Chi phí lịch sử và giá trị hợp lý: Tìm hiểu sự khác biệt

Khi nói đến kế toán, thế nào là Giá gốc so với giá trị hợp lý? Tóm lại, chúng là hai phương pháp chính được sử dụng để định giá tài sản và nợ phải trả? Sự khác biệt giữa hai phương pháp là gì? Hãy đọc bài viết này của Viindoo để tìm câu trả lời cho những câu hỏi này. 

Sự định nghĩa

Để hiểu Chi phí lịch sử và Giá trị hợp lý là gì, điều quan trọng trước tiên là phải biết định nghĩa của hai thuật ngữ này.

Giá gốc so với giá trị hợp lý

Định nghĩa về giá gốc và giá trị hợp lý

>>>> Xem thêm: 10 hiệu quả Phần mềm kế toán Dành cho doanh nghiệp

Chi phí lịch sử là gì?

Giá gốc là phương pháp kế toán ghi lại giá trị của tài sản hoặc nợ phải trả theo giá gốc. Giá trị này sau đó được sử dụng trong báo cáo tài chính, ngay cả khi tài sản đó tăng giá hoặc giảm giá trị theo thời gian. Các nguyên tắc chi phí lịch sử được áp dụng chủ yếu cho tài sản cố định như nhà cửa, thiết bị và đất đai và được coi là phương pháp kế toán thận trọng hơn.

Ưu điểm của chi phí lịch sử:

 • Đơn giản: Giá gốc là một phương pháp đơn giản, không yêu cầu tính toán hoặc giả định phức tạp.
 • Độ tin cậy: Chi phí lịch sử dựa trên các giao dịch thực tế, làm cho nó trở thành thước đo giá trị khách quan và đáng tin cậy.
 • Tính nhất quán: Chi phí lịch sử cung cấp tính nhất quán trong báo cáo tài chính vì cùng một phương pháp được sử dụng hàng năm.

Nhược điểm của chi phí lịch sử:

 • Không chính xác: Giá gốc không tính đến những thay đổi về giá trị của tài sản theo thời gian, điều này có thể dẫn đến việc thể hiện không chính xác tình hình tài chính của công ty.
 • Gây hiểu lầm: Giá gốc có thể gây hiểu nhầm nếu một tài sản tăng giá đáng kể theo thời gian vì nó có thể không phản ánh giá trị thị trường thực sự của nó.

Giá trị hợp lý là gì?

Giá trị hợp lý là phương pháp kế toán đo lường giá trị của tài sản hoặc nợ phải trả dựa trên giá thị trường hiện tại của nó. Phương pháp này tính đến giá trị hiện tại của dòng tiền trong tương lai và xem xét rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tài sản hoặc nợ phải trả. Giá trị hợp lý được sử dụng cho các tài sản như đầu tư, công cụ phái sinh và hàng tồn kho cũng như các khoản nợ như nợ và công cụ tài chính.

Ưu điểm của giá trị hợp lý:

 • Độ chính xác: Giá trị hợp lý cung cấp thước đo chính xác hơn về giá trị hiện tại của tài sản hoặc nợ phải trả vì nó phản ánh các điều kiện thị trường hiện tại.
 • Tính minh bạch: Giá trị hợp lý mang lại sự minh bạch trong báo cáo tài chính vì nó phản ánh giá trị thực của tài sản hoặc nợ phải trả.
 • Ra quyết định: Giá trị hợp lý giúp các nhà đầu tư và nhà phân tích đưa ra quyết định sáng suốt về tình hình tài chính của công ty.

Nhược điểm của giá trị hợp lý:

 • Độ phức tạp: Giá trị hợp lý đòi hỏi những tính toán và giả định phức tạp hơn, có thể tốn thời gian và tốn kém.
 • Biến động: Giá trị hợp lý chịu sự biến động của thị trường, điều này có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể trong giá trị được báo cáo.
 • Tính chủ quan: Giá trị hợp lý dựa trên các giả định và ước tính, có thể mang tính chủ quan và có thể giải thích được.

Chi phí lịch sử và giá trị hợp lý, cái nào phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Việc lựa chọn giữa giá gốc và giá trị hợp lý tùy thuộc vào loại tài sản và nợ phải trả mà bạn đang định giá, cũng như mục tiêu và mục tiêu của công ty bạn. Trong một số trường hợp, có thể sử dụng kết hợp cả hai phương pháp, tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể.

Giá gốc so với giá trị hợp lý

Tiêu chí để xem xét sử dụng giá gốc hoặc giá trị hợp lý

Loại tài sản hoặc trách nhiệm pháp lý

Loại tài sản hoặc nợ phải trả được định giá là yếu tố thiết yếu khi quyết định giữa giá gốc và giá trị hợp lý. Các tài sản cố định như nhà cửa, thiết bị và đất đai thường được định giá bằng phương pháp giá gốc, trong khi các khoản đầu tư, công cụ phái sinh và hàng tồn kho được định giá bằng giá trị hợp lý. Các công cụ tài chính và nợ cũng thường được định giá bằng giá trị hợp lý.

Mục tiêu và mục tiêu kinh doanh

Các mục tiêu và mục tiêu của doanh nghiệp cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định giữa giá gốc và giá trị hợp lý. Nếu mục tiêu chính là đưa ra một mức định giá thận trọng mà không đánh giá quá cao tình hình tài chính của công ty thì giá gốc có thể là phương pháp được ưu tiên. Tuy nhiên, nếu mục tiêu là phản ánh chính xác hơn các điều kiện thị trường hiện tại và tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định thì giá trị hợp lý có thể phù hợp hơn.

Yêu cầu quy định

Các yêu cầu pháp lý cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc lựa chọn giữa giá gốc và giá trị hợp lý. Trong một số trường hợp, các quy định có thể yêu cầu doanh nghiệp sử dụng một phương pháp cụ thể để định giá tài sản và nợ phải trả. Ví dụ: Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) yêu cầu giá trị hợp lý đối với một số loại tài sản và nợ phải trả nhất định, chẳng hạn như công cụ tài chính và bất động sản đầu tư.

Chi phí và độ phức tạp

Chi phí và độ phức tạp của phương pháp định giá cũng cần được xem xét khi quyết định giữa giá gốc và giá trị hợp lý. Nguyên giá thường đơn giản hơn và ít tốn kém hơn khi thực hiện vì nó chỉ yêu cầu ghi lại giá gốc của tài sản hoặc nợ phải trả. Mặt khác, giá trị hợp lý đòi hỏi những tính toán và giả định phức tạp hơn, có thể tốn thời gian và tốn kém.

Điều kiện thị trường

Điều kiện thị trường cũng có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn giữa giá gốc và giá trị hợp lý. Giá gốc cung cấp một giá trị cố định không thay đổi, ngay cả khi giá trị của tài sản tăng hoặc giảm giá theo thời gian. Ngược lại, giá trị hợp lý phản ánh các điều kiện thị trường hiện tại, có thể biến động nhiều hơn và có thể thay đổi.

Giá gốc so với giá trị hợp lý

Lựa chọn phương pháp nào để sử dụng dựa trên các tiêu chí khác nhau

Tóm lại, giá gốc và giá trị hợp lý, phương pháp nào tốt hơn? Cả hai phương pháp đều được sử dụng rộng rãi trong kế toán để định giá tài sản và nợ phải trả. Trong khi giá gốc là một cách tiếp cận thận trọng hơn thì giá trị hợp lý lại phản ánh chính xác hơn các điều kiện thị trường hiện tại. Hy vọng bài viết này của Viindoo giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa các phương pháp này để đưa ra những quyết định sáng suốt về báo cáo tài chính và đảm bảo tính minh bạch, chính xác trong báo cáo tài chính.

>>>> Tiếp tục với:


Chi phí lịch sử và giá trị hợp lý: Tìm hiểu sự khác biệt
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Trịnh Thị Ngọc Anh 9 tháng 4, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY