OKRs - Objectives and Key Results

Truyền tải rõ tinh thần của OKR

Tập trung vào những gì quan trọng nhất

Không áp đặt và hướng tới sự đồng thuận cao nhất

Cộng hưởng mọi nguồn lực để đạt được mục tiêu

Trao quyền tới tay nhân viên

Giúp mỗi cá nhân hiểu rõ những giá trị họ tạo ra: họ đã đóng góp gì cho mục tiêu chung của tập thể

Xây dựng văn hóa đo lường: mọi hoạt động đều được định lượng hóa

Thông tin minh bạch

Cho phép nhân viên nhìn thấy công việc và tiến độ của nhau, giúp tăng tính trách nhiệm và chủ động trong công việc, tạo động lực và tinh thần thi đua.

OKRs - Objectives and Key Results

Tiến độ thực hiệnkết quả được cập nhật dễ dàng

Tiến độ thực hiện mục tiêu và kết quả then chốt trên Viindoo EOS được tự động cập nhật theo thời gian thực. Tỷ lệ hoàn thành của mục tiêu sẽ được tổng hợp từ tỷ lệ hoàn thành của các kết quả then chốt dựa trên trọng số. Qua đó nhà quản lý sẽ theo sát được tiến độ hoàn thành OKR

OKR liên kết chặt chẽ với Quản lý Dự án

Viindoo cho phép tạo Dự án và nhiệm vụ gắn với OKR giúp theo dõi tiến độ của mục tiêu cần hoàn thành, ghi nhận chấm công cho từng OKR cụ thể. Với chức năng chia nhỏ dự án thành nhiều nhiệm vụ khác nhau, người dùng dễ dàng chia nhỏ công việc và phân công cho từng thành viên trong nhóm.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

OKR của nhóm - cá nhân được gắn kết chặt chẽ với OKR cấp công ty

OKR được xây dựng từ cấp công ty xuống phòng ban và cá nhân theo cả hai chiều: top-down và bottom-up. Trong sơ đồ mục tiêu, các thành viên sẽ bao quát được "bức tranh mục tiêu tổng thể" của công ty mình, hiểu rõ nhiệm vụ được giao phục vụ cho mục tiêu quan trọng nào của công ty

OKR - Objectives and Key Results  

  Tích hợp đầy đủ với các ứng dụng Viindoo khác

Quản lý Dự án               

Dễ dàng phân tích nhiệm vụ và quản lý dự báo, đội ngũ thực hiện, giai đoạn của dự án

Nhân sự

Gắn trực tiếp từng nhiệm vụ tới từng nhân viên và theo dõi hiệu quả công việc

Bảng Chấm công

Ghi nhận và quản lý thời gian làm việc, tự động tính toán chi phí dự án 

Giải phóng tiềm năng phát triển của bạn

Không cần thẻ tín dụng - Truy cập tức thì

Dùng thử ngay - Miễn phí