9 Công cụ quản lý dự án Agile miễn phí, hiệu quả [Cập nhật 2023]

Việc sử dụng Công cụ quản lý dự án Agile mang lại những lợi ích vượt  trội như tạo điều kiện hoàn thành các dự án trong khung thời gian quy định trong khi vẫn duy trì chất lượng dự án cao. Cùng tìm hiểu các công cụ hiệu quả, miễn phí với Viindoo.

Công cụ quản lý dự án Agile

Doanh nghiệp nào nên sử dụng các công cụ quản lý dự án Agile?

Công cụ quản lý dự án Agile có thể được áp dụng cho bất kỳ loại hình kinh doanh nào liên quan đến quản lý dự án, phát triển phần mềm hoặc phát triển sản phẩm. Công cụ này không giới hạn trong ngành công nghệ và có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

 • Phát triển phần mềm: Phương pháp Agile ban đầu được phát triển cho ngành công nghiệp phần mềm và được sử dụng rộng rãi trong các dự án phát triển phần mềm.
 • Marketing: Phương pháp Agile có thể được áp dụng cho các chiến dịch Marketing, với mỗi lần lặp lại tập trung vào việc phân phối một thành phần hoặc chiến thuật chiến dịch cụ thể.
 • Phát triển sản phẩm: Phương pháp Agile có thể được sử dụng trong quá trình phát triển các sản phẩm vật lý, với mỗi lần lặp lại tập trung vào việc cung cấp một nguyên mẫu chức năng hoặc thành phần sản phẩm.
 • Giáo dục: Phương pháp Agile có thể được áp dụng cho giáo dục, với mỗi lần lặp lại tập trung vào việc cung cấp một mục tiêu hoặc bài học học tập cụ thể.
 • Chăm sóc sức khỏe: Phương pháp Agile có thể được áp dụng cho chăm sóc sức khỏe, với mỗi lần lặp lại tập trung vào việc cung cấp một kế hoạch điều trị hoặc thành phần thiết bị y tế cụ thể.
 • Tài chính: Phương pháp Agile có thể được áp dụng cho các dịch vụ tài chính, với mỗi lần lặp lại tập trung vào việc cung cấp một tính năng dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính cụ thể.

Công cụ 1: Viindoo Project

Viindoo Project là một công cụ quản lý dự án với nhiều tính năng vượt trội:

 1. Quy trình làm việc: Viindoo cho phép tùy chỉnh quy trình làm việc để phù hợp với nhu cầu và quy trình của nhóm, giám sát và theo dõi tiến độ công việc, chuẩn hóa quy trình làm việc
 2. Quản lý dự án Agile : Viindoo cung cấp các tính năng để tạo và quản lý dự án, bao gồm các mốc thời gian, lịch và phân công nhiệm vụ, tùy chỉnh & kéo và thả vào các giai đoạn nhiệm vụ trên giao diện Kanban và tự động gửi email cập nhật khi giai đoạn của nhiệm vụ thay đổi.
 3. Cộng tác: Phân chia khối lượng công việc và phối hợp thực hiện giữa các phòng ban trên cùng một giao diện phần mềm.
 4. Tích hợp: Viindoo tích hợp với nhiều công cụ khác, bao gồm Google Drive, Sheet hoặc bất kỳ mô-đun nào khác của Viindoo ERP như CRM, HRM, Kế toán, v.v.
 5. Tự động hóa: Viindoo cung cấp các tính năng tự động hóa để giúp tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại và tiết kiệm thời gian.

MIỄN PHÍ: Miễn phí một ứng dụng / Người dùng không giới hạn

Standard: 8$/người dùng/tháng Ứng dụng không giới hạn và - 03 giờ đào tạo miễn phí

Luxury: 9$/người dùng/tháng Ứng dụng không giới hạn - Tùy chỉnh với Customizer - Nhiều công ty - Tải lên ứng dụng Tùy chỉnh -etc

Công cụ quản lý dự án Agile
Viindoo Project

Top 2: Trello


Trello là một phần mềm quản lý công việc, dự án, chủ yếu theo phương pháp Kanban với các tính năng như:

 1. Bảng Kanban: Tính năng chính của Trello là bảng Kanban, cho phép người dùng sắp xếp các tác vụ thành các cột như "Việc cần làm", "Đang làm" và "Hoàn thành".
 2. Thẻ có thể tùy chỉnh: Người dùng có thể thêm mô tả, tệp đính kèm, ngày đến hạn và nhãn vào thẻ, cũng như tạo danh sách kiểm tra và phân công các thành viên trong nhóm cho các nhiệm vụ cụ thể.
 3. Cộng tác: Trello cho phép các thành viên trong nhóm nhận xét, bỏ phiếu và đăng ký thẻ và bảng, thúc đẩy cộng tác và giao tiếp.
 4. Tăng sức mạnh: Trello cung cấp nhiều tích hợp bên thứ ba khác nhau, được gọi là Tăng sức mạnh, để nâng cao chức năng, bao gồm tích hợp với Slack, Google Drive và Jira.

$5,00 mỗi người dùng mỗi tháng đối với Tiêu chuẩn, $10 mỗi người dùng mỗi tháng đối với Premium. Giá bắt đầu từ $17,50 mỗi người dùng mỗi tháng (bắt đầu cho 250 người dùng, thanh toán hàng năm) cho Doanh nghiệp.

Công cụ quản lý dự án Agile
Trello

Công cụ 3: Asana


Asana là một công cụ quản lý dự án Agile với các tính năng chính như:

 1. Quản lý dự án và nhiệm vụ: Asana cung cấp các tính năng để tạo dự án và nhiệm vụ, phân công chúng cho các thành viên trong nhóm và theo dõi tiến độ.
 2. Cộng tác: Asana cung cấp các tính năng cộng tác, bao gồm nhận xét tác vụ, tệp đính kèm và cập nhật theo thời gian thực.
 3. Tùy chỉnh: Asana cho phép tùy chỉnh các dự án, nhiệm vụ và lĩnh vực để phù hợp với nhu cầu của nhóm.
 4. Tích hợp: Asana tích hợp với nhiều công cụ khác, bao gồm Google Drive, Slack và Trello.
 5. Tự động hóa: Asana cung cấp các tính năng tự động hóa để giúp tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại và tiết kiệm thời gian.

Asana Basic: Miễn phí Asana Premium: 10,99 USD/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm) hoặc 13,49 USD/người dùng/tháng (thanh toán hàng tháng) Asana Business: 24,99 USD/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm) hoặc 30,49 USD/người dùng/tháng (thanh toán hàng tháng) hàng tháng) Asana Enterprise: Liên hệ với Asana để biết thông tin về giá.

Công cụ quản lý dự án Agile
tư thế

Công cụ 4: JIRA


Jira là một công cụ quản lý dự án Agile giúp theo dõi, phát hiện lỗi và các vấn đề xảy ra trong quá trình quản lý dự án của các team phát triển phần mềm.

 1. Theo dõi vấn đề: Tính năng chính của JIRA là hệ thống theo dõi vấn đề, cho phép người dùng tạo và quản lý các tác vụ, lỗi và các vấn đề khác.
 2. Bảng Agile: JIRA cung cấp Kanban và Công cụ Scrum để hỗ trợ quản lý dự án Agile , cho phép người dùng lập kế hoạch, theo dõi và phát hành các lần lặp lại phần mềm.
 3. Quy trình công việc có thể tùy chỉnh: Người dùng có thể tùy chỉnh quy trình công việc để phù hợp với nhu cầu dự án cụ thể của họ, tạo các giai đoạn và quá trình chuyển đổi khác nhau để giải quyết vấn đề.
 4. Tích hợp: JIRA cung cấp tích hợp với các công cụ Atlassian khác như Confluence và Bitbucket, cũng như với các công cụ của bên thứ ba như GitHub và Slack.

Jira Software cung cấp giá cả linh hoạt. Các nhóm nhỏ: 0 đô la mỗi người dùng/tháng cho tối đa 10 người dùng Các nhóm đang phát triển: 7 đô la mỗi người dùng/tháng cho 11 đến 10.000 người dùng

Công cụ quản lý dự án Agile
JIRA

Công cụ 5: Basecamp


Basecamp cung cấp một số tính năng chính sau:

 1. Danh sách việc cần làm: Basecamp cho phép người dùng tạo danh sách việc cần làm, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm và đặt ngày hoàn thành.
 2. Bảng thông báo: Người dùng có thể tạo bảng thông báo cho các dự án hoặc cuộc thảo luận cụ thể và các thành viên trong nhóm có thể nhận xét và cộng tác trong thời gian thực.
 3. Lên lịch: Basecamp cung cấp tính năng lên lịch để giúp người dùng lên kế hoạch cho thời hạn, cuộc họp và sự kiện.
 4. Chia sẻ tài liệu: Người dùng có thể chia sẻ và cộng tác trên các tệp và tài liệu, với lịch sử phiên bản và các tùy chọn nhận xét.
 5. Quyền truy cập của khách hàng: Basecamp cho phép người dùng mời khách hàng và các bên liên quan bên ngoài tham gia các dự án cụ thể, với quyền truy cập và quyền hạn chế.

Basecamp có sẵn ở mức $15 mỗi tháng/mỗi người dùng

Công cụ quản lý dự án Agile
Căn cứ

Công cụ 6: Wrike

Wrike là một phần mềm quản lý dự án Agile được sử dụng phổ biến, phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các dự án ít kinh phí với các tính năng như:

 1. Quản lý tác vụ: Tính năng chính của Wrike là hệ thống quản lý tác vụ, cho phép người dùng tạo và giao nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, đặt thời hạn và theo dõi tiến độ.
 2. Biểu đồ Gantt: Wrike cung cấp biểu đồ Gantt để trực quan hóa các mốc thời gian và sự phụ thuộc của dự án, cho phép người dùng xác định các đường dẫn quan trọng và điều chỉnh lịch trình cho phù hợp.
 3. Cộng tác: Wrike cho phép các thành viên trong nhóm cộng tác trong các nhiệm vụ và dự án bằng cách nhận xét, chia sẻ tệp và cung cấp phản hồi trong thời gian thực.
 4. Quy trình công việc tùy chỉnh: Người dùng có thể tùy chỉnh quy trình công việc để phù hợp với nhu cầu dự án cụ thể của họ, tạo các giai đoạn và chuyển tiếp khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ.
 5. Báo cáo và phân tích: Wrike cung cấp nhiều tính năng báo cáo và phân tích khác nhau để theo dõi hiệu suất của nhóm, theo dõi tiến độ và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

MIỄN PHÍ: Gói cơ bản MIỄN PHÍ của Wrike hiện có sẵn cho người dùng không giới hạn. Nhóm: 9,80 USD mỗi người dùng/tháng Doanh nghiệp: 24,80 USD mỗi người dùng/tháng thanh toán hàng năm Doanh nghiệp: Để nhận được giá chính xác, hãy liên hệ trực tiếp với Wrike.

Công cụ quản lý dự án Agile
viết

Công cụ 7: ClickUp

ClickUp cung cấp một số tính năng chính sau:

 1. Quản lý tác vụ: ClickUp cung cấp cho người dùng danh sách tác vụ có thể tùy chỉnh, bảng kanban và biểu đồ Gantt để giúp quản lý dự án.
 2. Theo dõi thời gian: Người dùng có thể theo dõi thời gian họ dành cho các tác vụ, đặt ước tính thời gian và tạo báo cáo thời gian.
 3. Cộng tác: ClickUp cho phép các thành viên trong nhóm cộng tác và giao tiếp trong thời gian thực thông qua nhận xét, đề cập và lượt xem được chia sẻ.
 4. Tích hợp: ClickUp tích hợp với nhiều công cụ khác, bao gồm Slack, Google Drive và GitHub.
 5. Mục tiêu: ClickUp cung cấp tính năng thiết lập mục tiêu để giúp người dùng sắp xếp các nhiệm vụ của họ với các mục tiêu cụ thể và theo dõi tiến trình hướng tới các mục tiêu đó.

MIỄN PHÍ: - Bộ nhớ 100 MB - Nhiệm vụ không giới hạn - Người dùng không giới hạn KHÔNG GIỚI HẠN: $5 người dùng/tháng thanh toán hàng năm hoặc $9 người dùng/tháng thanh toán hàng tháng. - Dung lượng không giới hạn - Lượt xem không giới hạn - Tích hợp không giới hạn - Báo cáo không giới hạn - Khách và quyền - Mục tiêu - Danh mục đầu tư - Trường tùy chỉnh - Gửi và nhận email - 1.000 Tự động hóa/tháng  

DOANH NGHIỆP: $9 người dùng/tháng thanh toán hàng năm hoặc $19 người dùng/tháng thanh toán hàng tháng. - Tất cả tính năng của Gói không giới hạn - 2FA và Google SSO - Thư mục mục tiêu - Xuất tùy chỉnh - Chế độ xem riêng tư, được bảo vệ và mặc định - Khối lượng công việc - Gửi và nhận email - Tất cả tiện ích Bảng điều khiển - 10.000 Tự động hóa/tháng - Xem dữ liệu lịch sử trên Pulse (tổng quan trực tiếp ), vân vân

Công cụ quản lý dự án Agile
ClickUp

Công cụ 8: Smartsheet

Smartsheet là một nền tảng quản lý công việc với các tính năng như:

 1. Quản lý dự án: Smartsheet cung cấp cho người dùng các mẫu dự án, biểu đồ Gantt và danh sách nhiệm vụ để giúp quản lý dự án và các mốc thời gian.
 2. Cộng tác: Smartsheet cho phép các thành viên trong nhóm cộng tác và giao tiếp trong thời gian thực thông qua nhận xét, tệp đính kèm và thông báo.
 3. Tự động hóa: Smartsheet cung cấp các tính năng tự động hóa để giúp hợp lý hóa quy trình làm việc và giảm các tác vụ thủ công.
 4. Tích hợp: Smartsheet tích hợp với nhiều công cụ khác, bao gồm Microsoft Office, Salesforce và JIRA.
 5. Bảng điều khiển và báo cáo: Smartsheet cung cấp bảng điều khiển và báo cáo có thể tùy chỉnh để giúp trực quan hóa tiến độ và hiệu suất của dự án.

Các kế hoạch bắt đầu từ $7,00/tháng. Giá là cho mỗi người dùng mỗi tháng. Tỷ lệ hiển thị là khi thanh toán hàng năm. Tổ chức phi lợi nhuận, trường học, cơ quan chính phủ được giảm giá thêm cho các gói hàng năm.

Công cụ quản lý dự án Agile
bảng thông minh

Công cụ 9: Zoho Sprints

Zoho Sprints là công cụ quản lý dự án Agile với các tính năng như:

 1. Quản lý dự án Agile : Zoho Sprints cung cấp các tính năng quản lý dự án linh hoạt, bao gồm lập kế hoạch chạy nước rút, công việc tồn đọng và bảng.
 2. Cộng tác: Zoho Sprints cung cấp các tính năng cộng tác, bao gồm giao tiếp theo thời gian thực và phân công nhiệm vụ.
 3. Báo cáo và phân tích: Zoho Sprints cung cấp báo cáo và phân tích để giúp theo dõi tiến độ và hiệu suất của dự án.
 4. Tích hợp: Zoho Sprints tích hợp với nhiều công cụ khác, bao gồm bộ ứng dụng của Zoho, cũng như các công cụ của bên thứ ba như GitHub và Slack.
 5. Tùy chỉnh: Zoho Sprints cho phép tùy chỉnh quy trình công việc, trường và thông báo của dự án.

Giá của Zoho Sprints bắt đầu từ $1 mỗi người dùng/mỗi tháng được lập hóa đơn hàng năm.

Công cụ quản lý dự án Agile
Zoho Sprint

Nhìn chung, việc áp dụng các công cụ quản lý dự án Agile có thể mang lại kết quả tốt hơn, hiệu suất của nhóm được cải thiện và sự hài lòng của khách hàng cao hơn. 

Nội dung tương đối:


9 Công cụ quản lý dự án Agile miễn phí, hiệu quả [Cập nhật 2023]
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Hà Trung Đức 14 tháng 4, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY