Tổng quan về Ứng dụng Lương | 14.0

Video này sẽ giới thiệu tổng quan tính năng trong ứng dụng Lương, cụ thể:
- Tính lương tự động
- Quy tắc tính lương chuẩn hoá theo nhu cầu phổ biến
- Cấu trúc lương linh hoạt, đa dạng
- Phân quyền bảo mật thông tin
- Tích hợp liên kết với ứng dụng Kế toán
- Báo cáo, phân tích đa chiều, theo thời gian thực

👉 Tìm hiểu chi tiết và trải nghiệm ngay Viindoo Payroll - Phần mềm Quản lý tính Lương tại: https://viindoo.com/intro/payroll

👉 Video và Tài liệu liên quan:
- Giải pháp Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Viindoo: https://viindoo.com
- Xem thêm các video HDSD Viindoo Payroll - Phần mềm Quản lý tính lương: https://viindoo.com/slides/14-0-luong-67
- Chi tiết hướng dẫn sử dụng Viindoo Payroll - Phần mềm Quản lý tính lương: https://viindoo.com/documentation/14.0/vi/applications/human-resources/payroll.html
____________________

🏢 Về Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo
- Website: https://viindoo.com
- Fanpage: https://www.facebook.com/viindoo
- Linkedin: https://www.linkedin.com/in/viindoo-technology-company-167235201/
- Địa chỉ: Tầng 6, Toà nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: +84 225 730 9838

#Viindoo #ViindooHuongDanSuDung #ViindooHDSD #ViindooERP #ViindooPayroll #Phầnmềmtínhlươngtựđộng #Phầnmềmquảnlýtínhlương

Đánh giá
0 0

Hiện tại không có cảm nhận.

để trở thành người bình luận đầu tiên.

Tài nguyên bổ sung
Tham gia khóa học này để truy cập tài nguyên