Giao diện sankey cho ứng dụng tuyển dụng

Giao diện sankey cho ứng dụng tuyển dụng

bởi Viindoo

4.9

159,33 159,33
v 17.0 0
Demo
Tên kỹ thuật viin_hr_recruitment_sankey
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com
Yêu cầu các App Discuss (mail) Recruitment (hr_recruitment) Employees (hr) Calendar (calendar)
Bao gồm Các phụ thuộc Mô-đun Cơ Sở Truy vết hỗ trợ đa ngôn ngữ Giao diện Sankey