Tìm hiểu phiếu yêu cầu hành động khắc phục: Hướng dẫn từng bước

Phiếu yêu cầu hành động khắc phụg là từ khóa thông dụng trong ngành sản xuất. Đây là một phần thiết yếu trong nỗ lực cải tiến liên tục, đảm bảo hợp lý hóa sản xuất và được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm chăm sóc sức khỏe, tài chính và đặc biệt là sản xuất . Trong bài viết này, cùng với Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp Viindoo, hãy kiểm tra định nghĩa của nó và cách Nhà sản xuất áp dụng quy trình phiếu yêu cầu hành động khắc phục thích hợp để cải thiện hiệu quả sản xuất.

Phiếu yêu cầu hành động khắc phục (CAR) là gì?

Nghiên cứu về định nghĩa phiếu yêu cầu hành động khắc phục , chúng tôi nhận thấy đây là một tài liệu chính thức được sử dụng để giải quyết một vấn đề hoặc sự cố trong một quy trình hoặc hệ thống. Phiếu yêu cầu hành động khắc phục thường được sử dụng trong các hệ thống quản lý chất lượng để xác định và sửa các lỗi, sai lệch hoặc sự không phù hợp đã xảy ra. Chúng thường liên quan đến một cuộc điều tra chi tiết về nguyên nhân cốt lõi của vấn đề, tiếp theo là phát triển và thực hiện kế hoạch hành động khắc phục để ngăn chặn vấn đề tái diễn. CAR là một bước thiết yếu để duy trì chất lượng và sự tuân thủ trong các ngành khác nhau, bao gồm sản xuất, chăm sóc sức khỏe và tài chính. CAR hiệu quả yêu cầu một cách tiếp cận chủ động để xác định và giải quyết các vấn đề, sự tham gia của các bên liên quan và tài liệu rõ ràng về các hành động khắc phục đã thực hiện.

Yêu cầu hành động khắc phục là gì?

Phiếu yêu cầu hành động khắc phục là gì?

Phiếu yêu cầu hành động khắc phục so với Yêu cầu hành động phòng ngừa

Yêu cầu hành động khắc phục (CAR) và Yêu cầu hành động phòng ngừa (PAR) là những công cụ quan trọng trong ngành sản xuất để duy trì chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Trong trường hợp sản phẩm bị lỗi trong quá trình sản xuất, CAR sẽ được triển khai để điều tra sự cố, xác định nguyên nhân cốt lõi và xây dựng kế hoạch giải quyết. Điều này có thể liên quan đến việc thực hiện những thay đổi đối với quy trình sản xuất để ngăn chặn những vấn đề tương tự xảy ra trong tương lai.

Mặt khác, PAR giúp ngăn chặn các vấn đề xảy ra bằng cách xác định các rủi ro tiềm ẩn và xây dựng kế hoạch giảm thiểu chúng. Ví dụ: nếu đánh giá rủi ro xác định được một vấn đề tiềm ẩn, thì cải cách hành chính sẽ được bắt đầu để phát triển và thực hiện các biện pháp ngăn chặn vấn đề đó.

Việc sử dụng CAR và PAR trong sản xuất giúp đảm bảo rằng các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đạt được sự cải tiến liên tục. Bằng cách giải quyết các vấn đề một cách có hệ thống và chủ động, các nhà sản xuất có thể tăng hiệu quả, giảm lãng phí và cải thiện lợi nhuận.

>>>> Xem thêm: Cách Thực Hiện quản lý thay đổi trong sản xuất: Lời khuyên từ các chuyên gia trong ngành

Ví dụ về phiếu yêu cầu hành động khắc phục

Như ví dụ về phiếu yêu cầu hành động khắc phục, CAR được sử dụng rộng rãi trong các ngành khác nhau, bao gồm sản xuất, chăm sóc sức khỏe, tài chính, v.v.

Trong chăm sóc sức khỏe, CAR được sử dụng để giải quyết các vấn đề về an toàn của bệnh nhân, chẳng hạn như sai sót y tế, biến cố bất lợi hoặc tình huống suýt xảy ra. Bằng cách điều tra nguyên nhân cốt lõi của vấn đề và xây dựng kế hoạch hành động khắc phục, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân và ngăn ngừa các sự cố trong tương lai. 

Trong lĩnh vực tài chính, CAR được sử dụng để giải quyết các vấn đề tuân thủ, chẳng hạn như vi phạm quy định hoặc thiếu sót trong kiểm soát nội bộ. Bằng cách bắt đầu quy trình CAR, các tổ chức tài chính có thể điều tra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, phát triển và thực hiện kế hoạch hành động khắc phục, đồng thời ngăn chặn vấn đề tái diễn trong tương lai.

Ví dụ về yêu cầu hành động khắc phục

Ví dụ về phiếu yêu cầu hành động khắc phục

Đặc biệt là trong sản xuất, phiếu yêu cầu hành động khắc phục CAR giúp xác định và giải quyết các vấn đề về chất lượng trong sản phẩm và quy trình. Khi phát sinh vấn đề về chất lượng, chẳng hạn như lỗi hoặc không tuân thủ, quy trình CAR sẽ được bắt đầu để điều tra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, phát triển và thực hiện kế hoạch hành động khắc phục cũng như ngăn chặn vấn đề tái diễn trong tương lai. Quy trình CAR thường bao gồm việc ghi lại vấn đề và thu thập dữ liệu, chẳng hạn như báo cáo kiểm tra hoặc phản hồi của khách hàng, để hiểu phạm vi của vấn đề. Một nhóm đa chức năng có thể được tập hợp để điều tra vấn đề và xác định nguyên nhân gốc rễ, có thể bao gồm các yếu tố như lỗi thiết bị, lỗi vật liệu hoặc lỗi của con người. Khi nguyên nhân gốc rễ được xác định, một kế hoạch hành động khắc phục được phát triển và thực hiện. Điều này có thể liên quan đến việc sửa đổi các quy trình, sửa đổi cài đặt thiết bị hoặc cung cấp đào tạo bổ sung cho nhân viên. Hiệu quả của các hành động khắc phục sau đó được theo dõi thông qua các cuộc kiểm tra và thử nghiệm tiếp theo, để đảm bảo rằng vấn đề đã được giải quyết và quy trình đã được cải thiện. Bằng cách sử dụng CAR một cách hiệu quả, các nhà sản xuất có thể cải thiện chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, đồng thời duy trì việc tuân thủ các yêu cầu quy định.

Trong tất cả các lĩnh vực, CAR là thành phần quan trọng trong hệ thống quản lý chất lượng  và tận dụng hiệu quả sẽ giúp duy trì kiểm soát chất lượng, quy định, và sự hài lòng của khách hàng.

Yêu cầu hành động khắc phục đối với nhà cung cấp là gì​

Ngoài các quy trình CAR nội bộ, nhiều nhà sản xuất cũng sử dụng SCAR - phiếu yêu cầu hành động khắc phục của nhà cung cấp để giải quyết các vấn đề về chất lượng với các nhà cung cấp của họ. SCAR được sử dụng để thông báo cho nhà cung cấp về sự không phù hợp hoặc khiếm khuyết trong vật liệu hoặc sản phẩm đã nhận được và yêu cầu nhà cung cấp thực hiện các hành động khắc phục để ngăn vấn đề tái diễn.

Quy trình phiếu yêu cầu hành động khắc phục của nhà cung cấp thường bao gồm việc ghi lại sự không phù hợp hoặc khiếm khuyết và thông báo cho nhà cung cấp về vấn đề này. Sau đó, nhà cung cấp phải điều tra vấn đề, xác định nguyên nhân gốc rễ và xây dựng kế hoạch hành động khắc phục để giải quyết vấn đề. Hiệu quả của các hành động khắc phục của nhà cung cấp sau đó được xác minh thông qua kiểm tra và thử nghiệm tiếp theo, để đảm bảo rằng vấn đề đã được giải quyết.

Báo cáo SCAR giúp các nhà sản xuất duy trì chất lượng trong suốt chuỗi cung ứng của họ và hợp tác với các nhà cung cấp để cải thiện chất lượng sản phẩm và ngăn ngừa các vấn đề xảy ra trong tương lai. Bằng cách sử dụng SCAR một cách hiệu quả, nhà sản xuất có thể giảm thiểu chi phí sản xuất chung, nâng cao hiệu quả và duy trì sự tuân thủ các yêu cầu quy định.

Mẫu phiếu yêu cầu hành động khắc phục của nhà cung cấp

Mẫu phiếu yêu cầu hành động khắc phục của nhà cung cấp QIMA: Mẫu này bao gồm các trường thông tin như mô tả sự không phù hợp, phân tích nguyên nhân gốc rễ và kế hoạch hành động khắc phục. Nó cũng bao gồm một phần để phản hồi và theo dõi nhà cung cấp.

Mẫu yêu cầu hành động khắc phục của nhà cung cấp

Mẫu phiếu yêu cầu hành động khắc phục của nhà cung cấp

Mẫu yêu cầu hành động khắc phục của nhà cung cấp ISO 9001: Mẫu này được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của ISO 9001 và bao gồm các trường thông tin như tên nhà cung cấp và thông tin liên hệ, mô tả sự không phù hợp và kế hoạch hành động khắc phục. Nó cũng bao gồm một phần để xác minh tính hiệu quả.

Mẫu yêu cầu hành động khắc phục của nhà cung cấp SGS: Mẫu này bao gồm các trường thông tin như mô tả sự không phù hợp, phân tích nguyên nhân gốc rễ và các hành động khắc phục được đề xuất. Nó cũng bao gồm một phần dành cho phản hồi của nhà cung cấp và xác minh tính hiệu quả.

Mẫu yêu cầu hành động khắc phục của nhà cung cấp ASQ: Mẫu này bao gồm các trường thông tin như tên nhà cung cấp và thông tin liên hệ, mô tả sự không phù hợp và các hành động khắc phục được đề xuất. Nó cũng bao gồm một phần để xác minh tính hiệu quả và theo dõi.

Các nhà sản xuất cũng có thể tạo thủ tục yêu cầu hành động khắc phục nhà cung cấp của riêng họ dựa trên nhu cầu và yêu cầu cụ thể của họ. Điều quan trọng là đảm bảo rằng quy trình bao gồm tất cả các biểu mẫu, mẫu và thông tin yêu cầu hành động khắc phục cần thiết của nhà cung cấp để thông báo hiệu quả về sự không phù hợp hoặc khiếm khuyết cho nhà cung cấp và để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và thực hiện kế hoạch hành động khắc phục hiệu quả.

>>>> Xem thêm: Phần mềm ERP cho doanh nghiệp sản xuất để có kế hoạch hành động khắc phục hiệu quả

Thực tiễn tốt nhất về yêu cầu hành động khắc phục Thực hiện

Ngay từ đầu, Nhà sản xuất nên chuẩn bị mẫu yêu cầu hành động khắc phục của nhà cung cấp, bao gồm tất cả các thông tin, dữ liệu cần thiết, v.v. để xác định nguyên nhân gốc rễ để giải quyết. Cùng với biểu mẫu này, nhà sản xuất cũng cần xây dựng quy trình yêu cầu hành động khắc phục, gồm các bước như sau:

Thực hiện yêu cầu hành động khắc phục

Thực hiện yêu cầu hành động khắc phục

Tiến hành điều tra kỹ lưỡng: Để tạo CAR hiệu quả, điều quan trọng là phải tiến hành điều tra kỹ lưỡng để xác định nguyên nhân cốt lõi của vấn đề. Điều này liên quan đến việc thu thập dữ liệu và thông tin liên quan, xác định phạm vi của vấn đề và xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Bằng cách xác định nguyên nhân gốc rễ, CAR có thể được nhắm mục tiêu để giải quyết vấn đề cơ bản, thay vì chỉ giải quyết các triệu chứng.

Thu hút sự tham gia của các bên liên quan: Sự tham gia của các bên liên quan trong việc tạo ra CAR đảm bảo rằng tất cả các quan điểm đều được xem xét và giải pháp tốt nhất được xác định. Điều này bao gồm việc xác định tất cả các bên liên quan bị ảnh hưởng bởi vấn đề và thu hút phản hồi cũng như đầu vào từ họ. Kết hợp phản hồi của các bên liên quan vào CAR đảm bảo rằng giải pháp có hiệu quả và giải quyết các mối quan tâm của tất cả các bên liên quan.

Xây dựng một kế hoạch hành động rõ ràng và cụ thể: Một kế hoạch hành động rõ ràng và cụ thể là cần thiết để CAR có hiệu quả. Điều này bao gồm việc xác định bên chịu trách nhiệm triển khai CAR, thiết lập thời gian hoàn thành, xác định các nguồn lực cần thiết và xác định các mục hành động cụ thể cần thiết để giải quyết vấn đề. Một kế hoạch hành động rõ ràng đảm bảo rằng tất cả mọi người tham gia vào việc thực hiện CAR đều có cùng quan điểm và biết những gì được mong đợi ở họ.

Chỉ định quyền sở hữu: Mỗi CAR nên có một chủ sở hữu được chỉ định chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện và đảm bảo rằng nó được hoàn thành kịp thời. Chỉ định quyền sở hữu giúp đảm bảo trách nhiệm giải trình và ngăn chặn CAR bị bỏ qua. Điều quan trọng là phải xác định trách nhiệm và kỳ vọng của chủ sở hữu CAR và thiết lập các kênh liên lạc để cập nhật tiến độ và giải quyết vấn đề.

Theo dõi tiến độ và theo dõi: Để đảm bảo rằng kế hoạch hành động đang được thực hiện, điều quan trọng là phải theo dõi tiến độ và tiến hành đánh giá theo dõi. Điều này liên quan đến việc giám sát việc thực hiện CAR so với kế hoạch hành động, xác định và giải quyết mọi vấn đề hoặc trở ngại phát sinh, đồng thời tiến hành các đánh giá tiếp theo để đảm bảo vấn đề được giải quyết và không tái diễn. Theo dõi tiến độ và tiến hành đánh giá tiếp theo giúp đảm bảo rằng CAR có hiệu quả trong việc giải quyết vấn đề.

Phân tích và rút kinh nghiệm: Sau khi triển khai CAR, điều quan trọng là phải phân tích và rút kinh nghiệm. Điều này liên quan đến việc tiến hành phân tích hậu kỳ về CAR và việc triển khai CAR, xác định bất kỳ bài học nào rút ra được từ kinh nghiệm và thực hiện các thay đổi hoặc cải tiến quy trình để ngăn các vấn đề tương tự xảy ra trong tương lai. Phân tích và học hỏi từ kinh nghiệm giúp cải thiện liên tục và ngăn ngừa các vấn đề ảnh hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp.

Ai đưa ra yêu cầu hành động khắc phục?

Yêu cầu hành động khắc phục là một thông báo chính thức được gửi từ Quản lý chất lượng nhà cung cấp tới nhà cung cấp. Thông báo yêu cầu nhà cung cấp cung cấp nguyên nhân và biện pháp khắc phục cho sự không phù hợp được tìm thấy trong sản phẩm, quy trình hoặc dịch vụ.

Các hành động khắc phục có thể bao gồm kiểm soát kỹ thuật, thay đổi quy trình hoặc thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) và thường được bắt đầu sau khi xác định được nguyên nhân gốc rễ.

Nắm bắt và đưa các vấn đề vào quy trình hành động khắc phục. Điều tra và tìm ra nguyên nhân gốc rễ của một vấn đề. Xác định và thực hiện các giải pháp. Rà soát, kiểm tra, xác minh tính hiệu quả của việc giải quyết vấn đề.

Hành động Khắc phục (CA) là phần mở rộng của Phân tích Nguyên nhân Gốc rễ (RCA). Mục tiêu đầu tiên của CA là tìm ra nguyên nhân gốc rễ, sự kiện cơ sở hoặc lỗi xảy ra trước sự cố. Mục tiêu thứ hai là thực hiện hành động hướng vào nguyên nhân gốc rễ hoặc lỗi. Hành Động Phòng Ngừa (PA) tương tự như Lessons Learned/Read Across.

Các bước trên đã được tự động hóa bằng phần mềm yêu cầu hành động khắc phục, điều này có thể mang lại lợi ích cho nhà sản xuất theo một số cách. Nó có thể hợp lý hóa quy trình CAR và ưu tiên các vấn đề chất lượng dựa trên mức độ nghiêm trọng để phân bổ nguồn lực tốt hơn, xây dựng văn hóa dựa trên dữ liệu với báo cáo sản xuất theo thời gian thực, cải thiện hiệu quả sản xuất. Hơn nữa, phần mềm quản lý CAR có thể giúp các doanh nghiệp sản xuất nâng cao quy trình quản lý chất lượng, giảm thiểu rủi ro và cải thiện lợi nhuận của họ.

Tiếp tục với:


Tìm hiểu phiếu yêu cầu hành động khắc phục: Hướng dẫn từng bước
Nguyễn Phương Dung 30 tháng 3, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY