Cách xây dựng Chiến lược bán hàng: Hướng dẫn và ví dụ

Phát triển xây dựng chiến lược bán hàng có lẽ là nhiệm vụ quan trọng nhất mà một doanh nghiệp cần thực hiện. Bất kể trọng tâm là chiến lược bán hàng B2B, inbound, outbound,... thì một nguồn thu nhập đáng tin cậy đều cần thiết cho sự tồn tại của công ty. Trong bài viết này, Viindoo sẽ giới thiệu cho bạn một hướng dẫn toàn diện để xây dựng kế hoạch chiến lược bán hàng và các ví dụ cơ bản.an and basic examples.

Chiến lược bán hàng là gì?

Chiến lược bán hàng là những kế hoạch của doanh nghiệp bao gồm mục tiêu và cách thức triển khai hoạt động bán hàng nhằm phục vụ mục đích kinh doanh.

Các kế hoạch này thường cung cấp những mục tiêu cụ thể về doanh số, xác định quy trình bán hàng, mục tiêu, dự báo, lập ngân sách và thời hạn, giá trị của sản phẩm cũng như phân tích đối thủ cạnh tranh.

What is a Sales Strategy?Chiến lược bán hàng là gì?

Thông thường, kế hoạch chiến lược bán hàng cho hầu hết các doanh nghiệp được xây dựng từ trên xuống, với các mục tiêu doanh thu được đặt ra bởi các nhà đầu tư, cổ đông và các giám đốc điều hành cấp C khác, những người có lợi ích tài chính trong công ty. Những mục tiêu này có thể đạt được thông qua tăng doanh thu, giảm chi phí hoặc kết hợp cả hai.

>>>>> Đọc thêm: Top 10 phần mềm quản lý bán hàng

Mối quan hệ giữa Chiến lược bán hàng và Chiến lược kinh doanh

Mối quan hệ giữa Chiến lược bán hàng Chiến lược kinh doanh gắn bó chặt chẽ và tác động qua lại lẫn nhau để đảm bảo sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp. Dưới đây là mối quan hệ và tác động qua lại giữa hai bản kế hoạch này:

Chiến lược kinh doanh làm nền tảng​

Chiến lược kinh doanh là kế hoạch tổng thể của doanh nghiệp, định hình phương hướng phát triển dài hạn, mục tiêu chủ yếu và cách thức hoạt động của doanh nghiệp trên thị trường. Nó bao gồm các quyết định quan trọng về việc phải làm, ở đâu, với ai và làm thế nào để đạt được các mục tiêu dài hạn.

Chiến Lược Bán Hàng Phục Vụ Chiến Lược Kinh Doanh

Chiến lược bán hàng là một tập hợp con của chiến lược kinh doanh, tập trung vào cách tiếp cận thị trường và khách hàng để thực hiện các mục tiêu kinh doanh. Nó chứa các kế hoạch và chiến dịch cụ thể để tạo ra doanh thu, tăng trưởng doanh thu và thị phần.

Chiến bán

Lộ trình thành công

Hỗ trợ cùng phát triển

Chiến lược bán hàng phải được hình thành dựa trên nền tảng của chiến lược kinh doanh. Cách bạn tiếp cận thị trường, xây dựng mối quan hệ với khách hàng và tạo ra giá trị phải phản ánh các mục tiêu tổng thể của doanh nghiệp. Đồng thời, kết quả của chiến lược bán hàng có thể cung cấp thông tin quan trọng để điều chỉnh và hoàn thiện chiến lược kinh doanh.

Định hình Sản phẩm và Dịch vụ​

Chiến lược kinh doanh quyết định sản phẩm và dịch vụ nào sẽ được phát triển và tạo ra, trong khi chiến lược bán hàng xác định cách chúng sẽ được tiếp thị và bán ra thị trường.

Kế hoạch chiến lược bán hàng

Chiến lược kinh doanh tổng thể

Phản ánh thực tế thị trường

Chiến lược bán hàng cung cấp thông tin chi tiết về phản hồi của khách hàng, hiệu suất bán hàng và thị trường. Thông tin này có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh để phù hợp với sự thay đổi của thị trường.

Tóm lại, chiến lược bán hàng và chiến lược kinh doanh phụ thuộc lẫn nhau và cần phối hợp với nhau để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp. Chiến lược kinh doanh cung cấp hướng dẫn tổng thể, trong khi chiến lược bán hàng chỉ ra các phương pháp cụ thể để thực hiện và đóng góp vào chiến lược kinh doanh.

Cách phát triển kế hoạch chiến lược bán hàng

Xây dựng Kế hoạch chiến lược bán hàng không phải là nhiệm vụ dễ dàng vì nó đòi hỏi công việc của nhiều bộ phận và các bộ kỹ năng khác nhau trong việc lập kế hoạch và tổ chức. Hãy xem các bước sau để xây dựng một kế hoạch chiến lược bán hàng toàn diện và hiệu quả.

Hiểu thị trường của mình

Nghiên cứu và phân tích thị trường mục tiêu của bạn, bao gồm nhân khẩu học, nhu cầu, sở thích và hành vi mua hàng. Xác định các xu hướng chính và động lực thị trường có thể ảnh hưởng đến nỗ lực bán hàng của bạn.

How to Develop a Sales Strategy Plan
Cách phát triển kế hoạch chiến lược bán hàng

Đặt mục tiêu rõ ràng

Xác định các mục tiêu bán hàng cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, có liên quan và có thời hạn (SMART) cho từng giai đoạn hoặc khoảng thời gian trong kế hoạch của bạn.

Xác định xem mục tiêu của bạn có tập trung vào việc tăng doanh thu, mở rộng thị phần, thâm nhập thị trường mới hay tung ra sản phẩm mới hay không.

What is a Sales Strategy?

>>>>> Nội dung liên quan: Mô hình ERD quản lý bán hàng

Phân khúc thị trường

Chia thị trường mục tiêu của bạn thành các phân khúc dựa trên đặc điểm, nhu cầu và hành vi chung. Điều chỉnh chiến lược và thông điệp bán hàng của bạn để giải quyết các nhu cầu riêng biệt của từng phân khúc

Định vị sản phẩm của bạn

Trình bày rõ ràng đề xuất giá trị của bạn – cách sản phẩm/dịch vụ của bạn giải quyết các vấn đề của khách hàng hoặc đáp ứng nhu cầu của họ tốt hơn các sản phẩm thay thế.

Phân biệt sản phẩm của bạn với các đối thủ cạnh tranh và làm nổi bật các điểm bán hàng độc đáo của bạn.

Chọn Kênh bán hàng

Chọn các kênh bán hàng phù hợp nhất dựa trên đối tượng mục tiêu và loại sản phẩm/dịch vụ của bạn (ví dụ: trực tuyến, bán hàng trực tiếp, bán lẻ, phân phối, quan hệ đối tác).

Đảm bảo các kênh bạn đã chọn phù hợp với sở thích của khách hàng.

Giá cả và giá trị

Xác định chiến lược định giá, xem xét các yếu tố như chi phí, cạnh tranh, giá trị cảm nhận và định vị thị trường.

Truyền đạt giá trị mà sản phẩm/dịch vụ của bạn mang lại và chứng minh sự hợp lý về giá cả cho khách hàng mục tiêu của mình.

Quy trình và phương pháp bán hàng

Xác định các bước và giai đoạn trong quy trình bán hàng của bạn, từ tạo khách hàng tiềm năng đến kết thúc bán hàng và hỗ trợ sau bán hàng.

Chọn một phương pháp bán hàng phù hợp với sản phẩm/dịch vụ của bạn và tương tác với khách hàng (ví dụ: bán hàng có tư vấn, bán hàng theo giải pháp, bán hàng dựa trên mối quan hệ).

Quy trình và phương pháp bán hàng

>>>> Đọc Thêm: Xây dựng mục tiêu bán hàng

Đào tạo và xây dựng đội ngũ bán hàng

Phát triển một kế hoạch tiếp thị và quảng cáo phù hợp với mục tiêu bán hàng và đối tượng mục tiêu của bạn.

Xác định cách bạn sẽ tạo khách hàng tiềm năng, nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và tạo nhận thức thông qua quảng cáo, tiếp thị nội dung, mạng xã hội, sự kiện, v.v.

Đo lường và Tối ưu hóa

Thiết lập các chỉ số hiệu suất chính (KPI) để theo dõi hiệu quả của các nỗ lực bán hàng của bạn.

Thường xuyên phân tích dữ liệu bán hàng của bạn để xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa. Điều chỉnh chiến lược của bạn cho phù hợp.

Ngân sách và nguồn lực

Phân bổ các nguồn lực như ngân sách, nhân lực và công nghệ cần thiết để thực hiện chiến lược bán hàng của bạn một cách hiệu quả.

Theo dõi và điều chỉnh

Liên tục theo dõi thị trường, phản hồi của khách hàng và bối cảnh cạnh tranh để luôn nhanh nhẹn và điều chỉnh chiến lược bán hàng của bạn khi cần.

Sales Forecasting

Hãy nhớ rằng, một Kế hoạch chiến lược bán hàng thành công là năng động và linh hoạt, cho phép bạn phản ứng với những thay đổi trên thị trường và hành vi của khách hàng. Thường xuyên xem xét và cập nhật kế hoạch của bạn để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả của nó.

>>>> Đọc Thêm: Tỉ lệ chuyển đổi bán hàng

Xây dựng chiến lược bán hàng với giải pháp Viindoo

Công nghệ là một yếu tố hỗ trợ và việc triển khai hiệu quả công nghệ này đòi hỏi phải phù hợp với chiến lược và mục tiêu bán hàng tổng thể của bạn. Điều cần thiết là phải đánh giá các nhu cầu cụ thể của bạn, đánh giá các công nghệ có sẵn và điều chỉnh việc áp dụng chúng để hỗ trợ phương pháp bán hàng độc đáo của bạn.

Giải pháp của Viindoo là một hệ sinh thái phần mềm tích hợp được thiết kế cho doanh nghiệp, cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin toàn diện nhằm tối ưu hóa quy trình làm việc và nâng cao hiệu quả hoạt động

Xây dựng chiến lược bán hàng với sự trợ giúp của Viindoo systerm có thể mang lại lợi ích cao trong việc cải thiện hiệu quả và hiệu suất bán hàng. Dưới đây là một số lĩnh vực chính mà công nghệ có thể hỗ trợ phát triển chiến lược bán hàng:

Viindoo CRM đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và nâng cao chiến lược bán hàng

Triển khai hệ thống CRM cho phép bạn quản lý hiệu quả dữ liệu khách hàng, theo dõi tương tác và phân tích hành vi của khách hàng. Nó cho phép bạn phân khúc cơ sở khách hàng của mình, xác định các khách hàng tiềm năng và nuôi dưỡng các mối quan hệ khách hàng hiện có, cuối cùng là thúc đẩy tăng trưởng doanh số.

Viindoo CRM giúp bạn có cái nhìn tổng quan về Bán hàng, Tiếp thị, Hỗ trợ, v.v trong quản lý quan hệ khách hàng


Tìm hiểu thêm

CRM (Quản lý quan hệ khách hàng) và chiến lược bán hàng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau vì CRM đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và nâng cao chiến lược bán hàng. Đây là cách CRM có thể đóng góp vào việc phát triển và thực hiện chiến lược bán hàng hiệu quả:

 • Dữ liệu khách hàng tập trung : Các hệ thống CRM cung cấp một kho lưu trữ tập trung để lưu trữ và sắp xếp thông tin khách hàng. Điều này bao gồm chi tiết liên hệ, lịch sử giao tiếp, lịch sử mua hàng, sở thích, v.v. Truy cập vào dữ liệu khách hàng toàn diện cho phép các nhóm bán hàng hiểu rõ hơn về khách hàng tiềm năng và khách hàng của họ, điều chỉnh cách tiếp cận của họ và cá nhân hóa các tương tác.
 • Quản lý khách hàng tiềm năng: Hệ thống CRM hỗ trợ quản lý khách hàng tiềm năng bằng cách nắm bắt và theo dõi khách hàng tiềm năng trong suốt quy trình bán hàng. Nhóm bán hàng có thể chỉ định khách hàng tiềm năng, ưu tiên theo dõi và theo dõi các tương tác cũng như tiến độ. Điều này đảm bảo rằng khách hàng tiềm năng được nuôi dưỡng hiệu quả, giảm khả năng bỏ lỡ cơ hội và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi.
 • Khả năng hiển thị quy trình bán hàng: CRM cung cấp khả năng hiển thị vào quy trình bán hàng, cho phép người quản lý bán hàng và các thành viên trong nhóm theo dõi tiến trình của các giao dịch, xác định tắc nghẽn và thực hiện các hành động chủ động. Nó cho phép dự báo chính xác, giúp ưu tiên các nỗ lực và đảm bảo quy trình bán hàng nhất quán và có tổ chức.
 • Quản lý cơ hội: Hệ thống CRM hỗ trợ quản lý cơ hội hiệu quả bằng cách cung cấp các công cụ để theo dõi và quản lý các cơ hội bán hàng. Nhóm bán hàng có thể cập nhật các giai đoạn cơ hội, thêm ghi chú, lên lịch hoạt động và cộng tác với đồng nghiệp. Điều này cho phép một cách tiếp cận có cấu trúc để theo đuổi các giao dịch, cải thiện giao tiếp và tăng cơ hội chuyển đổi thành công.
 • Báo cáo và phân tích bán hàng: Nền tảng CRM cung cấp khả năng báo cáo và phân tích mạnh mẽ. Nhóm bán hàng có thể tạo báo cáo về các chỉ số bán hàng chính, chẳng hạn như doanh thu, tỷ lệ thắng, tỷ lệ chuyển đổi và hiệu suất bán hàng. Những thông tin chi tiết này giúp xác định xu hướng, đo lường hiệu quả của chiến lược bán hàng và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để tối ưu hóa nỗ lực bán hàng.
 • Cộng tác bán hàng và giao tiếp: Các hệ thống CRM tạo điều kiện cộng tác giữa các thành viên trong nhóm bán hàng bằng cách cung cấp một nền tảng tập trung để chia sẻ thông tin, cập nhật và hiểu biết sâu sắc. Điều này thúc đẩy tinh thần đồng đội, cải thiện giao tiếp và đảm bảo rằng mọi người đều được liên kết và làm việc hướng tới các mục tiêu bán hàng chung.

Bằng cách tận dụng hiệu quả CRM, các doanh nghiệp có thể phát triển và thực hiện các chiến lược bán hàng với cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm, nâng cao năng suất của đội ngũ bán hàng, cải thiện mức độ tương tác của khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu. CRM phục vụ như một công cụ mạnh mẽ để hỗ trợ toàn bộ quy trình bán hàng, từ tạo khách hàng tiềm năng đến chốt giao dịch và nuôi dưỡng mối quan hệ khách hàng lâu dài.

Phân tích và báo cáo bán hàng trong hệ thống Viindoo

Viindoo CRM

Sử dụng các công cụ phân tích bán hàng trong Viindoo để hiểu sâu hơn về hiệu suất bán hàng, xác định xu hướng và đo lường hiệu quả của các chiến lược bán hàng của bạn. Phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu này giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt, tối ưu hóa quy trình bán hàng và tập trung vào các lĩnh vực tạo ra kết quả tốt nhất.

 • Tất cả các báo cáo dữ liệu là hoàn toàn chính xác và tự động cập nhật theo thời gian thực.
 • Dễ dàng tùy chỉnh các báo cáo của riêng bạn bằng các thước đo và bộ lọc thông minh.​
 • Trực quan hóa dữ liệu trong các biểu đồ đa dạng (biểu đồ đường/hình tròn/thanh) và lọc chúng bằng bảng Pivot.
 • Phân tích hành vi khách hàng, đánh giá xu hướng và thói quen mua sắm theo phân khúc bằng biểu đồ Cohort.

Khám phá thêm

Tự động hóa quy trình bán hàng với Viindoo

Tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại và tốn thời gian như nhập dữ liệu, quản lý khách hàng tiềm năng và tạo báo giá có thể giải phóng thời gian của nhóm bán hàng của bạn, cho phép họ tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ và chốt giao dịch. Các công cụ tự động hóa bán hàng hợp lý hóa các quy trình và cải thiện năng suất tổng thể.

Xây dựng đội ngũ bán hàng với Viindoo Sales Team, Viindoo Sales Target... Tổ chức đội ngũ Sales theo vùng miền, phân quyền quản lý và đặt chỉ tiêu doanh số cho từng nhóm và từng nhân viên.​

sales team management

Quản lý đội ngũ bán hàng

Marketing và tạo khách hàng tiềm năng với Viindoo Website

sử dụng các kỹ thuật tiếp thị số, chẳng hạn như tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), tiếp thị truyền thông xã hội và tiếp thị nội dung, để tạo khách hàng tiềm năng và hướng lưu lượng truy cập đến các kênh bán hàng của bạn. Sử dụng các nền tảng công nghệ và phân tích để theo dõi các nguồn khách hàng tiềm năng, đo lường hiệu quả của chiến dịch và tối ưu hóa các nỗ lực tiếp thị của bạn.

Trình tạo trang web tất cả trong một tối ưu hóa SEO trên trang, tạo niềm tin thương hiệu cho doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng..

Viindoo Website

Khám phá thêm

Quản lý bán hàng với Viindoo trên thiết bị di động

Trang bị cho đội bán hàng của bạn các thiết bị di động và ứng dụng bán hàng cho phép họ truy cập thông tin khách hàng, cập nhật các hoạt động bán hàng khi đang di chuyển cũng như cung cấp báo giá và đề xuất theo thời gian thực. Các công cụ dành cho thiết bị di động nâng cao tính linh hoạt trong bán hàng và cho phép nhóm của bạn phản ứng nhanh và hiệu quả khi ở hiện trường.

Ứng dụng Viindoo dành cho thiết bị di động cung cấp quyền truy cập vào tất cả các ứng dụng Viindoo trực tiếp từ điện thoại di động của bạn. Mọi ứng dụng trong cơ sở dữ liệu Viindoo của bạn đều có sẵn từ một ứng dụng gốc, cho phép bạn duy trì hồ sơ, báo cáo, bán hàng, quản lý nội dung, v.v. khi đang di chuyển. Thông báo đẩy giúp bạn được thông báo về mọi nhiệm vụ hoặc hành động mà bạn theo dõi và hệ thống phân phối nội dung thích ứng đảm bảo rằng mọi màn hình đều có thể xem được một cách tối ưu từ mọi kích thước thiết bị.

Ví dụ về kế hoạch chiến lược bán hàng

Chiến lược quản lý bán hàng là điều cần thiết cho sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào. Bằng cách có một chiến lược bán hàng rõ ràng và hiệu quả, doanh nghiệp có thể cải thiện cơ hội thu hút và giữ chân khách hàng, tăng doanh thu và dẫn đầu các đối thủ cạnh tranh. Hãy đọc những ví dụ sau để áp dụng vào công việc kinh doanh của bạn.

Trở thành một nhà lãnh đạo tư tưởng

Để trở thành một nhà lãnh đạo tư tưởng, bạn cần khẳng định mình là một chuyên gia trong lĩnh vực của mình và cung cấp những hiểu biết và ý kiến ​​​​có giá trị cho khán giả của bạn. Dưới đây là một số bước bạn có thể thực hiện:

 • Tìm vị trí thích hợp của bạn: Xác định một lĩnh vực cụ thể trong ngành mà bạn đam mê và am hiểu.
 • Tạo nội dung: Chia sẻ ý tưởng và quan điểm của bạn thông qua các bài đăng trên blog, bài báo, podcast, video hoặc phương tiện truyền thông xã hội.
 • Mạng lưới: Tham dự các sự kiện trong ngành, tương tác với các đồng nghiệp trên mạng xã hội và xây dựng mối quan hệ với các nhà lãnh đạo tư tưởng khác.
 • Luôn cập nhật: Luôn cập nhật thông tin về những phát triển và xu hướng mới nhất trong ngành của bạn bằng cách đọc các ấn phẩm trong ngành, tham dự hội thảo và hội thảo trên web cũng như tham gia các cuộc thảo luận trực tuyến.
 • Hãy chân thực: Chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm cá nhân của bạn, đồng thời đừng ngại thách thức sự hiểu biết thông thường hoặc đưa ra những quan điểm mới.
 • Cung cấp giá trị: Đưa ra lời khuyên và thông tin chi tiết thiết thực mà khán giả của bạn có thể sử dụng để cải thiện công việc hoặc doanh nghiệp của chính họ.
 • Tương tác với khán giả của bạn: Trả lời nhận xét, yêu cầu phản hồi và bắt đầu trò chuyện với những người theo dõi bạn.
Kế hoạch chiến lược bán hàng

Trở thành một nhà lãnh đạo tư tưởng để đạt được danh tiếng là chuyên gia trong ngành của bạn.

Bằng cách làm theo các bước này và liên tục tạo ra nội dung chất lượng cao, bạn có thể khẳng định mình là người dẫn đầu về tư tưởng trong ngành của mình và nổi tiếng là nguồn cung cấp thông tin chuyên sâu và lời khuyên.

Hãy chuẩn bị cho việc tùy chỉnh

Trong quá trình tương tác bán hàng của bạn, điều quan trọng là phải chuẩn bị cho việc gặp gỡ những khách hàng có những yêu cầu cụ thể và khác biệt. Điều này là hoàn toàn bình thường khi giao dịch với các doanh nghiệp có cơ cấu tổ chức khác nhau và nhu cầu đa dạng.

Kế hoạch chiến lược bán hàng

Hãy sẵn sàng cho việc tùy chỉnh

Thay vì trả lời bằng những câu tiêu cực như "bạn sẽ không" hoặc "bạn không thể", điều cần thiết là đảm bảo rằng phương pháp bán hàng của bạn đủ linh hoạt để đáp ứng sở thích của khách hàng. Điều này có nghĩa là sẵn sàng điều chỉnh chiến lược của bạn để đáp ứng nhu cầu của họ, ngay cả khi nó đòi hỏi nỗ lực bổ sung hoặc sửa đổi các phương pháp thông thường của bạn. 

Bằng cách đó, bạn có thể xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn với khách hàng, nâng cao danh tiếng của mình với tư cách là một nhân viên bán hàng đáng tin cậy và luôn hướng đến khách hàng, và cuối cùng là đạt được thành công lớn hơn trong sự nghiệp bán hàng của mình.

Ví dụ như tại Viindoo, chúng tôi hỗ trợ Doanh nghiệp mở rộng, tùy chỉnh, bổ sung các tính năng cho phù hợp với yêu cầu riêng mà các phần mềm khác không đáp ứng được.

Giá trị dành cho Khách hàng với dịch vụ tùy biến của Viindoo:

 • Các tính năng tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu cụ thể
 • Tư vấn chuyên sâu từ đội ngũ chuyên gia
 • Cam kết chất lượng 
 • Tiết kiệm chi phí phát triển và vận hành doanh nghiệp
 • Khả năng tương thích với các chức năng hiện có và khả năng mở rộng cao
 • Hệ thống kiểm soát chất lượng robot tự động
 • Quyền sở hữu các tùy chỉnh

Triển khai bản dùng thử miễn phí

Theo báo cáo chiến lược bán hàng của HubSpot, một trong những phương pháp hiệu quả nhất để thuyết phục khách hàng tiềm năng mua sản phẩm của bạn là cung cấp bản dùng thử miễn phí hoặc phiên bản freemium. 

Các bản dùng thử miễn phí được phát hiện có hiệu quả 76%, trong khi các tùy chọn freemium có hiệu quả 69% trong việc chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng trả tiền, như được minh họa trong biểu đồ thể hiện mức độ phổ biến của các bản dùng thử miễn phí.

Kế hoạch chiến lược bán hàng

Triển khai bản dùng thử miễn phí

Bằng cách cung cấp bản dùng thử miễn phí, bạn đang mang đến cho khách hàng tiềm năng cơ hội dùng thử sản phẩm của mình mà không cần đưa ra cam kết. Bạn có thể đặt các giới hạn trên phiên bản miễn phí, chẳng hạn như các tính năng bị hạn chế hoặc giới hạn sử dụng.

Điều này không chỉ mang đến cho khách hàng tiềm năng cơ hội dùng thử sản phẩm của bạn mà không gặp rủi ro mà còn giúp xây dựng lòng trung thành với thương hiệu và mở rộng cơ sở khách hàng của bạn. Những khách hàng tiềm năng có trải nghiệm tích cực khi sử dụng phiên bản miễn phí có nhiều khả năng chuyển đổi sang phiên bản trả phí trong tương lai.

Phần mềm Viindoo Sales

Phần mềm bán hàng tất cả trong một dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thao tác đơn giản, tạo động lực cho nhóm vượt chỉ tiêu kinh doanh để tăng doanh số.

Tìm hiểu thêm

Viindoo Sales

Tóm lại, xây dựng một kế hoạch chiến lược bán hàng là rất quan trọng cho sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào. Bằng cách làm theo các hướng dẫn và ví dụ được cung cấp, doanh nghiệp có thể tạo một kế hoạch hiệu quả phù hợp với các mục tiêu và mục tiêu của họ, tăng doanh thu và củng cố mối quan hệ với khách hàng. Đánh giá và thích ứng liên tục là điều cần thiết để tiếp tục thành công.

Cách xây dựng Chiến lược bán hàng: Hướng dẫn và ví dụ
Nguyễn Thị Liên 4 tháng 4, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY