10+ Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 133, 200 Excel mới nhất


Quý doanh nghiệp cần tìm kiếm mẫu báo cáo tài chính phù hợp? Vậy hãy tham khảo ngay các mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133, 200 file Excel, báo cáo tài chính công đoàn cơ sở, nội bộ, tiếng Anh được giới thiệu trong bài viết này của Viindoo. Xem ngay nhé!

1. Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 133

Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 133 được áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định liên tục gồm có 2 mẫu: B01a-DNN và B01b- DNN.

  • B01a-DNN: Tài sản và nợ phải trả được viết theo thứ tự tính thanh khoản giảm dần và cụ thể đi từ tính thanh khoản cao nhất đến tính thanh khoản thấp nhất.
  • B01b-DNN: Tài sản và nợ phải trả được trình bày theo ngắn hạn và dài hạn.

Tùy theo đặc điểm hoạt động mà doanh nghiệp lựa chọn lập Báo cáo tài chính B01a-DNN và B01b- DNN. Thông thường những doanh nghiệp mới thành lập hay chọn mẫu báo cáo tài chính BB01a-DNN. Với những doanh nghiệp đang hoạt động, quý doanh nghiệp cần kiểm tra năm trước đã kê khai theo mẫu nào thì năm nay phải nộp theo mẫu báo cáo đó.

Tải mẫu báo cáo tài chính B01a- DNN tại đây: Mẫu báo cáo tài chính B01a-DNN.

Tải mẫu báo cáo tài chính B01b- DNN tại đây: Mẫu báo cáo tài chínhB01b-DNN.

mẫu báo cáo tài chínhMẫu báo cáo tài chính B01a- DNN
mẫu báo cáo tài chínhMẫu báo cáo tài chính B01b- DNN

>>>> Xem Thêm Về: Cách lập báo cáo tài chính năm chính xác và đầy đủ nhất

2. Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200

2.1. Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một trong những báo cáo tài chính quan trọng nhất của doanh nghiệp, thể hiện sự phân bổ tài sản, nợ phải trả và nguồn vốn tại một thời điểm nhất định. Biểu mẫu này giúp người quản lý đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp và xác định được những rủi ro, cơ hội hay chiến lược phát triển trong tương lai.

Tải bảng cân đối kế toán tại đây: Bảng cân đối kế toán.

mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200Bảng cân đối kế toán

2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được lập một lần mỗi kỳ kế toán (thường là quý hoặc năm) và cung cấp bức tranh tổng thể về lợi nhuận hoặc lỗ hợp nhất của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể.

Tải báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại đây: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thể hiện sự lưu chuyển của tiền tệ của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định, thông qua hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính. Báo cáo này giúp người đọc hiểu rõ hơn về nguồn gốc và cách sử dụng tiền của doanh nghiệp, từ đó đưa ra đánh giá và dự báo về hoạt động tài chính trong tương lai.

Tải báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại đây: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

mẫu báo cáo tài chính excelBáo cáo lưu chuyển tiền tệ

>>>> Tham Khảo: Mẫu biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt Thông tư 200,133,107 Excel

2.4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là tài liệu cung cấp, bổ sung thông tin chi tiết về các số liệu và sự kiện quan trọng đã ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty trong kỳ báo cáo. Bản thuyết minh bao gồm các mục như giải thích về các khoản tài sản, nợ phải và vốn chủ sở hữu, các thông tin về cơ cấu tổ chức, chiến lược kinh doanh, các yếu tố rủi ro và cơ hội phát triển trong tương lai.

Tải bản thuyết minh báo cáo tài chính tại đây:​ Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

mẫu báo cáo tài chínhBản thuyết minh báo cáo tài chính

3. Mẫu báo cáo tài chính Thông tư 133, 200 Excel

Mẫu báo cáo tài chính Thông tư 133, 200 được thiết kế dưới dạng file Excel, giúp cho doanh nghiệp đảm bảo tính pháp lý và tiết kiệm thời gian chuẩn bị biểu mẫu báo cáo hằng năm.

Tải Mẫu báo cáo tài chính Thông tư 133 Excel tại đây: Mẫu báo cáo tài chính Thông tư 133 Excel.

Tải Mẫu báo cáo tài chính Thông tư 200 Excel tại đây: Mẫu báo cáo tài chính Thông tư 200 Excel.

4. Mẫu báo cáo tài chính công đoàn cơ sở

Mẫu báo cáo tài chính công đoàn cơ sở được sử dụng để đánh giá hoạt động tài chính của tổ chức công đoàn.

Tải Mẫu báo cáo tài chính công đoàn cơ sở tại đây:

mẫu báo cáo tài chính đơn giảnBáo cáo dự toán thu, chi tài chính Công đoàn

5. Mẫu báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất được lập trên cơ sở tổng hợp báo cáo tài chính đơn lẻ của các đơn vị kinh doanh liên quan đến tập đoàn hoặc công ty mẹ. Qua đó, người quản lý có thể đánh giá tình hình tài chính của toàn bộ hệ thống và đưa ra quyết định kinh doanh chính xác.

Tải Mẫu báo cáo tài chính hợp nhất tại đây: Mẫu báo cáo tài chính hợp nhất.

mẫu báo cáo tài chínhBảng cân đối kế toán hợp nhất
mẫu báo cáo tài chínhBáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

6. Mẫu báo cáo tài chính theo IFRS

Báo cáo tài chính IFRS được chuẩn hoá theo quy định của Tiêu chuẩn Thông tin Tài chính Quốc tế, cung cấp cách lập và trình bày biểu mẫu đảm bảo tính pháp lý cho các công ty đại chúng.

Tải Mẫu báo cáo tài chính theo IFRS tại đây: Mẫu báo cáo tài chính theo IFRS.

7. Mẫu báo cáo tài chính bằng tiếng Anh

Mẫu báo cáo tài chính bằng tiếng Anh là biểu mẫu báo cáo cần thiết đối với những những doanh nghiệp hoạt động trong môi trường quốc tế, hoặc cần báo cáo tài chính cho các cơ quan tổ chức nước ngoài.

Tải Mẫu báo cáo tài chính bằng tiếng Anh tại đây: Mẫu báo cáo tài chính bằng tiếng Anh.

Mẫu báo cáo tài chính bằng tiếng AnhMẫu báo cáo tài chính bằng tiếng Anh

8. Mẫu báo cáo tài chính song ngữ Anh-Việt

Mẫu báo cáo tài chính song ngữ Anh-Việt cho phép doanh nghiệp dễ dàng chuyển đổi thông tin từ tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc ngược lại, giúp tạo ra sự nhất quán và chính xác trong việc truyền tải thông tin.

Tải Mẫu báo cáo tài chính song ngữ Anh-Việt tại đây: Mẫu báo cáo tài chính song ngữ Anh-Việt.

Mẫu báo cáo tài chính song ngữ Anh-ViệtMẫu báo cáo tài chính song ngữ Anh-Việt

9. Mẫu báo cáo tài chính công ty mới thành lập không phát sinh

Báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp mới không phát sinh nợ và thu nhập, giúp cho doanh nghiệp hiểu rõ tình hình tài chính và đảm bảo tính minh bạch trong quá trình kinh doanh.

Tải Mẫu báo cáo tài chính công ty mới thành lập không phát sinh tại đây: Mẫu báo cáo tài chính công ty mới thành lập không phát sinh.

mẫu báo cáo tài chínhMẫu báo cáo tài chính công ty mới thành lập không phát sinh

10. Mẫu báo cáo tài chính hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh

Mẫu báo cáo tài chính hộ kinh doanh cá thể hoặc cá nhân kinh doanh là một mẫu báo cáo đơn giản được thiết kế để giúp các chủ doanh nghiệp cá thể hoặc cá nhân kinh doanh có thể đáp ứng yêu cầu báo cáo tài chính cơ bản.

Tải Mẫu báo cáo tài chính hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh tại đây: Mẫu báo cáo tài chính hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh.

mẫu báo cáo tài chính nội bộ trên file excelBáo cáo tài chính hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh

Bên cạnh các biểu mẫu báo cáo kết quả tài chính miễn phí, doanh nghiệp có thể tham khảo ứng dụng phần mềm Viindoo Accounting để lập báo cáo tài chính nhanh chóng, chính xác.

Khi sử dụng Viindoo Accounting, việc lập báo cáo tài chính trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết bởi toàn bộ nghiệp vụ kế toán được tự động hoá, giao diện thân thiện và dễ sử dụng. Bên cạnh đó, phần mềm còn cung cấp bức tranh tổng thể về tài chính doanh nghiệp giúp cho những nhà quản lý dễ dàng hơn trong việc đưa ra những chiến lược hoạch định hiệu quả.

Đặc biệt hơn, hiện Viindoo đang triển khai chính sách sử dụng MIỄN PHÍ TRỌN ĐỜI Viindoo Accounting. Bạn hãy thử trải nghiệm ngay nhé!

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể tạo báo cáo tài chính trên Excel không?

Để bắt đầu, truy cập Microsoft Excel Online và khởi chạy một bảng tính trống mới. Nhận biết các giả định cơ bản cho báo cáo tài chính và tạo một trang đặc biệt để ghi lại giao dịch. Phát triển một báo cáo lợi nhuận và lỗ mang lại một cái nhìn tổng quan về các giao dịch hàng tháng.

Có bốn loại báo cáo tài chính chính được sử dụng bởi các doanh nghiệp thu lợi nhuận: bảng cân đối kế toán, báo cáo lợi nhuận, báo cáo dòng tiền và báo cáo lợi nhuận đã giữ lại.

Hàm
Mô tả
Hàm FV
Trả về giá trị tương lai của một khoản đầu tư
Hàm FVSCHEDULETrả về giá trị tương lai của một số gốc ban đầu sau khi áp dụng một loạt tỷ lệ lợi suất kép
Hàm INTRATE
Trả về tỷ lệ lợi suất cho một công cụ bảo đảm đã được đầu tư đầy đủ

Bước 1 - Mô hình tài chính của Colgate - Lịch sử.
Bước 2 - Phân tích tỷ lệ của Colgate Palmolive.
Bước 3 - Dự phóng Báo cáo lợi nhuận.
Bước 4 - Dự báo Vốn lưu động.
Bước 5 - Dự báo Hao mòn.
Bước 6 - Dự báo Khấu hao.
Bước 7 - Dự báo Đầu tư dài hạn khác.

Hy vọng các mẫu báo cáo tài chínhViindoo đã giới thiệu sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của nhiều doanh nghiệp trong việc quản lý, đánh giá tình hình tài chính. Nếu quý doanh nghiệp cần tư vấn thêm về Vindoo Accounting - phần mềm kế toán trực tuyến, hãy liên hệ đến hotline 02257309838 để được hỗ trợ nhanh chóng.

>>>> Tiếp Tục Với:

SEODO 3 tháng 5, 2023

SHARE THIS POST
Đăng nhập để viết bình luận


Mẫu biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt Thông tư 200,133,107 Excel