Chỉ số năng suất: Đo lường hiệu suất của nhân viên

Các chỉ số năng suất rất quan trọng trong quá trình đánh giá nhân viên. Chỉ số này cho phép các công ty đánh giá nhân viên của họ làm việc tốt như thế nào và liệu họ có đáp ứng các mục tiêu kinh doanh hay không. Cùng Viindoo khám phá về chủ đề này trong bài viết sau.

1. Chỉ số năng suất là gì?

Chỉ số năng suất của nhân viên là các phép đo được sử dụng để theo dõi hiệu quả và hiệu suất của nhân viên trong việc hoàn thành công việc được giao. Các số liệu này có thể được sử dụng để xác định những công việc mà nhân viên đang làm tốt và những lĩnh vực mà họ cần được đào tạo thêm để cải thiện hiệu suất của họ. Chỉ số này có thể được áp dụng cho nhiều ngành và vai trò công việc, từ các nhân viên bán hàng đến công nhân kho.

Chỉ số năng suất

kpi các chỉ số đo lường hiệu suất là gì?

2. Cách tạo chỉ số năng suất

Nắm rỗ công thức tính năng suất làm việc là một bước quan trọng trong việc tối đa hóa hiệu suất của lực lượng lao động. Dưới đây là hướng dẫn từng bước về cách tạo chỉ số năng suất hiệu quả.

 • Bước 1: Xác định Quy trình hoặc Nhiệm vụ Cần Đo lường

Bước đầu tiên là xác định quá trình hoặc nhiệm vụ cần được đo lường. Điều này có thể bao gồm các nhiệm vụ như cuộc gọi dịch vụ khách hàng, cuộc gọi bán hàng hoặc quy trình sản xuất. Điều quan trọng là chọn các quy trình hoặc nhiệm vụ quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp và có thể được đo lường một cách khách quan.

Ví dụ về Chỉ số năng suất

Xác định nhiệm vụ cần đo lường là bước đầu tiên

 • Bước 2: Xác định Mục tiêu của Quy trình hoặc Nhiệm vụ

Bước tiếp theo là xác định mục tiêu của nó. Điều này phải phù hợp với các mục tiêu rộng lớn hơn của tổ chức và phải cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, có liên quan và có thời hạn (SMART). Ví dụ: nếu mục tiêu là giảm thời gian phản hồi của dịch vụ khách hàng, chỉ số năng suất có thể là thời gian trung bình cần thiết để phản hồi yêu cầu của khách hàng.

 • Bước 3: Xác định Chỉ số Hiệu suất Chính (KPI) sẽ được Sử dụng để Đo lường Quy trình hoặc Nhiệm vụ

Các chỉ số hiệu suất chính (KPI) là số liệu được sử dụng để đo lường năng suất của nhân viên thực hiện các nhiệm vụ này. KPI phải cụ thể, có thể đo lường được và phù hợp với các mục tiêu của quy trình hoặc nhiệm vụ. Ví dụ: KPI cho cuộc gọi dịch vụ khách hàng có thể bao gồm số cuộc gọi được trả lời mỗi giờ, thời gian trung bình để giải quyết vấn đề của khách hàng và số cuộc gọi lặp lại.

 • Bước 4: Đặt mục tiêu cho từng KPI

Nên có mục tiêu đặt ra cho từng KPI. Điều này sẽ cung cấp một tiêu chuẩn để đo lường năng suất của nhân viên. Các mục tiêu phải thực tế và có thể đạt được, nhưng cũng đủ thách thức để thúc đẩy cải thiện hiệu suất. Ví dụ: nếu mục tiêu là giảm thời gian phản hồi của dịch vụ khách hàng, thì mục tiêu có thể là phản hồi 90% yêu cầu của khách hàng trong một khung thời gian nhất định.

 • Bước 5: Theo dõi và phân tích kết quả

Bước tiếp theo là theo dõi và phân tích kết quả. Điều này có thể được thực hiện bằng nhiều công cụ như Phần mềm theo dõi năng suất của nhân viên. Bằng cách theo dõi kết quả, bạn có thể xác định những lĩnh vực mà nhân viên đang xuất sắc và những lĩnh vực mà họ cần hỗ trợ hoặc đào tạo thêm.

 • Bước 6: Điều chỉnh số liệu nếu cần

Cuối cùng, điều quan trọng là phải điều chỉnh số liệu nếu cần. Điều này có thể liên quan đến việc sửa đổi KPI hoặc mục tiêu dựa trên thông tin mới hoặc thay đổi nhu cầu kinh doanh. Điều quan trọng là phải thường xuyên xem xét và điều chỉnh các số liệu để đảm bảo rằng chúng vẫn phù hợp và hiệu quả.

Chỉ số năng suất

Điều chỉnh thường xuyên là rất quan trọng

3. Ví dụ về chỉ số năng suất

Dưới đây là một số Ví dụ về chỉ số năng suất có thể được sử dụng để theo dõi năng suất của nhân viên.

Chỉ số năng suất

Các ví dụ về chỉ số năng suất để theo dõi hiệu suất

3.1 Chỉ số năng suất dựa trên thời gian

Chỉ số dựa trên thời gian đo thời gian cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ hoặc quy trình. Bằng cách theo dõi các số liệu dựa trên thời gian, các tổ chức có thể xác định các nút thắt cổ chai và sự thiếu hiệu quả trong các quy trình của họ và thực hiện hành động khắc phục để cải thiện năng suất. Ví dụ về kpi các chỉ số đo lường hiệu suất dựa trên thời gian bao gồm:

 • Cycle Time: Lượng thời gian cần thiết để hoàn thành một quy trình từ đầu đến cuối.
 • Thời gian quay vòng: Thời gian cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể, chẳng hạn như trả lời yêu cầu của khách hàng.
 • Thời gian ngừng hoạt động: Lượng thời gian mà máy hoặc hệ thống không hoạt động.
Chỉ số năng suất

Số liệu dựa trên thời gian là số liệu hữu ích để sử dụng

3.2 Chỉ số năng suất dựa trên đầu ra

Số liệu dựa trên đầu ra đo lường số lượng đầu ra được sản xuất. Các số liệu này hữu ích để đánh giá năng suất của các nhóm, phòng ban hoặc toàn bộ tổ chức. Ví dụ về kpi các chỉ số đo lường hiệu suất dựa trên đầu ra bao gồm:

 • Đơn vị sản xuất: Số lượng sản phẩm được sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Doanh thu bán hàng: Tổng doanh thu được tạo ra từ việc bán hàng trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Khối lượng dịch vụ: Số lượng yêu cầu dịch vụ khách hàng được xử lý trong một khoảng thời gian nhất định.

3.3 Chỉ số năng suất dựa trên chất lượng

Các phép đo dựa trên chất lượng đo lường chất lượng của đầu ra được tạo ra. Các số liệu này rất hữu ích để xác định các lĩnh vực mà chất lượng công việc của nhân viên có thể được cải thiện và để đảm bảo rằng các kỳ vọng của khách hàng được đáp ứng. Ví dụ về kpi các chỉ số đo lường hiệu suất dựa trên chất lượng bao gồm:

 • Sự hài lòng của khách hàng: Tỷ lệ phần trăm khách hàng hài lòng với các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp.
 • Tỷ lệ lỗi: Tỷ lệ phần trăm sản phẩm hoặc dịch vụ bị lỗi hoặc yêu cầu làm lại.
 • Tỷ lệ lỗi: Số lỗi trong báo cáo tài chính hoặc các tài liệu quan trọng khác.

3.4 Chỉ số năng suất tài chính

Chỉ kpi các chỉ số đo lường hiệu suất tài chính đo lường hiệu suất tài chính của một tổ chức. Các chỉ số này hữu ích để đánh giá sức khỏe tổng thể của một tổ chức và để xác định các lĩnh vực có thể cải thiện hiệu quả tài chính. Ví dụ về kpi các chỉ số đo lường hiệu suất tài chính bao gồm:

 • Lợi tức đầu tư (ROI): Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư trong một khoảng thời gian cụ thể.
 • Tỷ suất lợi nhuận gộp: Chênh lệch giữa doanh thu và giá vốn hàng bán.
 • Tỷ suất lợi nhuận ròng: Tỷ lệ phần trăm doanh thu còn lại sau khi trừ tất cả các chi phí.
Chỉ số năng suất

Các nhà quản lý có thể cân nhắc sử dụng kpi các chỉ số đo lường hiệu suất tài chính

Chỉ số năng suất là điều cần thiết cho các doanh nghiệp đánh giá hiệu quả và hiệu suất của nhân sự. Hy vọng các ví dụ và nội dung trên do Viindoo cung cấp trong bài viết này có thể được sử dụng làm điểm khởi đầu để các doanh nghiệp tạo chỉ số và cải thiện năng suất làm việc của nhân sự.

>>>> Tiếp tục Với:


Chỉ số năng suất: Đo lường hiệu suất của nhân viên
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Trịnh Thị Ngọc Anh 11 tháng 4, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY
Trao quyền cho nhân viên: Mở khóa tiềm năng thành công