Tiến trình & Tốc độ Dự án

Tiến trình & Tốc độ Dự án

bởi Viindoo

4.9

141,60 141,60
v 17.0 0
Demo
Tên kỹ thuật viin_project_progress
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/intro/project
Đọc mô tả cho v 16.0 v 15.0
Yêu cầu các App Project (project) Discuss (mail) Employees (hr)
Bao gồm Các phụ thuộc Mô-đun Cơ Sở Tùy biến Dự án Ứng dụng HR Cơ sở Tích hợp Dự án & Nhân sự