Đo lường KPI quan trọng cho Quản lý dự án bằng các ví dụ

Đặt các Chỉ số Hiệu suất Chính hiệu quả KPI cho Quản lý dự án là rất quan trọng cho một thành tựu dự án thành công. Với các số liệu này, người quản lý dự án đưa ra quyết định sáng suốt và giữ cho dự án đi đúng hướng. Trong bài viết này của Viindoo, hãy cùng tìm hiểu chi tiết về KPI trong quản lý dự án, bao gồm các loại KPI quan trọng và cách đo lường chúng.

Tầm quan trọng của các chỉ số hiệu suất chính

KPI rất cần thiết đối với người quản lý dự án vì chúng đóng vai trò là lộ trình để đạt được Mục tiêu của dự án. Nếu không có KPI để quản lý dự án, người quản lý dự án có thể gặp khó khăn trong việc đi đúng hướng và đảm bảo rằng nhóm của họ phù hợp với mục tiêu của dự án. Bằng cách thiết lập KPI, người quản lý dự án có thể đo lường hiệu quả của các chiến lược quản lý dự án của họ và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

kpi cho quản lý dự án là gì

KPI trong quản lý dự án là gì

KPI cũng rất quan trọng để cung cấp cơ sở cho sự cải tiến liên tục. Khi các nhà quản lý dự án theo dõi tiến trình hướng tới KPI của họ, họ có thể xác định các lĩnh vực mà họ đang thiếu sót và thực hiện các hành động khắc phục để trở lại đúng hướng. Điều này cho phép cải tiến liên tục và tối ưu hóa kết quả của dự án.

Một trong những lợi ích quan trọng nhất của việc thiết lập KPI là chúng giúp người quản lý dự án truyền đạt những kỳ vọng và ưu tiên của họ cho các thành viên trong nhóm của họ. Khi mọi người đều biết về các mục tiêu của dự án và KPI sẽ được sử dụng để đo lường tiến độ hướng tới các mục tiêu đó, các thành viên trong nhóm có thể hợp tác làm việc để đạt được chúng. Điều này có thể dẫn đến sự hợp tác tốt hơn và cải thiện kết quả của dự án, vì mọi người đang làm việc hướng tới một mục tiêu chung.

Người quản lý dự án có thể sử dụng KPI cùng với việc áp dụng Quản lý dự án Kanban hoặc Quản lý dự án biểu đồ Gantt để đạt được những tiến bộ hơn nữa trong quá trình thực hiện dự án.

KPI cho quản lý dự án là rất cần thiết

Các chỉ số hiệu suất chính đóng vai trò quan trọng trong quản lý dự án

>>>> Xem Thêm: 8 Phần mềm quản lý dự án để theo dõi tiến độ hoạt động một cách hiệu quả

Các loại KPI để quản lý dự án với các ví dụ

Dưới đây là một số loại KPI trong quản lý dự án mà các nhà quản lý dự án nên chú ý.

Phương sai lịch trình (SV)

Phương sai lịch trình (SV) là KPI đo lường sự khác biệt giữa lịch trình dự án đã lên kế hoạch và tiến độ thực tế. SV dương cho biết dự án đi trước thời hạn, trong khi SV âm cho biết dự án bị chậm so với kế hoạch. Ví dụ: nếu dự án được lên kế hoạch hoàn thành trong sáu tháng, nhưng sau ba tháng, công việc chỉ được thực hiện 30%, thì SV sẽ là -10%.

Nhà quản lý nên biết các KPI quan trọng trong quản lý dự án để lựa chọn KPI phù hợp nhất

Nhà quản lý nên biết các KPI quan trọng để chọn KPI phù hợp nhất

Chênh lệch chi phí (CV)

Phương sai chi phí (CV) là KPI đo lường sự khác biệt giữa ngân sách dự án theo kế hoạch và chi phí thực tế. CV dương cho biết dự án dưới ngân sách, trong khi CV âm cho biết dự án vượt ngân sách. Ví dụ: nếu ngân sách dự án là 100.000 đô la, nhưng chi phí thực tế là 90.000 đô la, thì CV sẽ là +10%.

Giá trị thu được (EV)

Giá trị thu được (EV) là KPI đo lường giá trị của công việc đã hoàn thành so với giá trị kế hoạch. Nó giúp các nhà quản lý dự án xác định xem dự án có đang đi đúng hướng hay không. Chẳng hạn, nếu dự án được lên kế hoạch hoàn thành 50% vào một ngày nhất định, nhưng dự án mới chỉ hoàn thành 30%, người quản lý dự án có thể sử dụng KPI EV để xác định giá trị đã kiếm được từ công việc đã hoàn thành.

Sự hài lòng của khách hàng

Sự hài lòng của khách hàng là KPI đo lường mức độ hài lòng của khách hàng với kết quả của dự án. Nó giúp các nhà quản lý dự án đảm bảo rằng họ đang đáp ứng mong đợi của khách hàng và mang lại giá trị. Ví dụ: nếu dự án liên quan đến việc phát triển một ứng dụng phần mềm, sự hài lòng của khách hàng có thể được đo lường bằng cách tiến hành các cuộc khảo sát để đánh giá trải nghiệm và phản hồi của người dùng.

Chất lượng

Chất lượng là KPI đo lường mức độ chất lượng đạt được trong Sản phẩm bàn giao dự án. KPI này giúp người quản lý dự án đảm bảo rằng dự án đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng được yêu cầu. Ví dụ, nếu dự án đang xây dựng một cây cầu, chất lượng có thể được đo bằng cách kiểm tra độ bền của cây cầu để đảm bảo nó đáp ứng các yêu cầu an toàn.

Chất lượng là một trong những KPI quan trọng của quản lý dự án

Chất lượng là một trong những KPI quan trọng để quản lý dự án

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là một KPI đo lường hiệu quả của các chiến lược quản lý rủi ro trong việc giảm thiểu rủi ro của dự án. KPI này giúp người quản lý dự án đảm bảo rằng các rủi ro được xác định, đánh giá và quản lý hiệu quả để giảm thiểu tác động của chúng đối với dự án. Ví dụ, nếu dự án liên quan đến việc xây dựng một tòa nhà cao tầng, quản lý rủi ro có thể được đo lường bằng cách đánh giá hiệu quả của các biện pháp an toàn được đưa ra để ngăn ngừa tai nạn.

Cách đo lường KPI trong quản lý dự án

Đo lường KPI là một khía cạnh quan trọng của quản lý dự án. Với điều này, các nhà quản lý dự án có thể đánh giá hiệu quả của dự án đã thực hiện. Dưới đây là một số bước để đo lường KPI trong quản lý dự án:

Hướng dẫn từng bước đo lường KPI cho quản lý dự án

Hướng dẫn từng bước để đo lường KPI

Bước 1: Thu thập dữ liệu

Bước đầu tiên trong việc đo lường KPI là thu thập dữ liệu liên quan. Người quản lý dự án cần đảm bảo rằng họ đang thu thập dữ liệu về tất cả các khía cạnh của dự án có liên quan đến KPI đã thiết lập. Điều này có thể bao gồm dữ liệu về tiến độ dự án, ngân sách, tài nguyên, hiệu suất của nhóm, sự hài lòng của khách hàng, chất lượng và quản lý rủi ro.

Bước 2: Phân tích dữ liệu

Sau khi dữ liệu được thu thập, người quản lý dự án cần phân tích dữ liệu đó để xác định xem họ có đáp ứng các KPI đã đề ra hay không. Họ có thể sử dụng các kỹ thuật khác nhau như phân tích thống kê, phân tích xu hướng và phân tích nguyên nhân gốc rễ để hiểu rõ hơn về dữ liệu. Phân tích này giúp xác định các mẫu và xu hướng, đồng thời làm nổi bật các lĩnh vực mà KPI không được đáp ứng.

Bước 3: So sánh dữ liệu với KPI

Sau khi phân tích dữ liệu, người quản lý dự án cần so sánh nó với KPI đã thiết lập. Điều này cho phép họ xác định liệu họ có đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu dự án hay không. Nếu KPI không được đáp ứng, người quản lý dự án có thể thực hiện các hành động khắc phục để quay lại đúng hướng.

Bước 4: Sử dụng hỗ trợ trực quan

Người quản lý dự án có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ trực quan như đồ thị, biểu đồ và bảng điều khiển để trình bày dữ liệu KPI ở định dạng dễ hiểu. Điều này giúp họ theo dõi tiến trình theo thời gian và xác định các xu hướng và mô hình. Hỗ trợ trực quan cũng có thể được sử dụng để truyền đạt kết quả cho các bên liên quan.

Bước 5: Thông báo kết quả

Sau khi dữ liệu KPI được phân tích và trình bày, người quản lý dự án cần truyền đạt kết quả cho các bên liên quan, thành viên nhóm và các bên liên quan khác. Điều này giúp đảm bảo mọi người đều biết về tiến độ dự án và các lĩnh vực cần cải thiện. Giao tiếp cũng giúp giữ mọi người trên cùng một trang và phù hợp với các mục tiêu của dự án.

Bước 6: Không ngừng cải tiến

KPI cung cấp cơ sở cho sự cải tiến và tăng trưởng liên tục. Người quản lý dự án nên sử dụng dữ liệu KPI để xác định các lĩnh vực có thể thực hiện cải tiến và thực hiện các hành động khắc phục để đạt được kết quả dự án tốt hơn. Bằng cách sử dụng KPI làm kim chỉ nam, người quản lý dự án có thể khuyến khích cải tiến và tăng trưởng liên tục trong các dự án của họ.

KPI cho quản lý dự án là thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả của dự án

KPI là thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả của dự án

KPI rất quan trọng để đảm bảo rằng các dự án được hoàn thành thành công, đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách và đạt tiêu chuẩn chất lượng mong muốn. Người quản lý dự án nên chọn KPI để quản lý dự án phù hợp với mục tiêu dự án của họ và đo lường cẩn thận để hiểu rõ hơn về hiệu suất dự án. Hi vọng bài viết này của Viindoo sẽ giúp các nhà quản lý dự án thiết lập KPI hiệu quả hơn để đạt được thành công.

Tiếp tục với:


Đo lường KPI quan trọng cho Quản lý dự án bằng các ví dụ
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Trịnh Thị Ngọc Anh 18 tháng 3, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY