFO)

Các giám đốc điều hành cấp cao nhất thường chịu trách nhiệm phát triển các kế hoạch chiến lược dài hạn để định hướng sự phát triển chung của công ty.

Trưởng phòng/Quản lý

Các nhà quản lý cấp trung có thể chịu trách nhiệm lập kế hoạch trong các phòng ban hoặc đơn vị cụ thể của họ để đảm bảo hoạt động hiệu quả và đạt được mục tiêu.

Quản lý dự án

​Người quản lý dự án có nhiệm vụ lập kế hoạch, ước tính nguồn lực và thời gian cũng như quản lý tiến độ dự án trong các dự án lớn hơn.

Đội/bộ phận lập kế hoạch

Một số công ty có các nhóm lập kế hoạch chuyên biệt, chẳng hạn như Phòng hoạch định chiến lược hoặc phòng Kế hoachuj, tài chính, chịu trách nhiệm hỗ trợ và thực hiện các hoạt động lập kế hoạch.

Những thách thức trong chức năng lập kế hoạch

Các vị trí chịu trách nhiệm về chức năng lập kế hoạch trong các tổ chức kinh doanh có thể gặp một số khó khăn, thách thức trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Dưới đây là một số khó khăn phổ biến mà họ có thể gặp phải:

 1. Yếu tố bên ngoài không chắc chắn.
 2. Dữ liệu và thông tin không đủ.
 3. Quyết định phức tạp.
 4. Sự chống đối với sự thay đổi.
 5. Hạn chế tài nguyên
 6. Thiếu sự phối hợp và phù hợp.
 7. Cân bằng giữa mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.
 8. Mục tiêu quá cao.
 9. Thiếu tính linh hoạt.
 10. Giao tiếp không đủ.

​Chiến lược thực hiện chức năng Lập kế hoạch

Cách mà các vị trí chịu trách nhiệm về chức năng lập kế hoạch đối mặt với các khó khăn và thách thức trong quá trình lập kế hoạch có thể thay đổi tùy theo tính chất và quy mô của doanh nghiệp, cũng như tình hình cụ thể mà họ đang đối mặt. Dưới đây là một số phương pháp thông thường mà họ có thể thực hiện để giải quyết những vấn đề này:

 • Xây dựng Một Đội ngũ Năng động: Thành lập một đội ngũ có chuyên môn và kỹ năng để hiểu và giải quyết yếu tố bên ngoài không chắc chắn và nâng cao khả năng phân tích dữ liệu.
 • Đầu tư vào Hệ thống Thu thập Dữ liệu: Thiết lập các hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu đáng tin cậy để đảm bảo truy cập thông tin toàn diện và chính xác để lập kế hoạch.
 • Sử dụng Công nghệ Thông tin: Áp dụng công nghệ thông tin và phân tích dữ liệu để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa ra quyết định phức tạp và thích nghi nhanh chóng với thay đổi.
 • Tạo Môi trường Cộng tác: Tạo môi trường cộng tác hỗ trợ và khuyến khích sự cộng tác giữa các phòng ban khác nhau trong tổ chức, thúc đẩy sự thay đổi.
 • Tối ưu Hóa Phân Bổ Tài Nguyên: Xác định và quản lý tài nguyên một cách hiệu quả để hỗ trợ thực hiện các chiến lược đã lập kế hoạch.
 • Thiết Lập Cơ chế Phối hợp và Đồng thuận: Đảm bảo tất cả các phòng ban và nhóm trong tổ chức chia sẻ cùng mục tiêu và cộng tác chặt chẽ trong quá trình thực hiện.
 • Tập Trung vào Chiến lược Bền vững: Cân bằng giữa mục tiêu ngắn hạn và dài hạn để đảm bảo sự phát triển bền vững.
 • Đặt Mục tiêu Cụ thể và Khả thi: Xác định các mục tiêu rõ ràng và khả thi dựa trên khả năng và tài nguyên có sẵn của tổ chức.
 • Thực Hiện Quy trình Linh hoạt: Tạo các quy trình và kế hoạch linh hoạt để thích nghi nhanh chóng với môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng.
 • Nâng cao Giao tiếp: Đảm bảo việc giao tiếp rõ ràng và liên tục giữa các phòng ban khác nhau để đảm bảo sự phù hợp và hỗ trợ mạnh mẽ cho kế hoạch.

Bằng cách thực hiện các biện pháp này, tổ chức có thể vượt qua những thách thức và thực hiện Chức năng Lập kế hoạch một cách hiệu quả, dẫn đến việc đạt được mục tiêu và thành công tổng thể của doanh nghiệp.

chức năng lập kế hoạch

Chức năng lập kế hoạch là một trong những chức năng quản trị quan trọng

>>>> Đừng Bỏ Qua:  Lập kế hoạch dự án phần mềm

Làm cách nào để thiết lập chức năng lập kế hoạch?

Thiết lập Chức năng Lập kế hoạch liên quan đến các bước sau đây:

 • Xác Định Mục tiêu: Đặt rõ mục tiêu và các mục tiêu cụ thể mà bạn muốn đạt được. Đảm bảo rằng chúng có thể đo lường, khả thi, có liên quan và thời gian cụ thể (tiêu chí SMART).
 • Thu Thập Thông tin: Thu thập dữ liệu và thông tin liên quan về tình hình hiện tại, xu hướng thị trường, phân tích đối thủ và điểm mạnh, điểm yếu nội bộ.
 • Phân Tích Tình Hình: Đánh giá thông tin đã thu thập để hiểu những thách thức, cơ hội và rủi ro tiềm năng liên quan đến mục tiêu.
 • Phát Triển Chiến lược: Dựa trên phân tích, xây dựng các chiến lược và kế hoạch hành động hiệu quả để đạt được các mục tiêu đã đặt ra. Xem xét các phương án khác nhau và chọn lựa những phương pháp thích hợp nhất.
 • Phân Bổ Tài Nguyên: Xác định các tài nguyên cần thiết (tài chính, nhân sự, công nghệ, v.v.) để thực hiện các chiến lược một cách hiệu quả.
 • Tạo Lịch Trình: Thiết lập lịch trình cho việc thực hiện kế hoạch hành động. Chia công việc thành các giai đoạn quản lý có thể với thời hạn cụ thể cho mỗi giai đoạn.
 • Phối Hợp và Giao Tiếp: Đảm bảo giao tiếp và phối hợp hiệu quả giữa các thành viên trong nhóm và các phòng ban tham gia thực hiện kế hoạch.
 • ​Linh Hoạt: Giữ sự linh hoạt trong kế hoạch nếu có sự thay đổi bất ngờ trong môi trường nội bộ hoặc bên ngoài.
 • Giám Sát và Đánh Giá: Định kỳ theo dõi tiến trình của kế hoạch, theo dõi các chỉ số hiệu suất chính và đánh giá kết quả. Xác định bất kỳ sự sai lệch nào và thực hiện biện pháp điều chỉnh nếu cần.
 • Học Hỏi và Cải Tiến: Sau khi thực hiện, phân tích kết quả và xác định những bài học đã học. Sử dụng kiến thức này để cải tiến quy trình lập kế hoạch trong tương lai.

Chuyển đổi số hỗ trợ chức năng Lập kế hoạch như thế nào?

Thiết lập Chức năng Lập kế hoạch thông qua sự biến đổi số liên quan đến tận dụng công nghệ và các công cụ số hóa để nâng cao quy trình lập kế hoạch. Dưới đây là các bước để thực hiện biến đổi số trong Chức năng Lập kế hoạch:

 1. Số hóa Việc Thu Thập Dữ liệu: Sử dụng các công cụ số hóa để thu thập và phân tích dữ liệu liên quan đến quy trình lập kế hoạch. Điều này có thể bao gồm xu hướng thị trường, ý kiến phản hồi từ khách hàng và chỉ số hiệu suất.
 2. Tận Dụng Phân Tích Dữ Liệu: Sử dụng phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để thu thập thông tin quý giá từ dữ liệu đã thu thập. Điều này có thể giúp đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và xác định các mẫu và xu hướng.
 3. Nền Tảng Lập Kế Hoạch Hợp Tác: Triển khai các nền tảng lập kế hoạch hợp tác cho phép nhiều bên liên quan đóng góp vào quy trình lập kế hoạch theo thời gian thực. Các nền tảng dựa trên đám mây cho phép sự hợp tác liền mạch qua các phòng ban và địa điểm khác nhau.
 4. Mô Hình Dự Đoán: Sử dụng mô hình dự đoán và kỹ thuật dự báo để tiên đoán các tình huống và thách thức tiềm năng trong tương lai. Điều này giúp các tổ chức lập kế hoạch cho các tình huống dự phòng và đưa ra quyết định chủ động.
 5. Công Cụ Lập Kế Hoạch Tự Động: Tích hợp các công cụ lập kế hoạch tự động giúp tối ưu hóa các nhiệm vụ và quy trình lặp đi lặp lại. Điều này giải phóng thời gian cho các quản lý để tập trung vào quyết định chiến lược.
 6. Kế Hoạch Tình Huống: Sử dụng mô phỏng số hóa và kế hoạch tình huống để đánh giá các tình huống giả định khác nhau và kết quả tiềm năng của chúng. Điều này giúp đánh giá rủi ro và xác định các chiến lược khả thi nhất.
 7. Phương Pháp Lập Kế Hoạch Linh Hoạt: Áp dụng các phương pháp lập kế hoạch linh hoạt cho phép lập kế hoạch lặp đi lặp lại và thích ứng. Điều này giúp các tổ chức phản ứng nhanh chóng với các thay đổi và động lực của thị trường.
 8. Giám Sát Hiệu Suất Thời Gian Thực: Triển khai hệ thống giám sát hiệu suất thời gian thực cung cấp phản hồi ngay tức thì về tiến trình thực hiện kế hoạch. Điều này cho phép điều chỉnh và tối ưu hóa kịp thời.
 9. Ứng Dụng Lập Kế Hoạch Di Động: Phát triển các ứng dụng lập kế hoạch di động để cho phép truy cập dữ liệu và thông tin kế hoạch mọi lúc, mọi nơi. Điều này nâng cao khả năng hợp tác và linh hoạt trong quyết định cho các nhóm làm việc từ xa.
 10. Biện Pháp Bảo Mật Dữ Liệu và Quyền Riêng Tư: Ưu tiên bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư để bảo vệ thông tin lập kế hoạch nhạy cảm. Thực hiện mã hóa, kiểm soát truy cập và các biện pháp tuân thủ để bảo vệ dữ liệu.
 11. Cải Tiến Liên Tục: Liên tục đánh giá và nâng cao các công cụ và quy trình lập kế hoạch số hóa dựa trên phản hồi và nhu cầu kinh doanh đang thay đổi. Hãy tạo một văn hóa của cải tiến liên tục để tối đa hóa lợi ích từ sự biến đổi số.

Bằng cách ôm sát sự biến đổi số trong Chức năng Lập kế hoạch, các tổ chức có thể tối ưu hóa quy trình lập kế hoạch, cải thiện quyết định và tăng cường hiệu suất và hiệu quả tổng thể trong việc đạt được mục tiêu của họ.

Các kịch bản ứng dụng thực tế của việc thiết lập chức năng lập kế hoạch.​

​Hãy xem xét một công ty có tên "Tech Innovators" nhằm mục đích tung ra thị trường một mẫu điện thoại thông minh mới. Đây là cách họ áp dụng các bước để đặt mục tiêu và lập kế hoạch ra mắt sản phẩm thành công. Dưới đây là các bước họ làm theo:

chức năng lập kế hoạch

Trường hợp sử dụng thực tế của việc triển khai chức năng Lập kế hoạch

Xác định mục tiêu với tiêu chí SMART:

  • Mục Tiêu: Ra mắt một mẫu điện thoại thông minh mới và bán được 3 triệu đơn vị trong vòng 6 tháng kể từ ngày ra mắt.
  • Tiêu Chuẩn SMART: Mục tiêu cụ thể (3 triệu đơn vị), có thể đo lường (đơn vị được bán), khả thi (với công nghệ và tài nguyên hiện tại), liên quan (phù hợp với chiến lược kinh doanh), và thời gian (trong vòng 6 tháng).

>>>> Đọc Thêm Về:  Mô hình SMART là gì? Cách xác định mục tiêu theo SMART

Thu thập thông tin thông qua các nguồn công nghệ số:

  • Sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu từ mạng xã hội, khảo sát trực tuyến và trang web để xác định nhu cầu thị trường và đánh giá tiềm năng.
  • Phân tích dữ liệu từ 100,000 khách hàng tiềm năng bằng các công cụ phân đoạn để có cái nhìn sâu hơn về sở thích và hành vi mua sắm của họ.

Phân tích tình huống bằng Phân tích nâng cao:

  • Đánh giá phản hồi từ 10,000 khách hàng qua các kênh truyền thông xã hội để xác định điểm mạnh, điểm yếu của sản phẩm và chiến lược của đối thủ.
  • Tận dụng dữ liệu về vận chuyển và tiêu thụ điện từ 1 triệu đơn vị đã bán để đánh giá hiệu suất và đề xuất cải tiến.

Phát triển chiến lược với các công cụ công nghệ số:

  • Sử dụng phân tích hành vi trực tuyến để tạo ra các chiến dịch tiếp thị có mục tiêu dựa trên sở thích và hành vi của khách hàng.
  • Sử dụng các công cụ mô hình hóa 3D để phát triển và tối ưu hóa các mẫu nguyên mẫu thiết kế vật lý trước khi sản xuất.

Phân bổ nguồn lực bằng giải pháp kỹ thuật số:

  • Xác định ngân sách tiếp thị trực tuyến là 5 triệu đô la và 2 triệu đô la cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
  • Sử dụng hệ thống quản lý dự án trực tuyến để phân công nhiệm vụ và theo dõi tiến độ thực hiện dự án.

Tạo Timeline bằng công nghệ số và cách tiếp cận linh hoạt:

  • Xác định các giai đoạn cụ thể trong quá trình phát triển sản phẩm và tiếp thị, đặt ra các hạn chế cụ thể và tạo lịch trình thời gian thực dựa trên các mốc quan trọng.​

Tăng cường phối hợp và liên lạc thông qua hợp tác trên nền tảng số:

  • Sử dụng phần mềm họp trực tuyến và ứng dụng tin nhắn tức thì để tăng cường giao tiếp và hợp tác giữa các phòng ban liên quan.

Tận dụng tính linh hoạt với dữ liệu thời gian thực:

  • Sử dụng dữ liệu thời gian thực từ trang web, ứng dụng di động và mạng xã hội để nhanh chóng điều chỉnh chiến lược tiếp thị và giải quyết các vấn đề mới nổi.

Giám sát và đánh giá bằng phân tích dữ liệu:​

  • Sử dụng bảng điều khiển trực tuyến để theo dõi hiệu suất các chiến dịch tiếp thị và các con số doanh số bán hàng. Đo lường doanh số bán hàng hàng ngày và theo dõi tỷ lệ chuyển đổi trên trang web.

Tìm hiểu và cải thiện thông qua những hiểu biết công nghệ số:​

  • Phân tích dữ liệu doanh số bán hàng sau khi ra mắt và phản hồi từ khách hàng để thu thập thông tin và cải thiện sản phẩm và chiến lược cho các dự án tương lai.

Bằng cách bám sát sự biến đổi số trong quá trình lập kế hoạch, "Tech Innovators" có thể tối ưu hóa hoạt động của mình, đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và mang đến một lần ra mắt sản phẩm cá nhân hóa và hiệu quả hơn. Các công cụ số hóa cho phép họ thích nghi với những thay đổi trong thị trường một cách nhanh chóng và cải thiện hiệu suất tổng thể, tạo ra lợi thế cạnh tranh trong ngành điện thoại thông minh.

Thiết lập chức năng lập kế hoạch trong một doanh nghiệp là một quy trình quan trọng và không thể thiếu để hướng dẫn tương lai và đạt được thành công. Qua bài viết này, chúng ta đã khám phá các phương pháp tiếp cận đổi mới và hiện đại, chẳng hạn như tận dụng công nghệ và dữ liệu, để nâng cao hiệu quả và tính thực tế của các kế hoạch. Công nghệ giúp thu thập và phân tích thông tin một cách nhanh chóng, giúp đưa ra quyết định thông minh và linh hoạt. Dữ liệu là một nguồn tài nguyên quý giá, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về môi trường kinh doanh, tư duy chiến lược và phát triển bền vững.

Hãy nhớ rằng việc lập kế hoạch không chỉ kết thúc khi tạo ra một kế hoạch trên giấy; nó đòi hỏi sự triển khai liên tục, đánh giá và điều chỉnh. Sự hỗ trợ từ công nghệ và dữ liệu giúp chúng ta tận dụng cơ hội và đối phó với thách thức, định hình hành trình phát triển của doanh nghiệp với sự tự tin và hiệu quả.

>>>> Tiếp Tục Với:

Phương pháp tiếp cận chức năng lập kế hoạch: Khai thác công nghệ và dữ liệu
Nguyễn Thị Liên 18 tháng 8, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY