KPI chuỗi cung ứng: Top 10 tiêu chí then chốt doanh nghiệp cần lưu ý

Mục đích của bài viết này là cung cấp cái nhìn tổng quan về top 10 KPI chuỗi cung ứng mà các doanh nghiệp cần lưu ý. sẽ thảo luận về tầm quan trọng của các số liệu này, những thách thức liên quan đến việc theo dõi chúng và các giải pháp để vượt qua những thách thức đó. Đến cuối bài viết này, độc giả sẽ hiểu rõ hơn về các tiêu chí chính thúc đẩy sự thành công của chuỗi cung ứng và cách đo lường chúng một cách hiệu quả.

KPI chuỗi cung ứng là gì?

KPI chuỗi cung ứng (Chỉ số hiệu suất chính) là các giá trị có thể đo lường được mà các công ty sử dụng để theo dõi và đánh giá hiệu quả của các hoạt động chuỗi cung ứng của họ. KPI cung cấp một cách để đánh giá hiệu suất của công ty so với các mục tiêu và mục tiêu của công ty, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để tối ưu hóa quy trình chuỗi cung ứng của họ.

KPI chuỗi cung ứng rất cần thiết cho các doanh nghiệp để theo dõi và giám sát các quy trình chuỗi cung ứng của họ, vì chúng cung cấp những hiểu biết có giá trị về hiệu suất, hiệu quả và lợi nhuận. Bằng cách đo lường và phân tích các số liệu này, các công ty có thể xác định các nút thắt cổ chai, cải thiện quy trình và giảm chi phí.

Nếu bạn đang tìm cách mở rộng kinh doanh hoặc cải thiện việc thực hiện đơn hàng, hoạt động vận chuyển hoặc quản lý kho của công ty mình, thì việc theo dõi KPI chuỗi cung ứng của bạn sẽ rất hữu ích. Bằng cách đo lường và phân tích các KPI này, bạn có thể xác định bất kỳ lĩnh vực nào mà bạn có thể thiếu sót và sử dụng điểm mạnh của mình để cải thiện hoạt động chuỗi cung ứng của mình. Cuối cùng, KPI của bạn sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt hơn và tối ưu hóa quy trình quản trị vận hành và chuỗi cung ứng .

KPI chuỗi cung ứng: Top 10 tiêu chí then chốt doanh nghiệp cần lưu ý

Điểm danh nhân sự dễ dàng với Viindoo Attendance

Thách thức và Giải pháp trong Chuỗi cung ứng KPI

Dữ liệu sẵn có và chất lượng

Một trong những thách thức lớn nhất của việc theo dõi KPI chuỗi cung ứng là tính sẵn có và chất lượng của dữ liệu. Các công ty có thể gặp khó khăn trong việc truy cập dữ liệu chính xác và kịp thời, đặc biệt nếu họ có nhiều hệ thống không tích hợp tốt. Để vượt qua thách thức này, doanh nghiệp có thể đầu tư vào hệ thống quản lý dữ liệu hợp nhất dữ liệu từ các nguồn khác nhau và đảm bảo độ chính xác của dữ liệu.

KPI chuỗi cung ứng: Top 10 tiêu chí then chốt doanh nghiệp cần lưu ý

Chấm công nhân sự dễ dàng với Viindoo Chấm công

>>>> Tìm Hiểu Về: Chuỗi cung ứng Agile

Thiếu tích hợp giữa các chức năng của chuỗi cung ứng

Một thách thức khác là thiếu tích hợp cả chức năng Chuỗi cung ứng và chuỗi vận chuyển . Nhiều công ty có các nhóm riêng biệt để thu mua, hậu cần và sản xuất, điều này có thể dẫn đến dữ liệu và quy trình bị cô lập. Để giải quyết vấn đề này, các công ty có thể triển khai các nhóm và hệ thống đa chức năng cho phép cộng tác và chia sẻ thông tin tốt hơn giữa các phòng ban.

KPI chuỗi cung ứng: Top 10 tiêu chí then chốt doanh nghiệp cần lưu ý

Điểm danh nhân sự dễ dàng với Viindoo Attendance

Cần giải pháp công nghệ

Việc theo dõi KPI của chuỗi cung ứng yêu cầu các giải pháp công nghệ mạnh mẽ có thể thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, nhiều công ty có thể không có cơ sở hạ tầng hoặc nguồn lực cần thiết để thực hiện các giải pháp này. Để vượt qua thách thức này, các doanh nghiệp có thể hợp tác với các nhà cung cấp công nghệ chuyên về quản lý chuỗi cung ứng và cung cấp các giải pháp có thể mở rộng để có thể phát triển cùng với doanh nghiệp.

Bằng cách giải quyết những thách thức này và áp dụng các giải pháp, phần mềm quản lý chuỗi cung ứng, các công ty có thể vượt qua những trở ngại trong việc theo dõi KPI của chuỗi cung ứng và đạt được kết quả tốt hơn cho hoạt động của mình.

KPI chuỗi cung ứng: Top 10 tiêu chí then chốt doanh nghiệp cần lưu ý

Điểm danh nhân sự dễ dàng với Viindoo Attendance

>>>> Tìm Hiểu Về: Chuỗi cung ứng của IKEA

10 KPI chuỗi cung ứng hàng đầu

Chuyển hàng đúng giờ

Giao hàng đúng hạn đo lường tỷ lệ phần trăm các đơn đặt hàng được giao cho khách hàng vào hoặc trước ngày giao hàng đã hứa. KPI này rất quan trọng vì nó tác động đến sự hài lòng của khách hàng và có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận. Tỷ lệ giao hàng đúng hạn cao cho thấy rằng một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và đáng tin cậy trong việc cung cấp sản phẩm của mình.

Doanh thu hàng tồn kho

Vòng quay hàng tồn kho đo lường số lần hàng tồn kho được bán và thay thế trong một khoảng thời gian nhất định. KPI này rất quan trọng vì nó phản ánh khả năng quản lý hàng tồn kho hiệu quả của doanh nghiệp. tỷ lệ nghỉ việc hàng tồn kho cao cho thấy doanh nghiệp đang bán sản phẩm của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Thời gian đặt hàng

Thời gian hoàn thành đơn hàng đo lường thời gian cần thiết để hoàn thành đơn hàng, kể từ khi đơn hàng được đặt cho đến khi đơn hàng được giao. KPI này rất quan trọng vì nó phản ánh khả năng của doanh nghiệp trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách kịp thời. Thời gian đặt hàng ngắn hơn cho thấy doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Giá vốn hàng bán (COGS)

Giá vốn hàng bán đo lường chi phí trực tiếp liên quan đến sản xuất và phân phối sản phẩm. KPI này rất quan trọng vì nó phản ánh khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Giá vốn hàng bán thấp hơn cho thấy doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả và tạo ra nhiều lợi nhuận hơn từ mỗi lần bán hàng.

Tỷ lệ đặt hàng hoàn hảo (POR)

POR đo lường tỷ lệ phần trăm đơn đặt hàng được giao mà không có bất kỳ lỗi nào, chẳng hạn như sản phẩm bị hư hỏng hoặc số lượng không chính xác. Việc phân tích chuỗi cung ứng này rất quan trọng vì nó phản ánh khả năng của doanh nghiệp trong việc đáp ứng mong đợi của khách hàng và duy trì lòng trung thành của khách hàng. POR cao cho thấy doanh nghiệp đáng tin cậy và nhất quán trong việc cung cấp sản phẩm của mình.

Công suất sử dụng

Công suất sử dụng đo lường tỷ lệ phần trăm năng lực sản xuất của một doanh nghiệp đang được sử dụng. KPI này rất quan trọng vì nó phản ánh khả năng của doanh nghiệp trong việc tối ưu hóa nguồn lực và tối đa hóa hiệu quả. Tỷ lệ sử dụng công suất cao cho thấy doanh nghiệp đang sử dụng tài nguyên hiệu quả và giảm thiểu lãng phí.

tỷ lệ đặt hàng

Tỷ lệ đơn đặt hàng tồn đo tỷ lệ phần trăm đơn đặt hàng không thể được thực hiện ngay lập tức và phải được thực hiện vào một ngày sau đó. KPI này rất quan trọng vì nó phản ánh khả năng quản lý hàng tồn kho và đáp ứng nhu cầu của khách hàng của doanh nghiệp. Tỷ lệ đơn đặt hàng sẵn thấp hơn cho thấy doanh nghiệp có thể thực hiện các đơn đặt hàng nhanh hơn và đáng tin cậy hơn.

Tỷ lệ lấp đầy

Tỷ lệ lấp đầy đo lường tỷ lệ phần trăm đơn đặt hàng của khách hàng được lấp đầy hoàn toàn, với tất cả các sản phẩm trong đơn đặt hàng được giao đầy đủ. KPI này rất quan trọng vì nó phản ánh khả năng của doanh nghiệp trong việc quản lý khoảng không quảng cáo và thực hiện chính xác các đơn đặt hàng của khách hàng. Tỷ lệ lấp đầy cao hơn cho thấy doanh nghiệp đáng tin cậy và nhất quán trong việc cung cấp sản phẩm của mình.

Thời gian chu kỳ

Thời gian chu kỳ đo thời gian cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ hoặc quy trình cụ thể, chẳng hạn như sản xuất một sản phẩm hoặc thực hiện một đơn đặt hàng. KPI này rất quan trọng vì nó phản ánh hiệu quả và năng suất của doanh nghiệp. Thời gian chu kỳ ngắn hơn cho thấy doanh nghiệp có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Thời gian luân chuyển tiền mặt

Thời gian chu kỳ tiền mặt đo lường thời gian cần thiết để một doanh nghiệp chuyển đổi các khoản đầu tư vào hàng tồn kho và các nguồn lực khác thành tiền mặt từ việc bán hàng của khách hàng. KPI này rất quan trọng vì nó phản ánh khả năng quản lý dòng tiền và tạo doanh thu của doanh nghiệp. Thời gian chu kỳ tiền mặt thành tiền mặt ngắn hơn cho thấy doanh nghiệp có thể tạo doanh thu nhanh hơn và hiệu quả hơn.

KPI chuỗi cung ứng: Top 10 tiêu chí then chốt doanh nghiệp cần lưu ý

Điểm danh nhân sự dễ dàng với Viindoo Attendance

Triển vọng tương lai cho đo lường hiệu quả chuỗi cung ứng trong ngành đầy hứa hẹn, khi các doanh nghiệp tiếp tục dựa vào các giải pháp công nghệ và ra quyết định dựa trên dữ liệu. Với việc áp dụng ngày càng nhiều các phân tích nâng cao, học máy và trí tuệ nhân tạo, các doanh nghiệp sẽ có nhiều công cụ và tài nguyên hơn để đo lường và tối ưu hóa hiệu suất chuỗi cung ứng của họ. Tìm hiểu thêm với  Viindoo Solution

>>>> Xem Thêm:

KPI chuỗi cung ứng: Top 10 tiêu chí then chốt doanh nghiệp cần lưu ý
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Hà Trung Đức 24 tháng 4, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY