Quy trình lập kế hoạch Marketing: Hướng dẫn từng bước

Quy trình lập kế hoạch marketing là một trong những yếu tố quan trọng nhất cho một kế hoạch tiếp thị toàn diện. Để đạt được kết quả như mong muốn, doanh nghiệp cần hoạch định và thực hiện các chiến lược marketing một cách hiệu quả. Hãy cùng Viindoo tìm hiểu quy trình lập kế hoạch marketing chi tiết và áp dụng trong doanh nghiệp của bạn Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Quy trình lập kế hoạch tiếp thị là gì?

quy trình lập kế hoạch marketing là một loạt các bước mà doanh nghiệp thực hiện để tạo và thực hiện một chiến lược tiếp thị thành công. Nó liên quan đến việc tiến hành nghiên cứu thị trường, xác định đối tượng mục tiêu, đặt mục tiêu tiếp thị, phát triển các chiến thuật tiếp thị, thực hiện các chiến dịch, phân tích và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết. Quá trình này giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng của họ, xác định các cơ hội trên thị trường và đạt được các mục tiêu tiếp thị của họ.

Quy trình lập kế hoạch tiếp thị là gì?

Quy trình lập kế hoạch tiếp thị là gì?

quy trình lập kế hoạch marketing là hướng dẫn từng bước để tạo một kế hoạch tiếp thị toàn diện phù hợp với các mục tiêu và mục tiêu của doanh nghiệp. Quá trình này đảm bảo rằng các doanh nghiệp phân bổ nguồn lực của họ một cách hiệu quả và chiến lược tiếp thị phù hợp với tầm nhìn tổng thể của công ty.

>>>>> Đọc thêm: Top 8+ Phần mềm lập kế hoạch Marketing: Đánh giá, Giá cả và So sánh.

Hướng Dẫn Chi Tiết Quy Trình Lập Kế Hoạch Marketing

quy trình lập kế hoạch marketing là một yếu tố quan trọng của bất kỳ chiến lược kinh doanh thành công nào. Chúng ta hãy xem xét các bước liên quan đến quy trình lập kế hoạch marketing.

Bước 1: Tiến hành Phân tích Tình hình

Bước đầu tiên trong quy trình lập kế hoạch marketing là tiến hành phân tích tình hình. Điều này liên quan đến việc xem xét vị trí hiện tại của doanh nghiệp trên thị trường, bao gồm điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa của công ty. Phân tích SWOT là một công cụ hữu ích cho bước này.

Phân tích tình huống cho quy trình lập kế hoạch marketing​

Phân tích tình huống cho quy trình lập kế hoạch marketing

Doanh nghiệp cũng nên phân tích môi trường bên ngoài, bao gồm sự cạnh tranh, điều kiện kinh tế và xu hướng công nghệ có thể tác động đến thị trường. Phân tích này giúp xác định bất kỳ lỗ hổng hoặc cơ hội nào mà doanh nghiệp có thể khai thác.

Bước 2: Thu thập nghiên cứu thị trường

Giai đoạn tiếp theo trong lập kế hoạch marketing thủ tục là tiến hành nghiên cứu thị trường. Xem xét các xu hướng bên ngoài và môi trường thị trường chung có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình trạng hiện tại của công ty bạn. Nó giúp xác định vị trí của bạn so với đối thủ cạnh tranh và liệu bạn đã trải qua những cải thiện hay suy giảm về hiệu suất và thị phần. Có bốn điểm dữ liệu bên ngoài chính cần điều tra:

  • Xu hướng kinh tế
  • Các vấn đề địa chính trị
  • Cuộc thi
  • Thông tin khách hàng (khảo sát)

Bước 3: Xác định mục tiêu tiếp thị

Sau khi đưa ra quyết định tiếp thị thực tiễn của bạn, điều quan trọng là phải thiết lập các mục tiêu có thể đạt được và định lượng để phấn đấu trong vòng 18 đến 24 tháng tới. Khoảng thời gian này cho phép bạn tổ chức các sự kiện phù hợp với mục tiêu tiếp thị của mình, chẳng hạn như tài trợ cho cuộc thi đi bộ về ung thư vú hàng năm hoặc trình bày tại hội chợ sức khỏe hàng năm của cộng đồng bạn. 

Mục tiêu marketing​ Quy trình lập kế hoạch marketing

Mục tiêu tiếp thị

Một cách tiếp cận để xác định mục tiêu của bạn là phân loại chúng thành các mục tiêu trước mắt, sẽ hoàn thành trong vòng một đến sáu tháng; các mục tiêu ngắn hạn, sẽ đạt được trong vòng sáu đến 12 tháng; và các mục tiêu dài hạn, phải hoàn thành trong vòng 12 đến 24 tháng.

Sau khi phân tích tình hình hoàn tất, bước tiếp theo là xác định các mục tiêu tiếp thị. Các mục tiêu này phải cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, có liên quan và có thời hạn (SMART). Các mục tiêu phải phù hợp với mục tiêu tổng thể của công ty và dựa trên những khoảng cách và cơ hội được xác định trong phân tích tình hình.

Ví dụ: một doanh nghiệp muốn tăng thị phần có thể đặt mục tiêu SMART là tăng doanh số bán hàng lên 15% trong vòng sáu tháng tới.

Bước 4: Xác định đối tượng mục tiêu

The next step in the marketing campaign planning process is to identify the target audience. This involves segmenting the market and selecting the segment that the business intends to target with its marketing efforts. The target audience should be defined based on factors such as demographics, psychographics, and behavior.

Đối tượng mục tiêu quy trình lập kế hoạch marketing

Xác định đối tượng mục tiêu

Ví dụ: một doanh nghiệp bán hàng xa xỉ có thể nhắm mục tiêu đến những người có thu nhập cao, những người coi trọng chất lượng và tính độc quyền.

Bước 5: Phát triển Chiến lược Tiếp thị

Với đối tượng mục tiêu được xác định, bước tiếp theo là phát triển các chiến lược tiếp thị. Những chiến lược này nên được thiết kế để đáp ứng các mục tiêu tiếp thị và thu hút đối tượng mục tiêu. Hỗn hợp tiếp thị - sản phẩm, giá cả, địa điểm và xúc tiến - nên được xem xét khi phát triển các chiến lược.

Phát triển các chiến lược tiếp thị Quy trình lập kế hoạch tiếp thị

Phát triển chiến lược tiếp thị

  • Sản phẩm: Điều này đề cập đến hàng hóa hoặc dịch vụ mà một công ty cung cấp cho khách hàng của mình. Nó bao gồm các yếu tố như thiết kế sản phẩm, chất lượng, tính năng, bao bì và nhãn hiệu.
  • Giá: Điều này đề cập đến số tiền mà khách hàng phải trả cho một sản phẩm hoặc dịch vụ. Nó bao gồm các yếu tố như chiến lược giá, giảm giá và điều khoản thanh toán.
  • Quảng cáo: Điều này đề cập đến các phương pháp được sử dụng để giao tiếp với khách hàng và quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ. Nó bao gồm quảng cáo, xúc tiến bán hàng, bán hàng cá nhân và quan hệ công chúng.
  • Địa điểm: Điều này đề cập đến các kênh thông qua đó một sản phẩm hoặc dịch vụ được phân phối cho khách hàng. Nó bao gồm các yếu tố như kênh phân phối, hậu cần và quản lý hàng tồn kho.

Ví dụ: một doanh nghiệp muốn tăng thị phần có thể phát triển chiến lược giảm giá cho những khách hàng mua nhiều sản phẩm.

Bước 6: Xác định ngân sách của bạn

It's crucial for marketing executives and team members to inquire about the amount of funds necessary to meet or exceed their objectives, aka the marketing budget. The initial step is to establish your goals and create a strategy to accomplish them. Your marketing plan, which comprises your campaigns and channels, will determine your financial needs. 

Xác định quy trình lập kế hoạch marketing ngân sách của bạn

In nghiêng Trung tâm

Bạn nên xây dựng kế hoạch tiếp thị của mình trước rồi truyền đạt các yêu cầu về nguồn lực của mình cho cấp tài chính. Việc chờ đợi tài chính cung cấp ngân sách của bạn vào đầu năm có thể dẫn đến tình trạng thiếu nguồn tài chính để thực hiện kế hoạch của bạn.

Bước 7: Lập Kế hoạch Hành động

Bước tiếp theo là tạo một kế hoạch hành động phác thảo các hành động cụ thể sẽ được thực hiện để thực hiện các chiến lược tiếp thị. Kế hoạch hành động nên bao gồm các mốc thời gian, ngân sách và trách nhiệm cho từng hành động. Kế hoạch nên được xem xét thường xuyên để đảm bảo rằng các chiến lược tiếp thị đang được thực hiện theo kế hoạch.

quy trình lập kế hoạch marketing

Tạo một kế hoạch hành động

Ví dụ: nếu chiến lược tiếp thị là giảm giá cho khách hàng mua nhiều sản phẩm, thì kế hoạch hành động có thể bao gồm việc tạo chiến dịch quảng cáo và đào tạo nhân viên bán hàng để giảm giá.

Bước 8: Thực hiện các chiến thuật và chiến lược tiếp thị

Với kế hoạch hành động tại chỗ, bước tiếp theo là thực hiện kế hoạch. Điều này liên quan đến việc thực hiện các chiến lược tiếp thị và giám sát hiệu quả của chúng. Doanh nghiệp nên theo dõi tiến độ của mình để đạt được các mục tiêu tiếp thị và thực hiện các điều chỉnh cho kế hoạch khi cần thiết.

Bước 9: Đánh giá và điều chỉnh kế hoạch

Bước cuối cùng trong quy trình lập kế hoạch marketing là đánh giá hiệu quả của kế hoạch và thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết. Doanh nghiệp nên xem xét kế hoạch tiếp thị thường xuyên và đánh giá xem nó có đạt được các mục tiêu tiếp thị hay không. Việc đánh giá cũng nên xem xét mọi thay đổi trong môi trường bên ngoài có thể ảnh hưởng đến kế hoạch.

Đánh giá và điều chỉnh kế hoạch Quy trình lập kế hoạch tiếp thị

Đánh giá và điều chỉnh kế hoạch

Một quy trình lập kế hoạch marketing hợp lý đặt ra các mục tiêu, chiến lược và hành động tiếp thị thực tế dựa trên thông tin đáng tin cậy và nghiên cứu về doanh nghiệp và thị trường mục tiêu của bạn. Tuy nhiên, hiệu quả của kế hoạch chỉ tốt khi có cam kết và nguồn lực dành cho việc thực hiện kế hoạch.

Quy trình lập kế hoạch Marketing: Hướng dẫn từng bước
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Nguyễn Anh Thư 27 tháng 3, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY